Sunteți pe pagina 1din 2

DOMENIUL ȘTIINȚE

GRUPA MARE

SCOPUL EVALUĂRII:

Valorificarea potențialului psihic și fizic al fiecărui copil în vederea stabilirii nivelului de


pregătire, a volumului de cunoștințe, priceperi și deprinderi.

OBIECTIVE:

- Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul,
vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi
interdependenţa dintre ele.
- Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul
apropiat.
- Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte
integrantă a mediului.

CUNOAȘTEREA MEDIULUI:

ITEMI:
1. Să recunoască părțile corpul uman și funcțiile diferitelor organe;
2. Să identifice anotimpurile anului;
3. Să identifice și să clasifice animalele domestice și sălbatice;
4. Să cunoască mijloacele de locomoție și transport;
5. Să enumere zilele săptămânii în succesiunea lor.

Punctaj: BAREM: 8 - 10 = COMPORTAMENT ATINS (A)


1) – 2p. 6 – 8 = COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE (D)
2) – 2p.
3) – 2p.
4) – 2p.
5) – 2p.

S-ar putea să vă placă și