Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU

FACULTATEA DE DREPT

SPECIALIZAREA: DREPT / ID

DREPT COMERCIAL I

SUBIECTE INDIVIDUALE DE EXAMINARE

1
1. Dacă X (persoană fizică) este angajat în baza unui contract
de muncă într-o SRL cu 2 asociați (Y și Z), are X calitate de
comerciant?

Persoana fizică X nu are calitate de comerciant, ci de salariat, întrucât


conform OUG nr. 44/2008 comerciantul are obligaţia să încheie contracte sau
operaţiuni comerciale cu titlu profesional şi în nume propriu, într-un cuvânt de a
face comerţ în nume propriu. Aşadar, persoana care exercită o activitate de
comerţ în numele şi pe seama altei persoane nu dobândeşte calitatea
de comerciant.
Astfel, nu sunt comercianţi, auxiliarii de comerţ, întrucât actele
de comert pe care le încheie nu sunt în nume propiu, ci în numele şi pe seama
comerciantului la care sunt angajaţi sau pentru care lucreaza.
Din situaţia dată, reiese că persoana fizică X se află sub imperiul unui
contract individual de muncă şi nu sub imperiul unui contract cu titlu profesional
şi în nume propriu, iar potrivit art. 10 din Legea nr. 53/2003 actualizată,
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană
fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea
unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii
denumite salariu.

2. În ce situație poate debitorul să impute plata asupra unei


datorii care nu este încă exigibilă cu preferinţă faţă de o
datorie scadentă?

Debitorul poate să impute plata asupra unei datorii care nu este încă
exigibilă cu preferință față de o datorie scadentă în cazul în care s-a prevăzut
că debitorul poate plăti anticipat, întrucât potrivit art. 1507 alin. (2) din
noul Cod civil, debitorul nu poate, fără consimţământul creditorului, să impute
plata asupra unei datorii care nu este încă exigibilă cu preferinţă faţă de o datorie
scadentă, cu excepţia cazului în care s-a prevăzut că debitorul poate
plăti anticipat.

2
3. În raporturile dintre profesionişti, dacă termenul de plată
nu a fost prevăzut în contract, dobânda penalizatoare curge de
la următoarele termene:

a). după 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a


facturii sau a oricărei altei asemenea cereri echivalente de plată;
Răspuns corect conform art. 3 alin. (3) lit. a) din Legea nr.
72/2013 actualizată.

b). după 80 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a


facturii sau a oricărei altei asemenea cereri echivalente de plată;

c). după 30 de zile calendaristice de la recepţia mărfurilor sau prestarea


serviciilor, dacă data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plată
este incertă sau anterioară primirii bunurilor sau prestării serviciilor;
Răspuns corect conform art. 3 alin. (3) lit. b) din Legea nr.
72/2013 actualizată.

d). după 80 de zile calendaristice de la recepţia mărfurilor sau prestarea


serviciilor, dacă data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plată
este incertă sau anterioară primirii bunurilor sau prestării serviciilor;

Răspunsuri corecte: a). şi c).

4. Meseriașii și agricultorii individuali au obligația de a se


înmatricula în Registrul comerțului. (Adevărat sau Fals ?)

Fals, întrucât înmatricularea sau înregistrarea în registrul comerțului, nu


se aplică meseriașilor și țăranilor care își desfac produsele din gospodăria proprie
[art. 1 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului- republicată şi
actualizată].

3
4