Sunteți pe pagina 1din 19

Curs 6.

1. Resursele financiare publice nu includ:


a) resursele administratiei de stat centrale;
b) resursele administratiei de stat locale;
c) resursele populatiei;
d) resursele intreprinderilor publice;
e) resursele asigurarilor sociale de stat;

2. Principala categorie de resurse publice o constituie:


a) veniturile intreprinderilor de stat;
b) impozitele;
c) imprumuturile externe;
d) imprumuturile interne;
e) contributiile benevole ale agentilor economici la formarea anumitor fonduri.

3. Care dintre urmatorii factori pot determina cresterea resurselor financiare publice:
a) factorii monetari;
b) factorii demografici;
c) factorii politici si militari;
d) factorii sociali;
e) toate categoriile de factori de mai sus influienteaza cresterea resurselor financiare
publice.

4. Care dintre urmatoarele modalitati de constituire a resurselor financiare publice au


ca efect imediat aparitia inflatiei:
a) prelevarile fiscale;
b) imprumuturile pe termen scurt;
c) imprumuturile pe termen mediu;
d) imprumuturile pe termen lung;
e) finantarea prin emisiune monetara fara acoperire.

5. Dupa regularitatea cu care se incaseaza la buget, resursele financiare se impart in:


a) resurse ordinare si resurse extraordinare;
b) resurse ordinare si resurse curente;
c) resurse extraordinare si resurse incidentale;
d) venituri fiscale si venituri nefiscale;
e) venituri fiscale si resurse curente.

6. Resursele extraordinare sunt resursele:


a) pe care statul le obtine fara sa isi propuna acest lucru;
b) care apar datorita desfiintarii unor fonduri;
c) la care statul recurge in situatii exceptionale;
1
d) care pot fi folosite numai cu aprobarea Presedentiei;
e) pe care statul le transfera la bugetele fondurilor speciale.

7. Resursele ordinare cuprind:


1) venituri fiscale;
2) venituri nefiscale;
3) emisiunea de bani de hartie;
4) imprumuturile de stat pe termen lung;
5) imprumuturile de trezorerie
a) 1, 2, 5;
b) 3, 4, 5;
c) 1, 2;
d) 3, 5;
e) 1, 2, 3, 4, 5.

8. In categoria resurselor financiare publice interne nu se includ:


a) impozitele;
b) taxele
c) salariile personalului angajat la institutiile publice;
d) donatiile interne;
e) emisiunea de bani fara acoperire

9. Veniturile nefiscale au o pondere mai redusa deoarece:


a) cotele de impunere care se aplica la masa impozabila aferenta acestor venituri este
mai mica;
b) apar numai in tarile in curs de dezvoltare;
c) sunt venituri extraordinare;
d) sfera de cuprindere a sectorului public este limitata;
e) aceste venituri nu se redistribuie pentru populatie.

10. Transferurile, ca veniturile financiare publice, reprezinta, in principal:


a) impozite percepute de la agenti economici de catre stat;
b) imprumuturi de stat;
c) ajutoare primite de tarile in curs de dezvoltare de la tarile dezvoltate;
d) prelevari obligatorii;
e) trecerea unor fonduri de la stat la agentii economici.

2
11. Resursele financiare publice extraordinare sunt:
a) emisiunea baneasca fara acoperire in economia reala;
b) contributiile pentru asigurarile sociale de stat;
c) veniturile fiscale;
d) acelea care se incaseaza la buget cu o anumita regularitate;
e) contributiile care alimenteaza fondurile speciale.

12. Veniturile din capital:


1) cuprind venituri din valorificarea bunurilor statului;
2) constituie principalul canal de procurare a veniturilor publice;
3) cuprind contributiile la asigurarile sociale pentru sanatate;
4) cuprind venituri din plasamente ale statului;
5) cuprind venituri din transferuri de capital.
a) 1, 3, 4;
b) 1, 4, 5;
c) 1, 2, 4;
d) 2, 4, 5;
e) 1, 2, 5.

Curs.7-8

2. Impozitele:
a) sunt datorate in valoare absoluta in cuantum egal de catre toti contribuabilii;
b) reprezinta cheltuieli pentru stat;
c) au un caracter facultativ pentru toti contribuabilii;
d) sunt achitate numai de catre persoanele juridice;
e) au un caracter nerambursabil.

3. Care din urmatoarele afirmatii nu este adevarata:

3
a) impozitele si taxele reprezinta venituri bugetare;
b) impozitele si taxele constituie prelevari cu titlu definitiv si nerambursabil;
c) pe baza impozitelor si taxelor statul poate efectua cheltuielile sale;
d) impozitele si taxele pot fi introduse numai de organele de stat centrale;
e) impozitele si taxele sunt reglementate prin lege.

4. Printre elementele impozitului nu se numara:


a) platitorul;
b) suportatorul;
c) incasatorul;
d) unitatea de impunere;
e) asieta.

5. Referitor la cotele procentuale progresive, putem afirma urmatoarele:


a) se modifica pe masura ce sufera schimbasri baza de calcul;
b) pot fi cote progresive simple;
c) pot fi cote regresive;
d) pot fi cote progresive compuse (pe transe);
e) progresivitatea simpla este mai costisitoare pentru contribuabul decat progresivitatea pe transe;
Care din afirmatiile de mai sus este falsa?

6. Care principiu al impunerii urmareste ca sistemul fiscal sa asigure incasarea impozitelor cu


minimul de cheltuieli si sa fie cat mai putin apasator pentru platitori:
a) justetii impunerii;
b) comoditatii impunerii;
c) certitudinii impunerii;
d) randamentelor impozitelor;
e) nici unul din cele de mai sus.

7. Caracterul obligatoriu al impozitelor reprezinta:


a) obligatia fiecarui stat de a institui impozite;
b) obligatia contribuabililor de a datora si plati impozite, in conditiile legii;
c) dreptul statului de a colecta veniturile bugetare numai pe seama impozitelor;
d) plata catre stat a unei sume fixe de bani, stabilita indiferent de venitul sau averea contribuabilului;
e) nici unul din raspunsurile de mai sus

8. Rolul imp;ozitelor se manifesta pe plan financiar deoarece:


a) prin intermediul lor se incurajeaza dezvoltarea economiei;
b) prin intermediul lor are loc redistribuirea unei parti importante din PIB;

4
c) ele sunt folosite ca parghii economice;
d) constituie mijlocul principal de procurare a resurselor statului;
e) ele franeaza dezvoltarea economiei datorita nivelului mare al lor.

9. Echitatea fiscala presupune:


a) impunerea veniturilor si averii sa se faca in functie de puterea contributiva a subiectului impozitului;
b) scutirea de la plata impozitului a persoanelor cu venituri mici;
c) impunerea sa fie generala, neexistand scutire de impozit in functie de nivelul veniturilor;
d) la o anumita putere contribuitiva, sarcina fiscala a unei anumite categorii sociale sa fie stabilita in
comparatie cu sarcina fiscala a unei alte categorii;
e) utilizarea, cu predilectie, a sistemului de impozitare bazat pe utilizarea cotelor progresive pe transe.

Care raspuns este fals?

10. Un impozit este considerat stabil daca:


a) este mentinut mai multi ani la rand;
b) randamentul sau ramane constant de-a lungul ciclului economic;
c) ii creste randamentul o data cu cresterea nivelului productiei;
d) aduce cele mai mari venituri la bugetul statului;
e) nu suporta modificari legistlative in cursul anului.

11. Asezarea impozitelor presupune:


1. determinarea contribuabilului;
2. stabilirea marimii materiei impozabile;
3. determinarea cuantumului impozitului;
4. incadrarea impozitului in categoria impozitelor directe sau indirecte;
5. incasarea impozitului
6. alocarea impozitului pentru o cheltuiala publica.
a) 1, 3, 5;
b) 2, 3, 5;
c) 1, 3, 4;
d) 3, 4, 5;
e) 1, 3, 6.

12. Stabilirea obiectului impozitului are ca scop:


1. constatarea materiei impozabile;
2. stabilirea contribuabilului;
3. evaluarea materiei impozabile.
a) 1, 2, 3;

5
b) 1, 2;
c) 1, 3;
d) 2, 3;
e) 1.

13. Metodele de evaluare a materie impozabile se impart in:


a) metoda evaluarii directe si metoda evaluarii forfetare;
b) evaluarea pe baza semnelor exterioare si evaluarea forfetara;
c) evaluarea pe baza delcaratiei unei terte persoane si evaluarea pe baza declaratiei platitorului;
d) metoda evaluarii bazate pe prezumtie si metoda evaluarii bazata pe probe;
e) metoda evaluarii indirecte si metoda evaluarii bazate pe prezumtie.

14. Stopajul la sursa presupune:


a) retinerea de catre stat a venitului brut, urmand ca dupa calculul impozotului sa se
restituie contribuabulului venitul net;
b) deplasarea organului fiscal la domiciliul contribuabilului pentru incasarea
impozitului;
c) deplasarea contribuabilului la sediul organului fiscal pentru plata impozitului;
d) retinerea si varsarea impozitului la stat de catre o terta persoana;
e) o incasare de catre organele fiscale a impozitului direct de la platitori.

Curs. 9

I. Cheltuielile publice exprima:


a) relatii economico-sociale in forma baneasca prin care se distribuie fonduri publice;
b) cheltuielile facute de stat pentru refacerea imaginii sale in strainatate;
c) in toate cazurile exprima un consum definitiv de produs intern brut;
d) in toate cazurile exprima a avansare de produs intern brut;
e) totalitatea cheltuielilor care se efectueaza la nivelul unui stat.

II. Cheltuielile publice inglobeaza:


1) cheltuielile colectivitatilor locale;
2) cheltuielile efectuate de administratia centrala de stat;
3) cheltuielile finantate de fondul asigurarilor sociale de stat;
4) cheltuieile populatiei
5) impozite si taxe platite de agentii economici;
6) cheltuielile organismelor internationale din resursele publice prelevate de la
membrii acestora
a) 1,2,3,4; b) 2,4,5,6; c) 1,3,4,5; d) 1,2,3,6; e) 1,2,4,6.

6
III. O avansare de produs intern brut reprezinta:
a) imprumuturile primite de la organisme internationale;
b) cheltuielile cu sanatatea;
c) cheltuielile cu rambursarea imprumuturilor;
d) cheltuielile cu investitiile;
e)cheltuielile cu apasarea;

IV. Delimitarea cheltuielilor bugetare in cadrul celor publice se bazeaza pe cateva


principii:
a) efectuarea cheltuielilor bugetare este conditionata de prevederea expresa si
aprobarea nivelului acestora in conformitate cu legea finantelor publice;
b) rambursarea sumelor alocate si cheltuite conform destinatiilor pentru care s-au
aprobat aceste sume;
c) utilizarea resurselor alocate este determinata de indeplinirea conditiilor legale si nu
de existenta resurselor banesti
d) finantarea se efectueaza in functie de gradul de surbordonare a institutiilor sau
activitatilor cu caracter bugetar
e) exercitarea controlului financiar cu caracter preventiv, referitor la alocarea si
utilizarea resurselor financiare publice.

Care dintre principiile de mai sus nu a fost enuntat corect?

V. Cheltuielile de transfer cu caracter economic sunt:


a) subventiile
b) bursele
c) alocatiile de sprijin;
d) ajutoarele sociale;
e) pensiile.

VI. Care dintre urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt delimitate dupa clasificarea
economica:
a) cheltuielile temporare;
b) cheltuielile materiale;
c) cheltuielile cu salariile;
d) cheltuielile de transfer;
e) cheltuielile de investitii.

VII. Clasificarea financiara imparte cheltuielile in:


1) cheltuieli de personal;
2) cheltuieli definitive;
3) cheltuieli cu investitiile

7
4) cheltuieli virtuale
5) cheltuieli temporare;
6) cheltuieli de la bugetul statului;

a) 1,2,3; b) 3,4,6; c) 2,4,5; d) 1,5,6; e) 2,4,6.

