Întîlnire cu absolvenţii

Sala este frumos amenajată. La fiecare masă sînt cîte 4-5 oaspeţi. Elevii clasei a XI –a sînt gazdele ospitaliere. Un absolvent : Absolvenţi cu suflet mare Şi cu chipul luminat Oaspeţi sînt la şcoala dragă Ne sînt oaspeţi de onoare, Oameni dragi, frumoşi la suflet Bun venit la noi în sat. O absolventă : Buna ziua şi bine aşi venit acasă, mereu deschisă chiar şi peste 10, 20, 30, 40, 50 de ani. Această întîlnire tradiţională permite oricui să se lase pradă amintirilor... Un absolvent : Bine aţi venit, oaspeţi dragi, Despre întîlnirea noastră Azi la noi, doar cu voi Doar de bine să auzim Azi sărbătoarea e în toi, Şcoala noastră mîndră Vremea vine, vremea trece, Uşa larg şi-a deschis Sărbătorile rămîn... Ca să intre musafirii Să se odihnească – n vis. O absolventă : Avem oaspeţi prezenţi în sală, care rînd pe rînd au absolvit această şcoală, în care timp de un deceniu au sorbit cu nesaţ din vorba caldă a profesorilor dragi. Ne face o deosebită plăcere să salutăm reprezentaţii promoţiillor 1957,1967, 1977, 1987, 1997. Un absolvent : Să facem cunoştinţă... ( se apropie de fiecare masă şi cere un interviu de la fiecare oaspete ) • Cum Vă numiţi ? • Cînd aţi absolvit şcoala ? • Cine V-a fost diriginte ? • Unde V-aţi continuat studiile ? • Unde şi în ce calitate activaţi ? O absolventă : Sîntem elevi, adolescenţi. În seara aceasta vom activa conform unui orar convenţional, destul de interesant, pe care îl vedeţi afişat pe perete. Num. de Disciplina ordine 1 Limba romînă 2 Geografia 3 Matematica 4 Istoria 5 Muzica + arta plastică 6 Lecţia vieţii Un absolvent : Atenţie la comportament ! Vi se permite : • • Să zîmbiţi Să cîntaţi • • Să rîdeţi Să recitaţi • • Să glumiţi Să concuraţi Toţi : Adică, să Vă relaxaţi ! O absolventă : Nu se permite : - Să fiţi pasivi - Să fiţi timizi Toţi : Adică să staţi bosumflaţi ! O absolventă : Sînteţi de acord ? Dacă sînteţi de acord, rog să votaţi, adică să aplaudaţi! ( Toţi aplaudează ) Vă mulţumesc ! Un absolvent : Pînă la începutul lecţiei mai sînt cîteva minute şi pentru a crea un climat favorabil pentru petrecerea lecţiei, vă propun un energizant. „ Jocul sticlei „

Aceste miniscrisori vor fi citite de generaţiile viitoare. Jocul continuă pînă cînd toţi participanţii se vor înghesui pe ultima insulă. Cîndva. În prima rundă. De a completa harta Moldovei cu adresele oaspeţilor. situaţii interesante din timpul cînd aţi fost elevi. soţii. Vă amintiţi diferite cazuri interesante . Peste un interval de timp . şoptite sincer. După ce toţi au numit. De a permite „elevilor” de a crea o bună dispoziţie. În limba română vocabularul cuprinde 120 mii de cuvinte . De a crea o bună dispoziţie. se transmite de la un oaspete la altul o sticlă. Profesor – o absolventă Obiectivele acestei lecţii : 1. Acum V-aţi risipit pe întreg teritoriul Moldovei. În dragoste e nevoie de cît mai puţine cuvinte. care pune mîna pe sticlă. Profesor – un absolvent. Oaspeţii sînt invitaţi la un energizant. utilizînd cît mai multe complemente. care tot va fi în „Galeria absolvenţilor”. expresii poetice.) În runda a doua. Lecţia de Matematica. participanţii să-şi amintească ce au făcut vecinul din dreapta lui şi să facă şi ei acel lucru) Sună clopoţelul la lecţie. ( Toţi oaspeţii povestesc întîmplări din anii de şcoală.. trebuie să facă ceva cu ea.. 2. spunînd ce-i place lui la vecinul din dreapta sa. Obiectivele leţiei : 1. Sună clopoţelul la lecţie. Energizantul „ Ce-mi place la vecinul din dreapta?” Toţi participanţii stau în cerc. Toţi oaspeţii dansează. Toate datele le scriem în tabela afişată.. să scrieţi o miniscrisoare adresată profesorilor din şcoala medie Alcedar. Se organizează un energizant „ Cinci insuliţe” Pe podea. De amintit şi de interpretat cîntece din anii de şcoală. Eu voi atinge pe cineva. Obiectivele lecţiei: 1. se trece la runda II. stau de vorbă. pentru ca toţi oaspeţii să încapă pe aceste insule. Azi la lecţie vom socoti. Sună clopoţelul la lecţie.De a alcătui „ destăinuiri de dragoste” profesorilor.Jocul va fi în 2 runde. De adunat numere din 2 – 3 cifre. metafore.Iată aveţi o hartă a Moldovei şi vă rog. 3 De completat tabela de pe tablă. cu ani în urmă. Obiectivele lecţiei : 1. Obiectivele lecţiei : 1. copii. epitete. deoarece vor fi afişate în „Galeria absolvenţilor”. N-aţi uitat cum se adună? Vă amintiţi cîţi elevi aţi fost în clasă? Acum adunaţi toate persoanele ( soţi. Sună clopoţelul la lecţie. Se dansează o horă. . trebuie să treacă pe celelalte insule. ( să o sărute.) Sună clopoţelul la recreaţie. Lecţia de Limba română. Sună clopoţelul la lecţie.) cu care s-a mărit clasa Dumneavoastră. Harta va fi afişată în „Galeria absolvenţilor”. comparaţii. Profesor – un absolvent. Lecţia integrată de muzică şi artă plastică.. (oaspeţii scriu miniscrisorile ) Sună clopoţelul la reacreaţie. Unul începe jocul . insuliţele se vor scufunda în apă şi toţi cei. De creat o bună dispoziţie. Toţi dansează. „Atingerea” Participanţilor li se explică regulile jocului. Lecţia de Istorie. (Oaspeţii scriu pe steguleţe adresele şi le afişă pe hartă) Sună clopoţelul la recreaţie. Să vă amintiţi cît mai multe întîmplări. să indicaţi prin steguleţe locul de trai al Dumneavoastră şi al fiecărui coleg de-al Dumneavoastră.. care se aflau pe insilă. legate de anii de şcoală şi ni le poveatiţi şi nouă. Insuliţele se numerotează. Fiecare. să o mîngîie. Ele trebuie rostite. Lecţia de Geografie. 2. care la rîndul său va atinge pe alt participant doar cu partea atinsă. Fiecare trebuie să sărute ceea ce i-a plăcut la vecinul său din dreapta. toţi locuiaţi în satul Alcedar. cu multă tandrenţe. Vă rog. cu cretă se desenează 5 cercuri (insule) destul de mari . 2.. Profesor – un absolvent.(Oaspeţii adună şi completează tabelă ) Anul Au fost Sînt în prezent 1957 1967 1977 1987 1997 Sună clopoţelul la recreaţie. Jocul continuă pînă cînd toţi participanţii au fost atinşi.

