Sunteți pe pagina 1din 1

Nota de evaluare a onorariului

In conformitate cu Legea nr.208/11.11.2010 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 2/2000, articolul 22, aliniatul
(2)
:
CALCULUL DE ONORARIU
A.CHELTUIELI NEIMPOZABILE
1 Corespondenta
3 set x 2 buc . x 5.20
31.00
2 Copii xerox
4set. x 20 pag./set x 0.30 24.00
3 Redactare
20pag x 3.00 lei/pag
60.00
4 Deplasare Buzau Magura tur -retur 60 km
2 x 60 km x 7 l/100 km x 5 lei/l 42.00
5 Rechizite + buletine E.T.R.
23.00
TOTAL A 196.00
B.CHELTUIELI IMPOZABILE
1 Consultare arhiva
1 ore
2 Cercetare + masuratoare teren
6 ore
3 Document. +elab. raport de expertiza
14 ore
Total 21 ore
TOTAL B 21 ore x 35 lei/ora
735.00
C.RETINERI LEGALE
1 Ministerul de Justitie 735 x 10%
74.00
2 Ministerul de Finante 662 x 16 %
106.00
3 Sanatate 556 x 5.5 %
306.00
TOTAL C
485.00
TOTAL ONORARIU BRUT CALCULAT(A+B+C)
1400.00