Sunteți pe pagina 1din 4

Modulul III.

Contabilitate
Clasa a XI-a
Prof. ing. Vlonga Luminița

1.CONTUL –PROCEDEU DE LUCRU AL CONTABILITĂȚII

CONTUL = este un instrument care evidențiază în formă ordonată informațiile


economice.
Fiecare element patrimonial – de activ și pasiv – se reflectă printr-un cont distinct, în
care se înregistrează mișcările succesive la care este supus elementul respectiv, peparcursul
desfășurării activității economice.
Înregistrările informațiilor în conturi se realizează sub formă valorică și
numaipe bază de documente justificative.
Clasificare conturi:
A. Conturi ce exprimă mijloace economice; terenuri, clădiri, mijloace de
transport, materii prime, produse finite, mărfuri etc.
B. Conturi ce exprimă surse de finanțare; capital social, rezerve, credite bancare,
furnizori etc.
C. Conturi ce exprimă procese economice generatoare de venituri și cheltuieli;
consum de materii prime, vânzări de mărfuri, executări de lucrări, prestări
deservicii etc.
D. Conturi ce exprimă rezultate financiare; profit sau pierderi.
FUCȚIILE CONTULUI
1. Funcția de înregistrare, grupare, sistematizare - sistematizarea operației.
2. Funcția de cuantificare- dimensionarea operației.
3. Funcția de informare- cunoașterea operației.
4. Funcția de control- controlul operației.
5. Funcția contabilă- reflectarea activului și pasivului patrimonial.
Modificările determinate de operațiile economice – evidențiate cu ajutorul conturilor
deschise pentru fiecare element patrimonial, pot fi creșteri și micșorări ale elementului
respectiv.
Contul are deci o formă bilaterală ce permite cunoașterea separată a creșterilor și
totalului acestora, precum și a micșorărilor și totalului acestora, permițând astfel determinarea
sumei finale existente în cont (a existentului final).
Această formă este a ceea de ,,cântar cu două talere”, prezentată schematic sub
forma literei ,,T”.

1
Modulul III. Contabilitate
Clasa a XI-a
Prof. ing. Vlonga Luminița
Urmăriți exemplele de mai jos;
Exemplul 1.

Observație - elementul ACTIV ,, Ambalaje” avem ;


 Existentul + creșterile s-au evidențiat în partea stângă.
 Micșorările în partea dreaptă.

Exemplul 2.

Observație - elementul PASIV ,, Rezerve” avem;


 Existentul + creșterile s-au evidențiat în partea dreaptă.
 Micșorările în partea stângă.
Contul trebuie să aibă o structură proprie care cuprinde următoarele elemente:
1. Titlul (denumirea contului);
2. Debitul și creditul contului;
3. Rulajul contului;
4. Totalul sumelor;
5. Soldul contului;

1. Titlul (denumirea contului) = definește elementul patrimonial de activ sau de pasiv


pentru care sa deschis contul respectiv și a cărei evidență o are. ( ,,Ambalaje” și
,,Rezerve”).
Observație – titlul contului este însoțit de simbolul contului – stabilit de Planul General
de Conturi.( 381,,Ambalaje” și 105,,Rezerve”)
2
Modulul III. Contabilitate
Clasa a XI-a
Prof. ing. Vlonga Luminița

2. Debitul și creditul contului= denumirea celor două părți opuse ale contului, respectiv
ale celor 2 talere, care permit înregistrarea separată a creșterilor și micșorărilor.
Observație- cele două părți ale contului sunt: partea stângă –DEBIT și partea
dreaptă – CREDIT dar diferă în funcție de conținutul economic al contului astfel:
I. Pentru conturile ce reflectă elementele de activ (mijloace economice);
 DEBITUL reflectă existentul + creșterile;
 CREDITUL reflectă micșorările (exemplul1)
II. Pentru conturile ce reflectă elementele de pasiv (surse de finanțare);
 CREDITUL reflectă existentul +creșterile;
 DEBITUL reflectă micșorările ( exemplul 2);

3. Rulajul contului = sumele înregistrate succesiv în debitul și creditul unui cont pe


parcursul lunii (perioadei de gestiune).
Sumele înregistrate în DEBITUL contului formează RULAJUL DEBITOR, iar sumele
înregistrate în CREDITUL contului formează RULAJULCREDITOR.
EXEMPLUL1- pentru ,,ambalaje” avem;
 Rulaj DEBITOR = 5500000 lei (reflectă creșteri);
 Rulaj CREDITOR= 6000000 lei( reflectă micșorări);
EXEMPLUL 2- pentru ,,rezerve” avem;
 Rulaj CREDITOR = 3500000 lei (reflectă creșteri);
 Rulaj DEBITOR = 4500000lei (reflectă micșorări);

4. Totalul sumelor = totalul efectuat între existentul inițial și rulajul debitor/creditor al


contului.
 TOTAL SUME DEBITOARE = sumele înregistrate în debitul contului.
 TOTAL SUME CREDITOARE = sumele înregistrate în creditul contului (dacă nu
avem existent inițialtotalul sumelor = cu rulajul).
EXEMPLUL1- pentru ,,ambalaje” avem;
 Total sume debitoare = 6500000 lei (existent inițial 1000000 lei +rulaj debitor 5500000
lei);
 Total sume creditoare = 6000000 lei (coincide cu rulajul creditor).

EXEMPLUL 2- pentru ,,rezerve” avem;


 Total sume creditoare = 5500000 lei (existent inițial 2000000 lei + rulaj creditor
3500000lei);
 Total sume debitoare = 4500000 lei (coincide cu rulajul debitor).

5. Soldul contului = existent valoric la un moment dat, în cont. El se determină ca diferența


dintre totalul sumelor debitoare și totalul sumelor creditoare, sau invers.
I. Dacă total sume debitoare > total sume creditoare, diferența reflectă SOLD
DEBITOR.
Este cazul conturilor ce reflectă elemente patrimoniale de activ (exemplul 1 sold debitor =
500000 lei obținut ca diferență, 6500000 lei – 6000000 lei).

3
Modulul III. Contabilitate
Clasa a XI-a
Prof. ing. Vlonga Luminița

II. Dacă total sume creditoare > total sume debitoare, diferența reflectă SOLD
CREDITOR.
Este cazul conturilor ce reflectă elemente patrimoniale de pasiv ( exemplul 2  sold creditor
= 1000000 lei obținut ca diferență, 5500000 lei – 4500000 lei).
III. Dacă total sume debitoare = total sume creditoare – contul se numește CONT
SOLDAT SAU BALANSAT.

Soldurile se stabilesc la sfârșitul lunii (perioadei de gestiune) – numite SOLDURI


FINALE. Acestea devin, la începutul lunii imediat următoare, SOLDURI INIȚIALE
(existent inițial).