Sunteți pe pagina 1din 22

Analiza surselor de finanțare ale

întreprinderii
S.C. AURORA S.A.

Student:

Tiron Maria

Anul II, Contabilitate si Informatica de Gestiune

Grupa: 27

Profesor coordonator: Oprea Otilia Roxana

Disciplina: Finanțe

IAŞI, 2018

1
Introducere................................................................................................................................................4
Capitolul 1-Prezentarea generala a firmei S.C. Aurora S.A..................................................................4
1.1 Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii....................................................5
1.1.1 Obiectul de activitate.........................................................................................................5
1.1.2 Structura actionariat.........................................................................................................5
1.2 Piata si concurenta.................................................................................................................6
Capitolul 2. Structura surselor de finantare............................................................................................6
2.1 Descrierea surselor de finantare ale S.C. Aurora S.A pentru ultimile trei exercitii financiare 7
2.1.1 Principalele surse de finantare ale companiei.........................................................................7
2.1.2 Sursele de finantare ale companiei Aurora S.A.(marimi absolute si relative)......................8
2.1.3 Prezentarea datelor din tabele.................................................................................................9
2.2 Evolutia in structurii surselor de finantare a intreprinderii Aurora S.A. in perioada 2015-2017
.........................................................................................................................................................11
2.2.1. Grafice tip 100% stacked pentru principalele surse de finantare in perioada analizata..11
2.2.2 Explicarea evolutiilor surselor de finantare ale intreprinderii............................................12
Capitolul 3. Analiza mutatiilor in structura capitalurilor proprii si a factorilor de influenta (pentru ultimele
trei exercitii financiare)................................................................................................................................12
3.1 Structura capitalurilor proprii ale S.C. Aurora S.A in perioada 2015-2017............................13
3.1.1 Capitalurile proprii ale S.C. Aurora S.A..............................................................................13
3.1.2 Modificarea nominala relativa anuala pentru fiecare element al capitalului propriu.......13
3.1.3 Structura capitalurilor proprii cu ajutorul graficelor de structura....................................14
3.2.2 Explicarea evolutiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii.......................17
Capitolul 4.Analiza mutatiilor in structura resurselor imprumutate pentru ultimele trei exercitii financiare
........................................................................................................................................................................ 18
4.1 Structura resurselor imprumutate la compania S.C. Aurora S.A. in perioda 2015-2017........18
4.1.1 Tabel ce contine resursele imprumutate ale firmei S.C. Aurora S.A. in perioada 2015-2017
18
4.1.2 Tabel cu modificarea nominala relativa anuala a resurselor imprumutate......................19
4.1.3 Prezentarea structurii resurselor imprumutate cu ajutorul graficelor de tip structura exprimate in
marime relativa................................................................................................................................20
4.2. Analiza evolutiei resurselor imprumutate si a principalilor factori de influenta....................22

2
4.2.1 Grafic privind evolutia principalelor componente ale resurselor imprumutate in valori
procentuale.......................................................................................................................................22
4.2.2 Explicarea evolutiilor principalelor componente are resurselor imprumutate..................23
Concluzii...................................................................................................................................................23
Bibliografie:.............................................................................................................................................23

3
Introducere
Intreprinderea este o unitate institutionala de baza a economiei nationale care se
caracterizeaza printr-un gen specific de activitate, functionalitate, organizare tehnologica,
prin capacitatea de a produce bunuri, de a se conduce si gestiona rational, precum si prin
autonomia sa financiara.(wordpress.com)

Pentru a putea functiona orice societate are la baza o activitate de finantare, aceasta fiind
reprezentata de totalitatea operatiilor desfasurate pentru obtinerea resurselor necesare
obiectului de activitate. Pentru inceput societatea functioneaza pe baza capitalului social
constituit si pe baza resurselor atrase de la persoane fizice reprezentate de
asociati/actionari. In primul an de activitate al unei societati, capitalul propriu va fi
reprezentat de capitalul social si rezultatul curent al exercitiului, iar pe parcursul
desfasurarii activitatii, resursele atrase se vor concretiza si in datorii comerciale, fiscale,
sociale si chiar in credite bancare pe termen scurt si/sau lung, acestea fiind definite ca
resurse straine sau imprumutate.In anii urmatori la capitalul propriu se vor adauga si
rezerve, provizioane, rezultatul reportat, venituri in avans, etc. Raportul dintre capitalul
propriu si resursele imprumutate trebuie sa fie unul supraunitar pentru a oferi bonitate
financiara societatii.

Capitolul 1-Prezentarea generala a firmei S.C. Aurora S.A.

S.C. Aurora S.A. Targu Frumos este una dintre primele fabrici de incaltaminte din Romania.Aceasta a
fost infiintata in anul 1976, in urma lucrarilor de investitii, urmand ca in anul 1991 sa fie transformata in
forma actuala, de societate pe actiuni.

In prezent S.C Aurora S.A. Targu Frumos se ocupa cu desfasurarea activitatilor de productie si
comercializare a incaltamintelor pentru copii, femei si barbati.Intreaga gama sortimentala de incaltaminte
este realizata cu fete din piele naturala si inlocuitori, iar talpa este aplicata prin lipire.

4
1.1 Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii

1.1.1 Obiectul de activitate


S.C. Aurora este o societate pe actiuni cu sediul in Tg. Frumos, judetul Iasi, Strada Stefan cel Mare , nr.8,
fiind inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J22/329/1991 si codul unic de inregistrare
RO2000732, codul CAEN 1520.

Domeniul de activitate : Tabacirea si finasarea pieilor;fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, a


harnasamentelor si incaltamintei.

1.1.2 Structura actionariat

Tabel 1 Structura actionariatului societatii din data de 30.06.2018

Actionari Actiuni Pondere(%)


S.C. Amplo S.A. 70.063 38,2866
jud.Prahova
Alti actionari 65.706 35,9057
Sandulescu Ilie 47.227 25,8077
Total 182.996 100
Sursa: prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

Figura 1. Structura actionariat la S.C Aurora S.A.

Sursa:
26% prelucrare
38% proprie, dupa
www.bvb.ro

S.C. Amplo S.A.


Alti actionari
Sandulescu Ilie

36%

5
Sursa: prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

1.2 Piata si concurenta

S.C. Aurora S.A. se ocupa cu desfasurarea activitatilor de productie si comercializare a


incaltamintelor pentru copii, femei si barbati.

Principalii competitori ai S.C. Aurora S.A. sunt :

1. S.C. Angela International S.R.L.


2. S.C. Stefana S.R.L.
3. S.C. Iolim S.R.L.
4. S.C. Dielle Shoes S.R.L.
5. S.C. Rieker Romania S.R.L.
6. S.C. Rekord S.R.L.
7. S.C. Raffaello Shoes S.R.L.

Intreprinderea de incaltaminte S.C Aurora S.A. a incheiat parteneriate cu diverse magazine precum:
Batta, Clarks, Donna, Effegi, Colan si Manas, restul productiei mergand catre firma Gartec din Husi si
doar o mica parte fiind comercializata la magazinul de desfacere propriu.

Capitolul 2. Structura surselor de finantare

Finantarea reprezinta procesul prin care firma isi constituie fondurile banesti necesare
infiintarii, functionarii si dezvoltarii unei intreprinderi. Sursele acesteai reflecta
provenienta resurselor financiare pe care le imparte in surse straine si surse proprii .
Mentionam faptul ca sursele de finantare straina au un caracter rambursabil, ele fiind
purtatoare de dobanzi, in schimb cele proprii au caracter permanent.

2.1. Descrierea surselor de finantare ale S.C. Aurora S.A pentru ultimile trei
exercitii financiare

6
Intreprinderea S.C. Aurora S.A isi constituie fondurile banesti atat din resurse proprii, cat
si din resurse imprumutate.

2.1.1 Principalele surse de finantare ale companiei

Capital social reprezinta componenta de baza a capitalurilor proprii ale unei intreprinderi, ce
incorporeaza subscriptiile efectuate de asociati in cazul S.A.

Rezultatul reportat este pierderea exercitiilor financiare precedente neacoperita.

Rezerve din reevaluare surplusul de valoare rezultat in urma reevaluari imobilizarilor necorporale,
calculata ca diferenta intre valoare justa si valoare neta contabila.

Rezervele reprezinta sumele constituite de catre societate din rezultatul brut pentru rezerve legale, in
limita de 20% din capitalul social si sume constituite din rezultatul net pentru alte rezerve care ar putea fi
folosite insituatiile in care apar importante cheltuieli neprevazute.

Imprumuturile sunt atrageri de fonduri de catre societate, de regula contractate de la banca,care trebuiesc
rambursate in termen de pana la 1 an(termen scurt) sau rambursate intr-o perioada mai mare de 1
an(termen lung), si de la persoane fizice, in caz exceptional.

Impozit pe profit curent reprezinta datoria fiscala, constituita anual in cota de 16% din profitul impozabil.

Figura 2.Principalele surse de finantare ale S.C. Aurora S.A

1.capital social
2.rezerve
Capitaluri proprii 3.rezerve din reevaluare
4.rezultatul exercitiului si rezultatul
reportat

Surse de finantare

1.datorii comerciale pe termen scurt


2.imprumuturi pe termen scurt
Capitaluri straine
3.datorii privind impozitul pe profit
4.alte datorii

7
Sursa: prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

2.1.2 Sursele de finantare ale companiei Aurora S.A.(marimi absolute si


relative)

TABEL 3. Sursele de finantare ale S.C. Aurora S.A. in marime absoluta(lei)

Denumire indicator 2015 2016 2017

Surse de finantare proprii


Capital social 457490 457490 457490
Rezerve din reevaluare 162297 162297 151652
Rezerve 1968893 1968893 1979537
Rezultatul reportat 416307 402239 386642
Rezultatul exercitiului 14749 15597 16373
Total capitaluri proprii 2187122 2202038 2218410
Surse straine de finantare
Datorii curente
Datorii comerciale 298290 214862 212926
Imprumuturi pe termen scurt 6023 0 0
Datorii privind impozitul pe profit current 23004 26436 29772
Alte datorii 1116154 1162691 1231605
Total datorii curente 1443471 1403989 1474303
Datorii pe termen lung 0 0 0
Total datorii 1443471 1403989 1474303
Total capitaluri proprii si datorii 3630593 3606027 3692713
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

TABEL 4. Sursele de finantare ale S.C. Aurora S.A. in marime relativa(%)

Denumire indicator 2015 2016 2017

Surse de finantare proprii


Capital social 12,60% 12,69% 12,39%
Rezerve din reevaluare 4,47% 4,50% 4,11%
Rezerve 54,23% 54,60% 53,61%
Rezultatul reportat 11,47% 11,15% 10,47%
Rezultatul exercitiului 0,41% 0,43% 0,44%
Total capitaluri proprii 60,24% 61,07% 60,08%
Surse straine de finantare
Datorii curente

8
Datorii comerciale 8,22% 5,96% 5,77%
Imprumuturi pe termen scurt 0,17% 0,00% 0,00%
Datorii privind impozitul pe profit
curent 0,63% 0,73% 0,81%
Alte datorii 30,74% 32,24% 33,35%
Total datorii curente 39,76% 38,93% 39,92%
Datorii pe termen lung 0,00% 0,00% 0,00%
Total datorii 39,76% 38,93% 39,92%
100,00 100,00 100,00
Total capitaluri proprii si datorii % % %
Sursa:Prelucrare proprie, date preluate de pe www.bvb.ro

2.1.3 Prezentarea datelor din tabele

Analizand datele din tabelele de mai sus, observam ca, in anul 2015, capitalul propriu
are o pondere de 60,24%, iar resursele imprumutate detin o pondere de 39,76%, acestea
completand diferenta pana la 100%. In anul 2016 putem remarca faptul ca ponderea
capitalului social a inregistrat o usoara creste cu 0,83% , fata de anul anterior, ajungand la
61,07%, iar procentul resurselor imprumutate este de 38,93%. In anul urmator(2017), se
observa o scadere a capitalul propriu cu 0,99% fata de 2016 si cu 0,16 fata de 2015, si o
crestere a ponderii resurselor imprumutate, aceasta ajungand la 39,92 %, intrucat
societatea a contractat un credit bancar pe termen scurt si s-a observat o crestere a
datoriilor fiscale fata de bugetul statului cu o rata de 54,78% in raport cu anul precedent.

