Sunteți pe pagina 1din 2

Caracteristica psihopedagogică a elevului

Eleva caracterizată se numeşte Pascari Iuliana, născută la data de


01.11.2008, domiciliat în oraşul Ocnița, satul Dîngeni. Pascari Iuliana, urmează
Gimnaziul ,,Vitali Tonu” şi în prezent este elevă în clasa a VII.
Eleva face parte dintr-o familie bine organizată, cu părinţi iubitori – tatăl
– 44 ani, constructor/maler, mama – 30 ani – profesor de informatica și
disciplini economice. În familie domină un climat psihologic favorabil
dezvoltării elevului, educativ-formativ; relaţiile afective putând fi definite drept
calde şi prietenoase. Fiind primul copil din trei la părinţi, aceştia îl iubesc foarte
mult, fără însă a manifesta o tendinţă exagerată în a-i satisface dorinţele.
Părinţii îi acordă şi posibilitatea de a lua singur decizii.
Condiţiile materiale pot fi definite ca fiind satisfăcătoare unui trai decent.
Eleva locuieşte împreună cu părinţii într-o casă cu 6 camere camere,
proprietate personală a părinţilor. Are propria sa cameră aranjată potrivit
preferinţelor personale.
În ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi starea de sănătate – eleva este
dezvoltat armonios, în limitele specifice vârstei; nu a suferit şi nu suferă de boli
grave, exceptând bolile caracteristice copilăriei.
Eleva învaţă bine, este conştiinciosă, prezintă un nivel al achiziţiilor
şcolare peste limita normală. Prezintă un interes deosebit pentru disciplinele
matematică(geometria), geografia, biologia şi istorie, interes concretizat în
participarea la concursuri şcolare la aceste materii.
Eleva are un vocabular bogat, prezintă coerenţă şi cursivitate în
exprimare, abilităţi crescute de comunicare. Eleva are o atitudine pozitivă faţă
de şcoală şi familie, interacţionează şi colaborează foarte bine cu colegii şi
profesorii, se stimulează reciproc.
În ceea ce priveşte receptivitatea de învăţare, eleva are o capacitate mare
de concentrare, sesizează esenţialul, are memorie logică, localizează şi
interpretează informaţia foarte atent. Motivaţia de învăţare este intrinsecă,
cognitivă. Eleva participă cu plăcere atât la activităţi şcolare, cât şi la cele
extraşcolare.
Eleva este perseverent, îşi pregăteşte lecţiile cu conştiinciozitate, învaţă
sistematic, logic, îşi întocmeşte rezumate, scheme, grafice, etc. Este activă şi
atentă la ore, nu absentează; dispune şi de o imaginaţie bogată, revenind totuşi
la realitate.
Din punct de vedere comportamental, la acest elevă domină combinaţia
sangvinică –flegmatică / dominantă extravertită, veselă, optimistă / prudentă.
Eleva este o bună colegă, modestă, disciplinată, organizată. Are
aptitudini cognitiv-intelective, iar ca aptitudine specială domină limba
fraceză.
În concluzie, dezvoltarea elevei în plan fizic, psihic şi educaţional
se realizează în limitele specifice vârstei şi dacă nu vor interveni
transformări traumatizante în viaţa sa şi va fi susţinută şi îndrumată în
continuare de către părinţi, dezvoltarea sa va continua armonios.