Sunteți pe pagina 1din 7

Întîlnire cu absolvenţii

Sala este frumos amenajată. La fiecare masă sînt oaspeții. Elevii clasei a XI –a
sînt gazdele ospitaliere.
Un absolvent :
Absolvenţi cu suflet mare Şi cu chipul luminat
Oaspeţi sînt la şcoala dragă Ne sînt oaspeţi de onoare,
Oameni dragi, frumoşi la suflet Bun venit la noi în sat.

O absolventă : Buna ziua şi bine aşi venit acasă, mereu deschisă chiar şi peste 10, 20,
30, 40, 50 de ani. Această întîlnire tradiţională permite oricui să se lase
pradă amintirilor...
Un absolvent :
Bine aţi venit, oaspeţi dragi, Despre întîlnirea noastră
Azi la noi, doar cu voi Doar de bine să auzim
Azi sărbătoarea e în toi, Şcoala noastră mîndră
Vremea vine, vremea trece, Uşa larg şi-a deschis
Sărbătorile rămîn... Ca să intre musafirii
Să se odihnească – n vis.

O absolventă : Avem oaspeţi prezenţi în sală, care rînd pe rînd au absolvit această
şcoală, în care timp de un deceniu au sorbit cu nesaţ din vorba caldă a
profesorilor dragi. Ne face o deosebită plăcere să salutăm reprezentaţii
promoţiillor 1966,1976, 1986, 1996, 2006.
P.I Vîslesc cocorii în depărtări albastre
Revin elevii azi la școala lor...
P.II Timpul este trecător,
Nimeni și nimic n-a avut puterea să oprească sau să întoarcă clipa...
Rămîn doar amintirile, amintiri frumoase, plăcute, de neuitat.

P.II Onorată asistență: Dragi elevi, iubiți profesori, scumpă părinți, stimați oaspeți!
Vă zicem bună seara și bine ați revenit acasă!
P.I A devenit o tradiție ca-n fiecare an, la început de faur să reîntoarcem alături
de noi absolventii de cîndva. Timpul curge nespus de repede, purtînd pe creștetul anilor
doar amintirile.
P.II Cotinuînd ideea șexperiană despre lume, am defini viața gimnaziului în felul
următor: profesorii simbolizează regizorii, elevii – actorii, iar anii – episoade reușite din
serialul vieții gimnaziului.
P.I Noi, absolvenții, promitem să ducem faima acestui film oricînd și oriunde.
Haideți să dăm timpul înapoi în această seară și să lăsăm amintirile anilor de școală să ne
inunde sufletele.
P.II Cred că a sosit momentul de a face cunoștință cu viitorii absolvenți ai anului
2015, a 61 promoție, actorii seratei de astăzi.
P.I Tineri, veseli , uniți și stăpîniți de un singur țel de a susține examenele.
P.III Elevi, școala, profesori, amintiri..
P.IV Amintirile- cît farmec, cîtă nostalgie se ascunde în spatele lor. Dar esențialul
constă în faptul că ele rămîn aceleași chiar și cînd oamenii se shimbă. Sîntem siguri că
de fiecare discipol, de fiecare coleg vă leagă neuitate amintiri.
P.III Nemuritori rămîn dascălii trecuți în eternitate, căcă ei veghează întruna
cugetul elevilor ca un astru ceresc. E de datoria noastră să ne amintim de cei care au stat
la cîrma cărții și astăză nu mai sunt printre noi.
1.Panfilov Maria 2.Banaru Maria
3.Bacinschi Claudia 4. Spînu Zinaida
5. Zemba Lidia 6. Zemba Leonid
7. Bodrug Ion 8. Morei Ana
9. Morei Gavril 10. Mocanu Ion
11. Spînu Vasile 12. Bodrug Gheorghe
13. Chiorescu Anatolie 14. Moldovanu Nina
15.Iliescu Maria 16.Iliescu Vasile
17. Iliescu Nadejda 18. Codău Mihai
19. Murgineanu Zinaida 20. Bogatu Tamara
21. Tuchilatu Stepan 22. Tuchilatu Gheorghe
23.Tuchilatu Olga 24. Banari Afanasie
25. Gudumac Eugenia 26. Gudumac Ion
27. Gobjilă Lidia 28. Tuchilatu Zinaida
29.Malcoci Tudor 30. Brumărel Boris
31.Brumărel Galina 32.Iliescu Valeriu

P.IV Scurtă Viață a-ți avut


Ca scînteia v-am pierdut
A-ți lăsat doar sfaturi bune
Și al vostru veșnic nume
P.III Pentru dumnealor, dar și pentru colegii dumneavoastră, care astăzi nu mai
sunt printre noi vă rugăm să păstrați un moment de reculegere.
P.IV Vă mulțumim!

