Întîlnire cu absolvenţii

Sala este frumos amenajată. La fiecare masă sînt cîte 4-5 oaspeţi. Elevii clasei a XI –a sînt gazdele ospitaliere. Un absolvent : Absolvenţi cu suflet mare Şi cu chipul luminat Oaspeţi sînt la şcoala dragă Ne sînt oaspeţi de onoare, Oameni dragi, frumoşi la suflet Bun venit la noi în sat. O absolventă : Buna ziua şi bine aşi venit acasă, mereu deschisă chiar şi peste 10, 20, 30, 40, 50 de ani. Această întîlnire tradiţională permite oricui să se lase pradă amintirilor... Un absolvent : Bine aţi venit, oaspeţi dragi, Despre întîlnirea noastră Azi la noi, doar cu voi Doar de bine să auzim Azi sărbătoarea e în toi, Şcoala noastră mîndră Vremea vine, vremea trece, Uşa larg şi-a deschis Sărbătorile rămîn... Ca să intre musafirii Să se odihnească – n vis. O absolventă : Avem oaspeţi prezenţi în sală, care rînd pe rînd au absolvit această şcoală, în care timp de un deceniu au sorbit cu nesaţ din vorba caldă a profesorilor dragi. Ne face o deosebită plăcere să salutăm reprezentaţii promoţiillor 1957,1967, 1977, 1987, 1997. Un absolvent : Să facem cunoştinţă... ( se apropie de fiecare masă şi cere un interviu de la fiecare oaspete ) • Cum Vă numiţi ? • Cînd aţi absolvit şcoala ? • Cine V-a fost diriginte ? • Unde V-aţi continuat studiile ? • Unde şi în ce calitate activaţi ? O absolventă : Sîntem elevi, adolescenţi. În seara aceasta vom activa conform unui orar convenţional, destul de interesant, pe care îl vedeţi afişat pe perete. Num. de Disciplina ordine 1 Limba romînă 2 Geografia 3 Matematica 4 Istoria 5 Muzica + arta plastică 6 Lecţia vieţii Un absolvent : Atenţie la comportament ! Vi se permite : • • Să zîmbiţi Să cîntaţi • • Să rîdeţi Să recitaţi • • Să glumiţi Să concuraţi Toţi : Adică, să Vă relaxaţi ! O absolventă : Nu se permite : - Să fiţi pasivi - Să fiţi timizi Toţi : Adică să staţi bosumflaţi ! O absolventă : Sînteţi de acord ? Dacă sînteţi de acord, rog să votaţi, adică să aplaudaţi! ( Toţi aplaudează ) Vă mulţumesc ! Un absolvent : Pînă la începutul lecţiei mai sînt cîteva minute şi pentru a crea un climat favorabil pentru petrecerea lecţiei, vă propun un energizant. „ Jocul sticlei „

Insuliţele se numerotează. Unul începe jocul . utilizînd cît mai multe complemente. În limba română vocabularul cuprinde 120 mii de cuvinte .) Sună clopoţelul la recreaţie. Sună clopoţelul la lecţie. care la rîndul său va atinge pe alt participant doar cu partea atinsă. Toţi dansează.) În runda a doua. Profesor – un absolvent. Profesor – o absolventă Obiectivele acestei lecţii : 1. Obiectivele lecţiei: 1. insuliţele se vor scufunda în apă şi toţi cei.Iată aveţi o hartă a Moldovei şi vă rog. 2. expresii poetice. Lecţia de Limba română. care se aflau pe insilă. Sună clopoţelul la lecţie. să indicaţi prin steguleţe locul de trai al Dumneavoastră şi al fiecărui coleg de-al Dumneavoastră. Obiectivele lecţiei : 1. toţi locuiaţi în satul Alcedar. participanţii să-şi amintească ce au făcut vecinul din dreapta lui şi să facă şi ei acel lucru) Sună clopoţelul la lecţie. legate de anii de şcoală şi ni le poveatiţi şi nouă.) cu care s-a mărit clasa Dumneavoastră. Obiectivele leţiei : 1. Vă rog. Acum V-aţi risipit pe întreg teritoriul Moldovei. De a crea o bună dispoziţie. Cîndva. Profesor – un absolvent. se trece la runda II. Peste un interval de timp . De a completa harta Moldovei cu adresele oaspeţilor. 3 De completat tabela de pe tablă. Lecţia de Geografie. De adunat numere din 2 – 3 cifre. (Oaspeţii scriu pe steguleţe adresele şi le afişă pe hartă) Sună clopoţelul la recreaţie. Jocul continuă pînă cînd toţi participanţii se vor înghesui pe ultima insulă. cu cretă se desenează 5 cercuri (insule) destul de mari . Lecţia de Matematica.. trebuie să facă ceva cu ea. Profesor – un absolvent. cu ani în urmă. De creat o bună dispoziţie. care tot va fi în „Galeria absolvenţilor”. Harta va fi afişată în „Galeria absolvenţilor”. „Atingerea” Participanţilor li se explică regulile jocului. trebuie să treacă pe celelalte insule. să scrieţi o miniscrisoare adresată profesorilor din şcoala medie Alcedar.De a alcătui „ destăinuiri de dragoste” profesorilor.. copii. 2. stau de vorbă. ( să o sărute. spunînd ce-i place lui la vecinul din dreapta sa.. După ce toţi au numit. Lecţia de Istorie.. Obiectivele lecţiei : 1.. epitete. care pune mîna pe sticlă. Toate datele le scriem în tabela afişată. Azi la lecţie vom socoti. Fiecare. soţii.Jocul va fi în 2 runde. deoarece vor fi afişate în „Galeria absolvenţilor”. . metafore. Aceste miniscrisori vor fi citite de generaţiile viitoare. De a permite „elevilor” de a crea o bună dispoziţie. Să vă amintiţi cît mai multe întîmplări. Vă amintiţi diferite cazuri interesante . se transmite de la un oaspete la altul o sticlă. Se organizează un energizant „ Cinci insuliţe” Pe podea. să o mîngîie. Energizantul „ Ce-mi place la vecinul din dreapta?” Toţi participanţii stau în cerc. ( Toţi oaspeţii povestesc întîmplări din anii de şcoală. N-aţi uitat cum se adună? Vă amintiţi cîţi elevi aţi fost în clasă? Acum adunaţi toate persoanele ( soţi. (oaspeţii scriu miniscrisorile ) Sună clopoţelul la reacreaţie. Se dansează o horă. De amintit şi de interpretat cîntece din anii de şcoală. Fiecare trebuie să sărute ceea ce i-a plăcut la vecinul său din dreapta. comparaţii. pentru ca toţi oaspeţii să încapă pe aceste insule. cu multă tandrenţe. 2. Lecţia integrată de muzică şi artă plastică. În prima rundă. Toţi oaspeţii dansează. Eu voi atinge pe cineva.. Sună clopoţelul la lecţie. Sună clopoţelul la lecţie. În dragoste e nevoie de cît mai puţine cuvinte.(Oaspeţii adună şi completează tabelă ) Anul Au fost Sînt în prezent 1957 1967 1977 1987 1997 Sună clopoţelul la recreaţie. situaţii interesante din timpul cînd aţi fost elevi. Jocul continuă pînă cînd toţi participanţii au fost atinşi. şoptite sincer. Ele trebuie rostite. Oaspeţii sînt invitaţi la un energizant.

Peste cîtva timp noi nu vom rămîne decît în amintirea profesorilor şi a colegilor de şcoală şi poate . . De desenat o compoziţie.2. şi doar despărţirea ne face să înţelegem importanţa anilor de şcoală. Eu cred în pace . Eu cred în inima ce vede. Vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenţa Dumneavoastră la această reîntîlnire. absolvenţi” Izmana Natalia.. profesor.. 30.. Şoldăneşti. Un absolvent : Iată că am ajuns şi la sfîrşitul lecţiilor. că anii studenţiei sînt cei mai frumoşi ani. în cuvînt. În taina visurilor mele. dar trebuie de susţinut examene. Şi ale voastre poveste Cer să vii pe unde-ai fost cîndva..Ne adresăm către toţi oaspeţii noştri cu rugămintea.. după 40. Un absolvent: Toate trec. Un absolvent : Vom merge pe drumul vieţii Drumuri ce s-au atins ori ba. alţii îşi vor aminti cîntece din tinereţea sa despre şcoală şi le vor interpreta. 10 ani ? • Aveţi o experienţă de viaţă frumoasă... Un absolvent: Eu cred în tot ce-i pur şi sfînt. Şi peste ani vom auzi chemarea „Bine aţi venit. Orice final e urmat de un început. Am mai petrecut o sărbătoare în şcoala noastră. În librării nu-s manuale. Atîta timp cît oaspeţii trec pe rînd şi desenesză cîte ceva pe compoziţia „ Şcoala noastră dragă. Un absolvent: Toate trec . în pămînt. Împărtăşiţi această părere ? • Credeţi în viitorul nostru? • Cum doriţi să ne vedeţi peste ani ? • În ce domenii s-au realizat? • Cum aţi înfruntat greutăţile în viaţă ? • . Ne vor fi de folos. Eu cred în soare. nişte nume scrise în registre. Lecţia vieţii. Sună clopoţelul la recreaţie. Eu cred în ploaie şi în vînt. prin care ne vom exprima atitudinea faţă de şcoala dragă. Mai uşor. Toţi interpretează cîntecul „Anii de şcoală” O absolventă : Răvăşite gînduri te-nconjoară. mai frumos Şi anii. dragi absolvenţi” Toţi interpretează cîntecul „Absolvenţi. sfîrşit nu există.. Şcoala medie Alcedar. Aţi retrăit sentimentul despărţirii de şcoală alături de proprii copii ? • Se spune. În timp ce fiecare oaspete desenează ceva în compoziţia dată. în amor. Profesor – un absolvent. Eu cred în tot ce este bine. Această lecţie este interesantă. Eu cred în cerul plin de stele. ceilalţi interpretează cîntecele amintite din anii lo de şcoală. Eu cred în ziua care vine. ghiduri.. Eu am crezut şi voi mai crede. Eu cred în viaţă şi în dor. 20. că vom ţine cont de sfaturile Dumneavoastră în timpul plecării noastre pe drumul vieţii.. Dansuri.”. Eu cred în suflet. anii a cîta oară. Vă promitem. Sună clopoţelul la lecţie. să ne spună : • Cu ce emoţii v-aţi îndreptat azi paşii spre şcoală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful