Sunteți pe pagina 1din 43

PROBA SCRIS

BILET NR.79
CADRUL LEGISLATIV- NORMATIV
I STUDIU DE CAZ
PRIVIND COTELE DE IMPUNERE
AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT

Nume stagiar: Othman Sheren


Anul III, Grupa 2

STAGIU CECCAR-CATEGORIA EXPERI


CONTABILI
1. CADRUL LEGISLATIV-NORMATIV PRIVIND COTELE DE IMPUNERE
AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situatiile


financiare anuale si individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
- prevederi specifice referitoare la: contabilitatea operaiilor privind decontrile cu
personalul, contabilitatea operaiilor privind decontrile cu asigurrile sociale i
protecia social, contabilitatea operaiilor privind decontrile cu bugetul statului i
fonduri speciale.
Legea 227/2015, actualizata prin OUG nr. 46/ 31.08.2016 privind Codul Fiscal;

Normele metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. 1/2016, actualizata prin Hotararea
Guverului nr.159 din 11 martie 2016;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizat prin OUG nr. 50 din 27
octombrie 2015 - Ediie adnotat cu ordinele pentru aplicarea Codului de procedur
fiscal emise pn la data de 15 septembrie 2016;
CALENDARUL OBLIGAIILOR FISCALE PE ANUL 2016

Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2016;

Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice pe anul 2014 actualizata
prin Legea nr. 172/2016;
Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Ordinul MFP nr. 1045/2012 privind apropbarea modelului, coninutului, modalitii de


depunere i de gestionare a "Declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor
sociale, impozitului pe venit i evident nominal a personelor asigurate"
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale,
republicata in MO nr. 251/2014;
Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea i completarea Normelor de aplicare a
prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale
de sntate, aprobate prin Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale
de Asigurri de Sntate nr. 60/32/2006.

2. IMPOZITUL PE VENIT NOTIUNI GENERALE

1
Impozitul pe venit este un impozit direct. Acesta reprezinta o parte component a sistemului
impozitelor i taxelor generale de stat, totodat constituind o surs de reglementare a veniturilor
sistemului bugetar.
Prevederile privind impozitul pe venit sunt reglementate in principal de Codul Fiscal: Titlul I
Dispoziii generale i Titlul IV Impozitul pe venit.

2.1. Contribuabili si sfera de aplicare a impozitului pe venit


Conform art. 58, Titlul IV Impozit pe venit, persoanele care datoreaza plata impozitului,
conform Codului Fiscal, sunt numite contribuabili, acestea fiind:
a) persoanele fizice rezidente;
b) persoanele fizice nerezidente care desfoar o activitate independent prin intermediul
unui sediu permanent n Romnia;
c) persoanele fizice nerezidente care desfoar activiti dependente n Romnia;
d) persoanele fizice nerezidente care obin si alte categorii de venituri.

Sfera de cuprindere a impozitului este stipulata in cadrul art. 59 din Codul Fiscal: impozitul
prevazut in prezentul titlu, denumit in continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor
venituri:
a) n cazul persoanelor fizice rezidente romne, cu domiciliul n Romnia, veniturilor
obinute din orice surs, att din Romnia, ct i din afara Romniei; Norme
metodologice
b) n cazul persoanelor fizice rezidente, altele dect cele prevzute la lit. a), veniturilor
obinute din orice surs, att din Romnia, ct i din afara Romniei, ncepnd cu data de
la care acestea devin rezideni n Romnia;
c) n cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfoar activitate independent prin
intermediul unui sediu permanent n Romnia, venitului net atribuibil sediului permanent;
d) n cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfoar activitate dependent n Romnia,
venitului salarial net din aceast activitate dependent;
e) n cazul persoanelor fizice nerezidente, care obin veniturile prevzute la art. 58 lit. d),
venitului determinat conform regulilor prevzute n prezentul titlu, ce corespund
categoriei respective de venit.
Persoanele fizice nerezidente care ndeplinesc anumite conditii de reziden (centrul intereselor
vitale ale persoanei este amplasat in Romania si este prezent n Romnia pentru o perioad sau
mai multe perioade care depesc n total 183 de zile, pe parcursul oricrui interval de 12 luni
consecutive, care se ncheie n anul calendaristic vizat) vor fi supuse impozitului pe venit pentru
veniturile obinute din orice surs, att din Romnia, ct i din afara Romniei, ncepnd cu data

2
de la care acestea devin rezidente n Romnia. Fac exceptie de la aceasta persoanele fizice care
dovedesc c sunt rezideni ai unor state cu care Romnia are ncheiate convenii de evitare a
dublei impuneri, crora le sunt aplicabile prevederile conveniilor.
Persoana fizic nerezident care a ndeplinit pe perioada ederii n Romnia condiiile de
reziden prezentate anterior,va fi considerat rezident n Romnia pn la data la care persoana
fizic prsete Romnia. Aceast persoan are obligaia completrii i depunerii la autoritatea
competent din Romnia a formularului prevzut la art. 230 alin. (7) - chestionar pentru
stabilirea rezidenei fiscale a persoanei fizice la sosirea n Romnia i chestionar pentru
stabilirea rezidenei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romnia - cu 30 de zile naintea
plecrii din Romnia pentru o perioad sau mai multe perioade de edere n strintate care
depesc n total 183 de zile, pe parcursul oricrui interval de 12 luni consecutive, i nu va mai
face dovada schimbrii rezidenei fiscale ntr-un alt stat.
Rezidenii statelor cu care Romnia are ncheiate convenii de evitare a dublei impuneri trebuie
s i dovedeasc rezidena fiscal printr-un certificat de reziden emis de ctre autoritatea
fiscal competent din statul strin sau printr-un alt document eliberat de ctre o alt autoritate
dect cea fiscal, care are atribuii n domeniul certificrii reziden ei conform legisla iei interne a
acelui stat. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.
Persoana fizic rezident romn, cu domiciliul n Romnia, care dovedete schimbarea
rezidenei ntr-un stat cu care Romnia nu are ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri
este obligat n continuare la plata impozitului pe veniturile obinute din orice surs, att din
Romnia, ct i din afara Romniei, pentru anul calendaristic n care are loc schimbarea
rezidenei, precum i n urmtorii 3 ani calendaristici. Aceast persoan are obligaia completrii
i depunerii la autoritatea competent din Romnia a formularului mentionat anterior cu 30 de
zile naintea plecrii din Romnia pentru o perioad sau mai multe perioade de edere n
strintate care depesc n total 183 de zile, pe parcursul oricrui interval de 12 luni
consecutive.
Observatii:
Din data de 01.01.2012 sfera de cuprindere a impozitului pe venit s-a largit cu luarea in calcul si
a veniturilor nerezidentilor cu conditia daca acestia indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute
in Codul fiscal. Astfel, aceste persoane vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile
obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara tarii, incepand cu data de 1 ianuarie a
anului calendaristic urmator anului in care acestia devin rezidenti in Romania.
O persoana nu isi poate schimba satutul din rezident in nerezident si invers pe parcursul unui an
calendaristic.
Rezidentii statelor cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri trebuie
sa isi dovedeasca rezidenta fiscala printr-un certificat de rezidenta emis de catre autoritatea
fiscala competenta din statul strain sau printr-un alt document eliberat de catre o alta autoritate
decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei intere a
acelui stat.
Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea
rezidentei intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri

3
este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din
Romania, cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care are loc schimbarea
rezidentei, precum si in urmatorii 3 ani calendaristici.
2.2. Scutiri la plata impozitului pe venit
Sunt scutii de la plata impozitului pe venit urmtorii contribuabili:

persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

a) activiti independente, realizate n mod individual i/sau ntr-o form de asociere;


b) salarii i asimilate salariilor, prevazute in CF la art. 76 (1) (3);
c) pensii;
d) activiti agricole, silvicultur i piscicultur, realizate in mod individual si/sau sub forma
de asociere fara personalitate juridica, altele dect cele prevzute la art. 105:
- produse culese din flora slbatic, exclusiv masa lemnoas. n cazul masei lemnoase
sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea i valorificarea
acesteia n volum de maximum 20 mc/an din pdurile pe care contribuabilii le au n
proprietate;
- produse capturate din fauna slbatic, cu excepia celor realizate din activitatea de
pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din
activiti independente
Confom Normelor metodologice, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplic pentru
veniturile realizate ncepnd cu data ncadrrii contribuabilului n gradul de handicap grav sau
accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 60 pct. 1 din
Codul fiscal contribuabilii au obligaia de a depune, dup caz, la organul fiscal competent sau la
angajatorul/pltitorul de venituri documentele care atest ncadrarea n gradul de handicap grav
sau accentuat. Documentele vor fi prezentate n original i n copie, organul fiscal competent,
angajatorul/pltitorul de venituri pstrnd copia dup ce verific conformitatea cu originalul.

persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii i asimilate salariilor
prevzute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfurrii activitii de creare de
programe pentru calculator. ncadrarea n activitatea de creare de programe pentru
calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protec iei sociale i
persoanelor vrstnice, al ministrului pentru societatea informaional, al ministrului
educaiei i cercetrii tiinifice i al ministrului finanelor publice.
Potrivit Normelor metodologice, ncadrarea n activitatea de creare de programe pentru
calculator se efectueaz de ctre angajator, n conformitate cu reglementrile ordinului comun al
ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice, al ministrului
comunicaiilor i pentru societatea informaional, al ministrului educaiei naionale i cercetrii
tiinifice i al ministrului finanelor publice. n acest sens, nu este necesar avizul institu iilor
emitente ale actului normativ menionat.

4
persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii i asimilate salariilor prevzute la
art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfurrii activitii de cercetare-dezvoltare aplicativ
i/sau de dezvoltare tehnologic, n condiiile stabilite prin ordin comun al ministrului
educaiei naionale i cercetrii tiinifice, al ministrului economiei, comerului i
relaiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanelor publice, al ministrului muncii,
familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice i al ministrului agriculturii i
dezvoltrii rurale.

3. CATEGORII DE VENITURI SUPUSE IMPOZITULUI PE VENIT

3.1. Clasificare venituri impozabile

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 61 din Cod
Fiscal, sunt urmtoarele:
a) venituri din activiti independente;
b) venituri din salarii i asimilate salariilor;
c) venituri din cedarea folosinei bunurilor;
d) venituri din investiii;
e) venituri din pensii;
f) venituri din activiti agricole, silvicultur i piscicultur;
g) venituri din premii i din jocuri de noroc;
h) venituri din transferul proprietilor imobiliare;
i) venituri din alte surse.
Conform Codului fiscal (art. 62) exista si o serie de venituri ce sunt considerate neimpozabile.
Acestea sunt prezentate pe scurt in cele ce urmeaza.
a) ajutoarele, indemnizaiile i alte forme de sprijin cu destinaie special, primite de la
bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele
locale i din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum i cele de aceeai natur primite de la organizaii
neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane (ca de exemplu, casa
de ajutor reciproc a pensionarilor, pentru ajutoarele umanitare, medicale si sociale
acordate membrilor din contributiile acestora, organizatiile umanitare, organizatii
sindicale, Crucea Rosie, unitatile de cult recunoscute in Romania etc).
Potrivit Normelor metodologice in categoria veniturilor neimpozabile prevzute la acest punct
sunt cuprinse si veniturile obinute de persoanele fizice, potrivit legii, cum sunt:
- alocaia de stat pentru copii;

5
- alocaia lunar de plasament, acordat pentru fiecare copil, potrivit legii;
- indemnizaia lunar primit de persoanele cu handicap grav i accentuat, potrivit
legii;
- ajutorul social acordat potrivit legii;
- ajutorul de urgen acordat de Guvern i de primari n situaii de necesitate, ca urmare
a calamitilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum i altor situaii deosebite
stabilite prin lege;
- ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale etc;
b) indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc acordate, potrivit legii,
persoanelor fizice, altele dect cele care obin venituri din salarii i asimilate salariilor;
c) indemnizaiile pentru: risc maternal, maternitate, creterea copilului i ngrijirea copilului
bolnav, potrivit legii;
d) recompense acordate conform legii din fonduri publice;
e) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub
forma deeurilor care fac obiectul programelor naionale finanate din bugetul de stat sau
din alte fonduri publice;
f) veniturile de orice fel, n bani sau n natur, primite la predarea deeurilor din patrimoniul
personal;
g) sumele ncasate din asigurri de orice fel reprezentnd despgubiri, sume asigurate,
precum i orice alte drepturi, cu excepia ctigurilor primite de la societ ile de asigurri
ca urmare a contractului de asigurare ncheiat ntre pri, cu ocazia tragerilor de
amortizare;
h) despgubirile n bani sau n natur primite de ctre o persoan fizic ca urmare a unui
prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despgubirile reprezentnd daunele
morale;
i) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauz de utilitate public, conform legii;
j) sumele primite drept despgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamit ilor
naturale, precum i pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;
k) pensiile pentru invalizii de rzboi, orfanii, vduvele/vduvii de rzboi, pensiile acordate
n cazurile de invaliditate sau de deces pentru personalul participant, potrivit legii, la
misiuni i operaii n afara teritoriului statului romn, pensiile acordate n cazurile de
invaliditate sau de deces, survenite n timpul sau din cauza serviciului, personalului
ncadrat n instituiile publice de aprare, ordine public i siguran naional, sumele
fixe pentru ngrijirea pensionarilor care au fost ncadrai n gradul I de invaliditate,
precum i pensiile, altele dect pensiile pltite din fonduri constituite prin contribu ii
obligatorii la un sistem de asigurri sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative
i cele finanate de la bugetul de stat;
l) sumele sau bunurile primite sub form de sponsorizare sau mecenat, conform legii;
m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor
imobile i mobile din patrimoniul personal, altele dect ctigurile din transferul titlurilor
de valoare i/sau aurului financiar prevzute la cap. V - Venituri din investiii, precum i
altele dect cele definite la cap. IX - Venituri din transferul proprietilor imobiliare din
patrimoniul personal;
n) drepturile n bani i n natur primite de:

6
- militarii n termen, soldaii i gradaii profesioniti care urmeaz modulul instruirii
individuale, elevii, studenii i cursanii instituiilor de nvmnt din sectorul de
aprare naional, ordine public i siguran naional;
- personalul militar, militarii n termen, poliitii i funcionarii publici cu statut special
din sistemul administraiei penitenciare, rezervitii, pe timpul concentrrii sau
mobilizrii; Norme metodologice
o) bursele primite de persoanele care urmeaz orice form de colarizare sau
perfecionare n cadru instituionalizat;
p) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare i aur financiar, primite cu titlu de
motenire ori donaie etc.

3.2. Cotele de impunere aferente impozitului pe venit

Codul fiscal prevede o cota de impozit de 16% care se aplica asupra venitului impozabil
corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe venit.
Exista si exceptii, cum ar fi veniturile din jocurile de noroc, ce au o cota de impunere de 25%,
sau cele din transferul proprietatilor imobiliare, ce au o cota de impunere mai complexa.
Normele metodologice prevad faptul ca la determinarea impozitului anual/lunar, la plile
anticipate cu titlu de impozit calculat pentru veniturile prevzute la art. 61 din Codul fiscal,
bazele de calcul al impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la un leu, prin neglijarea frac iunilor
de pn la 50 de bani inclusiv sau prin majorarea fraciunilor ce depesc 50 de bani.
Perioada impozabila este anul fiscal, care corespunde anului calendaristic, in care se realizeaza
venituri.

3.2.1. Cotele de impunere aferente impozitului pe veniturile din activitati independente

Definirea veniturilor din activiti independente

Veniturile din activiti independente cuprind veniturile din activiti de produc ie, comer ,
prestri de servicii, veniturile din profesii liberale i veniturile din drepturi de proprietate
intelectual, realizate n mod individual i/sau ntr-o form de asociere, inclusiv din activit i
adiacente.
Constituie venituri din profesii liberale veniturile obinute din exercitarea profesiilor medicale,
de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant
de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod
independent, in conditiile legii.
Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din
brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice,
know-how din drepturile de autor si drepturi conexe dreptului de autor si alte asemenea.
In continuare vom prezenta fiecare categorie de venit:

7
3.2.1.1. Impozitarea veniturilor nete din activitati independente stabilite in sistem
real (pe baza contabilitatii in partida simpla)
Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile
efectuate in scopul realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitate in partida
simpla.
Codul Fiscal clasifica veniturile ce pot fi incluse in venitul brut astfel:
- Sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea
activitatii;
- veniturile sub form de dobnzi din creane comerciale sau din alte creane utilizate n
legtur cu o activitate independent;
- ctigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate ntr-o activitate
independent, exclusiv contravaloarea bunurilor rmase dup ncetarea definitiv a
activitii
- veniturile din angajamentul de a nu desfura o activitate independent sau de a nu
concura cu o alt persoan;
- veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plat aprute n legtur cu o
activitate independent;
- veniturile nregistrate de casele de marcat cu memorie fiscal, instalate ca aparate de
taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri n regim de taxi.
Cu alte cuvinte, in venitul brut se includ toate veniturile in bani si in natura cum sunt:
- venituri din vnzarea de produse i de mrfuri;
- venituri din prestarea de servicii i executarea de lucrri;
- venituri din vnzarea sau nchirierea bunurilor din patrimoniul afacerii, i orice alte
venituri obinute din exercitarea activitii, inclusiv ncasrile efectuate n avans care
se refer la alte exerciii fiscale, precum i veniturile din dobnzile primite de la bnci
pentru disponibilitile bneti aferente afacerii, din alte activiti adiacente i altele
asemenea.

Baza de calcul

n venitul brut se includ i veniturile ncasate ulterior ncetrii activitii independente, pe baza
facturilor emise i nencasate pn la ncetarea activitii.
Prin activiti adiacente se nelege toate activitile care au legtur cu obiectul de activitate
autorizat.
Codul fiscal mentioneaza cu caracter limitativ veniturile care nu intra in categoria venitului brut.
Astfel, nu vom include in venitul brut:
- aporturile n numerar sau echivalentul n lei al aporturilor n natur fcute la
nceperea unei activiti sau n cursul desfurrii acesteia;
- sumele primite sub form de credite bancare sau de mprumuturi de la persoane fizice
sau juridice;
- sumele primite ca despgubiri;

8
- sumele sau bunurile primite sub form de sponsorizri i mecenat, conform legii, sau
donaii.
In ceea ce priveste cheltuielile care pot fi deduse din venitul brut, conditia generala este ca
acestea sa fie efectuate in scopul realizarii veniturilor pentru activitatea autorizata.
Totodata, acestea ar trebui sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul
caruia au fost platite.
Daca vorbim de primele de asigurare, acestea se pot deduce daca privesc active corporale sau
necorporale din patrimoniul afacerii sau prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional.
Cheltuielile care pot fi deduse in limita, sunt asemanatoare celor din cazul impozitului pe profit,
dar exista si modificari. Una dintre cele mai importante este cea referitoare la cheltuielie privind
sponsorizarea, care in cazul determinarii profitului impozabil pentru o societate comerciala erau
considerate cheltuieli nedeductibile, in timp ce in cadrul determinarii venitului net din activitati
independente reprezinta o cheltuiala deductibila in limita.
In cele ce urmeaza, se prezinta cateva exemple privind aceasta categorie de cheltuieli, cu
mentiunea ca toate acestea sunt prezentate in art. 48(5) din Cod fiscal.
Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum i pentru acordarea de burse private,
efectuate conform legii, n limita unei cote de 5% din baza de calcul;
b) cheltuielile de protocol, n limita unei cote de 2%;
c) cheltuielile sociale, n limita sumei obinute prin aplicarea unei cote de pn la 5%
asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului;
d) sczmintele, perisabilitile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare;
e) cheltuielile reprezentnd tichetele de mas acordate de angajatori, potrivit legii;
f) cheltuielile reprezentnd voucherele de vacan acordate de angajatori, potrivit legii;
g) contribuiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile
facultative, n limita echivalentului n lei a 400 euro anual pentru fiecare persoan;
h) primele de asigurare voluntar de sntate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma
n domeniul sntii, republicat, n limita echivalentului n lei a 400 euro anual pentru
fiecare persoan;
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent, ct i n scopul personal al
contribuabilului sau asociailor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuial care
este aferent activitii independente;
j) cheltuielile de funcionare, ntreinere i reparaii, aferente autoturismelor folosite de
contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism
aferent fiecrei persoane;
k) cheltuielile reprezentnd contribuii obligatorii datorate pentru salariai, inclusiv cele
pentru asigurarea de accidente de munc i boli profesionale, potrivit legii;
l) cheltuielile reprezentnd contribuii sociale obligatorii. Deducerea cheltuielilor
respective se efectueaz de organul fiscal competent la recalcularea venitului net
anual/pierderii nete anuale;
m) cheltuieli pentru asigurarea securitii i sntii n munc, potrivit legii;

9
n) dobnzi aferente mprumuturilor de la persoane fizice i juridice, altele dect
instituiile care desfoar activitatea de creditare cu titlu profesional,
o) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentnd chiria - rata de leasing - n cazul
contractelor de leasing operaional, respectiv cheltuielile cu amortizarea i dobnzile
pentru contractele de leasing financiar, stabilite n conformitate cu prevederile privind
operaiunile de leasing i societile de leasing;
p) cotizaii pltite la asociaiile profesionale n limita a 4.000 euro anual;
q) cheltuielile reprezentnd contribuiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii,
organizaiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, n limita a 5% din venitul brut
realizat.
Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat
cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol,
cotizatiile platite la asociatiile profesionale.
Ca si in cazul profitului impozabil, in cadrul activitatii independente se pot inregistra cheltuieli
nedeductibile, cum ar fi sume sau bunurile utilizate de contribuabili pentru uzul personal sau al
familiei sale, cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe
teritoriul Romaniei sau in strainatate, impozitul pe venit datorat, donatii de orice fel, amenzile,
confiscarile, dobanzile, penalitatile de intarziere etc.
Pentru urmatoarele venituri platitorii, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a
conduce evidenta contabila au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere
la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit
Codului Civil, precum si a contractelor de agent.
c) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara.
d) venitul obtinut de o persoana fizica intr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil
care nu genereaza o persoana juridica.

Cotele de impunere

Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:


- in cazul veniturilor prevazute la litera a) si c) de mai sus, aplicand o cota de 40% la
venitul brut din care se deduc contibutiile sociale obligatorii retinute la sursa;
- in cazul veniturilor prevazute la litera d), aplicand o cota de impunere prevazuta
pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei
fizice din asociere.

3.2.1.2. Impozitarea veniturilor nete din activitati independente pe baza de norme de


venit
Venitul net dintr-o activitate independenta care este desfasurata de contribuabil individual, fara
salariati, se poate determina pe baza normelor de venit.

10
Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se
stabileste pe baza de norme de venit. Directiile Generale ale Finantelor Publice teritoriale au
obligatia de a stabili si de a publica anual normele de venit inainte de data de 1 ianuarie a anului
in care urmeaza a se aplica normele respective.
Norma de venit pentru fiecare activitate independenta desfasurata de contribuabil care genereaza
venit comercial nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata,
in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12.
In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decat
anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza proportional.
Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate, venitul net din aceste
activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati.
In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate pentru care stabilirea venitului impozabil
tine cont de norme de venit si o alta activitate pentru care se tine cont de contabilitatea in partida
simpla, atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina
pe baza contabilitatii in partida simpla.
Contribuabilii care obtin venituri din activitati indpendente impusi pe baza de norme de venit,
precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala pot opta pentru
determinarea venitului net in sistem real.
Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este
obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de doi ani fiscali consescutivi si se considera
reinnoita pentru o noua perioada in cazul in care contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul
anterior.Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea
declaratiei privind venitului declarat/norma de venit cu informatii privind determinarea venitului
net anual in sistem real si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31
ianuarie inclusiv.
3.2.1.3. Impozitarea veniturilor nete din drepturile de proprietate intelectuala
Potrivit Codului fiscal, venitul net din drepturi de proprietate intelectual se determin ca
diferen ntre venitul brut i comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectiv sau altor
pltitori care, conform legii, au atribuii de colectare i de repartizare a veniturilor ntre titularii
de drepturi, n urmtoarele situaii:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectual transmise prin succesiune;
b) venituri din exercitarea dreptului de suit;
c) venituri reprezentnd remuneraia compensatorie pentru copia privat.
Venitul brut din drepturi de proprietate intelectual cuprinde att sumele ncasate n cursul
anului, ct i reinerile n contul plilor anticipate efectuate cu titlu de impozit.

11
n cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectual se includ n venitul brut att veniturile
n bani, ct i echivalentul n lei al veniturilor n natur. Evaluarea veniturilor n natur se face la
preul pieei sau la preul stabilit prin expertiz tehnic, la locul i la data primirii acestora.
n cazul n care determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectual se face pe baz
de cote forfetare de cheltuieli, nu exist obligativitatea nregistrrii n eviden a contabil a
cheltuielilor efectuate n scopul realizrii venitului.
Cheltuielile forfetare includ comisioanele i alte sume care revin organismelor de gestiune
colectiv sau altor pltitori de venituri drept plat a serviciilor prestate pentru gestiunea
drepturilor de ctre acetia din urm ctre titularii de drepturi.
Reinerea la surs a impozitului reprezentnd pli anticipate pentru veniturile din
drepturile de proprietate intelectual
Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectual, pltitorii veniturilor, persoane juridice
sau alte entiti care au obligaia de a conduce eviden contabil au i obligaiile de a calcula, de
a reine i de a plti impozitul corespunztor sumelor pltite prin re inere la surs, reprezentnd
pli anticipate, din veniturile pltite.
Cote de impunere (plati anticipate)

Impozitul care trebuie reinut se stabilete prin aplicarea cotei de impunere (forfetara) de 10% la
venitul brut. Impozitul care trebuie reinut se pltete la bugetul de stat pn la data de 25
inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost pltit venitul.
Opiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de
proprietate intelectual.
Contribuabilii care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual n condi iile pot
opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.
Opiunea de impunere a venitului brut se exercit n scris n momentul ncheierii fiecrui raport
juridic/contract i este aplicabil veniturilor realizate ca urmare a activitii desfurate pe baza
acestuia.
Cote de impunere (impozit final):

Impozitul pe venit se calculeaz prin reinere la surs la momentul pl ii veniturilor de ctre


pltitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entiti care au obliga ia de a conduce eviden
contabil, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetar de
cheltuieli, dup caz, i contribuiile sociale obligatorii reinute la surs potrivit prevederilor
titlului V - Contribuii sociale obligatorii.Impozitul calculat i reinut reprezint impozit final.
Impozitul astfel reinut se pltete la bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare
celei n care a fost reinut.

12
3.2.2. Cotele de impunere aferente impozitului pe veniturile din salarii

Definirea veniturilor din salarii

Conform art.55 - (1) din Codul Fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile n
bani i/sau n natur obinute de o persoan fizic ce desfoar o activitate n baza unui contract
de munc sau a unui statut special prevzut de lege, indiferent de perioad la care se refer, de
denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizaiile pentru
incapacitate temporar de munc.
Normele metodologice vin sa clarifice veniturile impozabile din salarii primite pentru munca
prestata ca urmare a contractului individual de munca sau a contractului colectiv de munca.
Acestea sunt:
- salariile de baz;
- sporurile i adaosurile de orice fel;
- indemnizaii pentru trecerea temporar n alt munc, pentru reducerea timpului de
munc, pentru carantin, precum i alte indemnizaii de orice fel;
- recompensele i premiile de orice fel;
- sumele reprezentnd premiul anual i stimulentele acordate;
- sumele primite pentru concediu de odihn cu excepia sumelor primite de salariat cu
titlul de despgubiri, reprezentnd contravaloarea cheltuielilor salariatului i familiei
sale necesare n vederea revenirii la locul de munc, precum i eventualele prejudicii
suferite de acestea ca urmare a ntreruperii concediului de odihn;
- sumele primite n caz de incapacitate temporar de munc;
- valoarea nominal a tichetelor de mas, a tichetelor de cre, a tichetelor de vacan,
acordate potrivit legii;
- orice alte ctiguri n bani i n natur primite de la angajator de ctre angajai ca plata
muncii lor;
Codul fiscal clasific (conform art.55-(2)) drept venituri din salarii i alte venituri impozabile
care nu provin din munca prestat ca urmare a contractului individual de munc, dar care pot fi
cu uurin asimilate salariilor.
Enumerarea lor este cu caracter exemplificativ cu scopul de a lmuri natura acestora:
- indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii de demnitate public,
stabilite potrivit legii;
- indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii alese n cadrul
persoanelor juridice fr scop patrimonial;

13
- drepturile de sold lunar, indemnizaiile, primele, premiile, sporurile i alte drepturi
ale personalului militar, acordate potrivit legii;
- indemnizaia lunar brut, precum i suma din profitul net, cuvenite administratorilor
la companii/societi naionale, societi comerciale la care statul sau o autoritate a
administraiei publice locale este acionar majoritar, precum i la regiile autonome;
- sumele primite de membrii fondatori ai societilor comerciale constituite prin
subscripie public;
- sumele primite de reprezentanii n adunarea general a acionarilor, n consiliul de
administraie, membrii directoratului i ai consiliului de supraveghere, precum i n
comisia de cenzori;
- sumele primite de reprezentanii n organisme tripartite, potrivit legii;
- indemnizaia lunar a asociatului unic, la nivelul valorii nscrise n declaraia de
asigurri sociale;
- indemnizaia i orice alte sume de aceeai natur, primite de salariai pe perioada
delegrii i detarii n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciului,
pentru partea care depete limita a 2,5 ori nivelul stabilit prin hotrre a Guvernului
pentru personalul din instituiile publice;
- indemnizaia administratorilor, precum i suma din profitul net cuvenite
administratorilor societilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de
adunarea general a acionarilor.
Pe lng veniturile salariale sau cele asociate salariilor, o persoan poate obine diferite avantaje
n legtur cu locul de munc (orice foloase de natur material, primite de salariat de la teri sau
ca urmare a prevederilor contractului individual de munca ori a unei relaii contractuale intre
pri), dar de natura personal, acestea fiind totodat considerate venituri impozabile.
Astfel de avantaje se refer la (Cod fiscal art.55-(3)):
a) utilizarea oricrui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, n
scop personal, cu excepia deplasrii pe distana dus-ntors de la domiciliu la locul de
munc;
b) cazare, hrana, mbrcminte, personal pentru munci casnice, precum i alte bunuri sau
servicii oferite gratuit sau la un pre mai mic dect preul pieei;
c) imprumuturile nerambursabile;
d) anularea unei creane a angajatorului asupra angajatului;
e) abonamentele i costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, n scop
personal;
f) permise de cltorie pe orice mijloace de transport, folosite n scopul personal;

14
g) primele de asigurare pltite de ctre suportator pentru salariaii proprii sau alt
beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele dect
cele obligatorii;
h) tichetele-cadou acordate potrivit legii; Nu pot fi acordate tichete de mas n perioada
n care salariatul se afla n concediu sau se deplaseaz n interes de serviciu n alta
localitate i beneficiaz de diurn.Acordarea tichetelor n alte condiii va duce la
includerea acestora n categoria veniturilor impozabile.
Avnd n vedere caracterul lor obligatoriu n ndeplinirea sarcinilor de serviciu, urmtoarele
avantaje sunt considerate neimpozabile din punct de vedere al salariatului:
a) contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de transport n comun pentru angajaii
a cror activitate presupune deplasarea frecvent n interiorul localitii;
b) reducerile de preuri practicate n scopul vnzrii, de care pot beneficia clienii
persoane fizice;
c) diferenele de tarif la cazare n locaiile reprezentnd amenajri recreative i sportive
din dotarea ministerelor de care beneficiaz personalul propriu, conform legii;
d) contribuiile la un fond de pensii facultative n limita a 400 euro anual pentru fiecare
participant, etc.
Codul Fiscal stabilete, de asemenea, o serie de venituri care nu sunt incluse n categoria
veniturilor salariale, deci nu sunt considerate impozabile:
- ajutoarele de nmormntare, ajutoarele pentru pierderi produse n gospodriile proprii
ca urmare a calamitilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave i incurabile,
ajutoarele pentru natere, veniturile reprezentnd cadouri pentru copiii minori ai
salariailor etc. cadourile oferite de angajatori n beneficiul copiilor minori ai
angajailor, cu ocazia Patelui, zilei de 1 iunie, Crciunului i a srbtorilor similare
ale altor culte religioase, precum i cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8
martie sunt neimpozabile, n msura n care valoarea cadoului oferit fiecrei
persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depete 150 lei.
- drepturile de hran acordate de angajatori angajailor, n conformitate cu legislaia n
vigoare;
- contravaloarea folosinei locuinei de serviciu sau a locuinei din incinta unitii,
potrivit repartiiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitii activitii prin
cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru
personalul din sectorul de aprare naional, ordine public i siguran naional,
precum i compensarea diferenei de chirie, suportat de persoana fizic, conform
legilor speciale;
- cazarea i contravaloarea chiriei pentru locuinele puse la dispoziia oficialitilor
publice, a angajailor consulari i diplomatici care lucreaz n afara rii, n
conformitate cu legislaia n vigoare;
- contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecie i de
lucru, a alimentaiei de protecie, a medicamentelor i materialelor igienico-sanitare, a

15
altor drepturi de protecie a muncii, precum i a uniformelor obligatorii i a
drepturilor de echipament, ce se acord potrivit legislaiei n vigoare;
- contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul ntre localitatea n care
angajaii i au domiciliul i localitatea unde se afl locul de munc al acestora, la
nivelul unui abonament lunar, pentru situaiile n care nu se asigur locuin sau nu
se suport contravaloarea chiriei, conform legii;
- sumele primite de angajai pentru acoperirea cheltuielilor de transport i cazare a
indemnizaiei primite pe perioada delegrii i detarii n alta localitate, n ar i n
strintate, n interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele
acordate de persoanele juridice fr scop patrimonial i de alte entiti nepltitoare
de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizaia acordat salariailor n
instituiile publice;
- indemnizaiile de instalare ce se acord o singur dat, la ncadrarea ntr-o unitate
situat ntr-o alt localitate dect cea de domiciliu, n primul an de activitate dup
absolvirea studiilor, n limita unui salariu de baz la angajare, precum i
indemnizaiile de instalare i mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului
din instituiile publice i celor care i stabilesc domiciliul n localiti din zone
defavorizate, stabilite potrivit legii, n care i au locul de munc;
- costul abonamentelor telefonice i al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele
telefonice, efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor de serviciu etc.

Deducerea personal:

Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub form
de deducere personal, acordat pentru fiecare lun a perioadei impozabile numai pentru
veniturile din salarii la locul unde se afl funcia de baz. Dac o persoan fizic obine venituri
impozabile din salarii la mai multe locuri de munc, deducerea se va acorda doar la unul dintre
acestea.
La stabilirea nivelului deducerilor personale stau salariul brut i numrul persoanelor aflate n
ntreinere.
Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la
1.500 lei inclusiv, astfel:
- pentru contribuabilii care nu au persoane in intreinere - 300 lei;
- pentru contribuabilii care au o persoana in intreinere - 400 lei;
- pentru contribuabilii care au doua persoane in intreinere - 500 lei;
- pentru contribuabilii care au trei persoane in intreinere - 600 lei;
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intreinere - 800 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei i
3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faa de cele de mai sus i se stabilesc prin
ordin al ministrului finanelor publice. Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare
din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.
Contributiile sociale:

16
Aadar, cotele de contribuii sociale obligatorii sunt urmtoarele:
a) Contribuia la bugetul asigurrilor sociale de stat (CAS):
- 26,3% pentru condiii normale de munca din care, 10,5% pentru contribuia individual i
15,8% pentru contribuia datorat de angajator;
- 31,3% pentru condiii deosebite de munc, din care, 10,5% pentru contribuia individual
i 20,8% pentru contribuia datorat de angajator;
- 36,3% pentru condiii speciale de munc i pentru alte condiii de munc, din care 10,5%
pentru contribuia individual i 25,8% pentru contribuia datorat de angajator;
b) Contribuia la bugetul asigurrilor sociale de sntate (CASS):
- 5,5% contribuia individual angajai;
- 5,2% contribuia datorat de angajator;
c) Contribuia datorat de angajator pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale
de sntate: 0,85% (plafonata);
d) Contribuia la bugetul asigurrilor pentru omaj:
- 0,5% contribuia individual;
- 0,5% contribuia datorat de angajator;
e) Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, difereniat
n funcie de clasa de risc, conform legii, datorat de angajator variaz ntre: 0,15% -
0,85% n funcie de categoria de risc. Criteriile de stabilire a categoriilor de risc au
fost stabilite prin Hotrre de Guvern;
f) Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale, datorat de
angajator: 0,25%.

Impozitarea venitului din salarii

Beneficiarii de venituri din salarii datoreaz un impozit lunar, final, care se calculeaz i se
reine la surs de ctre pltitorii de venituri din salarii.
Cotele de impunere

La locul de munc de baz: prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul astfel:

Venitul brut (din care se scad):


- Contribuiile obligatorii aferente unei luni:

Contribuia la asigurrile sociale (CAS) = 10,5% din venitul brut;

Contribuia la asigurrile sociale de sntate (CASS) = 5,5% din venitul brut;

17
Ajutorul de omaj (AS) = 0,5% din venitul brut

- Deducerea personal acordat pentru luna respectiv


- Cotizaia sindical pltit n luna respectiv
- Contribuiile la fondurile de pensii facultative, astfel nct la nivelul anului s nu se
depeasc echivalentul a 400 euro
= Venit net impozabil
La acest venit net impozabil se aplic o cot de 16%, iar suma rezultat este considerat
impozitul pe venitul din salarii ( Impozit/Vnsalarii = Venit net x 16%).

Pentru veniturile obinute n celelalte cazuri: prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei
de calcul determinate ca diferen ntre venitul brut i contribuiile sociale obligatorii
aferente unei luni, datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora (conform
normelor metodologice aceast regul se aplic, de exemplu, i n cazul veniturilor
obinute sub forma indemnizaiei lunare a asociatului unic, drepturilor de natura salarial
acordate de angajator persoanelor fizice ulterior ncetrii raporturilor de munc, salariilor,
diferenelor de salarii, dobnzilor acordate n legtur cu acestea, precum i actualizarea
lor cu indicele de inflaie, etc).

3.2.3. Cotele de impunere aferente impozitului pe veniturile din cedarea folosintei


bunurilor

Definirea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor

Veniturile din cedarea folosinei bunurilor sunt veniturile, n bani i/sau n natur, provenind din
cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, obinute de ctre proprietar, uzufructuar sau alt
deintor legal, altele dect veniturile din activiti independente.
Normele metodologice explica natura veniturilor din cedarea folosintei bunurilor. In aceasta
categorie de venituri, se cuprind veniturile din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si
imobile, precum si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.
Veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea
folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor si altele asemenea, a caror folosinta
este cedata in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere, uzufruct, arendare si alte
asemenea, inclusiv a unor parti din acestea, utilizate in scop de reclama, afisaj si publicitate.
Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinei bunurilor

Venitul brut din cedarea folosinei bunurilor din patrimoniul personal, altele dect veniturile din
arendarea bunurilor agricole, reprezint totalitatea sumelor n bani i/sau echivalentul n lei al
veniturilor n natur stabilite potrivit contractului ncheiat ntre pri, pentru fiecare an fiscal,
indiferent de momentul ncasrii acestora. Venitul brut se majoreaz cu valoarea cheltuielilor ce
cad, conform dispoziiilor legale, n sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deintor
legal, dac sunt efectuate de cealalt parte contractant.

18
Cheltuielile care trebuie efecuate de proprietar la imobile sunt cele referitoare la intretinerea si
repararea locuintei inchiriate, ca de exemplu:
- intretinerea in bune conditii a elementelor structurii de rezistenta a cladirii, a elementelor
de constructie exterioara a cladirii, cum ar fi: acoperis, fatada, curti si gradini, precum si
spatiile comune din interiorul cladirii, ca de exemplu: casa scarii, a ascensorului etc;
- intretinerea in bune conditii a instalatiilor comune proprii cladirii, respectiv ascensor,
hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de
preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze;
- repararea si mentinerea in stare de siguranta, in exploatare si de functionare a cladirii pe
toata durata inchirierii locuintei.
In cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal,
venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare
an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei. In cazul veniturilor obtinute din arendarea
bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza raportului
juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau
echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.
Venitul net din cedarea folosinei bunurilor se stabilete prin deducerea din venitul brut a
cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
In concluzie, pentru determinarea impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor, vom
explica urmatorul rationament:
Venit brut = venitul obtinut din inchirierea bunului + Cheltuielile ce cad in sarcina proprietarului
Cheltuiala forfetara = 40% x Venitul brut
Venitul net = Venitul brut Cheltuiala forfetara.
Impozit = Venit net x 16%.
Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale
de venit
Contribuabilii care realizeaz venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n
locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre una i 5 camere
inclusiv, datoreaz un impozit pe venitul stabilit ca norm anual de venit.
Norma anual de venit corespunztoare unei camere de nchiriat se determin de direc iile
generale regionale ale finanelor publice, pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al
ministrului economiei, comerului i turismului i al ministrului finan elor publice i a
propunerilor Ministerului Economiei, Comerului i Turismului privind nivelul normelor anuale
de venit. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de ctre
Ministerul Economiei, Comerului i Turismului, A.N.A.F., n cursul trimestrului IV, dar nu mai
trziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui n care urmeaz a se aplica normele anuale
de venit.

Cotele de impunere (plati anticipate)

19
Plata impozitului se efectueaz n cursul anului ctre bugetul de stat, n contul impozitului anual
datorat, n dou rate egale, astfel: 50% din impozit pn la data de 25 iulie inclusiv i 50% din
impozit pn la data de 25 noiembrie inclusiv. Pentru declaraiile privind venitul estimat/norma
de venit depuse n luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat se stabile te prin
decizie de impunere anual, pe baza declaraiei privind venitul estimat/norma de venit, i se
pltete n termen de cel mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere.

Cotele de impunere (impozit final)

Impozitul anual datorat se calculeaz prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit,
impozitul fiind final.
Reguli privind stabilirea impozitului n cazul op iunii pentru determinarea venitului
net n sistem real
Contribuabilii au dreptul s opteze pentru determinarea venitului net anual n sistem real, pe
baza datelor din contabilitate si vor completa Registrul de eviden fiscal. Opiunea se
exercit pentru fiecare an fiscal, prin completarea declaraiei privind venitul estimat/norma
de venit pentru anul n curs.

Cotele de impunere (plati anticipate)

In cursul anului fiscal contribuabilii sunt obligai s efectueze pli anticipate cu titlu de impozit
ctre bugetul de stat, n contul impozitului anual datorat, n dou rate egale, astfel: 50% din
impozit pn la data de 25 iulie inclusiv i 50% din impozit pn la data de 25 noiembrie
inclusiv.
Organul fiscal competent stabilete plile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului
net anual estimat din declaraia privind venitul estimat/norma de venit i emite decizia de
impunere, care se comunic contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al
preedintelui A.N.A.F.

Cotele de impunere (impozit final)

Impozitul anual datorat se calculeaz de organul fiscal competent, pe baza declaraiei privind
venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat n sistem real,
pe baza datelor din contabilitate, impozitul fiind final.
Reguli aplicabile contribuiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea
folosinei bunurilor
Pentru veniturile realizate n anul 2016, organul fiscal competent are obligaia determinrii, pe
categoria venituri din cedarea folosinei bunurilor, a venitului anual realizat, sum de venituri
nete anuale, n vederea aplicrii prevederilor referitoare la verificarea ncadrrii n plafonul
corespunztor anului fiscal respectiv pentru contribuia de asigurri sociale de sntate prevzut
la titlul V - "Contribuii sociale obligatorii". Potrivit normelor metodologice, acestea se deduc
din veniturile realizate pe fiecare surs din categoria venituri din cedarea folosinei bunurilor,
indiferent dac determinarea venitului net se efectueaz n sistem real, pe baza normelor de venit
sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli. Pentru veniturile realizate ncepnd cu anul

20
2017, organul fiscal competent are obligaia recalculrii venitului net anual/pierderii nete anuale,
determinat/determinat n sistem real, pe baza datelor din contabilitate, prin deducerea din
venitul net anual a contribuiilor sociale obligatorii datorate.

3.2.4. Cotele de impunere aferente impozitului pe veniturile din investitii

Definirea veniturilor din investiii

Veniturile din investiii cuprind:


- venituri din dividende;
- venituri din dobnzi;
- ctiguri din transferul titlurilor de valoare i orice alte opera iuni cu instrumente
financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
- ctiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
- venituri din lichidarea unei persoane juridice.
Dividendul reprezinta acea parte din profitul unei societati pe actiuni care se da unui actionar in
raport cu actiunile pe care le are.
Impozitul pe venituri sub forma de dividende se determina inclusiv asupra sumelor primite ca
urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investii.
Cotele de impunere aferente veniturilor din investitii

Normele metodologice explica care venituri nu sunt considerate venituri din investitii. Nu
reprezinta dividend distributiile efectuate de la persoane juridice in legatura cu excluderea,
retragerea, dobandirea prin succesiune a titlurilor de valoare, venituri care sunt calificate drept
castiguri din transferul titlurilor de valoare sau care aplica regimul transparentei fiscale.
Ctigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele dect instrumentele financiare
derivate reprezint diferena pozitiv/negativ realizat ntre valoarea de nstrinare/preul de
vnzare i valoarea lor fiscal, dup caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile
aferente tranzaciei i costuri legate de transferul de proprietate aferente mprumutului de valori
mobiliare, dovedite cu documente justificative. n cazul tranzaciilor cu aciuni primite de
persoanele fizice cu titlu gratuit, n cadrul Programului de privatizare n mas, ctigul/pierderea
se determin ca diferen pozitiv/negativ realizat ntre preul de vnzare i valoarea fiscal,
reprezentat de valoarea nominal a acestora.In cazul tranzaciilor cu aciuni dobndite la pre
preferenial sau gratuit, n cadrul sistemului stock options plan, ctigul se determin ca diferen
ntre preul de vnzare i valoarea fiscal a acestora reprezentat de pre ul de achizi ie
preferenial care include costurile aferente tranzaciei. Pentru cele dobndite cu titlu gratuit
valoarea fiscal este considerat egal cu zero.

21
Ctigul/pierderea din operaiuni cu instrumentele financiare derivate reprezint diferena
pozitiv/negativ dintre veniturile realizate din poziiile nchise ncepnd din prima zi de
tranzacionare a anului fiscal i pn n ultima zi de tranzacionare a acestuia (inclusiv) i
cheltuielile aferente acestor poziii, evideniate n cont, pentru fiecare tip de contract i scaden ,
indiferent dac acesta a ajuns sau nu la scaden. n cazul instrumentelor financiare derivate ce
prevd decontri periodice ntre pri, fr nchiderea poziiei, n cadrul unui an fiscal,
ctigul/pierderea din operaiuni cu astfel de instrumente financiare reprezint diferen a
pozitiv/negativ dintre veniturile realizate cu ocazia decontrilor periodice i cheltuielile
aferente, evideniate n cont

Cotele de impunere aferente veniturilor din dobanzi:

In ceea ce priveste veniturile din dobanzi, in aceasta categorie intra:


- dobanzi obtinute din obligatiuni;
- dobanzi obtinute pentru depozitele la termen, inclusiv de certificate de depozit;
- suma primita sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate;
- alte venituri obtinute din titluri de creanta.
Veniturile sub form de dobnzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum i cele la
depozitele clienilor, constituite n baza legislaiei privind economisirea i creditarea n sistem
colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cot de 16% din suma acestora, impozitul fiind
final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculeaz i se re ine de ctre
pltitorii de astfel de venituri la momentul nregistrrii n contul curent sau n contul de depozit
al titularului. Plata impozitului se face lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare
nregistrrii n cont. Totodata si veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la termen
costituite, instrumentele de economisire dobndite, contractele civile ncheiate se impun cu o
cot de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului
juridic. Pentru veniturile sub form de dobnzi, impozitul se calculeaz i se reine de ctre
pltitorii de astfel de venituri la momentul nregistrrii n contul curent sau n contul de depozit
al titularului, respectiv la momentul rscumprrii, n cazul unor instrumente de economisire. n
situaia sumelor primite sub form de dobnd pentru mprumuturile acordate pe baza
contractelor civile, calculul impozitului datorat de ctre pltitorii de venit se efectueaz la
momentul plii dobnzii. Plata impozitului pentru veniturile din dobnzi se face lunar, pn la
data de 25 inclusiv a lunii urmtoare nregistrrii/rscumprrii, n cazul unor instrumente de
economisire, respectiv la momentul plii dobnzii, pentru venituri de aceast natur, pe baza
contractelor civile. Impozitul datorat se pltete integral la bugetul de stat.
Veniturile sub forma dobnzilor pltite de societatea emitent a valorilor mobiliare mprumutate,
pe parcursul perioadei de mprumut naintea restituirii acestora, se impun cu o cot de 16% din
suma acestora, impozitul fiind final. Calculul i reinerea impozitului se efectueaz de pltitorul
de venit la data la care acestea sunt pltite. Termenul de plat al impozitului este pn la data de
25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care au fost pltite contribuabilului ndreptit.

Cotele de impunere aferente veniturilor obtinute din lichidarea unei persoane


juridice

22
Venitul impozabil obinut din lichidarea unei persoane juridice de ctre acionari/asocia i
persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezint distribuii n
bani sau n natur ca urmare a restituirii cotei-pri din aporturi se impun cu o cot de 16%,
impozitul fiind final. Obligaia calculrii, reinerii i plii impozitului revine persoanei juridice.
Impozitul calculat i reinut la surs n cazul lichidrii persoanei juridice se pltete pn la data
depunerii situaiei financiare finale la oficiul registrului comerului, ntocmit de lichidatori,
respectiv pn la data de 25 a lunii urmtoare celei n care a fost distribuit venitul reprezentnd
reducerea capitalului social.

Cotele de impunere aferente veniturilor din divdende / castigului obtinut ca urmare


a detinerii de titluri de participare
Veniturile sub form de dividende, inclusiv ctigul obinut ca urmare a deinerii de titluri de
participare definite de legislaia n materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o
cot de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligaia calculrii i reinerii impozitului
pe veniturile sub form de dividende revine persoanelor juridice, odat cu plata
dividendelor/sumelor reprezentnd ctigul obinut ca urmare a deinerii de titluri de participare
de ctre acionari/asociai/investitori. Termenul de virare a impozitului este pn la data de 25
inclusiv a lunii urmtoare celei n care se face plata. n cazul dividendelor/ctigurilor obinute ca
urmare a deinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost pltite
acionarilor/asociailor/investitorilor pn la sfritul anului n care s-au aprobat situa iile
financiare anuale, impozitul pe dividende/ctig se pltete pn la data de 25 ianuarie inclusiv a
anului urmtor. Impozitul datorat se vireaz integral la bugetul de stat.
3.2.5. Cotele de impunere aferente impozitului pe veniturile din pensii

Definirea veniturilor din pensii

Veniturile din pensii reprezint sume primite ca pensii de la fondurile nfiin ate din contribu iile
sociale obligatorii fcute ctre un sistem de asigurri sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii
facultative i cele finanate de la bugetul de stat, diferene de venituri din pensii, precum i sume
reprezentnd actualizarea acestora cu indicele de inflaie.
Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

Venitul impozabil lunar din pensii se stabilete prin deducerea din venitul din pensie, n ordine, a
urmtoarelor:
- contribuia individual de asigurri sociale de sntate datorat potrivit legii;
- suma neimpozabil lunar de 1.050 lei.
Suma neimpozabil lunar de 1.050 lei se majoreaz cu 50 lei n fiecare an fiscal, ncepnd cu
drepturile aferente lunii ianuarie, pn ce plafonul de venit neimpozabil ajunge la valoarea de
1.200 lei/lunar.

23
Codul fiscal mentioneaza faptul ca pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunar
de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate (CASS) o reprezint numai partea de
venit care depete valoarea, ntregit prin rotunjire n plus la un leu, a unui punct de pensie
stabilit pentru anul fiscal respectiv. Cu alte cuvine, CASS se retine numai pentru partea din
pensie care depaseste valoarea punctului de pensie. Pentru anul 2016, valoarea punctului de
pensie este 871,7 lei.

Cotele de impunere aferente veniturilor din pensii

Impozitul se calculeaz prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil
lunar din pensii. Impozitul calculat se reine la data efecturii plii pensiei i se pltete la
bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se face plata
pensiei. Impozitul reinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destina iei unei sume din
impozit
Contribuabilii pot dispune asupra destinaiei unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul
stabilit pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz n condiiile legii,
unitilor de cult, precum i pentru acordarea de burse private, conform legii.
3.2.6. Cotele de impunere aferente impozitului pe veniturile din activitati agricole,
sivicultura si piscicultura

Definirea veniturilor din activitati agricole, sivicultura si piscicultura

Veniturile din activiti agricole cuprind veniturile obinute individual sau ntr-o form de
asociere, fr personalitate juridic, din:
- cultivarea produselor agricole vegetale;
- exploatarea plantaiilor viticole, pomicole, arbutilor fructiferi i altele asemenea;
- creterea i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine
animal, n stare natural.
Veniturile din silvicultur i piscicultur reprezint veniturile obinute din recoltarea i
valorificarea produselor specifice fondului forestier naional, respectiv a produselor lemnoase i
nelemnoase, precum i cele obinute din exploatarea amenajrilor piscicole.

Determinarea venitului net anual n sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Veniturile din silvicultur i piscicultur se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II -


Venituri din activiti independente - venitul net anual fiind determinat n sistem real, pe baza
datelor din contabilitate, contribuabilii avnd obligaia de a completa Registrul de eviden

24
fiscal. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din
activiti independente pentru care venitul net anual se determin n sistem real, pe baza datelor
din contabilitate.
Codul fiscal mentioneaza o serie de venituri care sunt considerate neimpozabile:
- produse culese din flora slbatic, exclusiv masa lemnoas. n cazul masei lemnoase
sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea i valorificarea
acesteia n volum de maximum 20 mc/an din pdurile pe care contribuabilii le au n
proprietate;
- produse capturate din fauna slbatic, cu excepia celor realizate din activitatea de
pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din
activiti independente.
Stabilirea venitului anual din activiti agricole pe baz de norme de venit

Venitul dintr-o activitate agricol se stabilete pe baz de norme de venit. Normele de venit se
stabilesc pe unitatea de suprafa (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de
produse vegetale i animalele prevzute la art. 105 alin. (2) Cod Fiscal. Normele de venit se
propun de ctre entitile publice mandatate de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, pe
baza metodologiei stabilite prin hotrre a Guvernului, se aprob i se public de ctre direc iile
generale regionale ale finanelor publice, pn cel trziu la data de 15 februarie a anului pentru
care se aplic aceste norme de venit.
n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din desfurarea a dou sau mai multe activit i
agricole pentru care venitul se determin pe baz de norm de venit, organul fiscal competent
stabilete venitul anual prin nsumarea veniturilor corespunztoare fiecrei activiti.
Cotele de impunere aferente veniturilor din activitati agricole

Impozitul pe venitul din activiti agricole se calculeaz de organul fiscal competent prin
aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activiti agricole stabilit pe baza normei
anuale de venit, impozitul fiind final.
Organul fiscal competent stabilete impozitul anual datorat i emite decizia de impunere, la
termenul i n forma stabilite prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectueaz ctre bugetul
de stat n dou rate egale, astfel:
- 50% din impozit pn la data de 25 octombrie inclusiv;
- 50% din impozit pn la data de 15 decembrie inclusiv.

3.2.7. Cotele de impunere aferente impozitului pe veniturile din premii si jocuri de


noroc

Definirea veniturilor din premii si jocuri de noroc

25
Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri sumele primite ca urmare a participrii la
Loteria bonurilor fiscale, precum i din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor
comerciale. Potrivit Normelor metodologice in aceast categorie se cuprind venituri n bani
i/sau n natur, ca de exemplu:
- venituri sub form de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultur, tiin i art
la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri naionale sau internaionale, concursuri
pe meserii sau profesii;
- venituri sub form de premii n bani i/sau n natur acordate sportivilor, antrenorilor,
tehnicienilor i altor specialiti prevzui n legislaia n materie, pentru rezultatele
obinute la competiii sportive interne i internaionale;
- venituri impozabile obinute din jocuri de noroc.
Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate
cu scopul stimulrii vnzrilor
Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele ncasate, bunurile i serviciile primite, ca
urmare a participrii la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma n care se
acord, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.
Stabilirea venitului net din premii

Venitul net este diferena dintre venitul din premii i suma reprezentnd venit neimpozabil.
Cotele de impunere aferente veniturilor din premii si jocuri de noroc

Veniturile sub form de premii se impun, prin reinerea la surs, cu o cot de 16% aplicat
asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reinere la surs. Impozitul datorat se determin la
fiecare plat, prin aplicarea urmtorului barem de impunere asupra fiecrui venit brut primit de
un participant, de la un organizator sau pltitor de venituri din jocuri de noroc:

Trane de venit brut (lei) Impozit (lei)


pn la 66.750, inclusiv 1%
peste 66.750 - 445.000, 667,5 + 16% pentru ceea ce depete suma de 66.750
inclusiv
peste 445.000 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depete suma de 445.000

Obligaia calculrii, reinerii i plii impozitului revine organizatorilor/pltitorilor de venituri.


Nu sunt impozabile urmtoarele venituri obinute n bani i/sau n natur:
- premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite n sum de 600 lei, inclusiv,
realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;
- veniturile obinute ca urmare a participrii la jocurile de noroc caracteristice
cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine i lozuri sub valoarea sumei

26
neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit
brut primit.
n cazul n care venitul brut primit la fiecare plat depete plafonul neimpozabil de 66.750 lei,
inclusiv, impozitarea se efectueaz distinct fa de veniturile obinute din participarea la alte
tipuri de jocuri de noroc.Impozitul calculat i reinut n momentul plii este impozit final.
Impozitul pe venit astfel calculat i reinut se pltete la bugetul de stat pn la data de 25
inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost reinut.
Impozitul de achitat pentru veniturile din jocurile de noroc prevzute se plte te n termen de cel
mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere.
Pentru veniturile din jocuri de noroc fiecare organizator/pltitor de venituri are urmtoarele
obligaii:
a) transmiterea ctre fiecare contribuabil a informaiilor referitoare la fiecare venit brut, primit n
cursul anului fiscal, pn n ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent, n
form scris;
b) s depun anual, pn n ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la
organul fiscal competent o declaraie informativ referitoare la fiecare venit brut, pentru fiecare
contribuabil.
3.2.8. Cotele de impunere aferente impozitului pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Definirea veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul


personal
La transferul dreptului de proprietate i al dezmembrmintelor acestuia, prin acte juridice ntre
vii asupra construciilor de orice fel i a terenurilor aferente acestora, precum i asupra
terenurilor de orice fel fr construcii, contribuabilii datoreaz un impozit care se calculeaz
astfel:
a) pentru construciile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum i pentru
terenurile de orice fel fr construcii, dobndite ntr-un termen de pn la 3 ani inclusiv:

- 3% pn la valoarea de 200.000 lei inclusiv;


- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depete 200.000 lei
inclusiv;
b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobndite la o dat mai mare de 3 ani:

- 2% pn la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depete 200.000 lei
inclusiv.
Impozitul nu se datoreaz n urmtoarele cazuri:

27
- la dobndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor i construciilor de orice fel,
prin reconstituirea dreptului de proprietate n temeiul legilor speciale;
- la dobndirea dreptului de proprietate cu titlul de donaie ntre rude i afini pn la
gradul al III-lea inclusiv, precum i ntre soi;
- n cazul actelor de desfiinare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului
de proprietate asupra proprietilor imobiliare;
- constatarea n condiiile art. 13 din Legea cadastrului i a publicit ii imobiliare nr.
7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- n cazul transferului dreptului de proprietate imobiliar din patrimoniul personal, n
condiiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea n plat a unor bunuri imobile
n vederea stingerii obligaiilor asumate prin credite, pentru o singur operaiune de
dare n plat.
Pentru transmisiunea dreptului de proprietate i a dezmembrmintelor acestuia cu titlul de
motenire nu se datoreaz impozit, dac succesiunea este dezbtut i finalizat n termen de 2
ani de la data decesului autorului succesiunii. n cazul nefinalizrii procedurii succesorale n
termenul prevzut mai sus, motenitorii datoreaz un impozit de 1% calculat la valoarea masei
succesorale.
Impozitul stabilit n condiiile alin. (1) i (3) se distribuie astfel:
- o cot de 50% se face venit la bugetul de stat;
- o cot de 50% se face venit la bugetul unitilor administrativ-teritoriale pe teritoriul
crora se afl bunurile imobile ce au fcut obiectul nstrinrii.
3.2.9. Cotele de impunere aferente impozitului pe venituri din alte surse

Definirea veniturilor din alte surse

Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se
ncadreaz n categoriile prezentate anterior.
n aceast categorie se includ, ns nu sunt limitate, urmtoarele venituri:
a) prime de asigurri suportate de o persoan fizic independent sau de orice alt entitate, n
cadrul unei activiti pentru o persoan fizic n legtur cu care suportatorul nu are o
relaie generatoare de venituri din salarii i asimilate salariilor, potrivit cap. III - Venituri
din salarii i asimilate salariilor;
b) ctiguri primite de la societile de asigurri, ca urmare a contractului de asigurare
ncheiat ntre pri cu ocazia tragerilor de amortizare;
c) venituri, sub forma diferenelor de pre pentru anumite bunuri, servicii i alte drepturi,
primite de persoanele fizice pensionari, foti salariai, potrivit clauzelor contractului de
munc sau n baza unor legi speciale;
d) venituri primite de persoanele fizice reprezentnd onorarii din activitatea de arbitraj
comercial;

28
e) bunurile i/sau serviciile primite de un participant la persoana juridic, acordate/furnizate
de ctre persoana juridic n folosul personal al acestuia;
f) dobnda penalizatoare pltit n condiiile nerespectrii termenului de plat a dividendelor
distribuite participanilor, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare etc.

Cotele de impunere aferente impozitului pe veniturile din alte surse

Impozitul pe venit se calculeaz prin reinere la surs la momentul acordrii veniturilor de ctre
pltitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru veniturile
mentionate mai sus. Impozitul calculat i reinut reprezint impozit final. Impozitul astfel re inut
se pltete la bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost
reinut.
3.2.10. Cotele de impunere aferente impozitului pe veniturile microintreprinderilor

Definirea microintreprinderii

Conform Codului fiscal, o microntreprindere este o persoan juridic romn care ndepline te
cumulativ urmtoarele condiii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
- a realizat venituri, altele dect cele obinute din desfurarea activitilor, prevzute la
art. 48 alin. (6);
- a realizat venituri, altele dect cele din consultan i management, n proporie de
peste 80% din veniturile totale;
- a realizat venituri care nu au depit echivalentul n lei a 100.000 euro. Cursul de
schimb pentru determinarea echivalentului n euro este cel valabil la nchiderea
exerciiului financiar n care s-au nregistrat veniturile.
- capitalul social al acesteia este deinut de persoane, altele dect statul i unitile
administrativ-teritoriale;
- nu se afl n dizolvare, urmat de lichidare, nregistrat n registrul comer ului sau la
instanele judectoreti, potrivit legii.
Persoanele juridice romne aplic impozitul pe veniturile microintreprinderii ncepnd cu anul
fiscal urmtor celui n care ndeplinesc condiiile de microntreprindere prevzute mai sus.
O persoan juridic romn care este nou-nfiinat este obligat s plteasc impozit pe
veniturile microntreprinderilor ncepnd cu primul an fiscal, dac condiia referitoare la capitalul
social al intreprinderii este indeplinita la data inregistrarii in registrul comertului.
Prin excepie, persoana juridic romn nou-nfiinat care, la data nregistrrii n registrul
comerului, are subscris un capital social reprezentnd cel puin echivalentul n lei al sumei de
25.000 euro poate opta s aplice impozit pe profit. Opiunea este definitiv, cu condi ia
meninerii valorii capitalului social de la data nregistrrii, pentru ntreaga perioad de existen a
persoanei juridice respective.In cazul n care aceast condiie nu este respectat, persoana
juridic aplic impozit asupra veniturilor microintreprinderii ncepnd cu anul fiscal urmtor

29
celui n care capitalul social este redus sub valoarea reprezentnd echivalentul n lei al sumei de
25.000 euro de la data nregistrrii, dac sunt ndeplinite condiiile mentionate anterior. Cursul de
schimb utilizat pentru determinarea echivalentului n lei pentru suma de 25.000 euro este cursul
de schimb leu/euro comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil la data nregistrrii
persoanei juridice.
Nu intra sub incidenta impozitului pe veniturile microintreprinderii persoanele juridice romane
care:
- desfoar activiti n domeniul bancar;
- desfoar activiti n domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu
excepia persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere n aceste
domenii;
- desfoar activiti n domeniul jocurilor de noroc;
- desfoar activiti de explorare, dezvoltare, exploatare a zcmintelor petroliere i
gazelor naturale.
Aria de cuprindere a impozitului pe veniturile microintreprinderii

Baza impozabil a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o constituie veniturile din orice


surs, din care se scad:
- veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
- veniturile aferente costurilor serviciilor n curs de execuie;
- veniturile din producia de imobilizri corporale i necorporale;
- veniturile din subvenii;
- veniturile din provizioane, ajustri pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare,
care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
- veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobnzi i/sau penaliti de
ntrziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
- veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare/reasigurare, pentru
pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
- veniturile din diferene de curs valutar;
- veniturile financiare aferente creanelor i datoriilor cu decontare n funcie de cursul
unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturrii, nregistrate n contul
"709", potrivit reglementrilor contabile aplicabile;

30
- veniturile aferente titlurilor de plat obinute de persoanele ndreptite, potrivit legii,
titulari iniiali aflai n evidena Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despgubirilor
sau motenitorii legali ai acestora;
- despgubirile primite n baza hotrrilor Curii Europene a Drepturilor Omului;
- veniturile obinute dintr-un stat strin cu care Romnia are ncheiat conven ie de
evitare a dublei impuneri, dac acestea au fost impozitate n statul strin.
Pentru determinarea impozitului pe veniturile microntreprinderilor, la baza impozabil se
adaug urmtoarele:
- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturrii, nregistrate n contul "609",
potrivit reglementrilor contabile aplicabile;
- n trimestrul IV sau n ultimul trimestru al perioadei impozabile, n cazul
contribuabililor care i nceteaz existena, diferena favorabil dintre veniturile din
diferene de curs valutar/veniturile financiare aferente creanelor i datoriilor cu
decontare n funcie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea
acestora, i cheltuielile din diferene de curs valutar/cheltuielile financiare aferente,
nregistrate cumulat de la nceputul anului;
- rezervele, cu excepia celor reprezentnd faciliti fiscale, reduse sau anulate,
reprezentnd rezerva legal, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a
terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil i nu au fost
impozitate n perioada n care microntreprinderile au fost i pltitoare de impozit pe
profit, indiferent dac reducerea sau anularea este datorat modificrii destinaiei
rezervei, distribuirii acesteia ctre participani sub orice form, lichidrii, divizrii,
fuziunii contribuabilului sau oricrui altui motiv;
- rezervele reprezentnd faciliti fiscale, constituite n perioada n care
microntreprinderile au fost i pltitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru
majorarea capitalului social, pentru distribuire ctre participani sub orice form,
pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. n situaia n care rezervele
fiscale sunt meninute pn la lichidare, acestea nu sunt luate n calcul pentru
determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidrii.
n cazul n care o microntreprindere achiziioneaz case de marcat, valoarea de achizi ie a
acestora se deduce din baza impozabil, n conformitate cu documentul justificativ, n trimestrul
n care au fost puse n funciune, potrivit legii. In cazul n care se achiziioneaz case de marcat,
din baza impozabil se scade valoarea caselor de marcat, n conformitate cu documentul
justificativ, n luna punerii n funciune.

Cotele de impunere aferente impozitului pe veniturile microintreprinderii

Cotele de impozitare pe veniturile microntreprinderilor sunt:


- 1% pentru microntreprinderile care au peste 2 salariai, inclusiv;

31
- 2% pentru microntreprinderile care au un salariat;
- 3% pentru microntreprinderile care nu au salariai.
Prin excepie, pentru persoanele juridice romne nou-nfiinate, care au cel pu in un salariat i
sunt constituite pe o durat mai mare de 48 de luni, iar ac ionarii/asocia ii lor nu au de inut titluri
de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de
la data nregistrrii persoanei juridice romne, potrivit legii. Cota de impozitare se aplic pn la
sfritul trimestrului n care se ncheie perioada de 24 de luni. Prevederile prezentului alineat se
aplic dac, n cadrul unei perioade de 48 de luni de la data nregistrrii, microntreprinderea nu
se afl n urmtoarele situaii:
- lichidarea voluntar prin hotrrea adunrii generale, potrivit legii;
- dizolvarea fr lichidare, potrivit legii;
- inactivitate temporar, potrivit legii;
- declararea pe propria rspundere a nedesfurrii de activiti la sediul social/sediile
secundare, potrivit legii;
- majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi
acionari/asociai;
- acionarii/asociaii si vnd/cesioneaz/schimb titlurile de participare deinute.
Reguli de ieire din sistemul de impunere pe veniturile microntreprinderii n cursul
anului
Dac n cursul unui an fiscal o microntreprindere realizeaz venituri mai mari de 100.000 euro
sau ponderea veniturilor realizate din consultan i management n veniturile totale este de peste
20% inclusiv, aceasta datoreaz impozit pe profit, ncepnd cu trimestrul n care s-a depit
oricare dintre aceste limite. Aceste limite fiscale se verific pe baza veniturilor nregistrate
cumulat de la nceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului n
euro este cel valabil la nchiderea exerciiului financiar precedent.
Microntreprinderile care n cursul unui trimestru ncep s desfoare activiti specifice
domeniului bancar, asigurari/reasigurari, jocuri de noroc etc, datoreaz impozit pe profit
ncepnd cu trimestrul respectiv
Calculul i plata impozitului pe profit de ctre se efectueaz lund n considerare veniturile i
cheltuielile realizate ncepnd cu trimestrul respectiv.
Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale

Calculul i plata impozitului pe veniturile microntreprinderilor se efectueaz trimestrial, pn la


data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se calculeaz impozitul.
Microntreprinderile au obligaia de a depune, pn la termenul de plat a impozitului, declara ia
de impozit pe veniturile microntreprinderilor.

32
Persoanele juridice care se dizolv cu lichidare, potrivit legii, n cursul aceluiai an n care a
nceput lichidarea au obligaia s depun declaraia de impozit pe veniturile microntreprinderilor
i s plteasc impozitul aferent pn la data depunerii situaiilor financiare la organul fiscal
competent. Persoanele juridice care, n cursul anului fiscal, se dizolv fr lichidare au obliga ia
s depun declaraia de impozit pe veniturile microntreprinderilor i s plteasc impozitul pn
la nchiderea perioadei impozabile.

4. STUDIU DE CAZ PRIVIND COTELE DE IMPUNERE AFERENTE


IMPOZITULUI PE VENIT

4.1. Studiu de caz privind impozitul pe veniturile din salarii


Societatea comerciala S.C. VICTORIA CENTER SRL are un singur angajat.
Salariata Popescu Rodica, este funcionar n cadrul firmei i a realizat n lun martie 2015 un
salariu de 750 lei.
Pe lng salariu, aceasta primete i un spor de vechime de 20% din salariul de ncadrare i un
spor de confidenialitate n valoare de 100 lei.De asemenea, aceasta are i un copil minor, aflat n
ntreinerea sa. Angajatorul calculeaz i reine contribuiile sociale i impozitul aferent venitului
din salariu, la data efecturii platii acestor venituri (pe baza statului de salarii/plat).

Pentru a determina obligaiile de plat se va calcula, mai nti, venitul brut impozabil;

Acesta va cuprinde salariul cu care angajata a fost ncadrat n firma n valoare de 750 de
lei,sporul pe care ntreprinderea i-l acorda, conform legii, n funcie de anii de activitate
n calitate de salariata, ntr-un procent de 20% din salariul de ncadrare, precum i sporul
de confidenialitate de 100 lei;

Din venitul brut impozabil se vor scdea contribuiile sociale individuale, aplicndu-se
cotele prevzute la art. 296^18 Cod Fiscal, asupra bazei de calcul (inndu-se cont de
excepiile prevzute la art. 296^15) i va determina venitul net;

Cotele de contribuii sociale individuale, obligatorii (n condiii normale de munc) sunt


urmtoarele:
- Contribuia la bugetul asigurrilor sociale de stat (CAS): 10,5%
- Contribuia la bugetul asigurrilor sociale de sntate (CASS): 5,5 %
- Contribuia la bugetul asigurrilor pentru omaj (CAJS): 0,5%.

Din venitul net astfel calculat, se scade deducerea personal de baz inndu-se cont de
urmtoarele:
- La stabilirea nivelului deducerilor personale ale salariatei stau salariul brut i numrul
persoanelor aflate n ntreinere. Aceasta are un copil minor aflat n ntreinere,urmnd a

33
se stabili deducerea n funcie de rezultatul salariului brut (dac este >=1.500, cuprins
ntre 1.500 3.000 lei sau >3.000 caz n care nu i se va acorda DPB);

Salariata nu cotizeaz pentru sindicat i nici nu este nscris n schemele de pensii


facultative;

Se va determina astfel venitul net impozabil, care reprezint de fapt baza de calcul pentru
impozitul pe veniturile din salarii;

Se aplic cota impozitului de 16% asupra bazei impozabile de calcul i se determina


impozitul;

Pentru determinarea salariului net ncasat se vor deduce din venitul impozabil (baza de
calcul pentru impozit) impozitul i se vor aduga deducerea personal de baz;

Se va determina apoi restul de plat prin deducerea din venitul brut a contribuiilor
sociale obligatorii pentru angajat i a impozitului.
Toate aceste elemente sunt nscrise n statul de salarii (plat) al angajatei pentru luna martie
2014.
Prin urmare, vom determina urmtoarea relaie de calcul, n vederea stabilirii obligaiilor de
plat, astfel:
NUME SALARIAT: POPESCU RODICA

Venitul brut = 750 lei + 20% x 750 + 100= 1.000 lei

(-) CAS = 10,5% x 1.000 = 105 lei


(-) CASS = 5,5% x 1.000 = 55 lei
(-) CAJS = 0,5% x 1.000 = 5 lei
TOTAL CONTRIBUII = 165 lei
(-) cotizaie sindical = 0
(-) contribuiile la fondurile de pensii facultative (<400euro) = 0
=>Venit net = 835 lei
(-) DPB (Venitul brut <= 1.500, DPB (1pers) ) = 400 lei
=> Venitul net impozabil (venit baza de calcul) = 435 lei
=> Impozit = 16% x Venit net impozabil = 16% x 435 lei = 69.6 lei
Salariul net (ncasat) = 435 69.6 + 400 = 765.4 lei
Restul de plat = 1.000 lei 165 lei 69.6 lei = 765.4 lei.

34
Totodata se determina contributiile sociale obligatorii pentru angajator aplicand cotele
prevazute la art. 296^18 Cod Fiscal, asupra bazei de calcul (suma ctigurilor brute
realizate de angajat).
Cotele de contribuii sociale obligatorii datorate de angajator sunt urmtoarele:

- Contribuia la bugetul asigurrilor sociale de stat (CAS): 15,8%


- Contribuia la bugetul asigurrilor sociale de sntate (CASS): 5,2%
- Contribuia datorat de angajator pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de
sntate: 0,85%;
- Contribuia la bugetul asigurrilor pentru omaj: 0,5%;
- Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale ntre: 0,15% -
0,85% ;
- Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale, datorat de angajator:
0,25%;
Se calculeaza astfel:
- CAS angajator = 15,8% x 1.000 = 158 lei;
- CASS angjator = 5, 2% x 1.000 = 52 lei;
- CCI = 0,85% x 1.000 = 9 lei
- CAJS = 0,5 % x 1.000 = 5 lei
- Acc.munca = (0,214 x 1.000)/100 = 2 lei
- Fd.gar.sal = 0,25% x 1.000 = 3 lei
TOTAL CONTRIBUII ANGAJATOR = 229 lei
Contabilizarea decontrilor cu personalul i decontrile cu asigurrile sociale i
protecia social:
Societatea comercial S.C. VICTORIA CENTER S.R.L. nregistreaz n contabilitate
drepturile salariale ale angajatei, precum i contribuiile individuale i cele datorate de angajator
astfel:
- nregistrarea drepturilor salariale venit brut (obligaia de plat fa de angajat
societii):

641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate 1.000 lei

- nregistrarea contribuiilor suportate de angajat :

35
421 Personal-salarii datorate = % 165 lei
4312 Contribuia personalului la asig. Sociale 105 lei
4314 Contribuia personalului la asig.oc.sntate 55 lei
4372 Contribuia personalului la fondul de omaj 5 lei

nregistrarea contribuiilor suportate de angajator:


- nregistrarea contribuiei societii la asigurrile sociale (CAS angajator):

6451 Contribuia unitii = 4311 Contribuia unitii 158 lei


la asigurrile sociale la asigurrile sociale
- Contribuia societii la asigurrile sociale de sntate (CASS angajator):
6453 Contribuia angajatorului pentru = 4313 Contribuia angajatorului la asigurrile
52 lei
asig. sociale de sntate sociale de sntate

- Contribuia angajatorului la fondul de omaj:


6452 Contribuie angajator ajutor omaj = 4371 Contribuia angajatior fond de omaj 5 lei

- Contribuia societii pentru indemnizaii i concedii:

6451 Contrib. angajator pentru asig. sociale = 4311.CCI 9 lei


Contrib. angajator la asig.sociale

- Contribuia societii pentru boli profesionale i accidente de munc:


6451 Contribuia unitii la = 4311.Fd.accidente 2 lei
asigurrile sociale Contribuia unitii la asigurrile sociale

- Contribuia societii pentru garantarea creanelor salariale:

36
6452 Contribuie angajator ajutor omaj = 4371.Fd garantare 3 lei
Contrib. angajator la fond omaj
- nregistrarea impozitului pe salariu:

421 Personal salarii datorate = 444 Impozitul pe venitul din salarii 78 lei

- Restul de plat:

421 Personal salarii datorate = 5121 Conturi la bnci 758 lei

- Plata contribuiilor ctre stat:

% = 5121 Conturi la bnci 521 lei


4311 Contrib. angajator CA 208 lei
4312 Contrib angajat CA 105 lei
4313 Contrib angajator CASS 52 lei
4314 Contrib angajat CASS 55 lei
4371 Contrib angajator omaj 5 lei
4372 Contrib angajat omaj 5 lei
444 Impozitul pe venit salarii 77 lei
4311.CCI Contrib angajator asig sociale 9 lei
4311.Fd.accidente Contrib angajator asig sociale 2 lei
4371.Fd.garantare Contrib angajator fond omaj 3 lei

4.2. Studiu de caz privind impozitul pe veniturile din premii si jocuri de noroc

37
O persoana realizeaza intr-o luna urmatoarele venituri:
- Castiga la cazino suma de 250.000 lei;
- Castiga un premiu in suma de 2.000 lei.

Determinati impozitul pe veniturile din jocuri de noroc si premii.

Determinarea impozitului din jocuri de noroc:


Venitul net se calculeaza separat pentru fiecare cazinou in parte.
Venit net cazinou 1 = 250.000 66.750 = 183.250 lei
Impozit = 667,5 + 16% x 183.250 = 29,987.5 lei
Determinarea impozitului pe veniturile din premii.

Venit net premiu = 2.000 600 = 1.400 lei


Impozit = 16% x 1.400 lei = 224 lei.

Trane de venit brut (lei) Impozit (lei)


pn la 66.750, inclusiv 1%
peste 66.750 - 445.000, 667,5 + 16% pentru ceea ce depete suma de 66.750
inclusiv
peste 445.000 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depete suma de 445.000
Extras Cod Fiscal art. 110 Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii i din jocuri de noroc

4.3. Studiu de caz privind impozitul pe veniturile din investitii

O societate comerciala plateste dividende catre un actionar in valoare de 10.000 lei.

Daca dividendele in valoare bruta de 10.000 lei, sunt ridicate de actionar in cursul anului in care
s-au aprobat situatiile financiare, impozitul datorat de el este de 16% x 10.000 = 1.600 lei.
Acest impozit trebuie calculat, retinut si virat la bugetul de stat de catre societatea comerciala la
data ridicarii dividendului. Dividendul net ridicat de actionar este de 10.000 1.600 = 8.400 lei.
Daca dividendele, in valoare bruta de 10.000 lei, nu sunt ridicate de actionar in cursul anului in
care s-au aprobat situatiile financiare, societatea comerciala trebuie sa retina si sa vireze la
bugetul de stat acelasi impozit pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.
O persoana fizica obtine in anul 2015 venituri de 120 lei din dobanzi aferente unui cont
curent si venituri de 480 din dobanzi aferente unui depozit la termen constituit in acelasi
an.
Impozit = 16% x (120 + 480) = 96 lei.
O persoana fizica realizeaza urmatoarele operatiuni:

38
- vinde in luna aprilie actiuni pentru care incaseaza suma de 4.800 lei, pe care le-a
achizitionat pentru suma de 3.400 lei; comision tranzactionare 120 lei;
- vinde in luna august actiuni pentru care incaseaza suma de 3.200 lei, pe care le-a
achizitionat pentru suma de 4.100 lei; comision tranzactionare 100 lei.
Castig/pierdere trim II = 4.800 3.400 = 1.400 lei
Impozit/trim II = 1.400 x16% = 224 lei
Castig/pierdere trim III = 4.800 3.400 + 3.200 4.100 = 500 lei (ca diferenta intre castigurile si
pierderile inregistrate cumulat de la inceputul anului).
Impozit/trim III = 500 x 16% = 80 lei.
Impozit de restituit trimestrial = 224 lei 80 lei = 144 lei.

4.4. Studiu de caz privind impozitul pe veniturile din pensii


Prezentati modalitatea de terminare a impozitului de plata pentru:
- o pensie de 1.200 lei (pensie mai mare de 1.050 lei);
- o pensie de 940 lei (pensie mai mare de 871,7 lei, dar mai mica de 1.050 lei);
- o pensie de 600 lei (pensie mai mica de 871,7 lei).

a) Baza de calcul CASS = 1.200 871,7 = 328,3 lei.


Determinarea CASS = 328.3 x 5,5% = 18,06 lei.
Baza de calcul pentru impozit = 1.200 1.050 = 50 lei
Impozit datorat = 16% x 50 lei = 8 lei.
Pensie neta = 1.200 8 lei = 1.192 lei.

b) Baza de calcul CASS = 940 871,7 = 68,3 lei.


Determinarea CASS = 68.3 x 5.5% = 3,76 lei.
Cum pensia este mai mica de 1.050 lei, suma considerata neimpozabila, pentru aceasta
pensie nu se va datora impozit.
Pensie neta = 940 3,76 = 936,24 lei.

c) Cum pensia este mai mica de 871,7 lei, pentru aceasta pensie nu se va calcula CASS.
Cum pensia este mai mica de 1.050 lei, suma considerata neimpozabila, pentru aceasta
pensie nu se va datora impozit.
Pensie neta = 600 lei.

4.5. Studiu de caz privind impozitul pe veniturile din activitati independente


O persoana fizica care locuieste in Bucuresti, inregistreaza in cursul unui an urmatoarele venituri
si cheltuieli:
- Venituri de 1.200 lei din activitatea de apicultura;

39
- Cheltuieli de 4.000 lei cu materialele folosite de activitatea sa.
Contribuabilul isi desfasoara activitatea individual, fara a utiliza angajati. Pentru activitatea de
apicultura, norma anuala de venit a fost stabilita la 9.000 lei.
Determinati impzitul pe baza de norme de venit si pe baza de venit net folosind datele din
contabilitatea in partida simpla.
a) Impozitare pe baza de norme de venit:
Salariul brut minim garantat in 2016 = 1.250 lei/luna.
Norma minima = 12 x1.250 lei = 15.000 lei/luna.
Impozit = 9.000 lei x 16% = 1.440 lei
b) Impozitare pe baza de venit net folosind datele din contabilitatea in partida simpla:
Venit net = 12.000 4.000 = 8.000 lei
Impozit = 16% x 8.000 lei = 1.280 lei.
Desi contribuabilul a obtinut un impozit mai mic in cazul impozitarii pe baza de venit net
folosind datele din contabilitatea in partida simpla, acesta va trebui sa plateasca impozitul
determinat pe baza de norma de venit daca nu a optat altfel pana la 31 ianuarie anul curent.
4.6. Studiu de caz privind impozitul pe veniturile microintreprinderii
O microintreprindere a inregistrat in trimestrul I al exerciiului fiscal urmatoarele:
- venituri din prestari de servicii 50.000 lei
- venituri din vanzari de marfuri 70.000 lei
- venituri din provizioane 7.000 lei
- venituri aferente serviciilor in curs de execuie 1.500 lei
- venituri din despagubiri primite de la o societate de asigurari pentru pagube produse bunurilor
din patrimoniu in urma unor calamitai naturale 4.500 lei
- cheltuieli cu marfurile vandute 40.000 lei
- cheltuieli cu serviciile prestate de teri 60.000 lei
- cheltuieli salariale 20.000 lei
- cheltuieli (contabile) cu amortizarea 25.000 lei
- cheltuieli cu achiziia unei case de marcat fiscale (pusa in funciune pe 15 februarie) 1.400 lei
Calculai impozitul datorat de societate.

Impozit = Baza de impozitare x cota de impozitare


Total venituri din orice sursa = 133,000 lei < 100,000 EUR (socitatatea datoreaza impozit pe
veniturile microintreprinderii)
Baza impozabila = 133,000 1,400 lei = 131,600 lei
Impozit trimestrul I = 131,600 lei x 3% = 3,948 lei.
Scadenta plata: 25 aprilie

40
5. BIBLIOGRAFIE:
CALENDARUL OBLIGAIILOR FISCALE PE ANUL 2016

Ghid practic de aplicare a reglementrilor contabile conforme cu directivele europene


aprobate prin OMFP 3055/2009, EDITURA CECCAR, 2010
Legea 227/2015, actualizata prin OUG nr. 46/ 31.08.2016 privind Codul Fiscal;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizat prin OUG nr. 50 din 27
octombrie 2015 - Ediie adnotat cu ordinele pentru aplicarea Codului de procedur
fiscal emise pn la data de 15 septembrie 2016;
Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice pe anul 2014 actualizata
prin Legea nr. 172/2016;
Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2016;

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale,
republicata in MO nr. 251/2014;
Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Normele metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. 1/2016, actualizata prin Hotararea
Guverului nr.159 din 11 martie 2016;
Ordinul MFP nr. 1045/2012 privind apropbarea modelului, coninutului, modalitii de
depunere i de gestionare a "Declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor
sociale, impozitului pe venit i evident nominal a personelor asigurate"
Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situatiile
financiare anuale si individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea i completarea Normelor de aplicare a
prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale
de sntate, aprobate prin Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale
de Asigurri de Sntate nr. 60/32/2006.
- prevederi specifice referitoare la: contabilitatea operaiilor privind decontrile cu
personalul, contabilitatea operaiilor privind decontrile cu asigurrile sociale i

41
protecia social, contabilitatea operaiilor privind decontrile cu bugetul statului i
fonduri speciale.

42