Sunteți pe pagina 1din 1

INOVATIA IN INVATAMANT

INNOVATION IN EDUCATION

MODILCA MIHAELA VIOLETA

Studentă anul I Master, Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici(PETSM) E-


mail:mihaelamodilca99@yahoo.com

Rezumat: Dezvoltarea pedagogiei ca ştiinţă a fost condiţionată din totdeauna, dar mai cu seamă în ultimul
secol, de cercetarea pedagogică. În genere, cercetarea ştiinţifică pedagogică se plasează la originea îmbogăţirii
conţinuturilor teoretice explicative şi predictive ale acestei ramuri a cunoaşterii, a găsirii unor noi metode şi
procedee de predare – învăţate,evaluare, a perfecţionării practicii educaţionale corespunzător exigenţelor
societăţii contemporane, a creşterii eficienţei managementului şcolar, a proiectării şi realizării practice a
reformei în învăţământ.

Cu alte cuvinte, cercetarea pedagogică reprezintă factorul determinant al inovaţiilor, al ameliorărilor ce survin


în învăţământ, în educaţie în ansamblul ei. În acest context, finalitatea cercetărilor pedagogice constă în
descoperirea de modalităţi de perfecţionare a acţiunii educaţionale astfel încât să-i crească eficienţa specifică în
raport cu principiile şi cu standardele stabilite. Institutul de Stiinţe ale Educaţiei din
România, cercetarea ştiinţifică din universităţi îşi asumă astfel de obiective încât să găsească soluţiile potrivite
problemelor ivite în procesul de înfăptuire practică a Reformei în sistemul naţional de învăţământ.

Cuvinte cheie: cercetare pedagogică;cercetare științifică,etapele cercetării pedagogice, factor esențial; demers
sistematic.

Abstract:The article contains a study on pedagogical research that has made an important, innovative
contribution to the development of pedagogy as a science, to the discovery and elaboration of the laws of
education, functions, sides and contents of education, and to the elaboration of strategies required for
development. , modernization and continuous improvement of education and training. Pedagogical research is
an essential dynamizing factor of the continuous revolutionary transformation of education and teaching.

"Scientific research has always been an extremely important source for the development of creative thinking and
practice, for progress in knowledge, and for solving many problems of social practice."

Conceived as a systematic approach, the pedagogical research goes through several stages in its
development.

Keywords: pedagogical research, scientific research, stages of pedagogical research, key factor; systematic
approach.

Bibliografie: 1. Bocoş, M., (2002), Teoria şi practica cercetării, Editura Presa


Universitară Clujeană, Cluj- Napoca.
2. Herlo, D., A. Roman, T. Dughi, și colab., (2009), Managerul şcolar: aspecte formativaplicative, Editura
Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad.
3. Ilica, A., (2012), Paradigme pedagogice, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad.
4. Golu Florinda, (2010), Psihologia dezvoltării umane, Editura: Universitara, București.
5. Planchard, E., (1972), Cercetarea În pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
6. M., Ionescu, M., Boeoş, Cercetarea pedagogică şi inovaţia în învățământ, in "Pedagogie. Suporturi pentru
fonnarea profesorilor", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

S-ar putea să vă placă și