Întîlnire cu absolvenţii

Sala este frumos amenajată. La fiecare masă sînt cîte 4-5 oaspeţi. Elevii clasei a XI –a sînt gazdele ospitaliere. Un absolvent : Absolvenţi cu suflet mare Şi cu chipul luminat Oaspeţi sînt la şcoala dragă Ne sînt oaspeţi de onoare, Oameni dragi, frumoşi la suflet Bun venit la noi în sat. O absolventă : Buna ziua şi bine aşi venit acasă, mereu deschisă chiar şi peste 10, 20, 30, 40, 50 de ani. Această întîlnire tradiţională permite oricui să se lase pradă amintirilor... Un absolvent : Bine aţi venit, oaspeţi dragi, Despre întîlnirea noastră Azi la noi, doar cu voi Doar de bine să auzim Azi sărbătoarea e în toi, Şcoala noastră mîndră Vremea vine, vremea trece, Uşa larg şi-a deschis Sărbătorile rămîn... Ca să intre musafirii Să se odihnească – n vis. O absolventă : Avem oaspeţi prezenţi în sală, care rînd pe rînd au absolvit această şcoală, în care timp de un deceniu au sorbit cu nesaţ din vorba caldă a profesorilor dragi. Ne face o deosebită plăcere să salutăm reprezentaţii promoţiillor 1957,1967, 1977, 1987, 1997. Un absolvent : Să facem cunoştinţă... ( se apropie de fiecare masă şi cere un interviu de la fiecare oaspete ) • Cum Vă numiţi ? • Cînd aţi absolvit şcoala ? • Cine V-a fost diriginte ? • Unde V-aţi continuat studiile ? • Unde şi în ce calitate activaţi ? O absolventă : Sîntem elevi, adolescenţi. În seara aceasta vom activa conform unui orar convenţional, destul de interesant, pe care îl vedeţi afişat pe perete. Num. de Disciplina ordine 1 Limba romînă 2 Geografia 3 Matematica 4 Istoria 5 Muzica + arta plastică 6 Lecţia vieţii Un absolvent : Atenţie la comportament ! Vi se permite : • • Să zîmbiţi Să cîntaţi • • Să rîdeţi Să recitaţi • • Să glumiţi Să concuraţi Toţi : Adică, să Vă relaxaţi ! O absolventă : Nu se permite : - Să fiţi pasivi - Să fiţi timizi Toţi : Adică să staţi bosumflaţi ! O absolventă : Sînteţi de acord ? Dacă sînteţi de acord, rog să votaţi, adică să aplaudaţi! ( Toţi aplaudează ) Vă mulţumesc ! Un absolvent : Pînă la începutul lecţiei mai sînt cîteva minute şi pentru a crea un climat favorabil pentru petrecerea lecţiei, vă propun un energizant. „ Jocul sticlei „

Sună clopoţelul la lecţie. Obiectivele lecţiei : 1. Harta va fi afişată în „Galeria absolvenţilor”. pentru ca toţi oaspeţii să încapă pe aceste insule. Eu voi atinge pe cineva. Profesor – o absolventă Obiectivele acestei lecţii : 1. toţi locuiaţi în satul Alcedar. ( să o sărute. Azi la lecţie vom socoti. Jocul continuă pînă cînd toţi participanţii se vor înghesui pe ultima insulă. De creat o bună dispoziţie. Aceste miniscrisori vor fi citite de generaţiile viitoare. Oaspeţii sînt invitaţi la un energizant. Să vă amintiţi cît mai multe întîmplări. expresii poetice.. Peste un interval de timp . Toţi oaspeţii dansează.. şoptite sincer. stau de vorbă. ( Toţi oaspeţii povestesc întîmplări din anii de şcoală. Lecţia de Limba română. După ce toţi au numit. Unul începe jocul .De a alcătui „ destăinuiri de dragoste” profesorilor. 2. De amintit şi de interpretat cîntece din anii de şcoală. Jocul continuă pînă cînd toţi participanţii au fost atinşi. Sună clopoţelul la lecţie. 3 De completat tabela de pe tablă. În dragoste e nevoie de cît mai puţine cuvinte. cu ani în urmă. să scrieţi o miniscrisoare adresată profesorilor din şcoala medie Alcedar.) cu care s-a mărit clasa Dumneavoastră. spunînd ce-i place lui la vecinul din dreapta sa. deoarece vor fi afişate în „Galeria absolvenţilor”. Toţi dansează. care tot va fi în „Galeria absolvenţilor”. Se dansează o horă.) În runda a doua. De a completa harta Moldovei cu adresele oaspeţilor. În limba română vocabularul cuprinde 120 mii de cuvinte . Sună clopoţelul la lecţie. se transmite de la un oaspete la altul o sticlă. Fiecare. De a permite „elevilor” de a crea o bună dispoziţie.. Sună clopoţelul la lecţie. Lecţia integrată de muzică şi artă plastică. Vă amintiţi diferite cazuri interesante . trebuie să facă ceva cu ea. care pune mîna pe sticlă. (Oaspeţii scriu pe steguleţe adresele şi le afişă pe hartă) Sună clopoţelul la recreaţie. epitete. să indicaţi prin steguleţe locul de trai al Dumneavoastră şi al fiecărui coleg de-al Dumneavoastră.(Oaspeţii adună şi completează tabelă ) Anul Au fost Sînt în prezent 1957 1967 1977 1987 1997 Sună clopoţelul la recreaţie. copii. De adunat numere din 2 – 3 cifre. Obiectivele lecţiei: 1. cu cretă se desenează 5 cercuri (insule) destul de mari . Profesor – un absolvent.. utilizînd cît mai multe complemente. comparaţii.Jocul va fi în 2 runde. Lecţia de Geografie.) Sună clopoţelul la recreaţie. participanţii să-şi amintească ce au făcut vecinul din dreapta lui şi să facă şi ei acel lucru) Sună clopoţelul la lecţie. Cîndva. Ele trebuie rostite. soţii. Lecţia de Matematica. De a crea o bună dispoziţie. 2. Acum V-aţi risipit pe întreg teritoriul Moldovei. Obiectivele leţiei : 1. metafore. Lecţia de Istorie. Obiectivele lecţiei : 1. se trece la runda II. N-aţi uitat cum se adună? Vă amintiţi cîţi elevi aţi fost în clasă? Acum adunaţi toate persoanele ( soţi.. „Atingerea” Participanţilor li se explică regulile jocului.. care la rîndul său va atinge pe alt participant doar cu partea atinsă. Fiecare trebuie să sărute ceea ce i-a plăcut la vecinul său din dreapta.Iată aveţi o hartă a Moldovei şi vă rog. . Energizantul „ Ce-mi place la vecinul din dreapta?” Toţi participanţii stau în cerc. care se aflau pe insilă. Vă rog. insuliţele se vor scufunda în apă şi toţi cei. legate de anii de şcoală şi ni le poveatiţi şi nouă. să o mîngîie. Se organizează un energizant „ Cinci insuliţe” Pe podea. Toate datele le scriem în tabela afişată. (oaspeţii scriu miniscrisorile ) Sună clopoţelul la reacreaţie. situaţii interesante din timpul cînd aţi fost elevi. trebuie să treacă pe celelalte insule. Profesor – un absolvent. 2. cu multă tandrenţe. Insuliţele se numerotează. Profesor – un absolvent. În prima rundă.

