Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE VEST ,,VASILE

GOLDIȘ’’ DIN ARAD

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-


UMANE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

DOMENIUL:PEDAGOGIA
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

REFERAT
ȘTIINȚE ȘI DIDACTICA DOMENIULUI ȘTIINȚE

TEMA

PROIECTAREA UNEI SCVENȚE DE INSTRUIRE CU UTILIZAREA


METODEI

EXPLICAȚIEI LA CUNOAȘTEREA MEDIULUI

PROFESOR: STUDENT:

LECT.UNIV.DR.VASILE POP CÎNDEA LOREDANA FLORINA