P.III Gimnaziul nostru nu este numai o institușie de ănvămînt, ci un remarcabil


lăcaș al cunoștințelor, unde putem reveni oricînd și întotdeauna vom fi întîmpinați de
profesorii dragi, care ne crează atmosfera casei părintești și care
Ne-au dat căldură sufletească
Cu dor de acest picior de plai
Ca-n inimi dragostea să crească
Pentru cuvîntul țară, mamă,grai.
P.IV Fie ca lumina harului dumnezeiesc să vă însoțească mereu, iar roua dimineții
să vă sfințească calea vieții.
P.III Să plouă-ncet deasupra dumneavoastră
Cu dragoste și picături de fericire
Izbînzi și reușite să vă apară-n cale
Și năzuințele un zbor de împlinire.
O absolventă : Sîntem elevi, adolescenţi. În seara aceasta vom activa conform unui
orar convenţional, destul de interesant, pe care îl vedeţi afişat pe perete.
Num. Disciplina
de
ordine
1 Limba romînă
2 Geografia
3 Matematica
4 Istoria
5 Muzica + arta
plastică
6 Lecţia vieţii
Un absolvent : Atenţie la comportament ! Vi se permite :
 
Să zîmbiţi Să cîntaţi
 
Să rîdeţi Să recitaţi
 
Să glumiţi Să concuraţi
Toţi : Adică, să Vă relaxaţi !
O absolventă : Nu se permite : - Să fiţi pasivi
- Să fiţi timizi
Toţi : Adică să staţi bosumflaţi !
O absolventă : Sînteţi de acord ? Dacă sînteţi de acord, rog să votaţi, adică să
aplaudaţi!
( Toţi aplaudează ) Vă mulţumesc !

Un absolvent : Pînă la începutul lecţiei mai sînt cîteva minute şi pentru a crea un climat
favorabil pentru petrecerea lecţiei, vă propun un energizant.
Sceneta ”Școala pentru elevi”„

Sună clopoţelul la lecţie. Lecţia de Limba română. Profesor – o absolventă


Obiectivele acestei lecţii : 1. De a permite „elevilor” de a crea o bună dispoziţie.
2.De a alcătui „ destăinuiri de dragoste” profesorilor.
În limba română vocabularul cuprinde 120 mii de cuvinte . În dragoste e nevoie de cît
mai puţine cuvinte. Ele trebuie rostite, şoptite sincer, cu multă tandrenţe. Vă rog, să
scrieţi o miniscrisoare adresată profesorilor din şcoala medie Alcedar, utilizînd cît mai
multe complemente, expresii poetice, epitete, comparaţii, metafore. Aceste miniscrisori
vor fi citite de generaţiile viitoare, deoarece vor fi afişate în „Galeria absolvenţilor”.
(oaspeţii scriu miniscrisorile )
Sună clopoţelul la reacreaţie. Toţi oaspeţii dansează. Se organizează un energizant
Sceneta care ironizează elevul ce nu citește cărți

Sună clopoţelul la lecţie. Lecţia de Geografie. Profesor – un absolvent.


Obiectivele leţiei : 1. De a crea o bună dispoziţie.
2. De a completa harta Moldovei cu adresele oaspeţilor.
Cîndva, cu ani în urmă, toţi locuiaţi în satul Alcedar. Acum V-aţi risipit pe întreg
teritoriul Moldovei.Iată aveţi o hartă a Moldovei şi vă rog, să indicaţi prin steguleţe locul
de trai al Dumneavoastră şi al fiecărui coleg de-al Dumneavoastră. Harta va fi afişată
în „Galeria absolvenţilor”. (Oaspeţii scriu pe steguleţe adresele şi le afişă pe hartă)
Sună clopoţelul la recreaţie. Oaspeţii sînt invitaţi la un energizant.
„Atingerea”
Participanţilor li se explică regulile jocului. Eu voi atinge pe cineva, care la rîndul său
va atinge pe alt participant doar cu partea atinsă. Jocul continuă pînă cînd toţi
participanţii au fost atinşi..

Sună clopoţelul la lecţie. Lecţia de Matematica. Profesor – un absolvent.


Obiectivele lecţiei : 1. De creat o bună dispoziţie.
2. De adunat numere din 2 – 3 cifre.
3 De completat tabela de pe tablă.
Azi la lecţie vom socoti. N-aţi uitat cum se adună? Vă amintiţi cîţi elevi aţi fost în
clasă? Acum adunaţi toate persoanele ( soţi, soţii, copii,) cu care s-a mărit clasa
Dumneavoastră. Toate datele le scriem în tabela afişată, care tot va fi în „Galeria
absolvenţilor”.(Oaspeţii adună şi completează tabelă )
Anul Au fost Sînt în
prezent
1966
1976
1986
1996
2006

Sună clopoţelul la recreaţie. Toţi dansează, stau de vorbă...

