Sunteți pe pagina 1din 3

RENANIA TRADE SRL

FISA POSTULUI
ASISTENT IN ACHIZITII

Denumirea postului : Asistent in achizitii


Departament : Aprovizionare
Relatii ierarhice
- Se subordoneaza directorului de achizitii, directorului general, directorului
economic/logistic
Relatii funсtionale : сu director de achizitii
Relatii de reprezentare : reprezinta firma in relatia cu furnizorii, clientii, persoanele/
organizatiile din tara si din strainatate cu care intra in contact in interes de serviciu

Scopul postului : activitatea de achizitii la nivelul companiei

Atributiile principale si sarcinile specifice:


- Identifica necesarul de aprovizionare
- Negociaza cu furnizorii preturile de achizitie, incheie contractele cu acestia
- Ia masurile necesare pentru ca toate comenzile sa fie executate in limita
bugetului
- Recomanda alegerea produselor
- Intocmeste si analizeaza cererile de oferta
- Supervizeza derularea contractelor
- Participa la licitatii
- Analizeaza piata si sistemul de livrare pentru a evalua valabilitatea actuala si
viitoare a produselor
- Intocmeste si urmareste comenzile de aprovizionare import/export
- Urmareste livrarile si asigura documentele pentru formalitatile

Responsabilitatile postului
- Organizarea si desfasurarea activitatii de achizitii la nivelul companiei
- Optimizarea costurilor si timpului, derularea activitatii in conditii de
siguranta
- Corectitudinea datelor raportate
- Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii
- Folosirea eficienta a resurselor alocate departamentului
- Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de
serviciu cuprinse in fisa postului

Cerintele postului
- Studii : SUPERIOARE
- Alte cerinţe specifice : ocuparea postului prin concurs;
Program de lucru
Activitate curentă în cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit în
conformitate cu prevederile legale în vigoare: 8 ore/zi.
Atribuţii privind Sistemul de Management al Calităţii (SMC):
- Respecta procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calitatii;
- Respecta procedurile operationale ale SMC;
- Respecta procedurile caracteristice ale SMC conform fiselor de proces
documentate pentru fiecare directie/ serviciu / birou / compartiment in parte;
- Furnizeaza la timp toate documentele si informatiile necesare in vederea
desfasurarii in conditii optime ale auditurilor interne si / sau externe pe linie de
asigurarea calitatii;
Limite de competenta
Gradul de libertate decizionala este limitat de atributiile specifice postului si de
dispozitiile legale in vigoare la momentul luarii deciziei.

Salarizare
- Salarizarea este în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- Salariul de bază este remuneraţia primită în raport cu munca depusă.
- Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de
serviciu răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz.
- Fisa postului este valabilă pe întreaga perioada de desfăşurare a contractului de
muncă, putând fi reînnoita în cazul apariţiei unor noi reglementări legale sau
ori de câte ori este necesar.

Salariat
Am luat la cunoştinţă şi am primit un
exemplar
Numele şi prenumele: Turcan Diana
Semnătura: .............................................
Data: 06/01/2020