Sunteți pe pagina 1din 1

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE

GRUPA MARE

SCOPUL EVALUĂRII:
Valorificarea potențialului psihic și fizic al fiecărui copil în vederea stabilirii nivelului de
pregătire, a volumului de cunoștințe, priceperi și deprinderi.

OBIECTIVE:

- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în
calitate de auditor.
- Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
- Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
- Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.

EDUCAREA LIMBAJULUI:

ITEMI:
1. Să redea în propoziții simple sau dezvoltate conținutul unei povestiri scurte;
2. Să folosească corect în comunicare verbe la diferite moduri și timpuri;
3. Să folosească corect singularul și pluralul;
4. Să utilizeze corect instrumentele de scris.

Punctaj: BAREM: 6-8 = COMPORTAMENT ATINS (A)


1) – 2p. 4-6 = COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE (D)
2) – 2p.
3) – 2p.
4) – 2p.

S-ar putea să vă placă și