Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

Ciobanu, M., Didactica ştiinţelor biologice, E.D.P.,R.A, Bucureşti, 2008


Cerghit, I., Radu, I.T., Popescu, E., Vlăsceanu, L.– Didactica, manual pentru clasa a X-a, Şcoli
normale, EDP, R.A. Bucureşti, 1998
Cerghit, I., Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, Editura Polirom, Iaşi, 2006 (pag.17-18; 72-
75;103-104;105-106;108-110;156-158;203-204;262)
Creţu, E., Psihopedagogia şcolară pentru învăţământul primar, Editura Aramis, 1999
Cristici, V., Marin, T., Cioacă, O., Iordan, I. – Ghidul învăţătorului, clasa I, Editura Petrion,
1999
Cucoş, Constantin, Pedagogie, ediţia a II-a, Ed. Polirom, Iaşi, 2006
Cristea, S., Curriculum pedagogic, E.D.P., R.A.Bucureşti, 2006