Sunteți pe pagina 1din 20

Pentru conturile la care nu este trecuta denumirea, ci doar simbolul

va uitaţi in planul de conturi (se poate găsi si in manual).

5. CONTABILITATEA ACTIVELOR
5.1. Contabilitatea imobilizărilor

Aplicaţia 1
Societatea comercială IMOBILIZAREA SA are următoarea situaţie iniţială la
01.12.200N:

Cheltuieli de constituire 10.000 um, amortizate pentru 4.000 um;


Utilaje 330.000 um, amortizate pentru 150.000 um;
Mijloace de transport 150.000 um, amortizate pentru 100.000 um;
Aparatură birotică 45.000 um, amortizate pentru 40.000 um
Titluri de participare 65.000 um, depreciate pentru 3.000 um.

Societatea efectuează următoarele tranzacţii în luna decembrie 200N:

2.12.200N se achiziţionează o licenţă de utilizare a programului MS Office în valoare


de 3.500 um, TVA 19%;

208 Alte imobilizări necorporale – licenţe soft A+ se deb.


4426 TVA deductibil A+ de deb.
404 Furnizori de imob. D+ se cred.

% = 404
208
4426

5.12.200N se achiziţionează un mijloc de transport în valoare de 180.000 um, TVA


19%;
2133 Mijloace de transport A+ se deb.
4426 TVA deductibil A+ de deb.
404 Furnizori de imob. D+ se cred.

% = 404
2133
4426

8.12.200N se obţine din producţie proprie un utilaj în valoare de 95.000 um;

2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje si instalaţii de lucru) A+ se deb.


722 Venituri din producţia de imob. corporale CP+ se cred.

2131 = 722

12.12.200N se vinde un utilaj pentru care se cunosc: cost de achiziţie 130.000 um,
amortizat complet, la un preţ de vânzare de 20.000 um, TVA 19%;

a) 461 Debitori diverşi A+ se deb.


7583 Venituri din vânzarea activelor si alte operaţii de capital CP+ se cred.
4427 TVA Colectata D+ se cred.
461 = %
7583
4427
Amortizare completa rezulta formula de scoatere din gestiune:

2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje si instalaţii de lucru)


A+ se deb.
2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje si instalaţii de lucru) A- se cred.

2813 = 2131

14.12.200N se achiziţionează investiţii financiare pe termen lung în valoare de 30.000


um;

265 Alte titluri imobilizate A+ se debitează.


269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare D+ se cred.

265 = 269

15.12.200N se casează mijlocul de transport existent în societate la începutul lunii


decembrie;

Aşa după cum ne relatează datele problemei avem Mijloace de transport in valoare de
150.000 um, amortizate 100.000 um;

Asta înseamnă ca diferenţa neamortizată ce va trece pe cheltuieli este de 50.000 um.

2814 Amortizarea mijloacelor de transport A- se cred.


Diferenţa neamortizată se trece pe 6583 Chelt privind cedarea activelor CP- se deb.
2133 Mijloace de transport - se scoate mijlocul de transport la valoarea de înregistrare
iniţiala. A- se cred.

% = 2133
2813
6583

31.12.200N se înregistrează amortizarea pentru luna decembrie, astfel:

pentru cheltuieli de constituire 2.000 um;


6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor CP- se deb.
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire A- se cred.

pentru utilaje 25.000 um;


6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor CP- se deb.
2813 Amortizarea utilajelor A- se cred.

pentru aparatura birotică 5.000 um;

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor CP- se deb.


2814 Amortizarea aparaturii birotice A- se cred.

31.12.200N se înregistrează deprecierea titlurilor. Deprecierea calculată pentru titlurile


deţinute la 31.12.200N este de 4.500 um.
2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate A- se cred.
6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a
imobilizărilor financiare CP- se deb.

6863 = 2963

Cerinţe
a. Analizaţi din punct de vedere contabil tranzacţiile de mai sus;
b. întocmiţi fişele de cont pentru conturile de imobilizări, de amortizări
şi de deprecieri.

Aplicaţia 2
Societatea comercială ALFA SA prezintă la data de 1.07.200N următoarele solduri
iniţiale ale conturilor de imobilizări:
201 Cheltuieli de constituire - 20.000 um,
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire -16.000 um,
211 Terenuri - 200.000 um,
212 Construcţii - 150.000 um,
2812 Amortizarea construcţiilor - 60.000 um.
în cursul lunii iulie au loc următoarele tranzacţii:

1.07.200N societatea achiziţionează un utilaj de la furnizori la preţ de cumpărare


100.000 um, pe bază de factură;

2131 = 404

3.07.200N se înregistrează amortizarea imobilizărilor în valoare totală de 20.000 um,


din care 1.000 um pentru cheltuieli de constituire, 16.000 um pentru clădiri şi 3.000 um
pentru utilaj;

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor CP- se deb.


2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire A- se cred.
2812 Amortizarea construcţiilor A- se cred.
2813 Amortizarea utilajelor A- se cred.

6811 = 2801
6811= 2812
6811 = 2813

8.07.200N se acordă un împrumut pe termen lung în valoare de 15.000 um unei


întreprinderi asociate;

2675 împrumuturi acordate pe termen lung A+ se deb


5151 conturi la bănci in lei A- se cred.

2675 = 5121
9.07.200N se achiziţionează acţiuni emise de societatea A, la preţ de cumpărare de
80.000 um în scopul obţinerii unui control asupra emitentului, cu plata imediată din contul de
la bancă;

265 alte titluri imobilizate A+ se deb.


5121 conturi la bănci in lei A- se cred.

265 = 5121

10.07.200N se vinde terenul deţinut la preţul de vânzare de 180.000um.

461 debitori diverşi A+ se deb.


7583 venituri din cedarea activelor CP+ se cred.

461 = 7583 valoarea de vânzare a terenului

6858 cheltuieli cu cedarea activelor CP- se deb.


2111 terenuri A- se cred.

6583 = 2111 valoarea de achiziţie a terenului

Cerinţă
Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi întocmiţi fişele de cont la
sfârşitul lunii iulie 200N pentru conturile de imobilizări şi de amortizări.

Aplicaţia 3
Societatea comercială ALFA SRL achiziţionează la 1.01.200N un autoturism la preţul
de cumpărare de 200.000 um.

2133 Mijloace de transport A+ se deb.


404 Furnizori de imobilizări D+ se cred.

2133 = 404

Plata se face în aceeaşi zi prin contul curent la bancă.


404 Furnizori de imobilizări D- se deb.
5121 Conturi la bănci in lei A- se cred.

404 = 5121

La 31.01.200N se înregistrează amortizarea autoturismului în valoare de 10.000 um.

6811 Chelt. privind amortizarea imob. CP- se deb.


2813 Amortizarea mijloacelor de transport A- se cred.

6811 = 2813
La data de 10.02.200N autoturismul este vândut la preţul de vânzare de 240.000 um.
Orice imobilizare nu se vinde clienţilor. Se înregistrează creanţa fata de clienţi doar
când este vorba despre o tranzacţie comerciala (vânzare de mărfuri, produse finite, servicii,
etc.). Imobilizările se vând debitorilor diverşi.

461 = 7583

Se scoate din gestiune imobilizarea vânduta.

% = 2133
6583 se înregistrează pe acest cont val neamortizată
2813 se înregistrează pe acest cont val amortizata

Cerinţă
Să se efectueze analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi să se întocmească fişele
de cont pentru conturile Mijloace de transport şi Amortizarea mijloacelor de transport.

Aplicaţia 4
Societatea comercială ALFA SA deţine un teren achiziţionat la preţul de 80.000 um.
Valoarea terenului a scăzut în cursul exerciţiului şi este de 60.000 um. Care este consecinţa
asupra valorii terenului în Bilanţ?

Se înregistrează ajustări de valoare care afectează negativ valoarea prezentata in


bilanţ.

Chelt …. CP- se deb.


Ajustări…. A- se cred.

6813 = 2911

5.2. Contabilitatea stocurilor

Aplicaţia 1
Societatea comercială STOCUL SA are următoarea situaţie iniţială la 01.12.200N:
Materii prime 55.000 um
Mărfuri 32.000 um
Produse finite 40.000 um, depreciate pentru 3.000 um.
în cursul lunii decembrie societatea efectuează următoarele tranzacţii:

2.12.200N achiziţionează fructe la un preţ de 110.000 um, cheltuieli de transport


5.000 um, TVA 19%;

301 materii prime A+ se deb.


4426 TVA deductibil A+ se deb.
401 Furnizori D+ se cred.

% = 401
301 116.000 se include transportul in val materiilor prime achiziţionate
4426
5.12.200N achiziţionează cutii de compot în valoare de 180.000 um, TVA 19%;

% = 401
371
4426

7.12.200N consumă fructe în valoare de 160.000 um;

601 = 301

10.12.200N obţine borcane de dulceaţă în valoare de 150.000 um;

345 = 711

15.12.200N vinde compot la un preţ de vânzare de 130.000 um, cost de achiziţie


90.000 um, TVA 19%;

4111 = %
707
4427

607 = 371

16.12.200N cumpără halate în valoare de 7.000 um, TVA 19%;

% = 401
303
4426

18.12.200N dă în consum halate în valoare de 5.000 um;

603 = 303

23.12.200N vinde dulceaţă la un preţ de vânzare de 200.000 um, TVA 19%cost de


producţie 170.000 um;

4111 = %
701
4427

711 = 345

31.12.200N constată că produsele finite sunt depreciate pentru valoarea de 2.500 um


iar mărfurile pentru valoarea de 1.500 um.

6864 cheltuieli financiare privind ajustările pentru valoarea activelor circulante CP- se
deb.
3945 ajustări privind valoare produselor finite A- de cred.

6864 = 3945

Cerinţe
a. Analizaţi din punct de vedere contabil tranzacţiile de mai sus;
b. întocmiţi fişele de cont pentru conturile de stocuri şi de deprecieri.

Aplicaţia 2
Societatea comercială ALFA SA prezintă la data de 1.05.200N următoarele solduri
iniţiale pentru conturile de stocuri: 301 Materii prime -200.000 um, 371 Mărfuri - 30.000 um,
345 Produse finite - 800.000 um.
In cursul lunii mai au loc următoarele tranzacţii:

10.05.200N se achiziţionează mărfuri la preţ de cumpărare 100.000 um şi materii prime la


preţ de cumpărare 8.000 um de la acelaşi furnizor, pe bază de factură, TVA 19%;

% = 401
301
371
4426

12.05.200N se consumă întregul stoc disponibil de materii prime în procesul de producţie;

601 = 301

13.05.200N se obţin produse reziduale la cost de producţie 50.000 um;

346 = 711

15.03.200N se vând mărfuri la preţ de vânzare de 200.000 um, TVA19%. Costul de


achiziţie al mărfurilor vândute este de 80.000 um;

4111 = %
707
4427

607 = 371

15.05.200N se obţin produse finite la cost de producţie de 300.000 um.

345 = 711

Cerinţă
Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi întocmiţi fişele de cont la
sfârşitul lunii mai pentru conturile de stocuri.

Aplicaţia 3
Societatea ALFA SA prezintă la începutul lunii martie 200N următoarele solduri
iniţiale pentru conturile de stocuri:
371 Mărfuri - 180.000 um,
345 Produse finite - 260.000 um,
302 Materiale consumabile 10.000 um.
în cursul lunii martie au loc următoarele tranzacţii:

1.03.200N societatea achiziţionează de la furnizori materiale consumabile (hârtie de


scris) la preţ de cumpărare 100.000 um, TVA 19%;
% = 401
302
4426

2.03.200N se vând mărfuri la preţ de vânzare 200.000 um, TVA 19%. Costul de
achiziţie al mărfurilor vândute este de 160.000 um;

4111 = %
707
4427

607 = 371

4.03.200N se vând produse finite la preţ de vânzare 300.000 um, TVA 19%. Costul
de producţie al produselor finite vândute este de 120.000 um;

4111 = %
701
4427

711 = 345

28.03.200N se primeşte factura de energie electrică în valoare totală de 119.000 um,


din care TVA 19%;

% = 401
605
4426

30.03.200N se achită prin contul curent la bancă factura de energie electrică şi


contravaloarea materialelor consumabile cumpărate;

401 = 5121

401 = 5121

31.03.200N se înregistrează regularizarea TVA.

Daca TVA colectat > TVA deductibil => TVA de plata


Daca TVA colectat < TVA deductibil => TVA de recuperat

Cerinţă
Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi întocmiţi fişele de cont la
sfârşitul lunii martie pentru conturile de stocuri.
5.3. Contabilitatea creanţelor

Aplicaţie
Societatea comercială DEBITORUL SA are următoarea situaţie iniţială la01.12.200N:

Clienţi 25.000 um
Debitori diverşi 12.000 um
Decontări cu asociaţii privind capitalul 40.000 um

In cursul lunii decembrie societatea efectuează următoarele tranzacţii:

5.12.200N vinde la preţul de vânzare 120.000 um, TVA 19%, un teren achiziţionat cu
90.000 um;

461 debitori diverşi A+ se deb.


7583 venituri din cedarea activelor CP+ se cred.

461 = 7583 valoarea de vânzare a terenului

6858 cheltuieli cu cedarea activelor CP- se deb.


2111 terenuri A- se cred.

6583 = 2111 valoarea de achiziţie a terenului

7.12.200N vând la preţul de vânzare de 80.000 um, TVA 19%, mărfuri achiziţionate
cu 75.000 um;

4111 = %
707
4427

607 = 371

9.12.200N încasează contravaloarea terenului vândut;

5121 = 461

12.12.200N prestează un serviciu unui client în valoare de 130.000 um,TVA19%;

4111 = %
704
4427

15.12.200N încasează 70.000 um din contravaloarea mărfurilor;

5311 = 4111

20.12.200N primeşte de la acţionari un utilaj pentru aportul la capital;

2131 = 456
1011=1012
24.12.200N acordă un avans salariaţilor în valoare de 12.000 um.

425 = 5311

Cerinţe
a. Analizaţi din punct de vedere contabil tranzacţiile de mai sus;
b. întocmiţi fişele de cont pentru conturile de creanţe.

5.4. Contabilitatea trezoreriei


Aplicaţia 1
Societatea comercială NUMERARUL SA are următoarea situaţie iniţială
la01.12.200N:
Acţiuni30.000 um
Casa 15.000 um
Conturi la bănci 150.000 um
In cursul lunii decembrie societatea efectuează următoarele tranzacţii:

2.12.200N transferă 10.000 um din casă în bancă;

581 = 5311
5121 = 581

Sau direct 5121 = 5311

4.12.200N cumpără acţiuni în scop speculativ, în valoare de 13.000 um, comision


1.000 um şi le achită cu bani din bancă;

5081 alte titluri de plasament = 5092

% = 5121
622
5092

5.12.200N achită o datorie faţă de un furnizor de imobilizări în valoare de 50.000


um;

404 = 5121

7.12.200N încasează de la un client 63.000 um, din care 3.000 pe bază de


chitanţă;

% = 4111
5121
5311

13.12.200N vinde acţiuni cumpărate cu 35.000 um, la un preţ de vânzare de 39.000


um şi încasează prin bancă toată suma;
5121= %
5081
7642
Daca diferenţa era negativa se înregistra pe cheltuieli 6642
% = 5081
5121
6642

15.12.200N plăteşte salarii prin casierie în valoare de 25.000 um (se face iniţial
transferul banilor din bancă în casierie);

581 = 5121
5311 = 581

Sau direct fără viramente interne 5311 = 5121

421 = 5311

17.12.200N plătesc dividende în valoare de 16.000 um, din conturile de la bancă.

457 = 5121

Cerinţe
a. Analizaţi din punct de vedere contabil tranzacţiile de mai sus;
b. întocmiţi fişele de cont pentru conturile de creanţe.

Aplicaţia 2
Societatea comercială ALFA prezintă la data de 1.03.200N următoarele solduri iniţiale
ale conturilor de trezorerie:
5121 Conturi la bănci în lei - 20.000 um,
5191 Credite bancare pe termen scurt - 6.000 um,
501. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate - 1.000 um,
5311 Casa în lei - 600 um, 5124
Conturi la bănci în valută - 4.200 um (1.000 EURO x 4,20 um/EURO).
în luna martie au loc următoarele tranzacţii:
1.03.200N se contractează un credit bancar pe termen scurt în valoare de 15.000
um;
5191 = 5121

5.03.200N se înregistrează şi se achită dobânda aferentă creditelor bancare pe


termen scurt în valoare de 1.000 um;

666 = 5198

5198 = 5121

7.03.200N se rambursează suma de 6.000 um reprezentând rata scadentă a unui


credit bancar pe termen scurt;

5191 = 5121

12.03.200N se încasează suma de 600 EURO de la un client; cursul valutar este de


4,25 um / EURO; la data evidenţierii creanţei, cursul valutar era de 3,80 um / EURO;
Se înregistrează venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs pentru diferenţa pozitiva
sau negativa de curs. 665 / 765.

16.03.200N se achiziţionează acţiuni în scop speculativ la preţul de 3.000 um, cu plata


imediată din contul curent la bancă;

5081 = 5121

28.03.200N se vând acţiunile deţinute la preţul de 12.000 um, cu încasarea imediată


prin contul curent la bancă;

5121= %
5081
7642

30.03.200N se ridică din contul curent la bancă suma de 1.000 um şi se depune în


casierie, în scopul achitării datoriilor faţă de furnizori.

581 = 5121
5311 = 581

Cerinţă
Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi întocmiţi fişele de cont la
sfârşitul lunii martie 200N pentru conturile de trezorerie.
6. CONTABILITATEA DATORIILOR

Aplicaţia 1
Societatea comercială CREDITORUL SA are următoarea situaţie iniţială la
01.12.200N:

Furnizori 35.000 um
Furnizori de imobilizări 60.000 um
Personal - salarii datorate 130.000 um
Impozit pe profit 24.000 um
Credite pe termen lung 230.000 um

în cursul lunii decembrie societatea efectuează următoarele tranzacţii:

3.12.200N cumpără materiale consumabile în valoare de 53.000 um, TVA 19%;

% = 401
301
4426

4.12.200N achită prin bancă 40.000 um furnizorilor de imobilizări;

404 = 5121

7.12.200N primeşte factura de energie electrică în valoare de 25.000 um, TVA19%;

% = 401
605
4426

9.12.200N plăteşte impozitul pe profit, utilizând bani din bancă;

6911 = 5121

15.12.200N rambursează 50.000 um din creditul pe termen lung;

1621 = 5121

19.12.200N vinde mărfuri la un preţ de vânzare de 90.000 um, TVA 19%; costul
mărfurilor 70.000 um;

4111 = %
707
4427

607 = 371

20.12.200N înregistrează salarii în valoare de 75.000 um, reţineri privind contribuţia


la asigurările sociale în valoare de 7.000 um şi impozit pe salarii în valoare de 10.000 um;
641 = 421
421 = %
4311
444

24.12.200N înregistrează contribuţia unităţii la fondul de şomaj în valoare de 2.500


um;

6452 = 4371

26.12.200N contractează un nou credit pe termen lung în valoare de 150.000 um;

5121 = 1621

31.12.200N reglează conturile de TVA.

Daca TVA colectat > TVA deductibil => TVA de plata


Daca TVA colectat < TVA deductibil => TVA de recuperat

Cerinţe
a. Analizaţi din punct de vedere contabil tranzacţiile de mai sus;
b. întocmiţi fişele de cont pentru conturile de datorii.

Aplicaţia 2
Societatea ALFA prezintă la 1.01.200N următoarea situaţie a conturilor de datorii
(um):
401 Furnizori -20.000,
421 Personal - salarii datorate-23.000,
4423 TVA de plată - 160.000,
161 împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni - 56.000,
4311 Contribuţia unităţii la asigurări sociale - 80.000,
4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj - 60.000,
4372 Contribuţia angajaţilor la fondul de şomaj - 30.000.
In luna februarie au loc următoarele tranzacţii:

2.02.200N se achită TVA de plată aferentă lunii precedente din disponibilul în contul
la bancă;

4423 = 5121

03.02.200N se rambursează o rată scadentă a creditului bancar pe termen lung în


valoare de 10.000 um din conturile la bancă;

1621 = 5121

11.02.200N se înregistrează şi se achită dobânda aferentă creditului bancar pe termen


lung, pentru luna ianuarie; rata dobânzii este de 20% pe an;

666 = 1682
1682 = 5121
15.02.200N se contractează un împrumut din emisiunea de obligaţiuni în valoare de
20.000 um;

Fără primire de sume imediata 461 = 1681 urmata de 5121 = 461 la primire

Cu primire de sume imediata 5121 = 1618

18.02.200N se achită în numerar salariile datorate personalului;

421 = 5311 pe card bancar 421 = 5121

24.02.200N se acordă salariaţilor un avans chenzinal în valoare de 6.000 um, în


numerar;

425 = 5311

28.02.200N se înregistrează pe baza statului de salarii salariile datorate personalului


angajat în valoare de 30.000 um;

641 = 421

28.02.200N se înregistrează reţinerile din salarii: CAS 1.300 um, contribuţia la fondul
de şomaj 500 um, impozit pe salarii 1.000 um şi avansuri 6.000 um;

421= %
4372
444
425

28.02.200N se înregistrează contribuţia unităţii la asigurările sociale în valoare de 600


um şi la fondul de şomaj în valoare de 380 um;

6451 = 4311
6452 = 4371

28.02.200N se achită datoriile fiscale şi sociale aferente lunii precedente din


disponibilul în contul la bancă.

% = 5121
4311
4371
4372

Cerinţă
Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi întocmiţi fişele de cont la
sfârşitul lunii februarie 200N pentru conturile de datorii.
Aplicaţia 3
Societatea comercială ALFA SA efectuează în cursul exerciţiului următoarele
tranzacţii:
La data de 1.02.200N achiziţionează materii prime de la furnizori în valoare de 80.000
um, TVA 19 %, pe credit comercial.

% = 401
301
4426

La data de 5.02.200N vinde produse finite aflate în stoc la preţul de


vânzare de 290.000 um, TVA 19%, cost de producţie 190.000 um.

4111 = %
701
4427
711 = 345

La data de 6.02.200N achită factura de la operaţia 1 prin ordin de plată.

401 = 5121

La data de 10.02.200N vând pe bază de factură mărfuri din stoc la preţul de vânzare
de 135.500 um, din care TVA 19%. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute 210.000 um.

4111 = %
707
4427

607 = 371

La data de 15.02.200N primeşte factura de telefon în valoare totală de 25.000 um,


factura de energie electrică în valoare de 80.000 um şi factura de apă în valoare de 100.000
um (pe facturi este înscrisă TVA 19%).

% = 401
626
4426

% = 401
605
4426

% = 401
605
4426

La data de 2.02.200N înregistrează pe bază de factură o reparaţie efectuată de un terţ


asupra unui utilaj în valoare de 30.000 um, TVA 19%.

% = 401
611
4426
La data de 5.02.200N emite o factură pentru prestarea de servicii de consultanţă în
valoare de 20.000 um, TVA 19%.

4111 = %
704
4427

La data de 10.02.200N cumpără cu plata pe loc produse de papetărie în valoare totală


de 60.000 um.

% = 5311
302
4426

La data de 15.02.200N achită datoria către furnizorul de la prima tranzacţie prin ordin
de plată.

401 = 5121

La data de 20.01.200N cumpără pe credit un autoturism, valoarea totală înscrisă pe


factură 100.000 um, TVA 19%.

% = 1621
2133
4426

La data de 20.01.200N cumpără materii prime la preţul de 30.000 um, TVA 19%, cu
plata în numerar în aceeaşi zi.

% = 5311
301
4426

Cerinţe
a. Să se înregistreze în contabilitate tranzacţiile de mai sus;
b. Să se înregistreze regularizarea TVA şi, acolo unde este cazul, plata,
ştiind că:
bl) soldul iniţial al contului 4423 TVA de plată este de 20.000 um
b2) soldul iniţial al contului 4424 TVA de recuperat este de 30.000 um şi
că societatea are dreptul de a efectua compensarea TVA de plată din luna
curentă cu TVA de recuperat din lunile precedente.
Aplicaţie
Societatea ALFA are următoarea situaţie la 01.01.200N, pentru conturile de capitaluri:
Capital subscris nevărsat 50.000 um
Capital subscris vărsat60.000 um
106 Rezerve 20.000 um
121 Rezultat (profit) 5.000 um.
în cursul lunii ianuarie efectuează următoarele tranzacţii:

01.01.200N se reportează rezultatul obţinut în anul anterior;

03.01.200N acţionarii depun restul aportului sub formă de numerar în conturile de


la bancă;

05.01.200N se majorează capitalul societăţii prin emisiunea a 2.000 de acţiuni, cu o


valoare nominală de 10 um /acţiune şi un preţ de emisiune de 11 um / acţiune;

456 = %
1011
1041

05.01.200N se aduce aportul astfel: un teren în valoare de 10.000 um; mărfuri în


valoare de 3.000 um; restul sub formă de numerar depus în conturile de la bancă;

% = 456
2111
371
5311

1011 = 1012

15.01.200N se încorporează în capitalul social rezerve în valoare de 1.500 um şi prime


de emisiune în valoare de 500 um;

% = 1012
1068
1041

21.01.200N se rambursează către acţionari o parte din capitalul social în valoare de


25.000 um, din conturile de la bancă.

1012 = 456
456 = 5121

Cerinţe
a. Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus;
b. întocmiţi fişele de cont la sfârşitul lunii ianuarie pentru conturile de
capitaluri.
8. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR Şl VENITURILOR
Aplicaţie
Societatea comercială GAMA are următoarea situaţie iniţială la 01.12.200N:
Amortizarea echipamentelor 15.000 um
Capital social 21.000 um
Conturi la bănci 3.500 um
Credite pe termen lung 14.000 um
Datorii salariale 4.500 um
Decontări cu asociaţii 5.000 um
Echipamente 45.000 um
Furnizori 7.000 um
Impozit pe profit 1.300 um
Materiale consumabile 1.000 um
Materii prime 3.000 um
Mărfuri 6.000 um
Provizioane privind deprecierea mărfurilor 700 um
Societatea efectuează următoarele tranzacţii în luna decembrie 200N:

1.12.200N se achiziţionează materii prime în valoare de 10.000 um şi mărfuri în


valoare de 15.000 um, TVA 19%;

% = 401
301
371
4426

5.12.200N se consumă materii prime în valoare de 9.000 um şi materiale consumabile


în valoare de 500 um;

601 = 301

6.12. 200N se primeşte factura de energie electrică în valoare de 10.000 um, TVA
19%;

% = 401
605
4426

8.12. 200N se obţin produse finite în valoare de 28.000 um;

345 = 711

9.12.200N societatea prestează servicii în valoare de 15.000 um, TVA 19%;

4111 = %
704
4427

10.12. 200N se achită factura de energie electrică primită pe data de 6.12.200N;

401 = 5311

12.12. 200N se vând mărfuri la un preţ de vânzare de 25.000 um, TVA 19%,
valoare de intrare 17.000 um şi se încasează prin bancă;

4111 = %
707
4427
607 = 371

13.12.200N se primeşte factura pentru o chirie în valoare de 3.000 um. TVA 19%;

% = 401
612
4426

19.12. 200N se vând produse finite la un preţ de vânzare de 30.000 um, TVA 19%,
cost de producţie 24.000 um;

4111 = %
701
4427
711 = 345

20.12. 200N se înregistrează şi se plăteşte o amendă în valoare de 800 um;

6581 = 462
462 = 5311

24.12. 200N se înregistrează salarii în valoare de 13.000 um, reţineri de la salariaţi


privind asigurările sociale în valoare de 1.000 um şi impozitul pe salarii în valoare de 1.700
um;

24.12. 200N se înregistrează contribuţia societăţii la asigurările sociale în valoare de


2.200 um;

25.12.200N se înregistrează dobânda în valoare de 250 um, aferentă creditului


bancar;

31.12.200N se înregistrează dobânda primită pentru disponibilul din contul de la


bancă, în valoare de 100 um;

31.12. 200N se înregistrează deprecierea valorii stocurilor, astfel:


pentru materii prime 500 um;
pentru produse finite 300 um;

31.12.2003 se constată că mărfurile nu mai sunt depreciate;


31.12.2003 se regularizează TVA;
31.12.2003 se calculează şi se înregistrează impozitul pe profit;
31.12.2003 se hotărăşte repartizarea a 30%» din profit ca dividende.
Cerinţe
a. Analizaţi contabil tranzacţiile de mai sus;
b. întocmiţi fişele de cont (Registrul Carte Mare) pentru conturile
utilizate;
c. întocmiţi Registrul jurnal;
d. întocmiţi Balanţa de verificare.

S-ar putea să vă placă și