Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Vulpoi Gheorghe-Ioan
Adresa Jud.Covasna,
Telefon Mobil: 0754042446
E-mail(uri) Killer_of_legends93@yahoo.com

Nationalitate roman

Data naşterii 07.08.1967

Sex masculin

Locul de muncă vizat Sofer tir


/ Domeniul
ocupaţional

Experienţa 6 ani sofer pe camion cu remorca


profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de formare
profesională urmat, începând cu cel mai recent (vezi instrucţiunile)
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplines principale
studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
naţionala sau internaţionala

Aptitudini şi
competenţe
personale

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba maternă (daca este cazul specificaţi a doua limbă
maternă)

Limba(i) străină(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs orale Exprimare
conversaţie scrisă

Limba
Limba
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


sociale Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


organizatorice Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


tehnice Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe şi cunoştinţe Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


de utilizare a Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
calculatorului

Competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


artistice Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Alte competenţe şi Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


aptitudini Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria. Eliminaţi rândul dacă
este cazul (vezi instrucţiunile)

Informaţii Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de


suplimentare exemplu: persoane de contact, referinţe etc.

Anexe Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, daca este cazul (vezi


instrucţiunile)

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628