Întîlnire cu absolvenţii

Sala este frumos amenajată. La fiecare masă sînt cîte 4-5 oaspeţi. Elevii clasei a XI –a sînt gazdele ospitaliere. Un absolvent : Absolvenţi cu suflet mare Şi cu chipul luminat Oaspeţi sînt la şcoala dragă Ne sînt oaspeţi de onoare, Oameni dragi, frumoşi la suflet Bun venit la noi în sat. O absolventă : Buna ziua şi bine aşi venit acasă, mereu deschisă chiar şi peste 10, 20, 30, 40, 50 de ani. Această întîlnire tradiţională permite oricui să se lase pradă amintirilor... Un absolvent : Bine aţi venit, oaspeţi dragi, Despre întîlnirea noastră Azi la noi, doar cu voi Doar de bine să auzim Azi sărbătoarea e în toi, Şcoala noastră mîndră Vremea vine, vremea trece, Uşa larg şi-a deschis Sărbătorile rămîn... Ca să intre musafirii Să se odihnească – n vis. O absolventă : Avem oaspeţi prezenţi în sală, care rînd pe rînd au absolvit această şcoală, în care timp de un deceniu au sorbit cu nesaţ din vorba caldă a profesorilor dragi. Ne face o deosebită plăcere să salutăm reprezentaţii promoţiillor 1957,1967, 1977, 1987, 1997. Un absolvent : Să facem cunoştinţă... ( se apropie de fiecare masă şi cere un interviu de la fiecare oaspete ) • Cum Vă numiţi ? • Cînd aţi absolvit şcoala ? • Cine V-a fost diriginte ? • Unde V-aţi continuat studiile ? • Unde şi în ce calitate activaţi ? O absolventă : Sîntem elevi, adolescenţi. În seara aceasta vom activa conform unui orar convenţional, destul de interesant, pe care îl vedeţi afişat pe perete. Num. de Disciplina ordine 1 Limba romînă 2 Geografia 3 Matematica 4 Istoria 5 Muzica + arta plastică 6 Lecţia vieţii Un absolvent : Atenţie la comportament ! Vi se permite : • • Să zîmbiţi Să cîntaţi • • Să rîdeţi Să recitaţi • • Să glumiţi Să concuraţi Toţi : Adică, să Vă relaxaţi ! O absolventă : Nu se permite : - Să fiţi pasivi - Să fiţi timizi Toţi : Adică să staţi bosumflaţi ! O absolventă : Sînteţi de acord ? Dacă sînteţi de acord, rog să votaţi, adică să aplaudaţi! ( Toţi aplaudează ) Vă mulţumesc ! Un absolvent : Pînă la începutul lecţiei mai sînt cîteva minute şi pentru a crea un climat favorabil pentru petrecerea lecţiei, vă propun un energizant. „ Jocul sticlei „

metafore. trebuie să treacă pe celelalte insule. Fiecare.) Sună clopoţelul la recreaţie. Fiecare trebuie să sărute ceea ce i-a plăcut la vecinul său din dreapta. De amintit şi de interpretat cîntece din anii de şcoală. Unul începe jocul . Sună clopoţelul la lecţie.Iată aveţi o hartă a Moldovei şi vă rog. se transmite de la un oaspete la altul o sticlă. Obiectivele lecţiei : 1. cu cretă se desenează 5 cercuri (insule) destul de mari . Obiectivele lecţiei : 1.(Oaspeţii adună şi completează tabelă ) Anul Au fost Sînt în prezent 1957 1967 1977 1987 1997 Sună clopoţelul la recreaţie. Toţi oaspeţii dansează. toţi locuiaţi în satul Alcedar. De creat o bună dispoziţie. insuliţele se vor scufunda în apă şi toţi cei. (oaspeţii scriu miniscrisorile ) Sună clopoţelul la reacreaţie. care pune mîna pe sticlă. În limba română vocabularul cuprinde 120 mii de cuvinte . Obiectivele lecţiei: 1.) În runda a doua. participanţii să-şi amintească ce au făcut vecinul din dreapta lui şi să facă şi ei acel lucru) Sună clopoţelul la lecţie. Insuliţele se numerotează.. şoptite sincer. utilizînd cît mai multe complemente. Sună clopoţelul la lecţie. 3 De completat tabela de pe tablă. cu multă tandrenţe. 2. Lecţia de Istorie. Sună clopoţelul la lecţie. N-aţi uitat cum se adună? Vă amintiţi cîţi elevi aţi fost în clasă? Acum adunaţi toate persoanele ( soţi. trebuie să facă ceva cu ea. să o mîngîie. deoarece vor fi afişate în „Galeria absolvenţilor”. să scrieţi o miniscrisoare adresată profesorilor din şcoala medie Alcedar. În prima rundă. Jocul continuă pînă cînd toţi participanţii au fost atinşi. Lecţia de Geografie. Profesor – un absolvent. De a completa harta Moldovei cu adresele oaspeţilor. Profesor – un absolvent. Peste un interval de timp . legate de anii de şcoală şi ni le poveatiţi şi nouă.De a alcătui „ destăinuiri de dragoste” profesorilor. În dragoste e nevoie de cît mai puţine cuvinte. spunînd ce-i place lui la vecinul din dreapta sa. Profesor – un absolvent.. care tot va fi în „Galeria absolvenţilor”.. Harta va fi afişată în „Galeria absolvenţilor”. (Oaspeţii scriu pe steguleţe adresele şi le afişă pe hartă) Sună clopoţelul la recreaţie. epitete. Aceste miniscrisori vor fi citite de generaţiile viitoare. Oaspeţii sînt invitaţi la un energizant. Să vă amintiţi cît mai multe întîmplări. Azi la lecţie vom socoti. se trece la runda II. „Atingerea” Participanţilor li se explică regulile jocului. copii. Profesor – o absolventă Obiectivele acestei lecţii : 1. Se dansează o horă. situaţii interesante din timpul cînd aţi fost elevi. Vă amintiţi diferite cazuri interesante . care la rîndul său va atinge pe alt participant doar cu partea atinsă. 2. Toţi dansează. Toate datele le scriem în tabela afişată. De a permite „elevilor” de a crea o bună dispoziţie. soţii. ( să o sărute.. Obiectivele leţiei : 1. După ce toţi au numit.Jocul va fi în 2 runde. Se organizează un energizant „ Cinci insuliţe” Pe podea.. pentru ca toţi oaspeţii să încapă pe aceste insule. Vă rog. 2. comparaţii. . cu ani în urmă. Lecţia de Limba română. De adunat numere din 2 – 3 cifre. Acum V-aţi risipit pe întreg teritoriul Moldovei. care se aflau pe insilă. Cîndva. să indicaţi prin steguleţe locul de trai al Dumneavoastră şi al fiecărui coleg de-al Dumneavoastră. expresii poetice. Ele trebuie rostite. Lecţia integrată de muzică şi artă plastică. Eu voi atinge pe cineva.) cu care s-a mărit clasa Dumneavoastră. De a crea o bună dispoziţie. Energizantul „ Ce-mi place la vecinul din dreapta?” Toţi participanţii stau în cerc. stau de vorbă. Lecţia de Matematica. Sună clopoţelul la lecţie. Jocul continuă pînă cînd toţi participanţii se vor înghesui pe ultima insulă.. ( Toţi oaspeţii povestesc întîmplări din anii de şcoală.

