Sunteți pe pagina 1din 1

Director,

Prof. Ignat Cătălin

Stimate Domnule/ Stimată Doamnă,

Vă adresez această scrisoare de recomandare pentru a o susţine pe Ștefîrcă Laura-


Maria în dorinţa ei de a urma cursurile Școlii de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr”
Câmpina.
Am cunoscut-o pe Ștefîrcă Laura-Maria în perioada 2011-2015, atât ca elevă a
clasei la care am fost diriginte şi la care am predat, cît şi ca tînără voluntară, mereu
preocupată de dezvoltare ariei de cunoaştere şi înţelegere a lumii în care se dezvoltă.
Faţă de ceilalţi colegi, Laura-Maria s-a remarcat prin seriozitatea cu care abordează
temele de dezbatere şi echilibrul pe care îl degajă în relaţiile interpersonale.
Personalitatea ei poate fi descrisă ca fiind puternică, morală, emotivă, sensibilă şi atentă
la nevoile celorlalţi.
În perioada menţionată am avut posibilitatea să apreciez atitudinea responsabilă
faţă de sarcinile, care îi sunt înaintate, capacitatea ei de a forma în jurul său un mediu
pozitiv şi de a acţiona calm şi foarte tacticos în diferite împrejurări.
Totodată, am observat capacitatea ei de gîndire critică şi de abordare proactivă, atît
a temelor individuale, cît şi a celor de grup.
Consider că punctele cele mai puternice ale domnișoarei Ștefîrcă Laura-Maria sunt
organizarea şi motivarea excelentă în proiectele desfăşurate şi capacitatea nativă de a
înţelege nevoile celor cu care colaborează.
Ca urmare a acestor observaţii din colaborarea mea cu Ștefîrcă Laura-Maria, doresc
să vă asigur de interesul ei pentru domeniul solicitat, seriozitatea, simţul analitic și
tenacitatea dovedite ca elevă. Mai mult, prin tenacitate şi deschidere spre noi cunoştinte
şi canale de informare, Laura-Maria şi-a îmbunătăţit constant abilităţile, fiind una dintre
elevele de top din clasa ei.
Consider că desfăşurarea activităţii într-un mediu cazon o va ambiţiona să cunoască
aspecte noi şi relevante pe care să le utilizeze în viitoarea ei carieră.
Vă stau la dispoziţie pentru detalierea acestor informaţii.

20.12.2017

Prof. Florin- Mihai Racoviţă


Profesor gradul I la Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” Vaslui
E-mail: fmracovita@yahoo.com
Telefon: +400724772036