Întîlnire cu absolvenţii

Sala este frumos amenajată. La fiecare masă sînt cîte 4-5 oaspeţi. Elevii clasei a XI –a sînt gazdele ospitaliere. Un absolvent : Absolvenţi cu suflet mare Şi cu chipul luminat Oaspeţi sînt la şcoala dragă Ne sînt oaspeţi de onoare, Oameni dragi, frumoşi la suflet Bun venit la noi în sat. O absolventă : Buna ziua şi bine aşi venit acasă, mereu deschisă chiar şi peste 10, 20, 30, 40, 50 de ani. Această întîlnire tradiţională permite oricui să se lase pradă amintirilor... Un absolvent : Bine aţi venit, oaspeţi dragi, Despre întîlnirea noastră Azi la noi, doar cu voi Doar de bine să auzim Azi sărbătoarea e în toi, Şcoala noastră mîndră Vremea vine, vremea trece, Uşa larg şi-a deschis Sărbătorile rămîn... Ca să intre musafirii Să se odihnească – n vis. O absolventă : Avem oaspeţi prezenţi în sală, care rînd pe rînd au absolvit această şcoală, în care timp de un deceniu au sorbit cu nesaţ din vorba caldă a profesorilor dragi. Ne face o deosebită plăcere să salutăm reprezentaţii promoţiillor 1957,1967, 1977, 1987, 1997. Un absolvent : Să facem cunoştinţă... ( se apropie de fiecare masă şi cere un interviu de la fiecare oaspete ) • Cum Vă numiţi ? • Cînd aţi absolvit şcoala ? • Cine V-a fost diriginte ? • Unde V-aţi continuat studiile ? • Unde şi în ce calitate activaţi ? O absolventă : Sîntem elevi, adolescenţi. În seara aceasta vom activa conform unui orar convenţional, destul de interesant, pe care îl vedeţi afişat pe perete. Num. de Disciplina ordine 1 Limba romînă 2 Geografia 3 Matematica 4 Istoria 5 Muzica + arta plastică 6 Lecţia vieţii Un absolvent : Atenţie la comportament ! Vi se permite : • • Să zîmbiţi Să cîntaţi • • Să rîdeţi Să recitaţi • • Să glumiţi Să concuraţi Toţi : Adică, să Vă relaxaţi ! O absolventă : Nu se permite : - Să fiţi pasivi - Să fiţi timizi Toţi : Adică să staţi bosumflaţi ! O absolventă : Sînteţi de acord ? Dacă sînteţi de acord, rog să votaţi, adică să aplaudaţi! ( Toţi aplaudează ) Vă mulţumesc ! Un absolvent : Pînă la începutul lecţiei mai sînt cîteva minute şi pentru a crea un climat favorabil pentru petrecerea lecţiei, vă propun un energizant. „ Jocul sticlei „

stau de vorbă.. De creat o bună dispoziţie. 2. Aceste miniscrisori vor fi citite de generaţiile viitoare. Lecţia de Limba română.. cu multă tandrenţe. Insuliţele se numerotează. Să vă amintiţi cît mai multe întîmplări. spunînd ce-i place lui la vecinul din dreapta sa. legate de anii de şcoală şi ni le poveatiţi şi nouă. Harta va fi afişată în „Galeria absolvenţilor”. să scrieţi o miniscrisoare adresată profesorilor din şcoala medie Alcedar. situaţii interesante din timpul cînd aţi fost elevi. participanţii să-şi amintească ce au făcut vecinul din dreapta lui şi să facă şi ei acel lucru) Sună clopoţelul la lecţie. să o mîngîie. cu ani în urmă. Obiectivele lecţiei : 1. epitete. De a completa harta Moldovei cu adresele oaspeţilor. De adunat numere din 2 – 3 cifre. De a permite „elevilor” de a crea o bună dispoziţie. În dragoste e nevoie de cît mai puţine cuvinte. utilizînd cît mai multe complemente. Vă amintiţi diferite cazuri interesante . Sună clopoţelul la lecţie.. comparaţii.. Profesor – un absolvent. „Atingerea” Participanţilor li se explică regulile jocului.. După ce toţi au numit. În limba română vocabularul cuprinde 120 mii de cuvinte .De a alcătui „ destăinuiri de dragoste” profesorilor. Se dansează o horă. toţi locuiaţi în satul Alcedar. Vă rog. Jocul continuă pînă cînd toţi participanţii se vor înghesui pe ultima insulă.) cu care s-a mărit clasa Dumneavoastră. N-aţi uitat cum se adună? Vă amintiţi cîţi elevi aţi fost în clasă? Acum adunaţi toate persoanele ( soţi. Profesor – un absolvent. metafore. (Oaspeţii scriu pe steguleţe adresele şi le afişă pe hartă) Sună clopoţelul la recreaţie. insuliţele se vor scufunda în apă şi toţi cei. ( să o sărute.(Oaspeţii adună şi completează tabelă ) Anul Au fost Sînt în prezent 1957 1967 1977 1987 1997 Sună clopoţelul la recreaţie. Lecţia de Geografie. Lecţia de Istorie. expresii poetice. Eu voi atinge pe cineva. Peste un interval de timp . trebuie să facă ceva cu ea. Toţi dansează. Toţi oaspeţii dansează. Jocul continuă pînă cînd toţi participanţii au fost atinşi. care la rîndul său va atinge pe alt participant doar cu partea atinsă.Iată aveţi o hartă a Moldovei şi vă rog.. Unul începe jocul . Acum V-aţi risipit pe întreg teritoriul Moldovei. ( Toţi oaspeţii povestesc întîmplări din anii de şcoală.) În runda a doua. Profesor – un absolvent. De a crea o bună dispoziţie. 2. Profesor – o absolventă Obiectivele acestei lecţii : 1. 2. 3 De completat tabela de pe tablă. Ele trebuie rostite. Obiectivele leţiei : 1. care se aflau pe insilă. şoptite sincer. (oaspeţii scriu miniscrisorile ) Sună clopoţelul la reacreaţie. copii. Sună clopoţelul la lecţie. De amintit şi de interpretat cîntece din anii de şcoală. soţii. se transmite de la un oaspete la altul o sticlă. Lecţia integrată de muzică şi artă plastică. Cîndva. Se organizează un energizant „ Cinci insuliţe” Pe podea. Azi la lecţie vom socoti. Toate datele le scriem în tabela afişată. se trece la runda II.) Sună clopoţelul la recreaţie. În prima rundă. Energizantul „ Ce-mi place la vecinul din dreapta?” Toţi participanţii stau în cerc. Obiectivele lecţiei: 1. . Obiectivele lecţiei : 1. Sună clopoţelul la lecţie.Jocul va fi în 2 runde. Sună clopoţelul la lecţie. deoarece vor fi afişate în „Galeria absolvenţilor”. Lecţia de Matematica. care tot va fi în „Galeria absolvenţilor”. cu cretă se desenează 5 cercuri (insule) destul de mari . trebuie să treacă pe celelalte insule. care pune mîna pe sticlă. Fiecare. Oaspeţii sînt invitaţi la un energizant. Fiecare trebuie să sărute ceea ce i-a plăcut la vecinul său din dreapta. pentru ca toţi oaspeţii să încapă pe aceste insule. să indicaţi prin steguleţe locul de trai al Dumneavoastră şi al fiecărui coleg de-al Dumneavoastră.

Vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenţa Dumneavoastră la această reîntîlnire. Eu cred în ziua care vine.. Aţi retrăit sentimentul despărţirii de şcoală alături de proprii copii ? • Se spune. Un absolvent: Toate trec . să ne spună : • Cu ce emoţii v-aţi îndreptat azi paşii spre şcoală. În librării nu-s manuale... nişte nume scrise în registre. În taina visurilor mele.. Eu cred în pace .2. Eu am crezut şi voi mai crede.. Atîta timp cît oaspeţii trec pe rînd şi desenesză cîte ceva pe compoziţia „ Şcoala noastră dragă. Eu cred în tot ce este bine. Şi peste ani vom auzi chemarea „Bine aţi venit. Eu cred în soare. în pămînt. Împărtăşiţi această părere ? • Credeţi în viitorul nostru? • Cum doriţi să ne vedeţi peste ani ? • În ce domenii s-au realizat? • Cum aţi înfruntat greutăţile în viaţă ? • . alţii îşi vor aminti cîntece din tinereţea sa despre şcoală şi le vor interpreta. Eu cred în suflet. Dansuri. şi doar despărţirea ne face să înţelegem importanţa anilor de şcoală.. anii a cîta oară. dragi absolvenţi” Toţi interpretează cîntecul „Absolvenţi. Eu cred în inima ce vede. . În timp ce fiecare oaspete desenează ceva în compoziţia dată. ghiduri. Lecţia vieţii. mai frumos Şi anii.”. Un absolvent: Toate trec. Ne vor fi de folos. Eu cred în cerul plin de stele.. că anii studenţiei sînt cei mai frumoşi ani. Peste cîtva timp noi nu vom rămîne decît în amintirea profesorilor şi a colegilor de şcoală şi poate . 20. în cuvînt. ceilalţi interpretează cîntecele amintite din anii lo de şcoală. Un absolvent: Eu cred în tot ce-i pur şi sfînt. Orice final e urmat de un început. 30. 10 ani ? • Aveţi o experienţă de viaţă frumoasă. Şoldăneşti.. Şi ale voastre poveste Cer să vii pe unde-ai fost cîndva. prin care ne vom exprima atitudinea faţă de şcoala dragă. Un absolvent : Vom merge pe drumul vieţii Drumuri ce s-au atins ori ba. în amor. Am mai petrecut o sărbătoare în şcoala noastră.. sfîrşit nu există. Mai uşor. Vă promitem. după 40. Eu cred în viaţă şi în dor. absolvenţi” Izmana Natalia. De desenat o compoziţie. Această lecţie este interesantă. Eu cred în ploaie şi în vînt. profesor. Un absolvent : Iată că am ajuns şi la sfîrşitul lecţiilor. că vom ţine cont de sfaturile Dumneavoastră în timpul plecării noastre pe drumul vieţii. Şcoala medie Alcedar. Sună clopoţelul la recreaţie.Ne adresăm către toţi oaspeţii noştri cu rugămintea. Sună clopoţelul la lecţie.. Profesor – un absolvent. Toţi interpretează cîntecul „Anii de şcoală” O absolventă : Răvăşite gînduri te-nconjoară. dar trebuie de susţinut examene.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful