Sunteți pe pagina 1din 7

Prezentatorul I A venit toamna cu pașii grăbiți, iar frunzele ,simțindu –se

vinovate de trecerea timpului pășesc și se îngălbenesc ca gutuiele galbene –aurii.


Prezentatorul II De fiecare dată cînd pășim pragul Colegiului, suntem așteptați de
scumpii noștri profesori, care ne sunt rază de soare, lumina vieții, ne împărtășesc
miracolul științei de carte. Personalitatea noastră prinde aripi anume sub
îndrumarea lor, a bunilor noștri dascăli.
Prezentatorul I
Această zi nu poate fi posomorîtă, deoarece frumoasa sărbătoare – Ziua
Profesorului a coborît adinc în sufletele noastre
Prezentatorul II
Si astăzi noi elevii Dumneavoastră suntem aici ,ca să vă aducem cele mai
frumoase urări de numai bine.
Prezetatorul I
Să stăm cuminți și duși pe gînduri
Prea bunii dascăli să ne-nbie
Trecînd cu vraja pritre rînduri
De-acum cu tîmpla argintie.
Prezentatorul II
Noi ascultăm din nou povață

Și-al adevărului grăunte


Să știm de ce li-i trasă fața
De ce li-s tîmplele cărunte.
Prezentatorul II
Ca oaspeți în această zi avem dascăli care și-au depus căldură sufletească ,multă
daruire de sine pentru multe generații de studenți.
1.Mînăscurtă Margareta

2.Moglan Vladimir
Prezentatorul I
Scumpi profesori , ne învățați să iubim tot ce ne îconjoară, ne învățați să fim
oameni adevărați,urmași ai unui neam demn de laudă .
Prezentatorul II
Vă dorim să vă bucurați de discipoli recunoscători și de aprecierea la justa valoare
a întregii societăți.În pofida tuturor greutăților ,fie ca această zi să vă prilejuiască
doar bucurii și voie bună.
I- Dans popular
II- Poiezie recitată
Dacă-ar fi să fie-așa
Cum dorește inima,
Profesorii mei iubiți,
,,Multstimați și mult doriți,
În această zi cu soare,
Cînd în țara-i sărbătoare,
V-aș strînge la pieptul meu
Și v-aș mîngîia mereu
În această zi măreață
Vă dorim ani lungi de viață,
Soare-n case, sănătate,
Toamne multe și bogate

Zîmbete, noroc și flori


Dragii noștri, Profesori!
Prezentatorul I
IV E toamnă și Duminica din sufletul profesorului devine sărbătoare pentru toți.
Chipul său blînd ce dăruie înțelepciune, te cheamă spre acel lăcaș, în care în tact
de vals se răscolesc amintiri ,clipe frumoase.
Prezentatorul II
E toamnă și frunzele își dansează valsul înstrăinării, impunînd atmosfera de
melancolie și vestind că încă o generație este în trecere.

V- Dansul –Valsul de toamnă


Poiezie – recită

Noi vă numim eroi – ș-avem dreptate,


Căci n –ați plecat în țări îndepartate,

Cum pleacă unii după bogății,


Ci ați rămas aici,lîngă copii.

Simbolică vă este renumerarea ,


Dar în speranța că va f i mai mare
Pe timp frumos,pe ploi și pe ninsori
Veniți la școală dragi învățători.

Ducînd povara anilor în spate,


Ne învățați pe toți să facem carte
Și pentru firul cel din păr cărunt
Noi azi ne-nchinăm pînă la pămînt!
VII-Cîntecul
Prezentatorul I
Profesorul e o fîntînă a înțelepciunii ,spre care se îndreaptă toți călătorii însetați și
fiecare soarbe cît vrea. În toate timpurile profesorul a fost considerat ingener al
sufletelor omenești.
Prezentatorul II
Se invită cu cuvînt de felicitare studenții Colegiulu Tehnic Agricol Soroca

Crizanteme – mîndre flori,


Pentru scumpii profesori,
Le-am citit aseară taina
Că vor să-și dezbrace haina.
Crizantemelor surori,
Farmecul îmbătător
O petală cadă jos

Înainte-i ,măiestos,
Caci de albul vostru blînd
Chipu-i rămîne-n gînd.

Crizantemelor,surate,
V-aș lua la braț pe toate,
Să-l păstrați din zori în zori
Pentru bunii profesori.
Să mă-chin de cîte ori?
Numai profesorilor.
II-Cuvîntul Directorului
IX- Cintec de final
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al

Republicii Moldova

Colegiul Tehnic Agricol or. Soroca

Scenariu
activitate extradidactică

Scumpi profesori , oameni


adevărați, urmași ai unui neam
demn de laudă.

Autor : Gîscă Liliana

Profesor : Petric Iurie , Verbițchii Mihai

Soroca 2016
Proiect didactic
Profesor : Petric Iurie , Verbi țchii Mihai

Subiectul: Scumpi profesori , oameni adevărați,urmași ai unui neam demn de


laudă.
Durata 45 min.

Obiectivul fundamental Formarea stimei, dragostei și respectul față de cei care


seamănă lumina.
Obiectivele operaționale

O1 – a forma priceperi și deprinderide comportare în fața publicului recitare a


poieziilor,interpretarea cîntecelor și dansurilor.
O2 – a forma deprinderi de colaborare cu colegii în grup.
O3 – a transmite mulțumiri profesorilor pentru munca asiduă zi de zi pe plan
profesional.
O4 – a combina arta frumosului ,a manifesta talentul în domeniul artei.

Strategii educaționale

Mijloace educaționale

a)
b) Sala de festivități
Echibane de toamnă amenanjată corespunzător activității
c) Panou cu felicitări
d) Scenariul activității

Metodele educaționale
Expunere,recital de versuri,interpretarea pieselor,dans
sportiv,dans popular,înmînarea florilor.

Asigurarea cu mijloace tehnice


Formația,,Integral ”apărătură sonoră( amplificatoare,microfoane).
Bibliografie : Material didactic , ghid pentru proiecte educaționale
pentru ore extradidactice, internet, ziare.