Sunteți pe pagina 1din 35

DREPT COMERCIAL

TRUE/FALSE 1. Normele dreptului comercial apartin dreptului public. ANS: F 2. Obligatia comerciantului de indeplinire a numitor formalitati de publicare in registrul comertului se refera numai la acele operatiuni desfasurate dupa inceperea desfasurarii activitatii. ANS: F 3. Numai ulterior constituirii patrimoniului unei societati, format din bunurile aduse ca aport de asociati la capitalul social este identic cu acesta din urma. ANS: F 4. In urma dizolvarii societatea isi stinge personalitatea juridica, sunt posibile numai operatiunile necesare lichiidarii, iar administartorii nu isi inceteaza activitatea normala. ANS: F 5. Administratorii societatilor comerciale pot fi persoane fizice ori persoane juridice. ANS: T 6. Procedura insolventei se aplica exclusiv comerciantilor persoane fizice sau juridice. ANS: T 7. Debitorii pot formula un numar nelimitat de cereri de deschidere a procedurii insolventei, ori de cate ori se regasesc in stare de insolventa sau de insolventa eminenta si indiferent de supunerea unei asemenea proceduri. ANS: F 8. Judecatorul sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea de declansare a procedurii insolventei sa consemneze o cautiune la o banca. ANS: T 9. Momentul incheierii unui contract comercial este momentul receptionarii acceptarii ofertei. ANS: F 10. Trasatura caracteristica a vanzarii cumpararii comerciale o constituie intentia interpunerii in schimbul marfurilor, materializata prin intentia de revanzare. ANS: T 11. Aportul asociatilor in creante are regimul juridic al aportului asociatilor in numerar.

ANS: F 12. Caracterul civil sau comercial al contractului de mandat se determina in functie de obiectul acestuia, deosebirea constand in natura actelor juridice pe care urmeaza mandatarul sa le incheie cu tertul ANS: T 13. Puterile mandatarului sunt mai riguros delimitate in mandatul comercial, acesta conferind mandatarului o libertate de actiune mai restransa decat in cel civil. ANS: F 14. Incheierea de catre mandatar a actelor juridice in baza contractului de mandat comercial creaza raporturi juridice intre mandant si tert, dar numai in limita puterilor conferite mandatarului sau a ratificarii mandantului a celor facute peste aceste limite ANS: T 15. Conditia de forma ad validitatem a cambiei este forma scrisa. ANS: T 16. Avalul reprezinta o garantie inscrisa pe cambie, asumata de un semnatar al cambiei sau de o terta persoana de a plati integral sau partial suma mentionata pe cambie, in aceleasi conditii ca si cel garantat. ANS: T 17. Asociatii comanditati raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. ANS: F 18. Societatile de persoane se constituie dintr-un numar mare de asociati, fara sa prezinte interes calitatile personale ale asociatilor. ANS: F 19. Prototipul societatii de capitaluri este considerat societatea in nume colectiv. ANS: F 20. Partile de interes (sau partile sociale) si actiunile se cuvin, in proportiile stabilite de contractul de societate, asociatilor, in schimbul aportului lor la formarea capitalului social. ANS: T 21. Dreptul comercial este o parte a dreptului public, ca si dreptul civil. ANS: F 22. Dreptul civil este dreptul comun, iar dreptul comercial este un drept special, cuprinzand regulile specifice operatiunilor comerciale.

ANS: T 23. Membrii directoratului pot fi concomitent si membri ai consiliului de supraveghere. ANS: F 24. Membrii consiliului de supraveghere sunt stabiliti prin actul constitutiv si trebuie sa fie in numar par. ANS: F 25. In determinarea obiectului dreptului comercial exista doua sisteme care permit stabilirea sferei aplicabilitatii dreptului comercial: sistemul subiectiv si sistemul obiectiv. ANS: T 26. Codul comercial roman are la baza sistemul subiectiv. ANS: F 27. Codul comercial roman are la baza sistemul obiectiv, enumerand in art. 3 aproximativ 20 de activitati distincte, care sunt considerate fapte de comert, enumerarea lor nefiind limitata. ANS: T 28. Caracterizarea ca fapt/act subiectiv de comert nu este conditionata de preexistenta calitatii de comerciant. ANS: F 29. Conditiile cerute de lege pentru dobandirea calitatii de comerciant sunt doua: savarsirea unor fapte de comert subiective si ca o indeletnicire obisnuita. ANS: F 30. Spre deosebire de incapacitate, incompatibilitatea impiedica pe cel care savarseste faptele de comert sa devina comerciant, nefiind astfel obligat la indeplinirea tuturor obligatiilor profesionale. ANS: F 31. Art. 2 din Legea 31/1990 enumera limitativ formele in care se vor constituti societatile comerciale in Romania: societate in nume colectiv ; societate pe actiuni ; societate cu raspundere limitata; societate in comandita simpla si in comandita pe actiuni. ANS: T 32. Dupa raspunderea asociatilor, societatile comerciale se clasifica in societati de persoane, societati la care capitalul social se divide in actiuni si societati comerciale care nu emit titluri comerciale de valoare. ANS: F 33. In raporturile comerciale, fidejusorul nu raspunde solidar cu debitorul pentru executarea obligatiei fata de creditor

ANS: F 34. Penalitatile pentru intarziere in decontare stabilite de partile contractante in contractele comerciale, inclusiv daunele-interese pot depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate daca s-a stipulat aceasta in contracte. ANS: T 35. Corespondenta comerciala face parte din categoria actelor incheiate in forma autentica si face dovada impotriva tuturor(erga omnes) ANS: F 36. Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la registrul comertului. ANS: T 37. Societatea n nume colectiv, societatea n comandita simpla si societatea cu raspundere limitata nu sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris. ANS: F 38. Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se nregistreaza n registrul comertului nu se exercita de justitie printr-un judecator delegat. ANS: F 39. Societatile comerciale straine pot nfiinta n Romnia, cu respectarea legii romane, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept nu le este recunoscut de legea statutului lor organic. ANS: F 40. Dobanzile pentru datoriile comerciale curg de drept de la scadenta chiar daca nu au fost stabiliteprin contract scrisintre parti. ANS: T 41. Actele cu titlu gratuit, efectuate intre data confirmarii planului de reorganizare si intrarea n faliment, sunt nule. ANS: T 42. La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul-sindic nu poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns n stare de insolvent, sa fie suportata de membrii organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere. ANS: F 43. Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar sau, dupa caz, de lichidator, daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel;

ANS: T 44. Deschiderea procedurii insolventei se va inregistra in registrul comertului. ANS: T 45. Hotararea de punere sub interdictie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia nu se vor inregistra in registrul comertului. ANS: F 46. Drepturile de proprietate industriala de care dispune comerciantul (brevetele de inventii, marcile si indicatiile de provenient) ori drepturile asupra firmei, emblemei si alte semne distinctive prevzute de lege asupra crora comerciantul are un drept nu se vor inregistra in registrul comertului. ANS: F 47. n cazul ncetrii calittii de comerciant, trebuie s se tin seama de conditiile n care aceast calitate a fost dobndit ANS: T 48. Legea este aceea care stabileste formele societtilor comerciale deoarece societatea comercial are la baz un contract ntre asociati si nu exist un interes public ANS: F 49. Societtile n nume colectiv pot fi deopotriv n comandit si pe actiuni? ANS: F 50. Faptele de comert se clasific n : fapte de comert obiective, fapte de comert subiective si fapte de comert conexe ? ANS: F 51. Faptele de comert obiective se denumesc astfel deoarece caracterul comercial le este conferit de obiectul operatiunii, independent de calitatea de comerciant ori necomerciant a persoanei? ANS: T 52. Faptele de comert conexe sunt operatiunile care dobandesc caracterul comercial datorit strnsei lor legturi cu acte juridice sau operatiuni considerate de lege fapte de comert? ANS: T 53. Prezumtia de comercialitate consider ca fapte de comert toate actele si obligatiile comerciantului indiferent de izvorul lor cu anumite exceptii? ANS: T 54. Nu sunt restrictii n ceea ce priveste fabricarea si comercializarea unor substante si produse cu regim juridic special deoarece n lumea afacerilor exist principiul liberttii comertului

ANS: F 55. Fondul de comert cuprinde totalitatea bunurilor mobile si imobile, corporale si incorporale afectate desfsurrii unei activitti comerciale? ANS: T 56. Vadul comercial este un bun mobil incorporabil al fondului de comert ? ANS: T 57. Firma, emblema, clientela, vadul comercial sunt bunuri mobile incorporale ale fondului de comert ? ANS: T 58. Utilajele, echipamentele,cladirea in care se desfasoara comertul sunt bunuri mobile corporale? ANS: F 59. Materiile prime, materialele, produsele finite sunt bunuri imobile corporale? ANS: F 60. Forma juridic desemneaz apartenenta unei societti comerciale la una dintre cele cinci forme prevzute de lege? ANS: T 61. Declaratia pe proprie rspundere a fondatorilor, administratorilor, reprezentantilor legali si cenzorilor c ndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitti n conditiile n care exist un act constitutiv nu este obligatorie ANS: F 62. Trecerea timpului stabilit pentru durata societtii nu este o cauz de dizolvare? ANS: F 63. ndeplinirea obiectului de activitate al societtii comerciale ori imposibilitatea ndeplinirii acestuia sunt cauze de dizolvare? ANS: T 64. Un asociat poate cere instantei de judecat dizolvarea societtii comerciale cnd dizolvarea societtii comerciale nu se poate realiza prin hotrrea adunrii generale ? ANS: T 65. Societatea cu rspundere limitat nu poate avea un singur asociat deoarece societatea fiind o asociere de persoane trebuie s aiba cel putin doi asociati ? ANS: F

66. n cazul societtii pe actiuni actionarii rspund numai pn la concurenta aportului lor? ANS: T 67. Dizolvarea societtii comerciale are loc n momentul n care a decedat unul dintre asociati. ANS: F 68. Dovada calittii de comerciant persoan juridic se face prin copie legalizata de pe certificatul de inregistrare in registrul comertului ANS: T 69. ncetarea calittii de comerciant a societtii comerciale se realizeaz prin radierea nmatriculrii din registrul comertului. ANS: T 70. Prin divizare ntelegem mprtirea patrimoniului unei societti comerciale care-si nceteaza existenta ntre dou sau mai multe societti care se nasc astfel sau sunt deja existente. ANS: T MULTIPLE CHOICE 1. Comerciantii au obligatia sa tina urmatoarele registre comerciale(sau de contabilitate): a. registrul jurnal, registrul inventar, registrul copie, registrul cartea mare b. registrul cartea mare, registrul copie, registrul inventar c. registrul jurnal, registrul inventar, registrul cartea mare ANS: C 2. Inregistrarea societatii in registrul comertului, dispusa prin incheierea judecatorului delegat se efectueaza in termen de: a. 48 de ore de la data pronuntarii incheierii b. 24 de zile de la data pronuntarii incheierii c. 24 de ore de la data incheierii ANS: B 3. Izvoarele dreptului comercial sunt: 1. codul silvic 2. codul comercial 3.codul civil 4.codul fiscal a. 1+2 b. 2+4 c. 2+3 d. 2+3+4 ANS: C 4. Izvoarele interpretative ale dreptului comercial sunt:

1.uzurile comerciale 2.codul fiscal 3.practica judiciara a. 1+2+3 b. 1+3 c. 1+2 ANS: B 5. Operatiunile de comert pot fi: 1.faptele de comert 2.actele de comert 3.donatia a. 1+3 b. 1+2+3 c. 2+3 d. 1+2 ANS: D 6. Faptele de comert sunt caracterizate prin: 1.obtinerea profitului 2.producerea marfurilor 3.prestarea de servicii a. 1+2 b. 1+3 c. 1+2+3 d. 2+3 ANS: C 7. Faptele de comert obiective sunt: 1.prevazute, in principal, in art. 3 C.Com. 2.considerate astfel de catre legiuitor datorita naturii lor 3.pentru motive de ordine publica a. 1+2+3 b. 2+3 c. 1+3 d. 1+2 ANS: A 8. Codul comercial roman are la baza, ca principiu: 1.sistemul obiectiv 2.sistemul subiectiv 3.sistemul mixt 4.sistemul dualist a. 1+2+3 b. 1+2+4 c. 1+2+3+4 d. 1 ANS: D 9. Societatea comerciala devine persoana juridica de la data:

a. intocmirii actelor constitutive b. autentificarii actelor constitutive si inregistrarii societatii in registrul comertului c. inregistrarii in registrul comertului ANS: C 10. Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor se desfasoara prin intermediul: a. judecatorului delegat si biroului unic b. instantelor judecatoresti si administratorului c. biroului unic ANS: C 11. Adunarea speciala poate lua hotarari numai la: a. societatea in nume colectiv si societatea cu raspundere limitata b. societatea in comandita simpla si societatea in comandita pe actiuni c. societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni ANS: C 12. Obligatia aducerii la cunostinta tertilor a hotararii adunarii generale revine: a. societatii in comandita pe actiuni, societatii in nume colectiv si societatii pe actiuni b. societatii pe actiuni si societatii in comandita pe actiuni c. societatii cu raspundere limitata si societatii pe actiuni ANS: B 13. Legea nr. 31/1990 republicata, modificata si completata, prevede urmatoarele sisteme de administrare: a. sistemul unitar, sistemul dualist, sistemul obiectiv b. sistemul colectiv, unitar si dualist c. sistemul unitar si sistemul dualist ANS: C 14. In societatile de capitaluri dovada mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere stabilita prin actul constitutiv nu poate depasi: a. 4 ani b. 6 ani c. 2 ani ANS: A 15. Hotararile A.G.A. se iau prin vot secret pentru urmatoarele situatii: 1.modificarea capitalului social, modificarea formei juridice a societatii si modificarea duratei societatii 2.alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie, membrilor consiliului de supraveghere, a cenzorilor/auditorilor interni 3.modificarea duratei societatii, alegerea cenzorilor/auditorilor interni si modificarea actului constitutiv a. 1+2+3 b. 1+2 c. 2 d. 2+3 ANS: C

16. Durata mandatului unui cenzor este de: a. 2 ani b. 3 ani c. 4 ani ANS: B 17. Cenzorii isi desfasoara activitatea: a. in baza contractului de administrare primit de la adunarea generala b. in baza contractului individual de munca incheiat cu societatea c. in baza mandatului primit de la adunarea generala ANS: C 18. Actul constitutiv al societatii poate fi modificat prin: a. hotararea A.G.A. adoptata prin votul secret al majoritatii asociatilor b. hotararea adunarii generale sau hotararea instantei judecatoresti c. hotararea a cel putin1/3 din numarul total al asociatilor prezenti la adunarea generala ANS: B 19. Forma autentica a actului modificator este impusa de lege atunci cand actul are ca obiect: a. majorarea capitalului social al societatii in nume colectiv si societatii cu raspundere limitata b. modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla c. majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor societatii ANS: B 20. Creditorii societatii care functioneaza sau se divide pot face opozitie impotriva proiectului de fuziune sau de divizare daca au: a. creante anterioare publicarii proiectului de fuziune sau de divizare si care nu sunt scadente la data publicarii proiectului b. creante exigibile, lichide si certe in momentul adoptarii hotararii adunarii generale privind fuziunea si divizarea societatii c. creante certe si sunt scadente la data publicarii proiectului ANS: A 21. Sunt considerate ca izvoare de drept comercial: a. uzantele comerciale b. practica judiciara c. codul civil ANS: C 22. Care din urmatoarele nu sunt fapte obiective de comert conform legii in vigoare: a. operatiunile de transport aerian cu marfa sau de pasageri b. operatiunile imobiliare c. asigurarile terestre, chiar mutuale, in contra daunelor si asupra vietii ANS: B 23. In cazul faptelor de comert unilaterale, referitor la aplicarea legii comerciale, conform art. 56 C. com. exista urmatoarele exceptii in favoarea legii civile:

a. se inlatura aplicarea legii comerciale in cazul dispozitiilor referitoare chiar la persoana comerciantului b. daca obligatia are caracter civil c. daca necomercialitatea rezulta chiar din actul insusi ANS: A 24. Urmatoarele entitati sunt considerate de legea romana comercianti: a. statul si unitatile sale administrativ-teritoriale b. asociatiile si fundatiile c. organizatiile cooperatiste ANS: C 25. Urmatoarele activitati comerciale nu se pot exercita pe baza liberei initiative, fiind supuse unor interdictii: a. activitatile stabilite ca fiind monopol de stat b. fabricarea de narcotice sau droguri numai in scop de medicamente c. operatiunile de banca si schimb ANS: A 26. Care din urmatoarele dezmembraminte ale societatilor comerciale are personalitate juridica? a. filiala b. sucursala c. agentia sau reprezentanta ANS: A 27. In urma declararii nulitatii societatii comerciale: a. societatea intra in lichidare b. personalitatea societatii comerciale inceteaza c. efectele hotararii de declarare a nulitatii retroactiveaza ANS: A 28. Pentru societatea de actiuni, actionarii au dreptul de a se retrage din societate si a obtine contravaloare actiunilor pe care le poseda, daca nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la : a. schimbarea unui obiect secundar de activitate b. prelungirea duratei de functionare c. forma societatii ANS: C 29. Capitalul social al societatii este divizat in parti de interes la : 1. societatea in nume colectiv 2. societatea cu raspundere limitata 3. societatea in comandita simpla a. 1+2 b. 1+3 c. 2+3 ANS: B 30. Obiectul societatii comerciale trebuie sa fie:

a. comercial, adica sa priveasca savarsirea faptelor de comert si a faptelor civile b. obtinerea si impartirea beneficiilor c. comercial, adica sa priveasca savarsirea faptelor de comert ANS: C 31. Asociatul exclus : a. nu raspunde de pierderi b. are dreptul la o suma de bani care sa reprezinte valoare unei parti proportionale din patrimoniul social c. nu are dreptul la beneficii d. are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social e. poate cere lichidarea beneficiilor inainte de repartizarea lor ANS: B 32. Care este singurul caz de dizolvare de drept? a. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii b. declararea nulitatii societatii c. falimentul societatii ANS: A 33. Patrimoniul societatii comerciale este egal cu capitalul social: a. in momentul constituirii b. in momentul desfiintarii c. dupa lichidarea societatii comerciale ANS: A 34. Organul de conducere al unei societati comerciale cu asociat unic este : a. adunarea generala b. asociatul unic c. administratorul ANS: C 35. Fondul de comert cuprinde : a. bunurile mobile si imobile ale comerciantului afectate desfasurarii activitatii comerciale b. obligatiile comerciantului c. capitalul si munca ANS: A 36. Constituirea unei noi societati este o consecinta in cazul: 1. fuziunii prin absorbtie 2. fuziunii prin contopire 3. divizarii a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3 ANS: B 37. Organele care aplica procedura insolventei sunt: a. adunarea creditorilor, adunarea generala a asociatilor, debitorul

b. instantele judecatoresti, judecatorul sindic, lichidatorul sau administratorul judiciar c. judecatorul sindic, adunarea creditorilor, debitorul ANS: B 38. Probele specifice in materie comerciala sunt: 1. martorii 2. prezumtiile 3. facturi acceptate 4. corespondenta 5. registrele comerciantilor a. 1+2+3 b. 2+4+5 c. 3+4+5 ANS: C 39. Registrele comerciale nelegale tinute pot fi utilizate ca mijloc de proba : a. in favoarea celui ce le-a tinut b. numai in contra comerciantului caruia ii apartin c. nu sunt admise ca proba ANS: B 40. Termenul general de prescriptie in materie comerciala este de : a. 6 luni b. 1 an c. 3 ani ANS: C 41. Contractul de vanzare - cumparare comerciala este un contract: a. cu titlu oneros b. cu titlu gratuit c. de adeziune ANS: A 42. Transmiterea dreptului de proprietate asupra lucrului vandut opereaza de drept din momentul incheierii contractului cand: a. lucrul vandut consta in bunuri determinate generic b. vanzatorul este proprietarul lucrului c. contractul este afectat de termen/conditie ANS: B 43. Mandatul comercial este un contract : a. cu titlu gratuit b. cu reprezentare c. real ANS: B 44. Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale stabilite prin declaratia de impozit pe profit din: a. creantele obtinute de codebitorii si fidejusorii lor

b. profiturile impozabile obtinute in toata perioada pana la inchiderea procedurii falimentului c. cautinea de 30%depusa la banca drept conditie pentru indatorirea furnzizorilor de a-i presta serviciile sale ANS: B 45. Efectele contractului de comision se nasc intre : 1. comitent si comisionar 2. comisionari si terti 3. comitent si terti a. 1+2 b. 1+3 c. 2+3 ANS: A 46. Contractul de consignatie este o varianta a: a. contractului de comision b. contractului de mandat civil c. contractului de report ANS: A 47. Conditiile contractului de report sunt: 1. sa existe acordul de vointa al ambelor parti 2. manifestarile de vointa sa fie simultane si sa aiba loc intre aceleasi persoane 3. vanzarea si revanzarea sa aiba ca obiect titluri de credit care circula in comert a. 1+2 b. 2+3 c. 1+2+3 ANS: C 48. Sunt titluri comerciale de valoare: 1. biletul la ordin 2. cecul 3. cambia 4. actiunea 5. conosamentul a. 1+2+3 b. 2+4+5 c. 1+3+4 ANS: A 49. Girul reprezinta: a. transmiterea drepturilor izvorate din titlu b. garantarea indeplinirii obligatiilor asumate prin titlu c. alterarea in tot sau in parte a cuantumului sumei de bani ANS: A 50. Conditiile emiterii cecului sunt : 1.existenta disponibilului intr-un cont bancar 2. existenta formularului standardizat 3. existenta unei conventii de emitere a cecurilor intre tragator si banca

a. 1+2 b. 1+3 c. 2+3 ANS: B 51. Procedura generala a insolventei se aplica: a. societatilor comerciale b. societatilor civile de avocati. c. asociatiilor familiale ANS: A 52. Procedura generala a insolventei se aplica fata de: a. grupurile de interes economic; b. societatile comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive; c. comerciantii persoane fizice. ANS: A 53. Procedura generala a insolventei se aplica: a. tuturor fundatiilor: b. asociatiilor care desfasoara si activitati economice: c. organizatii1or cooperatiste al caror administrator nu poate fi gasit. ANS: B 54. Procedura generala a insolventei se aplica fata de: a. cluburile profesioniste de fotbal; b. societatile comerciale ale caror administrator nu poate fi gasit; c. societatile agricole. ANS: C 55. Procedura general a insolventei se aplic fata de: a. societatile cooperative; b. societatile comerciale al caror sediu nu mai exista;

c. societatile profesionale ale notarilor publici. ANS: A 56. Procedura simplificata a insolventei se aplica fata de: a. toate societatile comerciale; b. asociatiile profesionale ale patronatului; c. comerciantii persoane fizice. ANS: C 57. Procedura simplificata a insolventei se aplica fata de: a. toate persoanele juridice de drept privat; b. toate societtile agricole; c. grupurile de interes economic care nu detin niciun bun In patrimoniul br. ANS: C 58. Procedura simplificata a insolventei se aplica fata de: a. societatile comerciale dizolvate anterior cererii introductive; b. tuturor societatilor cooperative; c. tuturor grupurilor de interes economic. ANS: A 59. Procedura simplificata a insolventei se aplica: a. societatilor agricole dizolvate anterior cererii introductive; b. comerciantilor neinmatriculati in Registrul Comertului; c. debitorilor care au cerut sa intre in faliment. ANS: C 60. Procedura simplificata a insolventei se aplica fata de: a. debitorii care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de reorganizare judiciara; b. fundatii1or care nu si-au atins scopul.

c. tuturor cluburilor sportive profesioniste; ANS: A 61. Scopul Leg ii nr. 8 5/2006 este: a. eliminarea agentilor economici neperformanti; b. acoperirea pasivului debitorului aflat In insolventa; c. redresarea financiar a debitorilor insolvabili. ANS: B 62. Insolventa se caracterizeaza prin: a. activele patrimoniale inferioare pasivelor b. criza momentana si pasagera de lichiditati c. insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile ANS: C 63. Insolventa este vadita daca debitorul: a. nu a platit datoria fata de creditor nici dupa 30 de zile de la scadenta b. refuza sa plateasca datoria pentru ca nu o recunoaste c. uzeaza de pretexte pentru a evita sa o plateasca ANS: A 64. Insolventa este iminenta atunci cand: a. in cel mult 15 zile debitorul va inceta platile b. debitorul va fi insolvabil in urmatoarele 3 luni c. debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate cu fondurile banesti disponibile la data scadentei ANS: C 65. Averea debitorului reprezinta: a. totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale care pot fi executate silit b. creantele debitorului c. bunurile si datoriile debitorului ANS: A 66. Este indreptat sa solicite deschiderea procedurii creditorul care: a. a pornit executarea silita individuala, dar nu a reusit sa recupereze creanta; b. poseda o creanta cert de peste 10.000 euro fata de debitor; c. poseda fata de patrimoniul debitorului o creanta certa, lichida, de cel pun 10.000 Lei exigibila de mai mult de 30 de zile.

ANS: C 67. Salariatii debitorului au calitatea de creditori: a. daca depun in termenul legal declaratii de creanta; b. fara a depune personal declaratii de creanta; c. fara a plati taxa judiciara de timbru. ANS: B 68. Creante garantate sunt acele creante care beneficiaza: a. de o garantie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului; b. de o scrisoare de garantie bancara; c. de garantia statului. ANS: A 69. Creditorii chirografari sunt cei care nu poseda: a. scrisoare de garantie bancara; b. nici garantii fata de patrimoniu debitorului, nici privilegii Insotite de dreptul de retentie; c. ipoteci.

ANS: B 70. Sunt activitati curente In perioada de observatie: a. asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente; b. emisiunea de ob1igatiuni; c. majorarea legala a capitalului social. ANS: A 71. Creanta defavorizata este creanta pentru care planul de reorganizare prevede: a. o alta procedura de recuperare; b. o reducere a cuantumului creantei; c. o valorificare in afara dosarului de insolventa.

ANS: B 72. Procedura falimentului comerciantului se caracterizeaza prin: a. lichidarea averii debitorului urmata de radierea din registrul comertului; b. interdictia exercitarii comertului timp de cinci ani; c. redresarea economica a debitorului. ANS: A 73. Procedura generala se caracterizeaza prin urmatoarele etape succesive: a. programare > verificare > inchidere; b. reorganizare > observatie >faliment; c. perioada de observatie > reorganizare > faliment > sau numai reorganizare >sau numai faliment. ANS: C 74. Procedura simplificata are urmatoarele etape: a. deschidere > suspendare > ridicare > faliment; b. deschidere > faliment sau observatie 60 de zile > faliment; c. faliment > observatie > inchidere. ANS: B 75. Administratorul special este desemnat de: a. adunarea creditorilor; b. comitetul creditorilor; c. adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului persoana juridica. ANS: C 76. Administratorul judiciar are calitatea de: a. manager de criza; b. director general; c. practician in insolventa.

ANS: C 77. Administratorul judiciar isi exercita atributiile: a. in primele 60 de zile de la deschiderea procedurii simplificate; b. in perioada de observatie si de reorganizare; c. in tot parcursul procedurii simplificate. ANS: B 78. 29. Lichidatorul judiciar isi exercita atributiile: a. in cadrul procedurii falimentului; b. In procedura reorganizarii; c. atat in procedura reorganizarii cat si in procedura falimentului. ANS: A 79. Cheltuielile aferente procedurii insolventei se suporta: . a. numai din averea debitorului; b. numai din contributia creditorilor; c. in principiu, din averea debitorului si in subsidiar, din fondul de lichidare ANS: C 80. Organele care aplica procedura sunt: a. judecatorul-sindic, administratorul special si executorul judecatoresc; b. judecatorul-sindic, procurorul de sedinta si lichidatorul; c. instantele judecatoresti, judecatorul-sindic, administratorul judiciar si lichidatorul. ANS: C 81. Instanta competenta sa aplice procedura insolventei este: a. judecatoria sediului debitorului; b. curtea sediului debitorului; c. tribunalul in a carui raza teritoriala ii are sediul debitorul.

ANS: C 82. Competena tribunalului sediului debitorului se exercita de: a. presedintele tribunalului; b. judecatorul-sindic; c. presedintele sectiei comerciale a tribunalului. ANS: B 83. Faptele de comert prevazute in art.3 C.com. se pot clasifica: 1.fapte de comert mixte 2.acte juridice si operatiuni conexe 3.operatiuni de interpunere in schimb sau circulatie a. 2+3 b. 1+2+3 c. 1+3 d. 2 ANS: A 84. Cumpararea-vanzarea comerciala se deosebeste de cumpararea-vanzarea civila prin: a. subiectii tranzactiei b. pretul platit c. intentia de revanzare ANS: C 85. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca intentia de revanzare pentru a fi comerciala sunt: 1.sa existe la data cumpararii 2.sa fie exprimata de catre cumparator 3.sa priveasca bunul cumparat a. 1+2+3 b. 2+3 c. 1+2 d. 1+3 ANS: A 86. Obiectul vanzarii-cumpararii comerciale il constituie: 1.productele 2.marfurile 3.bunurile imobile a. 1+2+3 b. 1+2 c. 3 d. 2+3 ANS: B 87. Intreprinderea se caracterizeaza prin:

a. asumarea de catre intreprinzator a coordonarii intregii activitati si a riscului activitatii b. emiterea de garantii c. operatiuni de schimb ANS: A 88. Faptele de comert conexe sunt: 1. contractul de expeditie 2.comerciale datorita legaturii lor cu actele juridice pe care legea le califica fapte de comert 3.cumpararea -vanzarea de parti sociale/actiuni ale societatilor comerciale a. 1+2+3 b. 1+2 c. 2+3 ANS: C 89. Sunt considerate fapte de comert subiective: 1.toate obligatiile comerciantului 2.obligatiile de natura civila 3.obligatiile derivate din fapte licite si ilicite a. 1+3 b. 1+2 c. 2+3 d. 1+2+3 ANS: A 90. Potrivit dispozitiilor codului comercial, comerciantii sunt: 1.persoanele fizice 2.societatile comerciale 3.persoanele fizice care exercita in mod obisnuit, ca profesie, o activitate de comert a. 2+3 b. 1+2+3 c. 1+2 d. 2 ANS: A 91. Sunt categorii de comercianti: 1.regiile autonome 2.organizatiile cooperatiste 3.societatile comerciale 4.statul si unitatile sale administrativ-teritoriale a. 1+2+3 b. 1+2+3+4 c. 2+3 d. 1+3 e. 2+3+4 ANS: A 92. Persoana fizica dobandeste calitatea de comerciant numai daca: 1.savarseste faptele de comert cu profesiune 2.savarseste fapte de comert subiective 3.savarseste fapte de comert in nume propriu

a. b. c. d.

1+3 1+2 1+2+3 2+3

ANS: A 93. Societatile comerciale dobandesc calitatea de comerciant prin: 1.exercitarea comertului cu caracter profesional 2.prin constituirea lor 3.independent de savarsirea vreunei fapte de comert a. 2+3 b. 1+2 c. 1+2+3 d. 2 ANS: A 94. Calitatea de comerciant, in cazul persoanelor fizice, se dovedeste prin: a. prezentarea unor dovezi din care sa rezulte ca persoana in cauza a savarsit efectiv fapte de comert prevazute in art. 3 Cod comercial, ca profesiune obisnuita si in nume propriu b. existenta autorizatiei administrative c. inmatricularea in registrul comertului ANS: A 95. In cazul societatii comerciale, calitatea de comerciant se poate proba prin: 1. dovedirea constituirii societatii 2. copie legalizata dupa certificatul unic de inregistrare 3. prin actul constitutiv a. 1+2 b. 1+2+3 c. 1+3 ANS: A 96. Fac parte din categoria auxiliarilor comerciantilor urmatoarele persoane: 1. prepusi 2. agentii de comert 3. mijlocitorii a. 1+2+3 b. 2+3 c. 1+3 ANS: A 97. Elementele incorporale ale fondului de comert sunt: 1. Emblema 2. Firma 3. Bunurile mobile corporale a. 1+2 b. 1+2+3 c. 3 d. 1+3

ANS: A 98. Constituie elemente corporale ale fondului de comert a. clientela b. drepturile de autor c. bunurile imobile ANS: C 99. Aportul asociatilor la constituirea societatii comerciale poate fi: 1. aport in numerar 2. aport in natura 3. aport in industrie a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3 d. 1+2+3 ANS: D 100. Patrimoniul societatii comerciale cuprinde: 1. activul social 2. pasivul social 3. o valoare fixa a. 1+2 b. 1+2+3 c. 3 d. 1 ANS: A 101. Societatile comerciale se pot constitui prin: 1. contract de societate 2. contract de societate si statut 3. act constitutiv a. 1+2+3 b. 1+2 c. 3 d. 2+3 ANS: A 102. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie cand: a. societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica b. exista doar un singur asociat c. printre fondatorii societatii comerciale se regasesc si cetateni straini ANS: A 103. Dezmembramintele societatilor comerciale care au personalitate juridica sunt: a. punctul de lucru b. filiala c. sucursala ANS: B

104. Activitatea cenzorilor se refera in principal la : a. controlul din punct de vedere contabil b. controlul din punct de vedere organizatoric c. verificarea cartilor de munca ANS: A 105. Formele fuziunii sunt: 1. divizarea 2. absorbtia 3. contopirea a. 1+2+3 b. 1+3 c. 2+3 ANS: C 106. Liberatea contractuala are urmatoarele consecinte pentru raporturile contractuale comerciale: 1. libertatea probelor in litigiile comerciale 2. libertatea solutionarii litigiilor pe calea arbitrajului comercial 3. obligativitatea autorizatiei administrative a. 1+2+3 b. 2+3 c. 1+2 ANS: C 107. Termenul general de prescriptie in materie comerciala este de: a. 10 ani b. 3 ani c. 1 an ANS: B 108. Subiectele implicate in raporturile cambiale sunt: 1. beneficiarul 2. comerciantul 3. tragatorul a. 1+2+3 b. 1+3 c. 1+2 ANS: B 109. Biletul la ordin implica raporturi juridice intre: 1. tras 2. emitent 3. beneficiar a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3 ANS: B 110. Actiunile cambiale sunt: 1.directe

2.indirecte 3.de regres a. 1+3 b. 1+2+3 c. 1+2 ANS: A 111. Dupa continutul lor titlurile de credit sunt: 1.titluri care dau dreptul la o anumita prestatie din partea debitorului 2.titluri care incorporeaza drepturi complexe 3.reprezentative de marfuri 4. la ordin 5.la purtator a. 1+4+5 b. 1+2+4 c. 1+2+3+4+5 d. 1+2+3 ANS: D 112. Contractul de franciza este un contract: 1.bilateral 2.consensual 3.cu titlu oneros a. b. c. d. 1+3 1+2 1+2+3 2+3

ANS: C 113. Francizorul este un comerciant care: 1.este titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate 2.confera dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu. 3.asigura beneficiarului o pregatire initiala pentru exploatarea marcii inregistrate 4. nu utilizeaza personal mijloace financiare pentru promovarea marcii a. 1+2 b. 1+3 c. 1+2+3+4 d. 1+2+3 e. 3+4 ANS: D 114. In societatea cu raspundere limitata numarul asociatilor nu poate fi mai mare de: a. 25 b. 2 c. 50 d. 10 ANS: C

115. Nulitatea unei societati nmatriculate n registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cnd: 1.lipseste actul constitutiv , toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii; 2.obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;lipseste ncheierea judecatorului delegat de nmatriculare a societatii; 3.lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii; actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris 4.s-au ncalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat; nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege. 5.lipseste specimenul de semnatura al asociatilor a. b. c. d. e. 1+2+3 2+3+4+5 4+5 1+2+3+4 1+2+3+4+5

ANS: D 116. Fac parte din obligatiile adunarii constitutive urmatoarele: 1.verifica existenta varsamintelor; 2.examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor n natura; 3.aproba participarile la profit ale fondatorilor si operatiunile ncheiate n contul societatii; 4. nu va numi, dupa caz, primul auditor financiar a. 1+2 b. 1+2+3+4 c. 3+4 d. 1+2+3 e. 2+3+4 ANS: D 117. Administratorul special are urmatoarele atributii: 1.exprima intentia debitorului de a propune un plan, participa, n calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea actiunilor prevazute; 2.formuleaza contestatii n cadrul procedurii reglementate de prezenta lege; 3.propune un plan de reorganizare; 4. administreaza activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, dupa confirmarea planului; 5.dupa intrarea n faliment, participa la inventar, semnand actul, primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului; 6.nu primeste notificarea inchiderii procedurii. a. 1+2+3 b. 1+2+3+4+5 c. 1+2+3+4+5+6 d. 3+4+5 e. 5+6 ANS: B 118. Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat n insolventa poate introduce o cerere introductiva, n care va preciza: 1. cuantumul si temeiul creantei;

2. existenta unei garantii reale, constituite de catre debitor sau instituite potrivit legii; 3. declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debitorului, caz n care va trebui sa precizeze, cel putin la nivel de principiu, modalitatea n care ntelege sa participe la reorganizare. 4.o declaratie pe propria raspundere 5. existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului; a. b. c. d. e. 1+2+3 1+2+3+4+5 1+2+3+5 3+4 2+3+4

ANS: C 119. Prezumtia de solidaritate instituita de lege in privinta obligatiilor comerciale priveste pe: 1.fidejusorul care are calitatea de comerciant 2.fidejusorulcare este organizat ca o regie autonoma 3.fidejusorul necomerciant a. 1+2 b. 1+3 c. 2+3 ANS: B 120. Termenul de prescriptie pentru restituirea dividentelor necuvenite este de: a. 18 luni b. 6 luni c. 3 ani d. 12 luni ANS: C 121. Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de: a. lichidator sub controlul judecatorului-sindic b. lichidator c. administrator sub controlul lichidatorului d. administrator sub controlul judecatorului -sindic e. judecatorul - sindic ANS: A 122. Incheierea contractului se produce in momentul in care: a. oferta si acceptarea ofertei sunt posibile, se refera la un obiect licit si au o cauza comuna b. oferta si acceptarea ofertei sunt concordante, se refera la un obiect determinat si se intemeiaza pe o cauza licita c. acceptarea ofertei a ajuns la ofertatnt cu o contraoferta,indiferent daca sa stabilit sau nu un termen ANS: B 123. Pentru a fi considerat obiect al contractului de vanzare- cumparare, lucrul vandut trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. sa fie in posesia vanzatorului, sa fie in circuitul pietii comerciale, sa existe in momentul incheierii contractului, sa fie determinat sau determinabil b. sa existe in momentul incheierii contractului sau in viitor, sa se afle in circuitul civil, sa fie

determinat sau determinabil, sa fie proprietatea vanzatorului c. sa se afle in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, sa fie in proprietatea sau in posesia vanzatorului, sa existe in momentul incheieirii contractului ANS: B 124. Transmiterea dreptului de proprietate si a riscurilor asupra lucrului vandut de la vanzator la cumparator opereaza din momentul: a. predarii bunului de catre vanzator cumparatorului b. preluarii bunului de catre cumparator de la vanzator c. incheierii contractului ANS: C 125. Grupul de interes economic are calitatea de comerciant cand obiectul sau de activitate are: a. caracter civil si comercial b. caracter comercial c. caracter civil ANS: B 126. Cumpararea - vanzarea comerciala poate avea ca obiect: a. bunurile mobile: productele, marfurile si obligatiunile statului si titlurile de credit care circula in comert, vanzarea-cumpararea bunurilor imobile si inchirierea bunurilor imobile, ca si concesionarea lor b. productele, marfurile, bunurile imobile, inchirierea bunurilor imobile, ca si concesionarea lor c. bunurile mobile: productele, marfurile si obligatiunile statului si titlurile de credit care circula in comert ANS: C 127. Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatia familiala trebuie sa detina: a. autorizatia eliberata conform legii b. autorizatia si certificatul de inregistrare eliberate conform legii c. certificatul de inregistrare si cazierul judiciar eliberate conform legii ANS: B 128. Criteriul comercialitatii se defineste: a. prin opozitie cu actul sau faptul de drept civil b. prin intelegerea partilor c. prin referire la normele dreptului national ANS: A 129. Incompatibilitatea inseamna: a. interdictia cumularii calitatii de comerciant cu alte profesii si functii b. interdictia cumularii calitatii de comerciant cu cea de om de afaceri c. interdictia cumularii calitatii de comerciant cu cea de functionar public ANS: A 130. Decaderea unei persoane fizice din dreptul de a exercita profesiunea de comerciant poate surveni: a. ca urmare a sanctionarii sale de catre inspectorii de protectie a consumatorului cu amenda

b. ca o consecinta a savarsirii unor activitati cu caracter ilicit c. la renuntarea voluntara ca urmare a retragerii dreptului de libera practica ANS: B 131. Pentru a dobandi calitatea de comerciant persoana fizica trebuie sa savarseasca acte si fapte de comert: a. cu titlu profesional b. cu multa initiativa c. cu caracter social ANS: A 132. Comerciantul persoana fizica trebuie sa desfasoare acte de comert in nume propriu si pe : a. riscul sau b. fara nici un risc c. cu un risc diminuat ANS: A 133. Caracterele juridice ale contractului de societate sunt: 1.plurilateral (cu o exceptie) 2.cu titlu oneros 3.comutativ 4.consensual 5.comercial a. 1+2+3+4+5 b. 1+2+3+4 c. 2+3+4+5 d. 1+4+5 ANS: B 134. Societatea in comandita simpla este sinonima din punct de vedere juridic cu societatea in comandita pe actiuni? a. da, pentru ca la ambele forme exista asociati (actionari) comanditati si comanditari b. da, deoarece sunt reglementate de acelasi text legal c. nu fiind forme juridice diferite ANS: C 135. Prezumtia de comercialitate poate fi rasturnata: a. prin proba contrara b. niciodata c. uneori ANS: A 136. Forma autentica a actului constitutiv al societatii comerciale este obligatorie: 1. la stabilirea consimtamantului partilor 2. cnd printre bunurile aduse ca aport social la capitalul social exist un teren 3. cand se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla ce implic rspunderea nelimitat a unor sau a tuturor asociatilor 4. cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie public 5. exist un brevet de inventie ca aport social a. 2+3+4

b. 1+2+3+5 c. 2+3+4+5 d. 3+4+5 ANS: A YES/NO 1. Pe langa activitatea comerciala pe care o desfasoara ca o profesiune obisnuita, comerciantul incheie si acte de natura civila, care nu sunt supuse Codului comercial? ANS: Y 2. La societatea cu raspundere limitata administratorii pot primi fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate? ANS: N 3. Este posibil ca in cadrul actului constitutiv asociatii sa prevada o clauza de arbitraj? ANS: Y 4. Grupurile de interes economic (G.I.E.) sunt persoane juridice care pot avea calitatea de comerciant? ANS: Y 5. Calitatea de comerciant sau necomerciant a grupului de interes - G.I.E., este determinata de natura faptelor juridice pe care le incheie? ANS: Y 6. Minorul si persoana pusa sub interdictie au calitatea de a fi comerciant? ANS: N 7. Raspunderea pentru savarsirea unor activitati comerciale ilicite este in functie de gravitatea abaterii, o raspundere contraventionala sau penala? ANS: Y 8. Inregistrarea persoanei juridice in registrul comertului se realizeaza in baza unei declaratii verbale? ANS: N 9. Emblema este un atribut de identificare al comerciantului care are un caracter facultativ? ANS: Y 10. Contractul de report este un act juridic care cuprinde o singura vanzare ce consta in predarea titlurilor si a pretului? ANS: N

11. Femeia minora casatorita are capacitatea de a fi comerciant? ANS: N 12. Girul este un act juridic prin care este garantata plata cambiei? ANS: N 13. Regiile autonome si organizatiile cooperatiste au calitatea de comerciant? ANS: Y 14. Micii comercianti au obligatia sa tina registre comerciale? ANS: N 15. Capitalul social poate fi folosit pentru plata dividendelor catre asociat? ANS: N 16. Contractul de societate si statutul societatii trebuie sa se incheie numai in forma inscrisului sub semnatura privata? ANS: N 17. In cazul societatilor pe actiuni, numirea cenzorilor are caracter facultativ? ANS: N 18. Actul modificator al actului constitutiv al unei societati se inregistreaza in registrul comertului? ANS: Y 19. In cazul nerespectarii obligatiilor de catre societate, creditorii vor urmari capitalul social? ANS: N 20. Societatile de persoane au dreptul sa emita titluri de valoare? ANS: N 21. Beneficiile obtinute din activitatea comerciala a unei societati cu mai multi asociati pot sa revina unui singur asociat daca s-a stipulat aceasta in contractul de societate? ANS: N 22. Actul constitutiv al societatii pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica se incheie in forma autentica? ANS: Y 23. Forma autentica a actului constitutiv este ceruta ad probationem?

ANS: N 24. Contractul de leasing constituie titlu executoriu? ANS: Y 25. Dovada sediului social se poate face si prin martori? ANS: N 26. n prezent Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si si pot desfsura activitatea n Romnia, deoarece tara noastr doreste armonizarea legislatiei sale cu cea a Uniunii Europene ? ANS: Y 27. Adunarea General a Asociatilor poate hotr dizolvarea societtii comerciale? ANS: Y 28. Hotrrea judectoreasc prin care se constat mpiedicarea bunei desfsurri a activittii din cauza nentelegerilor dintre asociati este un motiv de dizolvare? ANS: Y 29. Fuziunea este un proces de absorbire a unei societti comerciale de ctre alt societate comercial? ANS: Y 30. Dac fuziunea a avut loc prin absorbtie, societatea absorbant preia drepturile si obligatiile societtii dizolvate? ANS: Y 31. Cnd fuziunea are loc prin contopire drepturile si obligatiile societatii fuzionate care si nceteaz activitatea trec asupra societtii nou nfiintate? ANS: Y COMPLETION 1. Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorului, acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate n termen de ......... de zile de catre cei ndreptatiti la acestea vor fi depuse de catre lichidator la banca, n contul averii debitorului, iar extrasul de cont, la tribunal. ANS: 90 2. Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor n termen de maximum ..........de zile de la data sedintei comitetului creditorilor, nstiintadu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului-verbal al sedintei comitetului creditorilor privind raportul. ANS: 20

3. Prin hotararea prin care se decide intrarea n faliment, judectorul-sindic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune ntocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator, n termen de maximum ............ zile de la intrarea n faliment, n cadrul procedurii generale, a unei liste cuprinznd numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la data intrarii n faliment, cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii; ANS: 10 4. Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii n comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de ................ lei ANS: 90.000 5. Capitalul social al unei societati cu raspundere limitat nu poate fi mai mic de ......... lei. ANS: 200 6. n societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de .......... ANS: 50 7. Fondatorii sunt obligati sa predea consiliului de administratie, respectiv directoratului, documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii, n termen de ........zile ANS: 5 8. n cazul n care cerintele legale sunt indeplinite, judectorul delegat, prin incheiere, pronuntata n termen de ........zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, n conditiile prevazute de legea privind acest registru. ANS: 5 9. In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, societatea este obligata sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult......... zile de la data constatarii acelor neregularitati. ANS: 8 10. Recursul se depune si se mentioneaza n registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de ....... zile de la data depunerii, oficiul registrului comertuli inainteaza recursul curtii de apel n a carei raza teritoriala se afla sediul societatii, iar n cazul sucursalelor nfiintate n alt judet, curtii de apel n a carei raza teritorialase afla sediul sucursalei. ANS: 3 11. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea minima a capitalului social, tinand seama de rata de schimb, astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de ............ euro. ANS: 25.000 12. Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata se divide n parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de ......... lei

ANS: 10 13. Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si fiecare acceptant a varsat n numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat n termen de ........ luni de la nmatriculare. ANS: 12