Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL "ŞTEFAN PROCOPIU" VASLUI

STR. CASTANILOR, NR 3
TELEFON: 0235318122
FAX: 0235318614
Email: lspvaslui@yahoo.com
Web: http://stefanprocopiu.vaslui.rdsnet.ro

Vlonga Luminița, Absolventă a Facultății de Textile Pielărie și Management Industrial,


Universitatea Gheorghe Asachi din Iași, specializarea licență – Tehnologia tricotajelor și
confecțiilor; specializarea master – Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei: domiciliu, Vaslui, str.
Gheorghe Racoviță , bl. 192, Sc. C, ap. 9, et. II; tef: 041761447;
Email:vlonga_luminița@yahoo.com

SCRISOARE DE MOTIVAȚIE

pentru participarea ca membru în echipa


de implementare a proiectului de schimb interșcolar ,, Get in shape for Europe”
(GISE)

Vă adresez această scrisoare de motivație ca răspuns la anunțul dvs. privind selecția


profesorilor care vor face parte din echipa de implementare a proiectului de schimb interșcolar ”Get
in shape for Europe” (GISE) cu nr. de referință 2018-1-RO01-KA229-049580 care va fi derulat de
Liceul ”Ștefan Procopiu” - Vaslui în perioada 1 septembrie 2018-31 august 2020 în parteneriat cu
școli din Bulgaria, Polonia, Grecia și Italia.

Prin această scrisoare de intenție, subsemnatul/a Vlonga Luminița, profesor la Liceul


”Ștefan Procopiu” – Vaslui, îmi exprim intenția de a participa ca membru în echipa de
implementare a parteneriatului de învățare Grundtvig ”Learning Positive Discipline” (LPD)
deoarece, animată de dorința de a reuși, de ambiție, tenacitate și optimism supun atenției dvs.
candidatura mea de a fi membru al proiectului inițiat de instituția dumneavoastră.
Am beneficiat de o bună pregătire profesională prin diferite cursuri de formare continuă a
personalului didactic. M-am implicat activ în organizarea multor activități din cadrul proiectelor
europene din liceul nostru.
Sunt pregătită pentru un parteneriat fructuos prin care veți avea la dispoziție avantajele
formării mele teoretice și pe cele ale unei semnificative experiențe de care dispun în domeniul
didactic. Documentându-mă asupra activităților ce se vor derula în cadrul proiectului am constatat
cu satisfacție că profilul și realizările acestuia corespund pe deplin aspirațiilor și nevoilor mele.
Acesta este motivul pentru care îmi permit să apreciez că dorința mea de afirmare,
entuziasmul, tenacitatea, fidelitatea și pasiunea mea pentru reușita totală (atingerea obiectivelor)
sunt numai câteva din trăsăturile pe care voi fi onorată să le pun la dispoziția unei echipe tinere și
dinamice.
Oportunitatea unei discuții despre cum ar putea fi folosite cunoștințele și priceperea mea în
avantajul derulării proiectului ar fi bine venită.
Data:

Nume și prenume:

Semnătura: