Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECTIE

CLASA : a-III- a
DISCIPLINA : Citire – scriere – comunicare
SUBIECTUL : Primăvara
TIPUL LECŢIEI : consolidare
DURATA : 45 min
SCOPUL : Cunoaşterea caracteristicilor anotimpului primăvara; îmbogăţirea vocabularului;
aplicarea în lucrări practice a cunoştinţelor despre primăvară;

Competente generALE
Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător
Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător
Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi
exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia

COMPETENTE SPECIFICE
1 : să denumească fenomenele specifice anotimpului primăvara ;
2 : să enumere florile de primăvară;
3 : să precizeze sărbătorile acestui anotimp ;
4 : să enumere lunile de primăvară ;
5 : să despartă în silabe cuvintele date
6 : să își îmbogătească vocabularul
COMPETENTE DERIVATE :
COGNITIVE:
OC1- să rezolve rebusul dat;
OC2- să observe planşele prezentate şi să le descrie;
OC3- să colaboreze în vederea realizării unui produs cât mai reuşit;
OC4- să enumere care sunt semnele sosirii primăverii, obiceiurile şi tradiţiile de primăvară,
sărbătorile acestui anotimp;
OC5- să despartă cuvinte în silabe;

AFECTIVE:
OA1- să aprecieze obiectiv lucrarea proprie şi pe ale celorlalţi;
OA2- să participe cu interes la lecție;
OA3- să manifeste un comportament adecvat pe parcursul lecției.

PSIHO-MOTORII:
OM1- să mânuiască corect ustensilele de lucru;
OM2- să-şi reprime tendinţa de efectuare a unor acţiuni inutile în timpul activităţii;
OM3- să se deplaseze în spaţiul clasei pentru a soluţiona sarcinile primite;
OM4- să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei.

STRATEGIA DIDACTICĂ :

1. RESURSE PROCEDURALE :
a)Metode şi procedee : conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
activitatea independentă, jocul didactic, labiolectura, limbajul mimico-gestual
b)Forme de organizare : individual, frontal

2. RESURSE MATERIALE: planşe, caiete, creioane colorate, creion negru,


stilou, fişă de lucru

3. FORME ŞI TEHNICI DE EVALURE : observarea sistematică,


proba orală, autoevaluare, evaluare de
către colegi.
4. BIBLIOGRAFICE:
a) pedagogice
 Constantin Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice, Iaşi, Editura Polirom, 1998;
 Dumitriu Gh., Dumitriu C., Psihopedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

b) metodico – didactice
 Şeredean I., Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1991;

5. RESURSE TEMPORALE : 45 minute

6. EFECTIVUL CLASEI : 12 elevi – 11 elevi hipoacuzici


1 elev cu D.S.M.

Notă: se va lucra în paralel diferențiat cu elevul cu D.S.M.

ETAPELE C.s CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII RESURSE OBSERVAŢII


LECŢIEI
1.Moment  Salutul -planşe
organizatoric  Notarea elevilor absenți -fişe
1 min  Pregătirea materialelor necesare lecţiei
2. Captarea atenţiei  Se cere elevilor să fie atenți pentru a obţine
3 min răspunsul ghicitorii : -planșe
“Când zăpada se topeşte -frontal
De sub ea el se zăreşte -individual
C2
Este alb şi mititel -conversaţia
Şi are-o floare clopoţel.” -explicaţia
-Vouă vă plac ghioceii ? Cum mai este -labiolectura
denumit el ? De ce ? utilizare LMG

3. Anunţarea temei  Astăzi vă veţi aminti care sunt celelalte


şi a obiectivelor semne ce vestesc venirea primăverii şi care
1 min sunt cele mai importante sărbători ale
acesteia. -explicaţia
 Va trebui să fiţi atenţi la întrebările pe care vi -frontal
le voi adresa , să formulaţi răspunsuri corecte Labiolectura
, să priviţi cu atenţie imaginile pe care vi le LMG
voi prezenta pentru ca la sfârşitul lecţiei să
rezolvaţi corect sarcinile fişelor de lucru .
4. Reactualizarea  Le cer elevilor să observe imaginile din fise şi
cunoștințelor planşe de la tablă , după care le cer sa-mi -observarea
30 min C1 răspundă la o serie de întrebări:
-câte anotimpuri are anul -conversaţia
C2 -În ce lună a anului vine primăvara ? Care sunt
celelalte luni de primăvară ? Ce anotimp -explicaţia
urmeaza ? Ce am sărbătorit pe 1 Martie ? Dar pe
C3 8 Martie ? Mai cunoaşteţi să alte sărbători ce au - Labiolectura
loc primăvara ? LMG
C4
-Ce fac oamenii primăvara ?
Ce fructe se coc primavera? -planşe
Exercitii de despartire a cuvintelor in silabe
C5 Exercitii pe baza planselor -frontal
Exercitii – joc de potrivire a imaginilor pentru
elevul cu D.S.M.si de colorare a fisei de lucru -individual
C6

5. Aprecierea C1  Se apreciază modul în care au răspuns şi au


activității C2 lucrat elevii -LMG
C3
C4  Se fixează cunoștințele
5 min C5 Aprecieri
C6 verbale
6. Încheierea  Temă pentru acasă : se predă o fisă de colorat -aprecierea
Lecţiei  Salutul verbal
LMG
5 min