Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Dobre Adelin
Adresă(e) Nr. 20, Strada Colinei , 135400 , Pucioasa , judet Dambovita , Romania
Telefon(oane) Mobil: 0721949031
Fax(uri) -
E-mail(uri) dobre_ade@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 12 decembrie 2010

Sex Masculin

Locul de muncă vizat Candidez pentru postul de web-designer in cadrul


/ Domeniul companiei Infinite Soft Solutions
ocupaţional

Experienţa
profesională
Perioada 1 an
Funcţia sau postul ocupat Web-designer in cadrul unei companii private
Activităţi şi responsabilităţi Principalul raspunzator de site-urile efectuate in cadrul companiei
principale
Numele şi adresa Alexandru Ionescu , nr. 34 , Str. Trandafirilor , Pucioasa , Dambovita ,
angajatorului Romania
Tipul activităţii sau sectorul Web-designer (precizare : lucrul se efectua de acasa prin intermrdiul unei
de activitate retele )

Educaţie şi formare
Perioada 4 ani
Calificarea / diploma Absolvent al Facultatii de Informatica din Bucuresti , Permisul CISCO ,
obţinută Permisul ECDL
Disciplinele principale Informatica , limba engleza , matematica , fizica
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Politehnica , sectiunea Informatica , Bucuresti .
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea -
naţională sau internaţională

Aptitudini şi
competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Limba Romana

Curriculum Vitae – Dobre Adelin


Limba(i) străină(e) Limba Engleza , Limba Franceza
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Limba Engleza Utilizator Utilizator
Utilizator Utilizator B Utilizator
C2 experimenta C1 experimenta B2 B2
independent Independent 2 Independent
t t
Limba Utilizator Utilizator Utilizator
Utilizator B Utilizator
C2 experimenta C1 experimenta C1 experimenta B2
independent 2 independent
t t t
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi Exigenta si devotament obtinute in cadrul activitatilor mele de pana


sociale acum

Competenţe şi aptitudini Capacitate ridicata de analiza si sinteza


organizatorice

Competenţe şi aptitudini Utilizarea aparaturii de birou


tehnice

Competenţe şi aptitudini Permisul ECDL ( European Computer Driving License )


de utilizare a
calculatorului

Competenţe şi aptitudini -
artistice

Alte competenţe şi Comunicare


aptitudini

Permis(e) de conducere Nu detin permis de conducere

Informaţii Referinte se pot obtine de la urmatoarele persoane :


suplimentare Prof. Nedelcu Mihai – 0728 85 64 32
Prof. Ioana Acaterina – 0766 43 23 12

Anexe Scrisioarea de intentie

Curriculum Vitae – Dobre Adelin