Întîlnire cu absolvenţii

Sala este frumos amenajată. La fiecare masă sînt cîte 4-5 oaspeţi. Elevii clasei a XI –a sînt gazdele ospitaliere. Un absolvent : Absolvenţi cu suflet mare Şi cu chipul luminat Oaspeţi sînt la şcoala dragă Ne sînt oaspeţi de onoare, Oameni dragi, frumoşi la suflet Bun venit la noi în sat. O absolventă : Buna ziua şi bine aşi venit acasă, mereu deschisă chiar şi peste 10, 20, 30, 40, 50 de ani. Această întîlnire tradiţională permite oricui să se lase pradă amintirilor... Un absolvent : Bine aţi venit, oaspeţi dragi, Despre întîlnirea noastră Azi la noi, doar cu voi Doar de bine să auzim Azi sărbătoarea e în toi, Şcoala noastră mîndră Vremea vine, vremea trece, Uşa larg şi-a deschis Sărbătorile rămîn... Ca să intre musafirii Să se odihnească – n vis. O absolventă : Avem oaspeţi prezenţi în sală, care rînd pe rînd au absolvit această şcoală, în care timp de un deceniu au sorbit cu nesaţ din vorba caldă a profesorilor dragi. Ne face o deosebită plăcere să salutăm reprezentaţii promoţiillor 1957,1967, 1977, 1987, 1997. Un absolvent : Să facem cunoştinţă... ( se apropie de fiecare masă şi cere un interviu de la fiecare oaspete ) • Cum Vă numiţi ? • Cînd aţi absolvit şcoala ? • Cine V-a fost diriginte ? • Unde V-aţi continuat studiile ? • Unde şi în ce calitate activaţi ? O absolventă : Sîntem elevi, adolescenţi. În seara aceasta vom activa conform unui orar convenţional, destul de interesant, pe care îl vedeţi afişat pe perete. Num. de Disciplina ordine 1 Limba romînă 2 Geografia 3 Matematica 4 Istoria 5 Muzica + arta plastică 6 Lecţia vieţii Un absolvent : Atenţie la comportament ! Vi se permite : • • Să zîmbiţi Să cîntaţi • • Să rîdeţi Să recitaţi • • Să glumiţi Să concuraţi Toţi : Adică, să Vă relaxaţi ! O absolventă : Nu se permite : - Să fiţi pasivi - Să fiţi timizi Toţi : Adică să staţi bosumflaţi ! O absolventă : Sînteţi de acord ? Dacă sînteţi de acord, rog să votaţi, adică să aplaudaţi! ( Toţi aplaudează ) Vă mulţumesc ! Un absolvent : Pînă la începutul lecţiei mai sînt cîteva minute şi pentru a crea un climat favorabil pentru petrecerea lecţiei, vă propun un energizant. „ Jocul sticlei „

2. Profesor – un absolvent. De a completa harta Moldovei cu adresele oaspeţilor.) În runda a doua. Toate datele le scriem în tabela afişată. Ele trebuie rostite. soţii. copii. Fiecare trebuie să sărute ceea ce i-a plăcut la vecinul său din dreapta. stau de vorbă. „Atingerea” Participanţilor li se explică regulile jocului.. De creat o bună dispoziţie.. cu cretă se desenează 5 cercuri (insule) destul de mari . În dragoste e nevoie de cît mai puţine cuvinte. metafore. deoarece vor fi afişate în „Galeria absolvenţilor”. (oaspeţii scriu miniscrisorile ) Sună clopoţelul la reacreaţie. Obiectivele lecţiei : 1.(Oaspeţii adună şi completează tabelă ) Anul Au fost Sînt în prezent 1957 1967 1977 1987 1997 Sună clopoţelul la recreaţie. Lecţia integrată de muzică şi artă plastică. toţi locuiaţi în satul Alcedar. Obiectivele leţiei : 1. Toţi oaspeţii dansează. care se aflau pe insilă. Să vă amintiţi cît mai multe întîmplări. pentru ca toţi oaspeţii să încapă pe aceste insule. Profesor – un absolvent. Obiectivele lecţiei : 1. De a crea o bună dispoziţie. participanţii să-şi amintească ce au făcut vecinul din dreapta lui şi să facă şi ei acel lucru) Sună clopoţelul la lecţie. Lecţia de Geografie. Sună clopoţelul la lecţie. 2. spunînd ce-i place lui la vecinul din dreapta sa. să o mîngîie.) cu care s-a mărit clasa Dumneavoastră.Jocul va fi în 2 runde. Unul începe jocul . care pune mîna pe sticlă. epitete. În limba română vocabularul cuprinde 120 mii de cuvinte . . insuliţele se vor scufunda în apă şi toţi cei. Vă rog. 2. Sună clopoţelul la lecţie. Aceste miniscrisori vor fi citite de generaţiile viitoare. 3 De completat tabela de pe tablă. Jocul continuă pînă cînd toţi participanţii se vor înghesui pe ultima insulă. se trece la runda II. Peste un interval de timp . şoptite sincer. cu multă tandrenţe.. Insuliţele se numerotează. (Oaspeţii scriu pe steguleţe adresele şi le afişă pe hartă) Sună clopoţelul la recreaţie. trebuie să facă ceva cu ea. care la rîndul său va atinge pe alt participant doar cu partea atinsă. se transmite de la un oaspete la altul o sticlă.Iată aveţi o hartă a Moldovei şi vă rog. Azi la lecţie vom socoti. Harta va fi afişată în „Galeria absolvenţilor”.. În prima rundă. Obiectivele lecţiei: 1. să indicaţi prin steguleţe locul de trai al Dumneavoastră şi al fiecărui coleg de-al Dumneavoastră. ( Toţi oaspeţii povestesc întîmplări din anii de şcoală. Lecţia de Matematica. N-aţi uitat cum se adună? Vă amintiţi cîţi elevi aţi fost în clasă? Acum adunaţi toate persoanele ( soţi. utilizînd cît mai multe complemente. expresii poetice. Oaspeţii sînt invitaţi la un energizant. Lecţia de Limba română. De adunat numere din 2 – 3 cifre. Sună clopoţelul la lecţie. ( să o sărute. Acum V-aţi risipit pe întreg teritoriul Moldovei. Vă amintiţi diferite cazuri interesante .. legate de anii de şcoală şi ni le poveatiţi şi nouă. Energizantul „ Ce-mi place la vecinul din dreapta?” Toţi participanţii stau în cerc. Cîndva. Sună clopoţelul la lecţie. comparaţii.De a alcătui „ destăinuiri de dragoste” profesorilor. De a permite „elevilor” de a crea o bună dispoziţie. Se organizează un energizant „ Cinci insuliţe” Pe podea. Fiecare. De amintit şi de interpretat cîntece din anii de şcoală. Profesor – o absolventă Obiectivele acestei lecţii : 1. Eu voi atinge pe cineva. Jocul continuă pînă cînd toţi participanţii au fost atinşi. Profesor – un absolvent. care tot va fi în „Galeria absolvenţilor”. situaţii interesante din timpul cînd aţi fost elevi. Lecţia de Istorie. Toţi dansează. După ce toţi au numit. cu ani în urmă.) Sună clopoţelul la recreaţie. Se dansează o horă. trebuie să treacă pe celelalte insule.. să scrieţi o miniscrisoare adresată profesorilor din şcoala medie Alcedar.