Ne vor fi de folos.. ceilalţi interpretează cîntecele amintite din anii lo de şcoală. după 40. Mai uşor. Lecţia vieţii.. Eu cred în tot ce este bine. Eu cred în suflet. Dansuri.. Un absolvent: Toate trec. Atîta timp cît oaspeţii trec pe rînd şi desenesză cîte ceva pe compoziţia „ Şcoala noastră dragă. mai frumos Şi anii. ghiduri. absolvenţi” Izmana Natalia. Eu cred în pace . Vă promitem. Sună clopoţelul la recreaţie. Vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenţa Dumneavoastră la această reîntîlnire.. Toţi interpretează cîntecul „Anii de şcoală” O absolventă : Răvăşite gînduri te-nconjoară. 10 ani ? • Aveţi o experienţă de viaţă frumoasă.2. sfîrşit nu există. dragi absolvenţi” Toţi interpretează cîntecul „Absolvenţi. În timp ce fiecare oaspete desenează ceva în compoziţia dată. Un absolvent : Vom merge pe drumul vieţii Drumuri ce s-au atins ori ba. Orice final e urmat de un început. în pămînt. Un absolvent : Iată că am ajuns şi la sfîrşitul lecţiilor. alţii îşi vor aminti cîntece din tinereţea sa despre şcoală şi le vor interpreta. dar trebuie de susţinut examene. Profesor – un absolvent.. să ne spună : • Cu ce emoţii v-aţi îndreptat azi paşii spre şcoală. De desenat o compoziţie. Un absolvent: Toate trec . Împărtăşiţi această părere ? • Credeţi în viitorul nostru? • Cum doriţi să ne vedeţi peste ani ? • În ce domenii s-au realizat? • Cum aţi înfruntat greutăţile în viaţă ? • . Eu am crezut şi voi mai crede. şi doar despărţirea ne face să înţelegem importanţa anilor de şcoală. Eu cred în cerul plin de stele. în amor. 20.. Un absolvent: Eu cred în tot ce-i pur şi sfînt. nişte nume scrise în registre. Şi ale voastre poveste Cer să vii pe unde-ai fost cîndva. Şi peste ani vom auzi chemarea „Bine aţi venit. Eu cred în ploaie şi în vînt. profesor. Aţi retrăit sentimentul despărţirii de şcoală alături de proprii copii ? • Se spune. Eu cred în inima ce vede. anii a cîta oară.. prin care ne vom exprima atitudinea faţă de şcoala dragă. Şoldăneşti. Eu cred în soare..Ne adresăm către toţi oaspeţii noştri cu rugămintea.. în cuvînt. că vom ţine cont de sfaturile Dumneavoastră în timpul plecării noastre pe drumul vieţii. În taina visurilor mele. Sună clopoţelul la lecţie. . Am mai petrecut o sărbătoare în şcoala noastră. Eu cred în viaţă şi în dor. 30. Eu cred în ziua care vine. Şcoala medie Alcedar..”. Această lecţie este interesantă. În librării nu-s manuale. că anii studenţiei sînt cei mai frumoşi ani. Peste cîtva timp noi nu vom rămîne decît în amintirea profesorilor şi a colegilor de şcoală şi poate .