Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naionalitate(-ti)
Data naterii
Sex

Experiena profesional
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Numele i adresa angajatorului
Tipul activitii sau sectorul de activitate

Educaie i formare
Perioada
Calificarea / diploma obinut
Disciplinele principale studiate /
competene profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei de nvmnt
/ furnizorului de formare
Nivelul n clasificarea naional sau
internaional

Aptitudini i competene
personale
Limba(i) matern(e)
Limba(i) strin(e) cunoscut(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba Engleza
Limba Germana

Competene i abiliti sociale

nelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scris

Competene i aptitudini
organizatorice
Competene i aptitudini tehnice
Competene i aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competene i aptitudini artistice

Permis(e) de conducere