Sunteți pe pagina 1din 4

Utilizarea estimrilor este o component esen ial a elaborrii situa iilor financiare i

nu reduce credibilitatea acestora. Acest lucru este valabil n special n cazul


provizioanelor, care, prin natura lor, sunt mai incerte dect majoritatea celorlalte
elemente din bilan. Cu excepia unor cazuri extrem de rare, o entitate va putea
determina mai multe rezultate posibile i, prin urmare, va putea estima obliga ia

Provizionul pentru riscuri si cheltuieli reprezinta un pasiv cu exigibilitate sau


valoare incerta.
Se constituie pentru elementele cum sunt
a) litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte;
b) cheltuielile legate de activitatea de servicii in perioada de garantie si alte cheluieli
prvind garantia acordata clientilor
c) alte provizioane
Un provizion pentru riscuri si cheltuieli va fi inregistrat in contabilitate daca sunt
indeplinite cumulative urmatoarele conditii:
a)exista o obligatie curenta generate de un eveniment anterior
b)este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective
c)suma poate fi estimate
Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli trebuie sa fie corelate cu riscurile si
cheltuieli estimate. Nu pot avea drep scop corectarea valorii activelor. Pentru stabilirea
existentei unei obligatii curente la data bilantului, se vor lua in considerare toate
informatiile disponibile.
Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la
data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.
Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi
rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in
care este sigur ca va fi primita. Rambursarea trebuie considerate ca un active separate.
Provizioanele vor fi revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta
cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pt stingerea unei obligatii nu mai este
probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat.
Nu pot fi recunoscute provizioanele pentru pierderile viitoare din exploatare.
Castigurile rezultate prin cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in
consiserare in evaluarea unui provizion.
Pentru contabilizarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli s-a instituit contul
de gradul I 151 provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
CONTUL 151 provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garantii


acordate clientilor si alte riscuri si cheltuieli.
Este un cont de pasiv.
In creditul contului se inregistreaza valoarea provizioanelor pentru riscuri si ch
constituite (681)
In debitul contului se inregistreaza sumele respectand diminuarea sau anularea
provizioanelor pt riscuri si ch (781)

Contabilitatea provizioanelor pentru litigii


Se recomanda sa fie constituite la finalul exercitiilor financiare pentru litigiile
aflate in curs, intrucat castigul de cauza nu poate fi sigur. Ele trebuie consituite la
nivelul sumelor aflate in litigiu. Potrivit legislatiei in vigoare cheltuielile vizand
constituirea provizioanelor pentru litigii nu sunt deductibile fiscal, dar, chiar si in acest
context constituirea provizioanelor pentru litigii, se impune pentru a facilita
determinarea corecta a profitului net contabil de repartizat si, respectiv a dividendului pe
actiune.
Evidenta contabila a provizioanelor pentru litigii se tine cu ajutorul contului 1511
provizioane pentru litigii, cont de pasiv.

Contabilitatea provizioanelor pentru garantii acordate


clientilor
Pentru unele produse, in special, in cazul masinilor si utilajelor furnizorii acorda
beneficiarilor un anumt termen de garantie , in limita carora remedierea defectiunilor
aparute din vina furnizorilor se suporta de catre acestia. In astfel de cazuri se impune
constituirea provizioanelor pentru garantii de buna executieacordate clientilor, in
conformitate cu clauzele comerciale negociate. Aceste provizioane sunt deductibile
fiscal
Contabilitatea provizioanelor pentru garantii de buna executie se realizeaza cu
ajutorul contului 1512 provizioane pentru garantii acordate clientilor, cont de pasiv.

Contabilitatea provizioanelor pentru dezafectarea


imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea
Contul 1513 proizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte
actiuni similare legate de acestea

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costurilor estimate pentru demontarea si


mutarea activului, respectiv costurile de restaurare a amplasamentului, recunoscute ca
un provizion.
Este un cont de pasiv.
In creditul contului se inregistreaza valoarea provizioanelor constituite pentru
dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea (212,213)
si valoarea provizioanelor constituite pentru alte actiuni legate de cheltuieli care
urmeaza a fi restituite de catre o terta parte (6812).
In debitul contului se inregistreaza sumele reprezentand dimionuarea sau anularea
provizioanelor constituite pentru dezafectarea imobilizarilor si alte actiuni similare
legate de acestea (7812).
Soldul contului reprezinta provizioanele constituite pentru dezafectarea
imobilizarilor si alte actiuni similare legate de acestea.
Acest provizion urmeaza a fi folosit de catre ag eco care desfasoara activitati in
domeniul expoatarii zacamintelor naturale si care sunt obligate sa inregistreze si sa
deduca fiscal provizioane pentru refacerea terenurilor in vederea redarii acestora in
circuitul economic.
Se constituie la limita unei cote de pana la 1% din rezultatul financiar de exploatare pe
toata durata de functionare a exploatarilor zacamintelor naturale.

Contabilitatea provizioanelor pentru restructurare


Contul 1514 provizioane pentru restructurare
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costurilor estimate pentru restructurare.
In creditul contului se inregistreaza valoarea provizioanelor constituite pentru
restrucurare (6812).
In debitul contului se inregistreaza sumele reprezentand diminuarea sau anularea
provizioanelor constituite pentru restructurare (7812).
Soldul creditor al contului reprezinta provizioanele constituie pentru restructurare.

Contabilitatea altor provizioane pentru riscuri si cheltuieli


In cazul in care anumite provizioane pt riscuri si cheltuieli nu pot fi incadrate in
categoria celor pentru care s-au instuit conturi operationale de gradul II distincte, ele se
vor contabiliza cu ajutorul contului 1518 alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli,
cont de pasiv, care principal respecta inregistrarile contabile standard si anume:
1)inregistrarea constituirii altor provizioane pentru riscuri si cheltuieli:
6812 ch de exploatare privind = 1518 alte provizioane pt
provizioane pentru riscuri si ch
riscuri si cheltuieli
2)inregistrarea anularii altor provizioane pentru riscuri si cheltuieli:
1518 alte provizioane pt =7812 Venituri din exploatare

riscuri si ch

din prov pt risc si ch