Sunteți pe pagina 1din 3

Probleme Rezolvate

1) O societate comercială efectuează următoarele operaţiuni:


- achiziţie materii prime în valoare de 5 mil lei, inclusiv TVA
- servicii de care beneficiază societatea respectivă de 2 mil, exclusiv TVA
- desfaceri de mărfuri la intern, 10 mil, inclusiv TVA
- desfaceri de mărfuri cu plata în rate de 50 mil, exclusiv TVA, pentru care se
primeşte un avans de 60%, restul fiind achitat în rate în lunile următoare.

Calculaţi TVA de plată sau de încasat de la bugetul de stat.

Tva colectata pentru desfacere de marfuri la intern :


(10 mil / 1,19) = 8,4 mil
=>10 mil – 8,4 mil = 1,6 mil

Tva colectata pentru desfacere de marfuri cu plata in rate :


(60/100) x 50 mil = 30 mil
=>(19/100) x 30 mil = 5,7 mil

TVA colectata total :


1,6 mil + 5,7 mil = 7,3 mil

TVA deductibila pentru achizitie materii prime


(5 mil /1,19) = 4,2 mil
=>5 mil – 4,2 mil = 0,8 mil

TVA deductibila pentru servicii


(19/100) x 2 mil = 0,38 mil

TVA deductibila total :


0,8 mil + 0,38 mil = 1,18 mil

==> TVA colectata > TVA deductibila ,


=>:
TVA de plata = Tva colectata – TVA deductibila
TVA de plata = 7,3 mil – 1,18 mil = 6,12 mil

2) Care din următoarele sume este mai mare (FA10,5 = 0,621; FAA10,7 = 4,868; FA10,1
= 0,909):
a. 2000 RON primiţi acum
b. 2300 RON primiţi peste un an
c. 3000 RON ce urmează să fie primiţi peste 5 ani, în condiţiile unei rate constante a
dobânzii de 10%
d. 260 RON primiţi la finele fiecăruia din următorii 7 ani

a. VP = 2000 ron

b. VP = VV x FA10,1
VP = 2300 x 0,909 = 2090,7 ron

c. VP = VV x FA10,5
VP = 3000 x 0,621 = 1863 ron

d. VP = C x FAA10,7
VP = 260 x 4,868 = 1265,68 ron

=> : mai mare este suma de la punctual b: 2300RON primiti peste un an.

3 )asivul bilanţului se prezintă în următoarea structură:


- capitaluri proprii: 8,0 mil. lei
- obligaţii curente (decontări cu personalul, impozite, contribuţii şi taxe, furnizori):
2,0 mil. lei;
- împrumuturi pe termen scurt: 0,5 mil. lei,
- împrumuturi pe termen mediu: 0,7 mil. lei,
- împrumuturi pe termen lung: 0,4 mil. lei.

Calculaţi şi comentaţi valorile pentru: capitalul permanent; nivelul ratei de îndatorare la


termen; mărimea ratei de îndatorare generală; rata autonomiei financiare.

Capitalul permanent = capital propriu + imprumuturi pe termen mediu +


imprumuturi pe termen lung

Capitalul permanent = 8 + 0,7 + 0,4 = 9,1

Rata de indatorare la termen = (credite pe termen mediu si lung / capitaluri


proprii ) x 100
Rata de indatorate la termen = [(0,7 + 0,4) / 8] x 100 = 13,75 %

Rata de indatorare generala = (datorii totale / capital total (sau total pasiv)
Rata de indatorare generala = [(2+0,5+0,7+0,4) / (8+2+0,5+0,7+0,4)] x 100 = 31,03 %

Rata autonomiei financiare = (datorii pe termen scurt, mediu si lung / capital


propriu) x 100
Rata autonomiei financiare = [(0,5+0,7+0,4) / 8] x 100 = 20 %
4)Care este creşterea capitalului propriu al unei firme, dacă din bilanţul de la
sfârşitul exerciţiului financiar se poate constata că activul total a crescut cu 2 mil. lei faţă
de începutul exerciţiului, iar datoriile totale au scăzut cu 3 mil. lei?
Capitalul propriu = Active – Datorii sau CP = A – D
CP = (A + 2) – (D – 3) ,
=>CP = (A – D) + 5 :
=>Capitalul propriu a crescut cu 5 mil lei