Sunteți pe pagina 1din 1

Notă informativă

privitor la activitatea Tehnician pe support tehnic

în perioada 24.01-28.01.2022

În perioada 24.01-28.01.2022 am realizat următoarele activități:

- Instalarea programelor soft pentru calculatoarelor de lucru a personalului ;

- Evaluarea stării de funcționare a echipamentelor electronice ;

- Securizarea sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare ;

- Am lucrat asupra site-ul colegiului

- Elaborarea Notei informative despre activitatea săptămânală.

Asistent medical: Percic Lilian