Sunteți pe pagina 1din 29

CURS 7

ECONOMETRIE

1
Programa analitică

1. INTRODUCERE
2. REGRESIA LINIARĂ SIMPLĂ
3. REGRESIA LINIARĂ MULTIPLĂ
4. REGRESIA NELINIARĂ
5. VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE
REGRESIE

2
Capitolul 4 Regresia neliniară

Modelele de regresie neliniară:

-modele liniarizabile
-Modelul log-liniar: putere (power)

-Modele semilogarimice: Compound, Growth, Exponential

-Modelul cu variabila independentă logaritmată: Logaritmic

-modele polinomiale: parabolic(quadratic), cubic

3
Modele neliniare semilogaritmice
 Modelul Compound
 Modelul Growth
 Modelul Exponential

4
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Compound

 Modelul: Y   0  1  e
X

 Modelul liniarizat: ln Y  ln 0  X  ln 1  

 Interpretarea estimaţiilor parametrilor modelului


 b0: reprezintă valoarea medie a lui Y atunci când X = 0
 b1: la o creștere a variabilei independente X cu o unitate,
variabila dependentă Y crește, în medie cu (ln b1)*100%

5
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Compound
- Dacă b1>1, atunci legătura dintre cele două
variabile este directă.

- Dacă 0<b1<1, atunci legătura dintre cele două


variabile este inversă.

6
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Compound (EXEMPLU:)
 Ecuația estimată
Y  6, 680 1, 007 X

7
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Compound (EXEMPLU:)
 Ecuația estimată

Y  6, 680 1, 007 X

8
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Compound (EXEMPLU:)
 Ecuația estimată
Y  6, 680 1, 007 X
lnY  ln( 6,680 )  X ln( 1,007 )
b0  6,680
Prețul mediu al unei mașini este de 6,680 mii dolari când
nr. de cai putere este egal cu 0.
1,007>1  legătură directă între variabile
ln( 1,007 )  0,00698
Atunci când nr. de cai putere crește cu 1, prețul mașinilor
crește, în medie, cu 0,698%.
ln([1,007 )* 100% ] 9
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Growth
 0  1  X 
 Modelul: Y e
 Modelul liniarizat: lnY  0  1  X  

 Interpretarea estimaţiilor parametrilor modelului


b0
 b0: Y are valoarea medie egala cu e atunci când X = 0
 b1: la o creștere a variabilei independente X cu o unitate,
variabila dependentă Y crește, în medie cu (b1*100)%

10
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Growth (EXEMPLU:)
 Ecuația estimată

Y  e1,8990,007 X

11
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Growth (EXEMPLU:)
 Ecuația estimată

Y  e1,8990,007 X

12
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Growth (EXEMPLU:)
 Ecuația estimată
Y  e1,8990,007 X
b0  e1,899
Când nr. de cai putere este egal cu 0, prețul mediu al
mașinilor este egal cu
e1,899
. e(1,899
=6,679)
b1  0 ,007

Atunci când nr. de cai putere crește cu 1, prețul mediu al


mașinilor crește, în medie cu 0,7%. (0,007*100%)
13
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Exponential
 Modelul: Y  0  e 1  X 

 Modelul liniarizat: ln Y  ln 0  1  X  
 Interpretarea estimațiilor parametrilor modelului
 b0: Y are valoarea medie egala cu b0 atunci când X = 0
 b1: la o creștere a variabilei independente X cu o unitate,
variabila dependentă Y crește, în medie cu (b1*100)%

14
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Exponential (EXEMPLU:)
 Ecuația estimată

Y  6, 680  e0,007 X

15
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Exponential (EXEMPLU:)
 Ecuația estimată

Y  6, 680  e0,007 X

16
Modele neliniare semilogaritmice
Modelul Exponential (EXEMPLU:)
 Ecuația estimată
Y  6, 680  e0,007 X
b0  6,680

 Atunci când nr. de cai putere este egal cu zero prețul mediu al
mașinilor este egal cu 6,680 mii dolari.
b1  0 ,007
 Atunci când nr. de cai putere crește cu 1 prețul mediu al
mașinilor crește în medie cu 0,7%.

17
Modele neliniare cu variabila independentă
logaritmată Modelul Logaritmic
 Modelul: Y  0  1  ln X  
 Interpretarea estimaţiilor parametrilor modelului
 b0: Y are valoarea medie egala cu b0 atunci când X=1 sau
lnX=0
 b1: la o creștere a variabilei independente X cu 1%, variabila
dependentă Y crește, în medie cu (b1/100)

18
Modele neliniare cu variabila independentă
logaritmată
Modelul Logaritmic (EXEMPLU:)
 Ecuația estimată
Y  169,011  37,921 ln X

19
Modele neliniare cu variabila independentă
logaritmată
Modelul Logaritmic (EXEMPLU:)
 Ecuația estimată
Y  169,011  37,921 ln X

20
Modele polinomiale
Modelul Parabolic (Quadratic)
 Cel mai simplu model polinomial este
modelul parabolic.

Ecuaţia estimată a modelului parabolic este:

yx  b0  b1 x  b2 x 2

21
Modele polinomiale
Modelul Parabolic (Quadratic)

În economie, modelul polinomial este folosit pentru


descrierea relației dintre costul unitar și producția
realizată: costul unitar scade concomitent cu creșterea
producției până la un nivel optim al producției, după
care, dacă producția continuă să crească, începe să
crească și costul unitar

22
Exemplu
Cost unitar

50.00 Observed
Quadratic

40.00

30.00

20.00

10.00

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

Productia
EXEMPLU:
Modelul Parabolic (Quadratic)
 În studiul legăturii dintre costul unitar şi producţia
unui bun (sute bucăţi), înregistrate pentru un
eşantion de firme, s-au obţinut următoarele rezultate:

Coeffi cients

Unstandardized St andardiz ed
Coeffic ient s Coeffic ient s
B St d. Error Beta t Sig.
Productia -25.795 3.895 -5. 322 -6. 623 .000
Productia ** 2 2.114 .351 4.842 6.026 .001
(Cons tant) 89.041 9.231 9.646 .000

24
EXEMPLU:
Modelul Parabolic (Quadratic)
Model Summary

Adjusted Std. Error of


R R Square R Square the Estimate
.941 .886 .853 4.484
The independent variable is Productia.

ANOV A

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Regres sion 1091.326 2 545.663 27.133 .001
Residual 140.774 7 20.111
Total 1232.100 9
The independent variable is Produc tia.

25
EXEMPLU:
Modelul Parabolic (Quadratic)
Interpretare:
 b2>0, deci legătura de tip parabolic admite un punct de
minim. b2=2,114

 Coordonatele punctului de minim arată nivelul optim al


producției pentru care costul unitar este minim. Abscisa
acestui punct este:
-b1/2b2=25,79/4,22=6,11. Pentru o producție de 6,11 sute
bucăți din produsul A, costul este minim.
Modele polinomiale
Modelul Cubic
Ecuația estimată a modelului cubic este de forma:
yx  b0  b1 x  b2 x  b3 x
2 3

În economie acest model este folosit pentru descrierea


relației dintre costul total și valoarea producției.
Pentru acest tip de legătură se poate determina
punctul de inflexiune al curbei, prin anularea
derivatei de ordinul 2 in X.

27
Modele polinomiale
Modelul Cubic

Grad de urbanizare (%)


100

80

60

40

20

0 5000 10000 15000 20000 25000

PIB / loc
Modele polinomiale
Modelul Cubic
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
PIB 2,931 ,071 1,197 41,218 ,000
PIB ** 2 -3,9E-007 ,000 -,361 -4,932 ,000
PIB ** 3 7,73E-014 ,000 ,165 . .
(Constant) -3962,660 11506,083 -,344 ,737

Ecuația estimată este de forma:

Y  3962,66  2,931  X  3,9  107  X 2  7 ,73  1014  X 3

S-ar putea să vă placă și