VIII. Cheltuielile fara contraprestatie au caracter de:


a) subventie;
b) alocare care se vor recupera in viitor;
c) cheltuieli care se vor recupera in viitor;
d) cheltuieli care nu au un caracter definitiv;
e) cheltuieli nefinanciare.

IX. Cheltuielile reale reprezinta:


a) cheltuieli pentru investitii;
b) un consum definitiv de produs intern brut;
c) cheltuieli care achita prin numerar;
d) cheltuieli care se efectueaza pentru construirea de drumuri si poduri;
e) nici una din variantele de mai sus.

X. Activitatea economica, in sectorul public, se realizeaza prin:


1) regiile autonome;
2) activitatile realizate de populatie;
3) atelierele mestesugaresti ale liberilor intreprinzatori
4) societatile comerciale cu capital de stat;
5) societatile comerciale cu capital privat.

a) 1,3; b) 2,4; c) 1,2; d) 1,4; e) 2,3.

XI. Specififcati care este impactul direct al trasnferurilor guvernamentale asupra


consumului:
a) determina o crestere a inflatiei;
b) conduce la cresterea cursului valutar;
c) sporeste cheltuielile autonome;
d) sporeste consumul;
e) sporeste veniturile bugetare.

XII. Incadrul clasificatiei economice a cheltuielilor publice cheltuielilor curente cuprind:


1) cheltuieli de personal;
2) cheltuieli virtuale sau posibile;

8
3) cheltuieli materiale;
4) prime;
5) cheltuieli de investitii;
6) rezerve;
7) cheltuieli fara contraprestatie;

a) 1,3,4,6; b) 1,2,5,7; c) 3,4,5,6; d) 1,3,4,7; e) 2,5,7

XIII. Cand elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este mai
mare decat 1:
a) exista tendinta de restrangere a proportiei cheltuielilor publice in PIB;
b) tendinta de utilizare a PIB pentru finantarea cheltuielilor publice ramane constanta;
c) produsul intern brut creste intr-un ritm superior cheltuielilor publice;
d) cheltuielile publice cresc in acelasi ritm cu PIB.
e) exista tendinta de utilizare intr-o mai mare masura a PIB, pentru finantarea
cheltuielilor publice.

XIV. Care dintre urmatoarele afirmatii privind clasificatia functionala a cheltuielilor


publice este falsa:
a) foloseste drept criteriu domeniile spre care sunt dirijate resursele publice;
b) nu reflecta obiectivele politicii bugetare a statului;
c) foloseste drept criteriu ramurile spre care sunt dirijate resursele publice;
d) foloseste drept ciriteriu sectoarele spre care sunt dirijate resursele publice;
e) este importanta pentru urmarirea anumitor obiective.

Curs 10

1) Ce se intelege prin buget public consolidat:


a) resursele si cheltuielile bugetului de stat;
b) resursele si cheltuielile bugetului de stat, asigurărilor sociale de stat, bugetelor
locale, bugetul trezoreriei statului si ale bugetelor altor instituții publice cuc caracter
autonom, cumulate la nivel național, din care se elimina transferurile dintre bugete;
c) resursele si cheltuielile bugetului de stat, asigurărilor sociale de stat, fondurilor
speciale, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului si ale bugetelor altor instituții
publice cu caracter autonom;
d) resursele si cheltuielile bugetului de stat, asigurărilor sociale, fondurilor speciale,
bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului si ale bugetelor altor instituții publice
cu caracter autonom, cumulate la nivel național;
e) nici una dintre variantele menționate;

9
2) Care din următoarele afirmații sunt adevărate in legătura cu procesul bugetar?
a) reprezintă decizia de colectare a veniturilor si de repartizare a acestora pentru
finanțarea cheltuielilor;
b) are un caracter ciclic
c) reprezintă activitatea desfășurata de instituțiile publice, organele ierarhice
superioare si ministerele in legătura cu elaborarea proiectului bugetului de stat si a
celorlalte bugete, aprobarea proiectului de buget, execuția bugetara;
d) are numai un pronunțat caracter politic;
e) reprezintă activitatea desfășurata de instituțiile publice, organele ierarhice
superioare si ministerele in legătura cu elaborarea proiectului bugetului de stat si a
celorlalte bugete.

A)a+b+d+e;
B) b+c;
C) a+c+d+e;
D) a+b+c+d;
E) a+b+e.

3) Ce elemente se au in vedere in procesul de elaborare a bugetului?


a) inflația;
b) analizele si prognozele elaborate de organe de sinteza in legătura cu evoluția
economiei, cu ritmul de creștere a producției industriale etc.;
c) factorii conjuncturii internaționale;
d) analizele si prognozele efectuate de Ministerul Finanțelor Publice in legătura cu
evoluția economiei, cu ritmul de creștere a producției industriale etc.;
e) balanța comerciala si de plăti externe.

A) a+b+c+d;
B) a+c+d+e;
C) a+b+d+e;
D) a+d+e;
E) a+b+d+e.

4) Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte:


a) miniștrii;

10
b) conducătorii instituțiilor publice cu personalitate juridica finanțate din bugetul de
stat,bugetul asigurărilor sociale si cel al fondurilor speciale;
c) agenții economici;
d) conducătorii organelor de specialitate ale administrației publice locale;
e) nici una din variantele menționate.

A) a+b+c;
B) a+c+d;
C) a+b+c+d+e;
D) e;
E) a+b.

5) Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate: “Ordonatorii terțiari de


credite…”
a) repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale si al fondurilor speciale, pe unitățile ierarhic inferioare, in funcție de sarcinile
acestora si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu;
b) răspund de integritatea bunurilor încredințate unității pe care o conduc;
c) utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru unitățile pe care
le conduc;
d) aproba efectuarea creditelor din bugetele proprii si a ce lor din bugetele fondurilor
speciale;
e) răspund de realizarea veniturilor.

A) b+c+e
B) a+d
C) b+e
D) a+b+c+d+e
E) a+b+e

6) Prin ce se caracterizează sistemul de gestiune?


a) prin existenta unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar pana la
încheierea contului de exercițiu bugetar;
b) închiderea automata a bugetului;
c) presupune reflectarea in întregime a veniturilor si cheltuielilor anului bugetar in
bugetul respectiv, chiar daca ele nu se realizează integral in cadrul anului bugetar
d) interzice reportul veniturilor si al cheltuielilor de la un an la altul;
e) interzice reportul creditelor bugetare de la un exercițiu la altul.

A) a;
B) a+c;
C) b+d;

11
D) b+e;
E) b+d+e.

7) Care dintre următoarele variante reprezintă modalitatea de măsurare a eficientei


(Ef), eficacității (Et) si economicității (Ec) programelor cu finanțarea bugetului?
a) Ec = (Mr/Rr)/(Mp/Rp)
b) Ef = R/M
c) Ef = M/R
d) Et = Rr/Rp
e) Et = Mr/Mp
R = efecte obținute
M = eforturi consumate
Rr = rezultatul efectiv realizat
Rp = rezultatul prevăzut
Mr = mijloacele efectiv consumate
Mp = mijloace programate a fost consumate

A) a+b+d+e
B) a+b+d
C) b+d
D) c+e
E) a+c+e

8) Atribuțiile de coordonare si finalizare a elaborării proiectului bugetului de stat nu


revin:
a) Parlamentului;
b) Guvernului;
c) Băncii Centrale;
d) Ministerului Finanțelor;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevărata.

9) etapele parcurse in execuția cheltuielilor publice sunt in ordine:


1) angajarea 1
2) negocierea
3) ordonarea 3
4) plata 4
5) lichidarea 2

12
6) amânarea
7) execuția de casa

a) 1,2,3,4,5
b) 1,5,3,4
c) 1,3,5,4
d) 1,2,3,5,4
e) 1,2,3,6,7,5,4

10) Aprobarea bugetului de stat se face :


a) consiliile județene
b) Guvern
c) organele instituțiilor financiare
d) prin lege
e) Ministerul Finanțelor

11) Întocmirea bugetului de stat se face de:


a) Comisia de buget si Finanțe a Camerei Deputaților;
b) comisiile reunite de Buget si Finanțe a celor doua camere;
c) Guvern;
d) Ministerul Finanțelor Publice;
e) ordinatorii principali de credite.

12) Elemente care stau la baza elaborării bugetului de stat sunt:


a) estimările Comisiei Nationale de Statistica privind evoluția economica viitoare;
b) proiectele bugetelor locale;
c) proiectele de buget elaborate de Guvern;
d) evaluările comisiilor economice ale Camerei Deputaților si Senatului;
e) proiectele bugetelor ordonatorilor principali de credite.

A) a+b+d+e;
B) b;
C) d+e;
D) b+e;
E) a+c+e;

13) Curtea de Conturi efectuează:


a) controlul ulterior
b) controlul posterior
c) controlul preventiv
d) controlul lunar
e) controlul preventiv si ulterior.

13
14) Bugetul Președenției României se aproba de
a) Parlament
b) organul ierarhic superior
c) primarii
d) Guvern
e) Președinte

15) Din bugetele locale sunt finanțate, de regula, cheltuielile pentru:


a) cercetare
b) desfășurarea activității administrației publice locale
c) scopuri militare
d) datoria publica externă
e) nici una din cele de mai sus

16) Prin bugetele locale înțelegem:


a) bugetele unităților private la nivel local, care au personalitate juridica;
b) bugetele care au ponderi mai mici in totalul veniturile si cheltuielile colectivităților
locale, pe o perioada de un an;
c) bugetele care au ponderi mai mici in totalul veniturilor consolidate in tarile
dezvoltate;
d) instrumentele de planificare si conducere a activității financiare a unităților
administrativ teritoriale;
e) bugetele proprii ale orașelor sub 150.000 locuitori

17) Componentele bugetelor locale in Romania sunt:


a) bugetele proprii ale județelor si al municipiului București;
b) bugetele proprii ale județelor administrative pe zonele teritoriale istorice;
c) este un act de previziuni;
d) este un act prin care puterea executiva este împuternicita de puterea legislativa se
cheltuiască si sa perceapă venituri, in acord cu prevederile legale;’
e) este un act anual.

A) c+d+e
B) a+b
C) a+b+c+e
D) a+b+c+d+e
E) nici una din variante nu este corecta
18) Regăsiți definita corecta a conceptelor enunțate mai jos
1) bugetul; f)
2) conturile de comerț; a)

14
3) venituri proprii ale bugetelor locale; d)
4) repercusiunea impozitelor; b)
5) bonurile de tezaur; e)
6) principiul unităţii bugetare. c)

2 a) evidențiază operații cu caracter industrial sau efectuate ocazional de instituțiile


de stat;
4 b) cazul in care persoana care plătește impozitul statului nu este una si aceeași cu
persoana care îl si suporta efectiv;
6 c) înscrierea tuturor veniturilor si cheltuielilor statului, in sumele lor globale, intr-un
singur document;
3 d) cuprind impozite, taxe si vărsăminte din venituri cuvenite de la agenții economici
si instituții publice si impozite si taxe locale de la populație sau de la persoanele
juridice
5 e) înscrisuri ale împrumuturile pe termen scurt si mediu; se prezintă ca un act de
previziune administrativa si, in același timp, este un tablou comparativ al veniturilor si
cheltuielilor publice aferente perioadei la care se refera;
1 f) bilanţ al veniturilor şi cheltuielilor pe o perioadă de timp determinată.

A) 1 : f; 2 : a; 3 : d; 4 : b; 5 : e; 6 : c;
B) 1 : d; 2 : a; 3 :b; 4 : c; 5 : e; 6 : f;
C) 1 : e; 2 : a; 3 : d; 4 : a; 5 : b; 6 : f;
D) 1 : f; 2 : c; 3 : a; 4 : b; 5 : d; 6 : e;
E) 1 : a; 2 : f; 3 : b; 4 : c; 5 : e; 6 : d.

19) Metoda evaluării directe a veniturilor si cheltuielilor presupune:


a) întocmirea bugetului cu luarea in considerare a rezultatelor exercițiilor bugetare pe
mai mulți ani, premergători celui pentru care se elaborează bugetul;
b) determinarea coeficientului creșterii sau descreșterii veniturilor si cheltuielilor
bugetare;
c) luarea in considerare a nivelului veniturilor si cheltuielilor ultimului al cărui exercițiu
a fost încheiat;
d) dimensionarea pe baza unor calcule a fiecărei surse de venit si a fiecărei surse de
cheltuieli;
e) preluarea unor modele de elaborare a bugetului din practica altor tari.

20) Ce se înțelege prin credit bugetar, conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele
publice?
a) partea din unele venituri ale bugetului de stat ce se aloca unităților administrativ –
teritoriale in vederea echilibrării bugetelor proprii ale acestora;
b) suma aprobata prin buget, reprezentând limita maxima pana la care se pot
ordonanța si efectua plăti in cursul anului bugetar;

15
c) plata unei sume efectuata de agent economic sau de o instituție publica ori
financiara in vederea stingerii unei obligații legale;
d) nici una din variantele de mai sus.

Curs 11.

1. Statul apeleaza la imprumuturi:


a) pentru a respecta conventiile semnate cu organismele internationale;
b) pentru a acoperi nevoile de resurse generate de cheltuielile publice care sunt mai
mari decat sursele proprii de venituri;
c) pentru a putea exista in cadrul Ministerului Finantelor a serviciului datoriei publice;
d) pentru a contrabalansa excedentul bugetar;
e) nici unul din raspunsurile de mai sus

2. Imprumutul de stat are caracter


a) nerambursabil
b) contractual
c) obligatoriu
d) partial rambursabil
e) nici unul din raspunsurile de mai sus.

3. Statul apeleaza la imprumuturi din necesitati de echilibru bugetar:


a) daca pe parcursul executiei bugetare nu exista o concordanta intre incasarea
veniturilor si efectuarea cheltuielilor
b) in cazul existentei excedentului bugetar
c) pentru echilibrarea bugetului in cazul insuficientei resurselor
d) pentru a se asigura excedente bugetare pentru anii urmatori;
e) pentru asigurarea echilibrului bugetar nu se apeleaza la imprumuturi.

4. Statul apeleaza la imprumuturi pe termen scurt:


a) cand nu este sigur daca va folosi suma imprumutatata
b) pentru acoperirea deficitelor bugetare cronice
c) din necesitati de trezorerie
d) cand nu dispune de sucifiente resurse pentru a asigura o dobanda atractiva pe un
termen mai indelungat
e) cand urmeaza sa se schimbe guvernarea

5. Cand statul doreste ca un nou imprumut de stat sa treaca neobservat,


apeleaza la:
a) subscrierea publica
b) plasarea prin consortii bancare
16
c) vanzarea titlurilor prin bursa
d) oricare din modalitatile de mai sus
e) nici una din modalitatile de la punctele a-c

6. Conversiunea reprezinta:
a) preschimbarea inscrisurilor imprumutate eligibile imediat sau pe termen scurt cu
inscrisuri ale unor imprumuturi pe termen mediu sau lung fara termen
b) achitarea unei parti din datoria restanta si anularea restului prin intelegerea tacita
sau expresa cu creditorii
c) repudierea obligatiilor asumate prin imprumuturi externe
d) rambursarea imrpumutului dupa o perioada de incetare a platilor intr-o moneda
nationala depreciata
e) preschimbarea inscrisurilor unui imprumut vechi cu inscrisuri ale unui imprumut
nou emis cu o dobanda mai redusa

7. Elementele tehnice ale imprumutului de stat sunt:


a) denumirea imprumutului, valoarea reala, termen de rambursare;
b) plasarea imprumutului de stat, rambursarea imprumutului, modificarea termenului
de rambursare;
c) denumirea imprumutului, valoarea nominala, valoarea reala si cursul, termenul de
rambursare, dobanda, inlocuirea dobanzii cu castiguri, prima de rambursare;
d) demunirea imprumutului, curs pari, al pari, sub pari, garantarea impotriva variatiilor
monetare;
e) data emiterii imprumutului, denumirea imprumutului, conversiunea, inlocuirea
dobanzii cu castiguri.

8. Care sunt avantajele creditorilor, in cazul unui imprumut de stat:


1. dobanzile;
2. primele de rambursare;
3. privilegii fiscale;
4. plata impozitelor;
5. privilegii juridice;
6. garantiile contra variatiilor monetare;

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6
b) 1, 3, 4, 6
c) 1, 2, 6
d) 2, 4, 5;
e) nici una din variante.

Cap 11. Datoria publica


1. Care din sursele de acoperire a deficitului bugetar trebuie folosite cu prioritate:
17
1. emisiunea bancara
2. imprumuturile interne prin subscrierea populatiei
3. imprumuturile interne subscrise de agentii economici;
4. imrpumuturile de la bancile comerciale
5. imprumuturile externe
6. disponibilitatile aflate temporar in contul general al Trezoreriei Statului

a) 1, 3, 4, 5
b) 2, 3, 4, 5
c) 1 ,2 ,5, 6
d) 1, 4, 5, 6
e) 2, 3, 4, 6

2. Datoria publica reprezinta:


a) totalul datoriilor unei natiuni in strainatate
b) totalul datoriilor unei natiuni;
c) suma totala imprumutata de entitatile publice
d) datoria statului fata de institutii internationale;
e) datoria statului fata de polulatie

3. In cadrul datoriei publice interne nu se cuprind:


a) imprumuturile pe terne scurt primite de la banca Nationala
b) emisiunea de bonuri de tezaur;
c) garantii acordate de stat pentru imprumuturi interne;
d) plasarea pe termen scurt a disponibilitatilor din conturile Trezorerieie publice;
e) nici unul dintre raspunsurile de la punctele a-d

4. Datoria publica interna reprezinta:


a) acea parte a datoriei publice are este scadenta in anul in care a fost contractata;
b) datoria fata de creditori interni;
c) datoria fata de populatie;
d) datoria care se ramburseaza din imprumuturile externe;
e) nici unul dintre raspunsurile de mai sus.
5. Imprumuturile externe reprezinta:
a) o forma exportului de capital pentru cei care le acorda
b) modalitati de obtinere a excedentelor bugetare
c) o masura curenta pentru finantarea cheltuielilor cu salariile ale institutiilor publice
d) venituri ale statelor care le acorda;
e) nici unul dintre raspunsurile de mai sus

18
6. Serviciul datoriei publice cuprinde:
a) rasmbursarea ratelor imprumuturilor de stat (denumite si rate de capital), exigibile
in anul considerat, precum si plata dobanzilor, a comisioanelor aferente acestora,
exigibile in acelasi an;
b) rambursarea ratelor imprumuturilor interne (denumite si rate de capital), exigibile
in anul considerat, precum si plata dobanzilor aferente datoriei, exigibile in acelasi an
c) rambursarea ratelor imprumuturilor externe (denumite si rate de capital), exigibile
in anul considerat, precum si plata dobanzilor, a comisioanelor si a altor cheltuieli
aferente datoriei externe, exigibile in acelasi an
d) rambursarea ratelor imprumuturilor externe (Denumite si rate de capital, exigibile
in anul considerat
e) plata dobanzilor, a comisioanelor si a altor cheltuieli aferente datoriei externe,
exigibile in acelasi an.

7. Gradul de indatorare este dat de raportul dintre:


a) datoria publica si exporturi;
b) datoria publica externa si exporturi
c) serviciul datoriei publice si produsul intern brut
d) datoria publica si produsul intern brut
e) datoria publica si datoria externa

19