Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa pedagogic

a Conveniei cadru privind efectuarea stagiului de pregtire practic n ntreprindere/instituie public


de ctre elevii din nvmntul profesional i tehnic
1. Durata total a pregtirii practice
2. Calendarul pregtirii
3. Perioada stagiului, timpul de lucru i orarul (de precizat zilele de pregtire practic n cazul
timpului de lucru parial):
4. Adresa unde se va derula stagiul de pregtire practic (dac este diferit de cea indicat n
Convenie):
5. Deplasarea n afara locului unde este repartizat practicantul vizeaz urmtoarele locaii:
6. Condiii de primire a elevului n stagiul de practic
7. Modaliti prin care se asigur complementaritatea ntre pregtirea dobndit de elev la coal i
n ntreprindere
8. Numele i prenumele cadrului didactic care asigur supravegherea pedagogic a practicantului
pe perioada stagiului de practic
9. Drepturi i responsabiliti ale cadrului didactic din unitatea de nvmnt organizator al
practicii, pe perioada stagiului de pregtire practic
10. Numele i prenumele tutorelui desemnat de ntreprindere care va asigura respectarea condiiilor
de pregtire i dobndirea de practicant a competenelor profesionale planificate pentru perioada
stagiului de pregtire practic
11. Drepturi i responsabiliti ale tutorelui de practic desemnat de partenerul de practic
12. Definirea unitilor de competene i a competenelor care vor fi dobndite pe perioada stagiului
de practic n conformitate cu standardul de pregtire profesional i curriculumul aprobat prin anexa
nr. 4 OMECT nr.4121 din 13.06.2016
UR Aplicarea conceptelor de baza ale contabilitatii Coninuturile
Rezultate ale nvrii
invrii
Cunotine Abiliti Atitudini
1. Alcatuieste si aplica un plan 2.2.2 Utilizarea corecta a 2.3.2 Argumentarea n Evidenta economic:
de rezolvare a unei vocabularului comun si a celui mod concis i veridic a Definiie, importan;
probleme de specialitate. Folosirea informaiilor cu privire Etalonul de eviden.
vocabularului specific la formele evidenei
contabilitatii. economice.
2.2.6 Rezolvarea unui sir de
probleme aparute in situatii
cotidiene bazate pe
rationamente, structuri logico-
matematice si abstractizare

2.1.4 Prezentarea 2.2.7 indentificarea diferitelor 2.3.5 Asumarea Documente de eviden


echipamentelor, softurilor i tipuri de echipamente, softuri responsabilitii n Definiie, importan,
documentelor de eviden i documente specifice utilizarea structur;
activitii contabile echipamentelor fiscal, Clasificarea
2.2.8 Selectarea, colectarea i softurilor i documentelor de
prelucrarea informaiilor din documentelor de eviden;
documente eviden contabil. ntocmirea, verificarea,
corectarea, circuitul,
pstrarea i arhivarea
documentelor;
Completarea
documentelor pentru
principalele evenimente
i tranzacii.
URI :Utilizarea metodelor, procedeelor si principiilor contabilitatii
3.1.3 Prezentarea 3.3.3 Asumarea Prezentarea si cacularea
caracteristicilor preurilor,
3.2.4 Calcularea preurilor i responsabilitii n preturilor, tarifelor
tarifelor i reducerilor de tarifelor precum i a calcularea corect a
pre, a documentelor reducerilor de pre oferite preurilor, tarifelor
specifice operaiilor clienilor. precum i a reducerilor
economice. 3.2.5 Aplicarea principiilor de pre oferite clienilor.
matematice de baz n
calculaie i evaluare.
3.2.6 Utilizarea softurilor contabile
pentru evidena contabil.
URI : Organizarea activitatii unitatilor economice
4.1.5 Descrierea spaiilor la 4.2 .10 Aplicarea principiilor 4.3.5 Implicarea active Identificarea si
nivelul unitii economice i proceselor matematice de n monitorizarea caracterizarea fluxurilor
4.1.6 Prezentarea fluxurilor baz n determinarea spaiilor fluxurilor n cadrul de circulaie la nivelul
de circulaie ntr-o unitate aflate la nivelul unei uniti unitii economice magazinului i
economic economice depozitului.
URI: Asigurarea calitatii produselor si serviciilor
4.1.9 Prezentarea noiunilor 4.2.14 Utilizarea 4.3.8 Colaborarea cu Identificarea si
legate de : productivitatea managementuli timpului n membrii echipei de preentarea noiunilor de
muncii, managementul aplicarea procedurilor lucru, n scopul productivitate a muncii,
timpului, managementul operaionale la nivelul unui ndeplinirii sarcinilor de managementului
proiectului. loc de munc. la locul de munc timpului
4.3.9 Asumarea n
cadrul echipei, a
responsabilitii pentru
sarcina de lucru primit
5.1.1 Prezentarea 5.2.1 Utilizarea sinonimelor 5.3.2 Claborarea cu Definirea termenilor de
semnificaiei i a termenilor marf i mmebrii echipei de marf, serviciu.
importanei termenilor de serviciu i interpretarea lucru, n scopul Clasificarea mrfurilor
marf i serviciu corect n context date ndeplinirii sarcinilor de i serviciilor.
5.1.3 Clasificarea 5.2.3 Diferenierea produselor la locul de munc. Identificarea tipurilor
produselor i serviciilor i serviciilor dup criterii date 5.3.3 Asumarea de ambalaje
5.1.6 Prezentarea 5.2.7 Aplicarea principiilor responsabilitii pentru
reglementrilor legislative HACCP la nivel de agent analiza riscurilor i
privind calitatea produselor economic inerea sub control a
i serviciilor- standard i 5.2.10 Identificarea ntregii activiti la
metode de lucru ( HACCP) elementelor de codificare a locul de munc
5.1.7 Prezentarea produselor 5.3.4 Asumarea
elemenetelor de definire a 5.2.11 Verificarea respectrii responsabilitii pentru
mrcilor condiiilor de ambalare a verificarea elementelor
mrfurilor, la nivelul agentului de marcare i codificare
economic a mrfurilor, conform
legislaiei n vigoare.
5.3.5 Asumarea
responsabilitii n
respectarea calitii
mrfurilor n raport cu
ambalarea acestora

13. Modaliti de evaluare a pregtirii profesionale dobndite de practicant pe perioada stagiului de


pregtire practic : investigatia; portofoliu de practica.

Cadru didactic Tutore Practicant

Data
Semntura