Sună clopoţelul la lecţie. ghiduri. Peste cîtva timp noi nu vom rămîne decît în amintirea profesorilor şi a colegilor de şcoală şi poate . 20. Eu cred în inima ce vede. Ne vor fi de folos. Eu cred în soare.. în pămînt. Toţi interpretează cîntecul „Anii de şcoală” O absolventă : Răvăşite gînduri te-nconjoară. În timp ce fiecare oaspete desenează ceva în compoziţia dată. după 40. în amor.. dar trebuie de susţinut examene. că anii studenţiei sînt cei mai frumoşi ani. prin care ne vom exprima atitudinea faţă de şcoala dragă. Un absolvent : Iată că am ajuns şi la sfîrşitul lecţiilor. sfîrşit nu există. Am mai petrecut o sărbătoare în şcoala noastră. Mai uşor. Eu cred în suflet. Vă promitem. dragi absolvenţi” Toţi interpretează cîntecul „Absolvenţi. nişte nume scrise în registre. Eu am crezut şi voi mai crede. Un absolvent: Toate trec . alţii îşi vor aminti cîntece din tinereţea sa despre şcoală şi le vor interpreta. mai frumos Şi anii. Un absolvent: Toate trec. Eu cred în ziua care vine. Eu cred în pace . Şcoala medie Alcedar. Şi peste ani vom auzi chemarea „Bine aţi venit. Vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenţa Dumneavoastră la această reîntîlnire. Sună clopoţelul la recreaţie..2. În taina visurilor mele. Dansuri. Profesor – un absolvent.... Orice final e urmat de un început. profesor. Atîta timp cît oaspeţii trec pe rînd şi desenesză cîte ceva pe compoziţia „ Şcoala noastră dragă. . Eu cred în cerul plin de stele. Împărtăşiţi această părere ? • Credeţi în viitorul nostru? • Cum doriţi să ne vedeţi peste ani ? • În ce domenii s-au realizat? • Cum aţi înfruntat greutăţile în viaţă ? • . Lecţia vieţii. 10 ani ? • Aveţi o experienţă de viaţă frumoasă.”. absolvenţi” Izmana Natalia. şi doar despărţirea ne face să înţelegem importanţa anilor de şcoală. Şi ale voastre poveste Cer să vii pe unde-ai fost cîndva. anii a cîta oară. în cuvînt. că vom ţine cont de sfaturile Dumneavoastră în timpul plecării noastre pe drumul vieţii.. Aţi retrăit sentimentul despărţirii de şcoală alături de proprii copii ? • Se spune. Un absolvent : Vom merge pe drumul vieţii Drumuri ce s-au atins ori ba.Ne adresăm către toţi oaspeţii noştri cu rugămintea. Această lecţie este interesantă.. Eu cred în ploaie şi în vînt. ceilalţi interpretează cîntecele amintite din anii lo de şcoală.. 30. Şoldăneşti. Eu cred în viaţă şi în dor.. să ne spună : • Cu ce emoţii v-aţi îndreptat azi paşii spre şcoală. Eu cred în tot ce este bine. De desenat o compoziţie. În librării nu-s manuale. Un absolvent: Eu cred în tot ce-i pur şi sfînt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful