Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

Indicatorii competențelor specific


Nr. Conținuturi de Data Observații
( CS) și a subcompetențelor ( S) .
Crt. ore
Repartizarea generală a orelor: 34
Metode de descriere a limbajelor. Vocabularul şi
7
sintaxa unui limbaj de programare de nivel înalt.
Conceptul de dată. Tipuri de date simple. 7
CS S
Conceptul de acţiune. Instrucţiunile unui limbaj
de 11
programare de nivel înalt. Clasa Clasa
Tablouri unidimensionale. Şiruri de caractere. 10 IX-A IX-C
Metode de descriere a limbajelor.
I Vocabularul şi sintaxa unui limbaj de 7
programare de nivel înalt.
- explicarea modului de descriere a
construcţiilor gramaticale prin alternare, 1 Tehnica securității. Iniţiere în limbajul Pascal 1
concatenare, repetare şi includere
opţională; 2 Metalimbajul BNF. 1
- identificarea unităţilor lexicale ale
limbajului de programare de nivel înalt. 3 Diagrame sintactice 1
CS5
- utilizarea formulelor BNF şi
CS6 diagramelor sintactice pentru verificarea
4 Alfabetul limbajului. Vocabularul limbajului. 1
corectitudinii textelor şi unităţilor
lexicale; 5 Simboluri special şi cuvinte cheie. 1
- aplicarea regulilor de formare a
identificatorilor, şirurilor, numerelor, 6 Şiruri de caractere. 1
comentariilor. 7 Evaluare 1
II Conceptul de dată. Tipuri de date simple. 7
- clasificarea tipurilor de date simple în
8 Conceptul de dată. Tipul de date integer. 1
predefinite şi definite de utilizator, în

1
ordinale şi neordinale, în tipuri anonime 9 Tipul de date real. 1
şi definite explicit;
- clasificarea datelor din program în 10 Tipul de date boolean. 1
constante şi variabile;
- utilizarea tipurilor identice şi tipurilor 11 Tipul de date char. 1
CS6 compatibile; 12 Tipuri de date enumerare şi subdomeniu. 1
- aplicarea diagramelor sintactice şi
CS7 formulelor metalingvistice ale unităţilor 13 Declaraţii de variabile şi definiţii de constante. 1
gramaticale pentru declaraţii de tipuri,
variabile şi constante. 14 Evaluare 1
Conceptul de acţiune. Instrucţiunile unui
III 11
limbaj de programare de nivel înalt.
- identificarea părţilor componente ale 15 Conceptul de acţiune. Expresii. Evaluarea expresiilor 1
unui program;
- utilizarea formulelor metalingvistice şi Tipul expresiilor Pascal. Instrucţiunea de atribuire.
16 1
diagramele sintactice ale instrucţiunilor Instrucţiunea apel de procedură.
în studiu pentru verificarea corectitudinii
sintactice a programelor elaborate; 17 Citirea datelor de la tastatură. Instrucţiunea de efect nul. 1
- elaborarea programelor în care se
utilizează procedurile predefinite de citire 18 Instrucţiunea if. 1
CS4
/ scriere;
CS5 19 Instrucţiunea case. 1
- elaborarea programelor în care se
CS6 utilizează instrucţiunile în studiu;
CS10 - descrierea algoritmilor cunoscuţi din 20 Instrucţiunea compusă. Instructiunea while. 1
cadrul disciplinelor de matematică, fizică,
chimie, biologie ş.a. utilizând diferite 21 Instrucţiunea repeat. 1
metode de reprezentare a algoritmilor;
- elaborarea algoritmilor de rezolvare a 22 Instrucţiunea goto. 1
problemelor din diferite domenii de
activitate umană; 23 Generalităţi despre structura unui program Pascal. 1
- translarea algoritmilor elaboraţi în 24 Rezolvarea problemelor. 1
programe;
25 Evaluare. 1

2
- testarea programelor şi analiza
rezultatelor.
Tablouri unidimensionale. Şiruri de
IV 10
caractere.
26 Tipuri de date tablou unidimensional(array). 1
27 Tipul indicilor şi tipul componentelor. 1
-definirea formulelor metalingvistice şi 28 Suma elementelor unui tablou. 1
CS5 diagramelor sintactice ale declaraţiilor de 29 Operaţii cu elementele unui tablou. 1
CS6 tipuri de date tablou unidimensional şi şir 30 Tipul de date şir de caractere. 1
CS7 de caractere; 31 Operaţii cu şiruri de caractere. 1
-utilizarea subprogramelor predefinite, 32 Evaluare. 1
destinate prelucrării şirurilor;
33 Rezolvarea problemelor. 1
34 Rezolvarea problemelor. 1