Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU“ DIN

ARAD
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ

SESIUNEA STUDENŢEASCĂ DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

EfaStud-Ediţia a XV-a

Provocările societății
actuale și noi tendințe în
educație
6-7 Iunie 2023, Ora 10
Complexul M, Arad

Organizatorii sesiunii

1
Prof.univ.dr. RAMONA LILE
Prof.univ.dr. ALINA FELICIA ROMAN
Prof.univ.dr. DORIN HERLO
Prof. univ. dr. GABRIELA KELEMEN
Prof. univ.dr. MIHAELA A. GAVRILĂ
Prof.univ.dr. ALINA MARIA BREAZ
Prof.univ.dr. LAVINIA BETEA
Conf. univ.dr. ANCA EGERĂU
Conf. univ.dr. TIBERIU DUGHI
Conf. univ. dr. EVELINA BALAŞ
Conf. univ. dr. DANA RAD
Conf. univ.dr. ALINA COSTIN
Conf. univ. dr. SONIA IGNAT
Conf. univ. dr. LILIANA BRAN
Conf. univ. dr. OVIDIU TODERICI
Conf.univ.dr. REMUS RUNCAN

Studenţi: Master
DIANA DĂRĂȘTEAN– PI I
ESTERA STERCIUC –PI II

GEORGIANA MIRELA FĂRCUŢIU –PSFCCD I


IOJA DANIELA –PSFCCD II

RAMONA BICĂZAN–PETSM I
ANAMARIA ALEXANDRA PURDA –PETSM II

2
GHEORGHIU ALEXANDRA -CEP I
DIANA CINTEAN CEP II

CREŢ CĂTĂLINA -SAS I


COSMA MONICA -SAS II

IOANA RECHIŞAN- PIPP I


IUDITA –PIPP I
DENISA MIHUȚA-PIPP II
GEORGIANA MIRELA FĂRCUŢIU -PIPP III

ARGENTINA ALEXANDRA TUDOR –PH I


NARCISA DECU -PH II
GHEORGHIU ALEXANDR-PH III

RUSU MARIA -AS I


SUCIU ANCA -AS II
BRIE CĂTĂLIN -AS III

RUTH IONESCU –PS I


DUŢĂ CARMEN –PS II
COSTEA COSMINA -PS III

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI,


PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

3
a. Istoric: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă
Socială a luat naştere în anul 2005, odată cu trecerea Universităţii „Aurel
Vlaicu” la sistemul de învăţământ european, conform Procesului de la
Bologna. Şi-a aşezat structurile pe exerciţiul academic al Colegiului
Universitar Pedagogic de Institutori, devenind specializarea cu denumirea
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, înfiinţat în anul 1999, la
care s-au adăugat alte specializări, prin restructurarea Universităţii de Stat
„Aurel Vlaicu” din Arad, şi anume: Psihopedagogia specială, Asistenţa
Socială şi Psihologie.
b. Adresa: Arad, Str.Elena Drăgoi, nr.2-4
Telefon, fax: 0257 -219555
E-mail: fsepasuav@yahoo.com
c. Oferta educaţională :

FACULTATEA DOMENIUL SPECIALIZAREA NUMĂR LOCURI


PROPUSE
BUGETARE ZI/ID
/ TAXĂ
FACULTATEA ŞTIINŢE PEDAGOGIA 120 ZI
DE ŞTIINŢE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
ALE EDUCAŢIEI PRIMAR ŞI
EDUCAŢIEI ŞI PREŞCOLAR
ASISTENŢĂ PSIHOLOGIE 75 ZI
SOCIALĂ PSIHOPEDAGOGIE 60 ZI
SPECIALĂ
ASISTENŢĂ ASISTENŢĂ 76 ZI
SOCIALĂ SOCIALĂ

MASTERATE
Pedagogie interactivă
Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Servicii de asistenţa socială

Perfecţionare- Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă


Socială oferă posibilitatea obţinerii gradelor didactice pentru educatoare,
învăţători, institutori, profesori

