Sunteți pe pagina 1din 1

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV

GRUPA MARE

SCOPUL EVALUĂRII:

Valorificarea potențialului psihic și fizic al fiecărui copil în vederea stabilirii nivelului de pregătire, a
volumului de cunoștințe, priceperi și deprinderi.

OBIECTIVE:

- Să redea teme plastice specifice desenului.


- Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
- Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
- Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete

EDUCAȚIE PLASTICĂ:

ITEMI:
1. Să redea teme plastice specifice desenului;
2. Să redea teme plastice specifice picturii;
3. Să redea teme plastice specifice modelajului.

Punctaj: BAREM: 4 – 6 = COMPORTAMENT ATINS (A)


1) – 2p. 2 – 4 = COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE (D)
2) – 2p.
3) – 2p.

S-ar putea să vă placă și