Eu cred în inima ce vede. dragi absolvenţi” Toţi interpretează cîntecul „Absolvenţi. Un absolvent: Toate trec. Aţi retrăit sentimentul despărţirii de şcoală alături de proprii copii ? • Se spune. să ne spună : • Cu ce emoţii v-aţi îndreptat azi paşii spre şcoală. absolvenţi” Izmana Natalia. Eu cred în pace . 30. Şoldăneşti. Orice final e urmat de un început. În taina visurilor mele. sfîrşit nu există. şi doar despărţirea ne face să înţelegem importanţa anilor de şcoală. Mai uşor..”. Vă promitem. Toţi interpretează cîntecul „Anii de şcoală” O absolventă : Răvăşite gînduri te-nconjoară. Un absolvent : Iată că am ajuns şi la sfîrşitul lecţiilor. Şi peste ani vom auzi chemarea „Bine aţi venit. mai frumos Şi anii.. Eu cred în soare. Ne vor fi de folos.. profesor. ghiduri. că anii studenţiei sînt cei mai frumoşi ani. Lecţia vieţii. Eu cred în viaţă şi în dor.. 20.2. Eu cred în suflet. nişte nume scrise în registre. Un absolvent : Vom merge pe drumul vieţii Drumuri ce s-au atins ori ba. Sună clopoţelul la lecţie. Dansuri. Eu cred în ziua care vine. în amor. în cuvînt.Ne adresăm către toţi oaspeţii noştri cu rugămintea. după 40. Atîta timp cît oaspeţii trec pe rînd şi desenesză cîte ceva pe compoziţia „ Şcoala noastră dragă. Un absolvent: Eu cred în tot ce-i pur şi sfînt. De desenat o compoziţie. Şcoala medie Alcedar.. Am mai petrecut o sărbătoare în şcoala noastră. Eu am crezut şi voi mai crede. alţii îşi vor aminti cîntece din tinereţea sa despre şcoală şi le vor interpreta.. Un absolvent: Toate trec . anii a cîta oară. .. Peste cîtva timp noi nu vom rămîne decît în amintirea profesorilor şi a colegilor de şcoală şi poate . Eu cred în cerul plin de stele. Împărtăşiţi această părere ? • Credeţi în viitorul nostru? • Cum doriţi să ne vedeţi peste ani ? • În ce domenii s-au realizat? • Cum aţi înfruntat greutăţile în viaţă ? • . În librării nu-s manuale. în pămînt. ceilalţi interpretează cîntecele amintite din anii lo de şcoală. Vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenţa Dumneavoastră la această reîntîlnire. Profesor – un absolvent.. Eu cred în tot ce este bine.. prin care ne vom exprima atitudinea faţă de şcoala dragă. Sună clopoţelul la recreaţie. Eu cred în ploaie şi în vînt. că vom ţine cont de sfaturile Dumneavoastră în timpul plecării noastre pe drumul vieţii. Şi ale voastre poveste Cer să vii pe unde-ai fost cîndva. dar trebuie de susţinut examene.. Această lecţie este interesantă. În timp ce fiecare oaspete desenează ceva în compoziţia dată. 10 ani ? • Aveţi o experienţă de viaţă frumoasă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful