Sunteți pe pagina 1din 8

MACROECONOMIE_Alegere

MULTIPLE CHOICE 1. In calculul indicatorilor macroeconomici, atributul national se refera la: a. productia sau venitul creat si consumat de catre agentii economici care isi desfasoara activitatea in interiorul tarii respective; b. apartenenta statala a agentilor economici, indiferent daca ei isi desfasoara activitatea in propria tara sau in alte tari; c. includerea consumului de capital fix in calculul productiei finale; d. eliminarea consumului de capital fix din calculul productiei finale. ANS: B 2. Componenta comuna a indicatorilor macroeconomici PGB, PIB si PNN este: a. consumul intermediar; b. amortizarea; c. investitia bruta; d. investitia neta. ANS: D 3. Daca soldul obtinut in urma compararii valorii productiei finale brute a agentilor nationali, care isi desfasoara activitatea in strainatate, cu valoarea productiei finale brute a agentilor straini, care isi desfasoara activitatea in tara, este negativ, atunci inseamna ca: a. PNN este egal cu PIN; b. PNB este egal cu PIB; c. PNB este mai mic decat PIB; d. PNN este mai mare decat PIN; ANS: C 4. Deflatorul PIB este un instrument de masura a: a. cresterii economice; b. dezvoltarii economice; c. inflatiei; d. somajului. ANS: C 5. Produsul dintre deflatorul PIB si PIB real reprezinta: a. rata inflatiei; b. PIB nominal; c. indicele preturilor; d. produsul national brut. ANS: B 6. PIB nominal exprima valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor finale: a. in preturi constante; b. in preturi curente; c. in preturi comparabile; d. la PPC ( Paritatea Puterii de Cumparare ).

ANS: B 7. Daca PGB = 1,25 x PIB = 10.000, IN = investitiile nete, iar investitiile brute (IB) reprezinta 30% din PIB, atunci: a. PIB = 9000 b. CI = 2000 c. IN = 2000 d. IB = 3000 ANS: B 8. Intr-o economie PIB este de 100.000 mld. u.m. Daca ponderea consumului final privat in PIB este de 65%, a investitiilor brute de 15%, iar a consumului final public de 10%, atunci exporturile nete vor avea o pondere in PIB de: a. 35% b. 15% c. 10% d. 5% ANS: C 9. Tipul intensiv de crestere economica este caracteristic acelor economii nationale care: a. sunt inzestrate cu resurse naturale abundente; b. inregistreaza o rata redusa a somajului; c. sunt capabile sa genereze si sa absoarba pe scara larga progresul tehnic; d. inregistraza o rata redusa a inflatiei. ANS: C 10. In cazul in care o tara are Indicatorul Dezvoltarii Umane cuprins in intervalul 0,5 - 0,8, se considera ca este o tara: a. cu un nivel ridicat al dezvoltarii umane; b. mediu dezvoltata; c. slab dezvoltata; d. nu se poate determina nivelul dezvoltarii in acest caz. ANS: B 11. Principiul multiplicatorului investitiilor exprima interactiunea care se formeaza intre: a. cresterea venitului si cresterea consumului; b. cresterea consumului si cresterea economiilor; c. cresterea venitului si cresterea investitiilor; d. cresterea economiilor si cresterea investiilor. ANS: C 12. In cazul in care inclinatia marginala spre consum este 80%, inclinatia marginala spre economii este: a. 100% b. 20% c. 80% d. 0 ANS: B 13. In cazul in care inclinatia marginala spre economii este 0,2, multiplicatorul investitiilor este: a. 5

b. 2 c. 10 d. 20 ANS: A 14. Potrivit legii psihologice fundamentale a lui J. M. Keynes, atunci cand venitul disponibil creste, consumul, de regula: a. scade; b. creste, dar intr-o proportie mai mare decat a venitului; c. creste, dar intr-o proportie mai mica decat a venitului; d. ramane constant. ANS: C 15. Investitiile realizate din fondul de amortizare se numesc: a. investitii brute; b. investitii nete; c. investitii de inlocuire; d. investitii de portofoliu. ANS: C 16. Care dintre relatiile de mai jos este adevarata: a. PGB = PNB + CI b. CI = PIB - PNB c. PIB = PGB - CI d. PNN = PIB - A ANS: C 17. Punctul de relansare este punctul in care: a. cresc variabilele care cuantifica procesul economic; b. factorii ce concura la incurajarea cresterii economice preiau dominatia asupra factorilor ce franeaza cresterea economica; c. factorii ce concura la franarea variabilelor economice preiau dominatia asupra factorilor ce incurajeaza cresterea economica; d. predomina elementele perturbatorii ale ciclicitatii. ANS: B 18. John Maynard Keynes recomanda in conditii de recesiune, pentru politica fiscala: a. sporirea impozitelor; b. scumpirea creditului; c. cresterea masei monetare; d. reducerea impozitelor. ANS: D 19. In cazul creditelor contractate anterior, inflatia: a. avantajeaza pe creditori; b. avantajeaza pe debitori; c. nu avantajeaza nici creditorii si nici debitorii; d. avantajeaza atat creditorii cat si debitorii. ANS: B

20. Rata somajului se determina ca raport intre: a. populatia totala si populatia ocupata; b. numarul de someri si populatia totala; c. numarul de someri si populatia activa; d. numarul de someri si populatia ocupata. ANS: C 21. Somajul este un dezechilibru macroeconomic care apare atunci cand cererea de munca (Cl) si oferta de munca (Ol) se afla n relatia: a. Ol = Cl b. Ol > Cl c. Ol < Cl d. Ol - Cl = 0 ANS: B 22. Cresterea cheltuielilor de productie independent de cererea agregata constituie o cauza a : a. inflatiei prin structuri; b. inflatiei importate; c. inflatiei prin costuri; d. inflatiei prin moneda. ANS: C 23. Curba Phillips evidentiaza: a. o relatie inversa intre rata inflatiei si rata somajului; b. o relatie directa intre rata inflatiei si rata somajului; c. o relatie inversa intre rata inflatiei si rata dobanzii; d. o relatie directa intre rata inflatiei si rata dobanzii. ANS: A 24. Inflatia are ca efect: a. stimularea inclinatiei spre consum; b. stimularea inclinatiei spre economii pe termen mediu; c. stimularea inclinatiei spre economii pe termen lung; d. stimularea inclinatiei spre economii pe termen scurt. ANS: A 25. In 2004 in Romania Indicele Preturilor de Consum (IPC) a fost de 111,9%. Aceasta semnifica faptul ca: a. rata de crestere economica reala a fost de 11,9%; b. rata inflatiei a fost de 11,9%; c. rata somajului a fost de 11,9%; d. Indicele General al Preturilor a fost tot 111,9%. ANS: B 26. Anul 2000 2001 2002 Rata inflatiei 45,7 34,5 22,5 (%) Sursa: Raport de Monitorizare Romania 2005, CE, p. 93 2003 15,3 2004 11,9

Considernd datele din tabelul de mai sus, in perioada 2000 - 2004, in Romnia a fost: a. inflatie moderata b. inflatie linistita c. inflatie galopanta d. hiperinflatie ANS: C 27. Interventia statului in economie trebuie sa urmareasca: a. cresterea salariilor; b. planificarea imperativa; c. asigurarea unor venituri cat mai mari la bugetul de stat; d. functionarea eficienta a ansamblului economic; ANS: D 28. In totalul veniturilor bugetare ale statului cea mai mare pondere o au: a. cotizatiile pentu asigurarile sociale; b. varsamintele din beneficiul intreprinderilor de stat; c. imprumuturile de la organismele financiare internationale; d. incasarile din impozite si taxe; ANS: D 29. Guvernul poate sa contracareze recesiunea economica prin politica bugetara, recurgand la: a. marirea cheltuielilor publice; b. scaderea cheltuielilor publice; c. cresterea impozitelor; d. sporirea fondurilor economisite; ANS: A 30. Gradul de indatorare a unei tari se evidentiaza prin: a. soldul anual al balantei de plati; b. ponderea imprumuturilor externe in acoperirea deficitului bugetar; c. serviciul datoriei publice; d. raportul dintre marimea datoriei publice si PIB; ANS: D 31. Datoria publica nu semnifica: a. preluarea de catre stat a finantarii cheltuielilor de protectie sociala; b. recurgerea statului la imprumuturi interne; c. indatorarea externa a statului, in perioada respectiva; d. indatorarea interna a statului; ANS: A 32. Rata optima de presiune fiscala este: a. acel prag de impunere care asigura maximul incasarilor fiscale; b. o constructie teoretica, imposibil de atins in realitate; c. stabilita de catre guvern; d. acel prag de impunere fiscala ce multumeste pe toti agentii economici. ANS: A

33. Scaderea nivelului de impunere fiscala are efecte pozitive atunci cand : a. conduce la deficite bugetare; b. asigura cresterea accentuata a veniturilor impozabile; c. stimuleaza disponibilizarile; d. duce la o scadere a cheltuielilor publice pentru obiective sociale; ANS: B 34. Programarea macroeconomica in cadrul economiei de piata nu poate fi: a. indicativa; b. informala; c. imperativa; d. incitativa. ANS: C 35. In conditiile actuale planificarea macroeconomica: a. are o determinare subiectiva; b. este un element perturbator al activitatii econommice, c. este interzisa de organismele financiare internationale; d. are o determinare obiectiva. ANS: D 36. Nu este o cauza obiectiva a inegalitatii veniturilor: a. gradul de instruire; b. averea mostenita; c. varsta; d. norocul; ANS: C 37. Protectia sociala: a. se asigura numai de catre stat; b. se adreseaza intregii populatii; c. este asigurata atat de catre stat cat si de agentii economici privati; d. este specifica numai perioadei de tranzitie. ANS: C 38. Masurarea puterii de cumparare a venitului nominal se face prin intermediul: a. salariului mediu; b. ratei inflatiei; c. cursului de schimb valutar; d. coeficientului puterii de cumparare; ANS: D 39. Dupa mai bine de 15 ani de tranzitie putem afirma ca Romania este o tara: a. dezvoltata; b. mediu dezvoltata; c. in curs de dezvoltare; d. puternic dezvoltata. ANS: C

40. Privatizarea are drept obiectiv: a. imbogatirea rapida a unui numar redus de oameni de afaceri; b. eficientizarea activitatii intreprinderilor privatizate; c. eliminarea completa a interventiei statului in economie; d. indeplinirea unor conditii impuse de organismele internationale. ANS: B 41. Economiile tertializate sunt: a. economiile bazate preponderent pe dezvoltarea agriculturii; b. economiile a caror crestere economica e bazata pe exporturi; c. economiile bazate preponderent pe dezvoltarea sectoarelor industriale; d. economiile in care ponderea serviciilor in PIB este majoritara. ANS: D 42. Avantajul absolut reprezinta a. castigul realizat de un agent economic care detine ponderea cea mai mare in totalul productiei si desfacerii pe piata unui produs; b. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunuri de calitate superioara; c. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunurile cu costurile cele mai scazute fata de cele ale altor producatori; d. castigul total realizat dintr-o afacere economica. ANS: C 43. Avantajul relativ este : a. castigul suplimentar realizat de un agent economic care intra primul pe piata; b. plusul de castig realizat la vanzarea unei marfi de calitate superioara; c. castigul realizat de un producator care are costurile de productie mai mici decat cele ale concurentilor; d. surplusul de profit incasat de un producator sau comerciant care are costuri de oportunitate mai reduse decat cele ale concurentilor. ANS: D 44. Indicele dezvoltarii umane (HDI) se construieste prin agregarea urmatorilor indicatori: a. ritmul cresterii economice, nivelul de cultura al populatiei, rata de crestere demografica; b. durata medie de viata, PIB-ul pe locuitor calculat in functie de paritatea puterii de cumparare, nivelul de instruire al populatiei; c. ponderea populatiei bogate in totalul populatiei, ponderea elevilor in totalul populatiei de varsta scolara, dinamica raportului dintre indicele natalitatii si cel al mortalitatii; d. consumul alimentar pe locuitor, ponderea cheltuielilor pentru instructie si educatie in bugetul familiei, numarul de elevi si studenti la 100000 de locuitori. ANS: B 45. Amortizarea: a. se include in indicatorii macroeconomici neti b. nu se include in indicatorii macroeconomici bruti c. nu se include in indicatorii macroeconomici neti d. se include numai in PNB ANS: C

46. Daca la nivelul unei economii nationale indicele PNB pe locuitor este 200%, iar deflatorul PNB este 150%, cresterea economica este: a. neinflationista b. inflationista c. zero d. negativa ANS: B 47. Somajul apare atunci cand: a. piata muncii este in echilibru b. cererea este mai mica decat oferta pe piata muncii c. cererea este egala cu oferta pe piata muncii d. exista exces de cerere pe piata muncii ANS: D

S-ar putea să vă placă și