Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI


LICEUL TEORETIC ,,M.KOGĂLNICEANU,, VASLUI
STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU, NR. 19
TEL: O335419421
PAGINA WEB: www.lmkvs.ro
Data :14.01.2015

Stimate Domnule/ Stimată Doamnă,

Vă adresez această scrisoare de recomandare pentru a o susţine pe eleva Dima


Iuliana în dorinţa ei de urma cursurile Universităţii din Aalborg-Danemarca.
Am cunoscut-o pe Dima Iuliana în ultimii patru ani, atît ca elevă a clasei la care
sunt diriginte şi la care am predat , cît şi ca tînără voluntară, mereu preocupată de
dezvoltare ariei de cunoaştere şi înţelegere a lumii în care se dezvoltă .
Faţă de ceilalţi colegi, Iuliana se remarcă prin seriozitatea cu care abordează temele
de dezbatere şi echilibrul pe care îl degajă în relaţiile interpersonale.Personalitatea ei
poate fi descrisă ca fiind puternică, morală, emotivă, sensibilă şi atentă la nevoile
celorlalţi.
În perioada menţionată am avut posibilitatea să apreciez atitudinea responsabilă
faţă de sarcinile, care îi sunt înaintate, capacitatea ei de a forma în jurul său un mediu
pozitiv şi de a acţiona calm şi foarte tacticos în diferite împrejurări.
Totodată, am observat capacitatea ei de gîndire critică şi de abordare proactivă, atît
a temelor individuale, cît şi a celor de grup.
Consider că punctele cele mai puternice ale elevei Dima Iuliana sunt organizarea şi
motivarea excelentă în proiectele desfăşurate şi capacitatea nativă de a înţelege nevoile
celeor cu care colaborează.
Ca urmare a acestor observaţii din colaborarea mea cu Dima Iuliana, doresc să vă
asigur de interesul ei pentru domeniul solicitat, seriozitatea, simţul analitic si tenacitatea
dovedite ca elevă. Mai mult, prin tenacitate şi deschidere spre noi cunoştinte şi canale de
informare, Iuliana şi-a îmbunătăţit constant abilităţile, fiind una dintre elevele de top din
clasa ei.
Consider că desfăşurarea activităţii într-un mediu multicultural o va ambiţiona să
cunoască aspecte noi şi relevante pe care să le utilizeze în viitoarea ei carieră.
Vă stau la dispoziţie pentru detalierea acestor informaţii.

Prof. Florin Mihai Racoviţă


Profesor gradul I la Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu’’Vaslui
E-mail: fmracovita@yahoo.com
Telefon:+400724772036