Sunteți pe pagina 1din 1

M3- Patrimoniu turistic

S6- 19-23.10.2020
Prof. ing. Vlonga Luminița
Clasa a X-a

EVALUARE

Întrebări
1. Precizați componentele potențialului turistic natural.
2. Explicați atracția turistică a reliefului, evidențiind formele de turism pe care le
generează.
3. Precizați elementele de atractivitate turistică a reliefului litoral.

Teste
Încercuiți varianta de răspuns corectă:

1. Relieful carstic se remarcă prin prezența:


a) Circurilor, văilor, morenelor, piscurilor, crestelor zimțate;
b) Unor pajiști întinse;
c) Craterelor, conurilor, platourilor;
d) Platourilor, dolinelor, cheilor, peșterilor.

2. Peștera Scărișoara se remarcă prin:


a) Existența picturilor rupestre;
b) Cantităților mari de gheață conservată;
c) Conservarea urmelor locuirii omului preistoric;
d) Dimensiunile sale.

3. Trovanții sunt:
a) Stânci cu forme bizare;
b) Emanații de gaze naturale;
c) Pietre care ,,cresc”;
d) Abrupturi.