Sunteți pe pagina 1din 2

IN ATENTIA STUDENTILOR ANULUI II DE STUDII, Specializarile Marketing si Afaceri Internationale

In anul universitar curent, studentii anului II trebuie sa efectueze stagiul de practica de specialitate in cadrul companiilor, institutiilor, organizatiilor identificate de catre fiecare student in parte. In acest sens, in sectiunea practica de specialitate, studentii vor downloada de pe site caietul de practica pentru fiecare specializare in parte, respectiv formularul de indentificare al institutiei in care se va face stagiul (conventia cadru pentru efectuarea practicii cu anexele 1 si 2). Precizam ca studentii trebuie sa aiba alocat un tutore din partea firmei, acesta fiind orice persoana din cadrul firmei care are studii superioare finalizate si are experienta de munca in domeniul aferent specializarii studentului. Ambele documente, atat caietul de practica cit si conventia completata, semnata si stampilata de catre firma vor fi prezentate in cadrul examenului de practica. Precizari privind completarea caietului de practica Caietul de practica reprezinta documentul care sintetizeaza informatiile privind efectuarea stagiului de practica de catre student. Pe baza caietului de practica, studentul va fi ascultat la examen de catre comisia de profesori la care este repartizat. Sectiunile care trebuiesc completate in cadrul caietului sunt: 1. Prezentarea partenerului de practica - In aceasta sectiune, studentul va preciza obiectul de activitate al firmei, statutul juridic (srl, S.A., etc), un scurt istoric al firmei, precum si complexitatea activitatii acesteia - Obiectivele generale ale firmei (dezvoltare, de marketing, etc) - Organigrama firmei fluxul decizional, responsabilitati - Descrierea procesului de productie (daca este producator) sau de prestatie (daca este firma prestatoare de servicii, inclusiv import-export). Aici vor fi descrise toate activitatile care presupun derularea si etapele proceselor din cadrul firmei, de la aprovizionare pina la desfacere 2. Descrierea de ansamblu a stagiului de practica - Studentul va descrie in ordine temporala (pe zile sau pe calupuri de zile) activitatile in care a fost angrenat pe parcursul stagiului de practica. Aceste activitati trebuie sa relationeze cu specificul domeniului aferent specializarii, respectiv marketing sau afaceri internationale. - Posibile exemple de activitati: elaborarea unor oferte, elaborarea sau actualizarea bazelor de date cu clienti, studii de piata, crearea si gestionarea de newslettere pentru clienti, activitati de client service, elaborare planuri sau programe de marketing, analiza sau elaborarea unor materiale publicitare, analiza site-ului sau comunicarii pe internet a firmei, identificarea de noi clienti, contactarea si/sau negocierea cu clientii, etc - Se vor anexa dupa caz documente rezultate in urma activitatilor descrise (analize, rapoarte, oferte, materiale publicitare, etc) 3. Fisa de observatie/ evaluare a studentului de catre tutore

Fisa trebuie completata exclusiv de catre tutorele care a fost alocat studentului, si va contine citeva observatii generale privind activitatile derulate de catre student in cadrul practicii (ex: studentul s-a evidentiat printr-un interes sporit in cadrul activitatii de elaborare a ofertelor pentru clienti, fiind capabil sa sintetizeze cu usurinta informatiile esentiale despre produse....) - Semnatura cadrului didactic coordonator este obligatorie doar in cazul studentilor care fac practica prin proiectul POSDRU, nu pentru toti studentii din anul II de studii 4. Fisa de evaluare post-stagiu de practica - Fisa va fi completata de asemenea exclusiv de catre tutore si se va completa prin bifarea in fiecare casuta corespunzatoare a opiniei tutorelui referitoare la nivelul competentelor obtinute de catre student 5. Sectiunea de final - observatii Aceasta sectiune se va completa doar daca este cazul, cu observatii generale privind stagiul de practica, sau cu recomandari pe aceasta tema.

Precizari privind completarea conventiei de practica Conventia reprezinta documentul care atesta repartizarea studentului in cadrul institutiei care reprezinta baza de practica si acordul acesteia pentru derularea stagiului. De asemenea conventia, stipuleaza in anexa 1 si 2, studentul/studentii care efectueaza stagiul de practica respectiv tutorele delegat din partea firmei pentru studentii in cauza. Conventia trebuie completata citet, fara stersaturi si va cuprinde: - Datele de indentificare ale firmei (adresa, email, telefon) - Persoana desemnata ca reprezentant legal (poate fi orice persoana cu functie de conducere desemnata de firma in acest sens) - Nr studentilor care fac practica in firma respectiva - Facultatea si specializarea de la care provin studentii - Durata stagiului de practica este de 15 zile lucratoare a maxim 6 ore/zi - Perioada desf stagiului se poate finaliza cu data de 23 aprilie - Nr de tutori aferenti stagiului - Nr de credite aferente examenului privind stagiul de practica este de 3 - Se bifeaza daca firma utilizeaza sau nu conventii de confidentialitate (in cazul in care se utilizeaza, studentul poate completa la cererea firmei astfel de documente) - Semnatura reprezentantului legal si stampila firmei la final in dreapta jos in rubrica Partener de practica (conventia va fi semnata ulterior si de catre facultate) - Anexele 1 si 2 vor cuprinde asa cum s-a precizat deja: denumirea firmei partener de practica si datele studentului/studentilor care efectueaza stagiul in cadrul firmei respective, datele tutorelui repartizat pentru studentul/studentii in cauza Conventia va insoti in mod obligatoriu caietul de practica si vor fi prezentate la examen. Studentii care nu au caietul de practica insotit de catre conventie nu pot sustine examenul.