Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL "ŞTEFAN PROCOPIU" VASLUI

STR. CASTANILOR, NR 3
TELEFON: 0235318122
FAX: 0235-318614
Email: lspvaslui@yahoo.com
Web: www.lspvs.ro

PROIECT DIDACTIC

Profesor: prof. Hoțoleanu Gavril și prof. ing. Vlonga Luminița


Liceul ,, Ștefan Procopiu” Vaslui
Aria curriculară: Consiliere şi orientare
Data: 11.06.2019
Disciplina : Consiliere şi orientare
Clasa: a IX-a B i.p și a IX- a E i.p.
Componenta: Planificarea carierei
Modulul: Explorarea carierei
Durata: 50 min.

Tema lecţiei: ,,Viitorul meu începe azi!?”


Obiective:
O1: să explice termeni noi din domeniul profesional;
O2: să-şi conştientizeze aptitudinile şi să le canalizeze către profesia aleasă;
O3: să distingă între ceea ce vor, ce pot şi ce trebuie;
O4: să descrie meseria aleasă;
O5: să coreleze abilităţile cu aspiraţiile şi cu cerinţele meseriei alese.
Strategii:
- activitate , frontală, pe grupe(4-5 elevi);
- explicaţia, expunerea, dialogul, observaţia, conversaţia euristică, problematizarea,
exerciţiul, aprobarea, dezaprobarea, argumentarea, comparaţia, brainstorming-ul.

Resurse materiale:
- panou şi instrumente de scris, calculator, video proiector, conectare internet,etc;

Mod de realizare a activităţii:


Activitatea 1. Expunere prof. Hotoleanu Gavril: 10 min
Activitatea 2. 30 min
Prof. ing Vlonga Luminița
Vizionare video- clip....meditație: 5 min
Stive Morgan - One Night With You.mp4
Prezentare ppt -profesia aleasă... ,, Viitorul începe azi!?”:
viitorul începe azi.ppt

Profesia/ Meseria–înseamnă specializarea într-un anumit domeniu de activitate după studiile


făcute în cadrul diferitelor şcoli şi cursuri, după terminarea şcolii generale, cuprinde
cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice ( meseria poate coincide sau nu cu ocupaţia).

Ocupaţia- este activitatea pe care o faci în mod real la locul de muncă chiar dacă nu coincide
cu profesia /meseria şi care asigură o sursă de venit. Pentru a lua hotărârea cea mai bună în
alegere, ar trebui să ţinem cont de: cunoaşterea unui număr cât mai mare de profesiuni, a
1
LICEUL "ŞTEFAN PROCOPIU" VASLUI
STR. CASTANILOR, NR 3
TELEFON: 0235318122
FAX: 0235-318614
Email: lspvaslui@yahoo.com
Web: www.lspvs.ro

particularităţilor şi specificului lor, a avantajelor şi dezavantajelor.Unii elevi pot alege la


întâmplare, prin:  alegerea făcută de părinţi;  alegerea unei profesii pentru că este la modă;
aleg profesia părinţilor pentru a continua o tradiţie în familie etc.

 Cum am ajuns să avem o meserie, profesie, ocupaţie


Exerciţiu: Drumul spre ... meserie, profesie, ocupaţie:
1.alegerea;
2.pregătirea de specialitate profesională (şcoală);
3.calificarea la locul de muncă;
4.îndeplinirea cu succes a unor sarcini.
Obiectiv vizat: etapele parcurse pentru a avea o meserie.
- Elevii vor fi împărțiți pe grupe si vor rezolva exercițiul ,,Podium”.
Vor fi atenți la vizionarea de filme cu ,, Povești de succes” în profesiile alese.

3. Concluzii: 10 min
Răspuns la întrebarea;,, Credeți că alegerea meseriei a fost cea mai bună?”

prof. Hoțoleanu Gavril


prof. ing. Vlonga Luminița

2
3