Sună clopoţelul la lecţie. Lecţia de Istorie. Profesor – un absolvent.


Obiectivele lecţiei: 1. Să vă amintiţi cît mai multe întîmplări, situaţii interesante din
timpul cînd aţi fost elevi.
Vă amintiţi diferite cazuri interesante , legate de anii de şcoală şi ni le poveatiţi şi nouă.
( Toţi oaspeţii povestesc
întîmplări din anii de şcoală.)
Sună clopoţelul la recreaţie. Se dansează o horă. Energizantul „ Cine sînt, de cîte ori
am vizitat și cu ce scop și cu cine?”
8 absolvenți ai claselor a 9 vor avea pe spate căte o foaie A4 cu inscripția unei încăperi
din școală: Sala Festivă, Biblioteca, Cancelaria, Cabinetul directorului, Cabinetul de
matematica, Sala sportivă, WC, Terenul de fotbal. Un absolvent se va apropia de cîte un
oaspete și-l va întreba ”Cine este?”, ”Cît de des a vizitat avea încăpere?”, ”Cu cine?”,
”Cu ce scop?”

Sună clopoţelul la lecţie. Lecţia integrată de muzică şi artă plastică.


Obiectivele lecţiei : 1. De amintit şi de interpretat cîntece din anii de şcoală.
2. De desenat o compoziţie, prin care ne vom exprima atitudinea
faţă de şcoala dragă.
În timp ce fiecare oaspete desenează ceva în compoziţia dată, alţii îşi vor aminti cîntece
din tinereţea sa despre şcoală şi le vor interpreta. Atîta timp cît oaspeţii trec pe rînd şi
desenesză cîte ceva pe compoziţia „ Şcoala noastră dragă...”, ceilalţi interpretează
cîntecele amintite din anii lor de şcoală.
Sună clopoţelul la recreaţie. Dansuri.

Sună clopoţelul la lecţie. Lecţia vieţii. Profesor – un absolvent.


Această lecţie este interesantă. În librării nu-s manuale, ghiduri, dar trebuie de susţinut
examene...Ne adresăm către toţi oaspeţii noştri cu rugămintea, să ne spună :
 Cu ce emoţii v-aţi îndreptat azi paşii spre şcoală, după 50, 40, 30,
20, 10 ani ?
 Aveţi o experienţă de viaţă frumoasă. Aţi retrăit sentimentul
despărţirii de şcoală alături de proprii copii ?
 Se spune, că anii studenţiei sînt cei mai frumoşi ani. Împărtăşiţi
această părere ?
 Credeţi în viitorul nostru?
 Cum doriţi să ne vedeţi peste ani ?
 În ce domenii s-au realizat?
 Cum aţi înfruntat greutăţile în viaţă ?
 ...
Toţi interpretează cîntecul „Anii de şcoală”
O absolventă : Un absolvent :
Răvăşite gînduri te-nconjoară, Vom merge pe drumul vieţii
Drumuri ce s-au atins ori ba, Mai uşor, mai frumos
Şi anii, anii a cîta oară, Şi ale voastre poveste
Cer să vii pe unde-ai fost cîndva. Ne vor fi de folos.
Un absolvent : Iată că am ajuns şi la sfîrşitul lecţiilor. Am mai petrecut o
sărbătoare în şcoala noastră. Vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenţa Dumneavoastră
la această reîntîlnire. Vă promitem, că vom ţine cont de sfaturile Dumneavoastră în
timpul plecării noastre pe drumul vieţii.

Un absolvent:
Eu cred în tot ce-i pur şi sfînt,
Eu cred în soare, în pămînt, Eu cred în viaţă şi în dor,
Eu cred în ploaie şi în vînt, Eu cred în pace , în amor.
Eu cred în suflet, în cuvînt, Eu cred în tot ce este bine,
Eu cred în cerul plin de stele, Eu cred în ziua care vine.
În taina visurilor mele. Eu cred în inima ce vede,
Eu am crezut şi voi mai crede.
Un absolvent: Toate trec... Peste cîtva timp noi nu vom rămîne decît în amintirea profesorilor
şi a colegilor de şcoală şi poate ... nişte nume scrise în registre.

Un absolvent: Toate trec . Orice final e urmat de un început, sfîrşit nu există, şi doar
despărţirea ne face să înţelegem importanţa anilor de şcoală. Şi peste ani vom auzi chemarea
„Bine aţi venit, dragi absolvenţi”

Toţi interpretează cîntecul „Absolvenţi, absolvenţi”

S-ar putea să vă placă și