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE

4
Marți 6 iunie 2023

10.00-11.30 Deschidere şi lucrări în plen

11.30- 12.00 Pauză de cafea

12.00- 13.30 Workshop-uri

13.30- 14.30 Pauza

14.30-17.00 Prezentarea lucrărilor pe secțiuni

Miercuri 7 iunie 2023

10-17.00 Prezentarea lucrărilor pe secțiuni

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

5
Domeniul de master şi de licenţă:

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar


 Tendinţe actuale în ştiinţele educaţiei 
 Abordarea transdisciplinară a curriculum-ului
 Management, leadership şi comunicare
 Educaţia-azi
 Didactica între tradiţie şi modernitate
 Educaţia interculturală – o premisă a integrării europene
 Educaţia copiilor cu CES - caracterul integrativ cu
deschideri teoretice şi practice
 Şcoala incluzivă-o şcoală pentru toţi
Asistenţă socială
 Noi direcţii în asistenţa socială
 Asistenţa socială şi reconfigurare comunitară
 Responsabilitatea socială faţă de persoanele în nevoi
 Competenţe profesionale în asistenţa socială
Psihologie
 Personalitatea în abordările psihologiei contem-porane
 Conceptul de sine în studiul personalităţii
 Conformitate şi influenţă socială
 Lupta pentru putere în organizaţii
 Metacogniţia în procesul de învăţare
 Dezvoltarea competenţelor sociale şi emoţionale care
influenţează sănătatea
 Investigarea psihologică a comportamentului simulat
 Managementul tranziţiei de la şcoală la muncă

6
SESIUNEA DE COMUNICĂRI A
STUDENŢILOR

Moderatori:

I. Secţiunea Pedagogia învăţământului


primar şi preşcolar
Prof. univ.dr. GABRIELA KELEMEN
Conf. univ.dr. ANCA EGERĂU
Conf. univ.dr. EVELINA BALAȘ
Lector univ.dr. HENRIETTA TORKOS
Lector univ.dr. DANA DUGHI

II. Secţiunea Asistenţă Socială


Prof.univ.dr. ALINA MARIA BREAZ
Conf. univ.dr. REMUS RUNCAN
Conf. univ.dr. ALINA COSTIN
Conf. univ. dr. LILIANA BRAN

III. Secţiunea Psihologie


Prof.univ.dr. LAVINIA BETEA
Conf. univ.dr. TIBERIU DUGHI
Conf. univ.dr. DANA RAD
Conf. univ.dr. SONIA IGNAT
Lector univ.dr. GABRIELA VANCU
As.univ.dr. EDGAR DEMETER

7
IV. Secţiunea Psihopedagogie specială
Conf. univ.dr. OVIDIU TODERICI
Lector univ.dr. MARIA MIOARA LAZĂR
As. univ. dr. EDITHA COȘARBĂ
As univ.drd. RUXANDRA HOSSU
As. univ.dr. ROXANA CHIS

V. Secţiunea Master
Prof. univ. dr. ALINA ROMAN
Prof. univ. dr. DORIN HERLO
Prof.univ.dr. LAVINIA BETEA
Prof. univ. dr. GABRIELA KELEMEN
Prof.univ. dr. MIHAELA A. GAVRILĂ
Prof.univ.dr. ALINA MARIA BREAZ
Conf. univ. dr. TIBERIU DUGHI
Conf. univ. dr. DANA RAD
Conf.univ.dr. OVIDIU TODERICI
Conf. univ.dr. REMUS RUNCAN
Conf. univ.dr. ALINA COSTIN
Conf. univ. dr. LILIANA BRAN

8
PREZENTAREA
REZUMATELOR

LUCRĂRILOR

SESIUNII ŞTIINŢIFICE

9
MODEL ÎNVĂȚAREA PRIN AVENTURĂ/DE TIP
EXPEDIȚIONAR
ADVENTURE/ EXPEDITIONARY LEARNING

Estera STERCIUC,
Studentă anul I, Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Mail: estera.singeorzan@yahoo.com

Rezumat: Articolul conţine o prezentare a eficienței metodei


Învățarea prin aventură sau de tip expediționar. Aceasta se bazează pe
investigarea proprie a elevului cu scopul de a dobândi prin activitate
independentă dirijată, cunoștiințe din diverse surse de informații aflate în
mediul înconjurător. Așadar, am evidiențat câteva aspecte care să ateste
utilizarea acestei metode pentru o învățare eficientă. Dezvoltă elevului
autodescoperirea,valorificarea propriilor idei, empatia și grija,
responsabilitatea pentru învățare etc.

Cuvinte cheie: aventură, învățare, expediție, responsabilizare,


investigare;

Abstract: The article contains an overview of the effectiveness of


the Adventure or Expeditionary Learning Method. It is based on the
student's own investigation in order to gain, through independent guided
activity, knowledge from various sources of information in the environment.
Therefore, we have highlighted a few aspects that attest to the use of this
method for effective learning. Develops to the student self-discovery,
capitalization of his own ideas, empathy and care, responsibility for
learning etc.

Key words: adventure, learning, expedition, responsability,


investigation;

Bibliografie:
 Ciolan, L., (2009), Învăţarea integrată. Fundamente pentru un
curriculum transdisciplinary, EDP, Bucureşti;
Collegium, Editura Polirom, Bucureşti;
 Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei. Collegium, Editura
Polirom, Iași;
 Tudorică, R., (2007), Managementul educaţiei în context european,
Editura Meronia, Bucureşti.

10

S-ar putea să vă placă și