Eu cred în tot ce este bine.. Un absolvent: Eu cred în tot ce-i pur şi sfînt. Ne vor fi de folos. nişte nume scrise în registre. profesor. Şoldăneşti. Dansuri. şi doar despărţirea ne face să înţelegem importanţa anilor de şcoală. Şi peste ani vom auzi chemarea „Bine aţi venit. Peste cîtva timp noi nu vom rămîne decît în amintirea profesorilor şi a colegilor de şcoală şi poate . Eu cred în viaţă şi în dor. Eu am crezut şi voi mai crede.. Eu cred în cerul plin de stele. În timp ce fiecare oaspete desenează ceva în compoziţia dată. Un absolvent: Toate trec. Eu cred în soare. . Eu cred în ziua care vine. Această lecţie este interesantă. Profesor – un absolvent. Eu cred în inima ce vede. ghiduri. Aţi retrăit sentimentul despărţirii de şcoală alături de proprii copii ? • Se spune. Sună clopoţelul la recreaţie. 10 ani ? • Aveţi o experienţă de viaţă frumoasă.2. 30.. Eu cred în suflet. Eu cred în ploaie şi în vînt. ceilalţi interpretează cîntecele amintite din anii lo de şcoală. că vom ţine cont de sfaturile Dumneavoastră în timpul plecării noastre pe drumul vieţii.”. 20.. Un absolvent: Toate trec . Şi ale voastre poveste Cer să vii pe unde-ai fost cîndva. Mai uşor.. să ne spună : • Cu ce emoţii v-aţi îndreptat azi paşii spre şcoală. alţii îşi vor aminti cîntece din tinereţea sa despre şcoală şi le vor interpreta. dar trebuie de susţinut examene. Şcoala medie Alcedar. în amor... Vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenţa Dumneavoastră la această reîntîlnire.Ne adresăm către toţi oaspeţii noştri cu rugămintea.. anii a cîta oară. dragi absolvenţi” Toţi interpretează cîntecul „Absolvenţi. că anii studenţiei sînt cei mai frumoşi ani. În librării nu-s manuale. Sună clopoţelul la lecţie. Lecţia vieţii. mai frumos Şi anii. Atîta timp cît oaspeţii trec pe rînd şi desenesză cîte ceva pe compoziţia „ Şcoala noastră dragă.. Orice final e urmat de un început. Am mai petrecut o sărbătoare în şcoala noastră. sfîrşit nu există. prin care ne vom exprima atitudinea faţă de şcoala dragă. Împărtăşiţi această părere ? • Credeţi în viitorul nostru? • Cum doriţi să ne vedeţi peste ani ? • În ce domenii s-au realizat? • Cum aţi înfruntat greutăţile în viaţă ? • . în cuvînt. Toţi interpretează cîntecul „Anii de şcoală” O absolventă : Răvăşite gînduri te-nconjoară. În taina visurilor mele.. Vă promitem. De desenat o compoziţie. Un absolvent : Iată că am ajuns şi la sfîrşitul lecţiilor. în pămînt. după 40. absolvenţi” Izmana Natalia. Un absolvent : Vom merge pe drumul vieţii Drumuri ce s-au atins ori ba. Eu cred în pace .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful