Sunteți pe pagina 1din 4

TEST

Modul: Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor


Clasa a XI-a

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos ( 1 – 5 ), scrieţi pe foaia de concurs, litera
corespunzătoare răspunsului corect.

1. Prin formula contabilă 1011=1012 1000, s-a înregistrat :


a) subscrierea de capital social
b) reducerea de capital social pentru acoperirea pierderilor anterioare
c) încorporarea primelor de capital în capitalul social vărsat
d) trecerea capitalului social nevărsat la capital social vărsat
2. Micşorarea capitalului social se poate realiza prin următoarele căi :
a) retragerea aportului acţionarilor sau asociaţilor
b) achitarea unor împrumuturi restante
c) acordarea de dividende acţionarilor
d) plata obligaţiilor restante faţă de furnizori
3. Ce semnificaţie prezintă următoarea înregistrare contabilă ?
461= %
7583
4427
a) imputarea unei imobilizări lipsă
b) vânzarea unei imobilizări
c) transferarea subvenţiei la venituri pe măsura amortizării imobilizării
d) modernizarea cu efort propriu a unei imobilizări
4. Scoaterea din evidenţă a fondului comercial ocazionează înregistrarea :
a) 6583 = 207 c) 207 = 7583
b) 7583 = 207 d) 207 = 6811
5. Se vinde un teren, costul de achiziţie 10.000 lei, preţul de vânzare 12.000 lei +TVA. Vânzarea
terenului ocazionează înregistrarea :
A=%
B
4427
Conturile care lipsesc sunt:
a) A=2111 şi B=7583
b) A=461 şi B=7583
c) A=461 şi B=2111
d) A=6583 şi B=7583

Subiectul II (30 puncte)

În coloana A sunt prezentate diferite operaţii contabile, iar în coloana B formule contabile
aferente acestora. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile dintre fiecare cifră din coloana A şi
litera corespunzătoare din coloana B.

A. Operaţii contabile B. Formule contabile


1. Se subscrie capitalul social a) 129 = 1012
2. Se aporteaza mărfuri de către asociaţi b) 162 = 5121
3. Rambursarea credite bancare pe termen lung
c) 117 = 121
4. Se acoperă pierderea curentă din profitul reportat d ) 129 = 106
5. Se majorează capitalul social din profit curent e) 371 = 456
f) 456 = 1011

SUBIECTUL III ( 30 de puncte)

Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii economico-financiare:


1. La mărirea capitalului social, asociaţii aportează 60% din capitalul social în natură, 40%
în bani depuşi în contul societăţii. Aportul în natură s-a concretizat în mijloace de
transport 44.000 lei, mărfuri 16.000 lei.
2. Se utilizează rezervele legale 5.000 lei şi cele statutare 3.000 lei pentru majorarea
capitalului social.
3. Se vinde o clădire la valoarea de 70.000 lei plus TVA. Pentru încasarea creanţei înainte
de termen se acordă clientului un scont de 1,5 %.
4. Se înregistrează factura pentru o lucrare de reparaţii 8.000 lei plus TVA. Furnizorul
acceptă un bilet la ordin pe care banca îl decontează ulterior percepând un comision de
2%.
5. Micşorarea capitalului social pentru acoperirea unor pierderi anterioare 5.000 lei şi
curente 2.500 lei.

Se acordă 10 puncte din oficiu.


BAREME

SUBIECTUL I TOTAL: 30p.


1.d, 2.a, 3.b, 4.a, 5.b
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 6 puncte.; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.

Subiectul. II. TOTAL: 30 p

1-f; 2-e; 3-b; 4-c; 5-a


Se acordă câte 6 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte.

SUBIECTUL III TOTAL: 30p.

1. a. subscrierea majorării capitalului social


456=1011 100.000
b. aportarea capitalului social subscris
%=456 100.000
2133 44.000
371 16.000
5121 40.000
c. transferul capitalului social nevărsat la vărsat
1011=1012 100.000

2. %=1012 8.000
1061 5.000
1063 3.000

3. Reducere = 70.000 x 1,5% = 1050 lei


TVA la valoare netă = 68.950 lei x 19% = 13.100,5 lei
a. vărsarea imobilizării
461=% 83.100,5
7583 70.000
4427 13.100,5
b. încasarea creanţei
%=461 83.100,5
5121 82.050,5
667 1.050

4. a. înregistrarea facturii
%=401 9.520
611 8.000
4426 1.520
b. acceptul efectului comercial
401=403 9520
c. decontarea efectului
%=5121 9.539,04
627 19,04
403 9.520

5. 1012=% 7.500
121 2.500
117 5.000

Punctajul este distribuit astfel:


- 3 puncte pentru fiecare formulă contabilă întocmită corect
- pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

Se acordă 10 puncte din oficiu.