Principala sursa de finantare, raportandu-ne la cei trei ani , a S.C. Aurora S.A o constituie
capitalul propriu, acesta detinand o pondere de 60% din total resurselor.

9
Figura 3.Structura capitalurilor proprii si a resurselor imprumutate in perioada 2015-2017

Structura surselor de finantare in perioada 2015-


2017
Capital propriu Capital imprumutat

60.24% 61.07% 60.08%

39.76% 38.93% 39.92%

2015 2016 2017

Sursa: Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

2.2 Evolutia in structurii surselor de finantare a intreprinderii Aurora


S.A. in perioada 2015-2017
2.2.1. Grafice tip 100% stacked pentru principalele surse de finantare
in perioada analizata

Figura 4. Sursele de finantare ale S.C Aurora S.A in perioada 2015-2017 in marimi
relative (%)

10
100% 0.00% 0.00% 0.00%
90%
80% 39.76% 38.93% 39.92%
70%
60%
50%
40%
30% 60.24% 61.07% 60.08%
20%
10%
0%
2015 2016 2017

capitalul propriu resurse pe termen scurt resurse pe termen lung

Sursa: Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

Figura 5.Sursele de finantare ale S.C Aurora S.A in perioada 2015-2017 in marimi
absolute(lei)

1443471 1403989 1474303

Resurse pe termen lung


Resurse pe termen scurt
Capital propriu
2187122 2202038 2218410

2015 2016 2017

Sursa: Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

11
2.2.2 Explicarea evolutiilor surselor de finantare ale intreprinderii

Constatam, examinand figurile de mai sus, ca gradul de indatorare al S.C. Aurora S.A, in
perioada analizata a fost de 39,76% in anul 2015, de 38,93% in 2016 si de 39,92% in anul 2017,
ceea ce arata ca firma isi deruleaza activitatea in conditii optime(gradul de indatoarare este mai
mic de 50%), deci sursa principala de finantare este reprezentata de resursele proprii.Toate
aceste rezultate obtinute de societate conferindu-i acesteia bonitate pe piata financiara.

Capitolul 3. Analiza mutatiilor in structura capitalurilor proprii si a


factorilor de influenta (pentru ultimele trei exercitii financiare)

In acest capitol, se vor analiza in profunzime elemetele constitutive ale capitalurilor


proprii si mutatiile suferite in structura acestora.Asa cum s-a constatat deja, capitalurile
proprii reprezinta sursa principala de finantare a societatii Aurora S.A., ceea ce ofera un
punct forte pentru intreprindere in mediul de afaceri.

3.1 Structura capitalurilor proprii ale S.C. Aurora S.A in perioada 2015-2017

3.1.1 Capitalurile proprii ale S.C. Aurora S.A

Tabel 5.Componentele capitalului propriu ale S.C.Aurora.S.A in perioada 2015-2017


Denumire indicator 2015 2016 2017
Capital social 457490 20,92% 457490 20,78% 457490 20,62%
Rezerve din reevaluare 162297 7,42% 162297 7,37% 151652 6,84%
196889 196889 197953
Rezerve 3 90,02% 3 89,41% 7 89,23%
Rezultatul reportat -416307 -19,03% -402239 -18,27% -386642 -17,43%
Rezultatul exercitiului 14749 0,67% 15597 0,71% 16373 0,74%
218712 100,00 220203 100,00 221841 100,00
Total capitaluri proprii 2 % 8 % 0 %
Sursa: Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

12
3.1.2 Modificarea nominala relativa anuala pentru fiecare element al capitalului
propriu

Tabel 6. Modificarea nominala anuala pentru fiecare element al capitalului propriu


Denumire 2014 MODIFICARE 2015 MODIFICARE 2016
indicator A NOMINALA A NOMINALA
RELATIVA RELATIVA
Capital social 457490 0% 457490 0% 457490

Rezerve din 162297 0% 162297 Scade cu 6,56% 151652


reevaluare
Rezerve 1968893 0% 1968893 Creste cu 0,54% 1979537

Rezultatul 14749 Creste cu 5,75% 15597 Creste cu 4,97 16373


exercitiului
Rezultatul 416307 Scade cu 3,37 402239 Scade cu 3,87 386642
reportat
Sursa: Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

Analizand modificarile nominale relative din tabelul anterior, putem constata atat
modificari pozitive, cat si modificari negative ale componentelor specificate.Singura
componenta care nu a suferit modificari este capitalul social in aceasta perioada de timp.
Rezervele din reevaluare au scazut cu 6,56% , ceea ce inseamna in valoare nominala suma
de 10644 lei, fiind contabalansata de cresterea cu 0,54% a altor rezerve, avand aceeasi
valoare nominala de 10644lei. Deci putem constata ca scaderea rezervelor din reevaluare
adunata cu cresterea rezervelor, au un efect nul asupra modificarii de ansamblu a
capitalurilor proprii. Rezultatul exercitiului curent in aceasta perioada cunoaste cresteri
nesemnificative de la an la an, modificarea lui provocand fluctuatii mici in totalul
capitalurilor proprii.Desi rezultatul reportat se modifica in sens negativ, asta determina
cresteri in structura capitalurilor proprii, deoarece aceasta componenta reflecta pierderea
exercitiilor precedente, deci diminuarea pierderii determina fluctuatii pozitive per
ansamblul capitalurilor proprii.

3.1.3 Structura capitalurilor proprii cu ajutorul graficelor de structura

13
Figura 6. Structura capitalurilor proprii a S.C Aurora S.A. in anul 2015

14% 0% 15%
5%

capital social
rezerve
rezerve din reevaluare
rezultatul reportat
rezultatulexercitiului

65%

Sursa: Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

Figura 7.Structura capitalurilor proprii in anul 2016


13% 1% 15%
5%

Capital social
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului

65%

Sursa: Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

Privind figura de mai sus putem observa ca, in anul 2016, s-au produs modificari in structura
capitalurilor proprii fata de anul precedent si anume:

14
Capitalul social a scazut de la 20,92% in anul 2015, la 20,78% in anul 2016, la fel si rezervele de
la 90,02 % in anul 2015, la 89,41% in anul 2016; rezervele din reevaluare au inregistrat si ele o
scadere de la 7,42% in anul 2015 la 7,37% in anul 2016, la fel si rezultatul reportat de la -19,03 %
in 2015, la -18,27% in 2016. Singurul element care a inregistrat o crestere a fost rezultatul
exercitiului , de la 0,67% in anul 2015, la 0,71% in anul 2016.

Figura 8.Structura capitalurilor proprii in anul 2017

13% 1% 15%
5%

Capital social
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului

66%

Sursa: Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

Privind figura 8, remarcam faptul ca rezultatul exercitiului a crescut de la 0,71 , la 0,74,


iar celelalte elemente au scazut .

15
3.2 Analiza evolutiei structurii capitalurilor proprii si a principalilor factori de
influenta

3.2.1.Grafic privind evolutia principalelor componente ale capitalurilor proprii in


marime relativa

Figura 9. Evolutia principalelor componente ale capitalurilor proprii

0.67% 0.71% 0.74%

90.02% 89.41% 89.23% rezultatul exercitiului


rezultatul reportat
rezerve
rezerve din reevaluare
capital social
7.42% 7.37% 6.84%
20.92% 20.78% 20.62%

-19.03% -18.27% -17.43%

Sursa: Sursa: Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

16
3.2.2 Explicarea evolutiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii

Capitalul social al firmei a inregistrat o mica scadere in anul 2016, fata de anul 2015 cu
0,14%, iar in anul 2017 a inregistrat tot o scadere fata de anul anterior cu 0,16%.

Rezervele au inregistrat scaderi treptate, atat in anul 2016 ( cu 0,61%), cat si in anul 2017
(cu 0,18%), fiecare raportandu-se la anul precedent.

Rezervele din reevaluare inregistreaza si ele o scadere, de la un procent de 20,92% in anul


2015, ajungand la 20,78% in anul 2016, respectiv 20,62% in anul 2017.

Rezultatul exercitiului, privind cei trei ani, a inregistrat cresteri, atat in anul 2016, cu 0,04
% fata de 2015, cat si in 2017, cu 0,03%.

Rezultatul reportat reflecta pierderile rezultate din exercitiile financiare. Se remarca,


prinvind cei trei ani, o scadere a valorii acestuia de la -19,03% in anul 2015, la -18,27% in
2016( cu 0,76%), iar in anul 2017 ajungand la -17,43%( cu 0,84%).

Capitolul 4.Analiza mutatiilor in structura resurselor imprumutate


pentru ultimele trei exercitii financiare

Resursele imprumutate reprezinta datorii fata de diferiti terti(banci, furnizori) create atunci cand
firma nu are suficiente fonduri pentru a-si continua activitatea.

4.1 Structura resurselor imprumutate la compania S.C. Aurora S.A. in perioda 2015-
2017

4.1.1 Tabel ce contine resursele imprumutate ale firmei S.C. Aurora S.A. in
perioada 2015-2017

Tabel 7.Resursele imprumutate ale firmei S.C. Aurora S.A., in marime absoluta(lei)

17
Denumire indicatori 2015 2016 2017
Datorii curente      
Sursa:
Datorii comerciale 298290 214862 212926
Imprumuturi pe termen scurt 6023 0 0
Datorii privind impozitul pe profit
current 23004 26436 29772
Alte datorii 1116154 1162691 1231605
Total datorii curente 1443471 1403989 1474303
Datorii pe termen lung 0 0 0
Total datorii 1443471 1403989 1474303
Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

4.1.2 Tabel cu modificarea nominala relativa anuala a resurselor imprumutate

Tabel 8.Modificarea nominala relativa anuala a resurselor imprumutate

Modificarea nominala Modificarea


Denumire indicator 2015 relativa 2016 nominal relative 2017
Datorii comerciale 298290 Scade cu 27,96% 214862 Scade cu 0,90% 212926
Imprumuturi pe termen scurt 6023 Scade cu 100% 0 0% 0
Datorii privind impozitul pe profit
curent 23004 Creste cu 14,91% 26436 Creste cu 12,61% 29772
116269
Alte datorii 1116154 Creste cu 4,16% 1 Creste cu 5,92% 1231605
Datorii pe termen lung 0 0% 0 0% 0
Sursa: Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

In tabelul 8, putem observa modificarile ce s-au produs asupra datoriilor in ultimele trei
exercitii financiare.Modificarile au fost atat negative, cat si pozitive, asadar datoriile
comerciale si imprumuturile au scazut semnificativ, fapt ce nu face decat sa ne bucure, in
schimb datoriile privind impozitul pe profit curent si alte datorii au crescut.

4.1.3 Prezentarea structurii resurselor imprumutate cu ajutorul graficelor de tip


structura exprimate in marime relativa

18
Figura 10 .Structura resurselor imprumutate in anul 2015

21%

datorii comerciale
0%
imprumuturi pe termen scurt
2% datorii privind impozitul pe
profit
alte datorii
datorii pe termen lung

77%

Sursa; Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

Privind figura 10, putem afirma ca ponderea cea mai mare din totalul resurselor imprumutate
este reprezentata de alte datorii cu 77,32%, urmata de datoriile comerciale de 20,66%.
Imprumuturile pe termen scurt si datoriile privind impozitul pe profit curent detin cele mai mici
ponderi, de 0,42%, respectiv 1,6% , iar imprumuturile pe termen lung sunt 0%, ceea ce
inseamna ca nu avem imprumuturi pe termen lung

Figura 11 . Structura resurselor imprumutate in anul 2016

15%

2%

datorii comerciale
imprumuturi pe termen scurt
datorii privind impozitul pe profit
alte datorii
datorii pe termen lung

83%

19
Sursa; Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

In figura 11, putem observa unele modificari, fata de anul precedent, cum ar fi disparitia
imprumuturilor pe termen scurt, micsorarea datoriile comerciale de la 20,66%, la 15,30%
si majorarea altor datorii de la 77,32%, la 82,81% si a datoriilor privind impozitul pe
profit curent de la 1,60%, la 1,89%.

Figura 12 .Structura resurselor imprumutate in 2017

Structura resurselor imprumutate in anul 2017


14% datorii comerciale
2% imprumuturi pe termen scurt
datorii privind impozitul pe profit
curent
alte datorii
datorii pe termen lung

84%

Sursa; Prelucrare proprie, dupa www.bvb.ro

In anul 2017, observam o mica scadere a datoriilor comerciale de la 15,30% inregistrate in


2016, la 14,44%, si o crestere a altor datorii de la 82,81%, la 83,54%, precum si a
datoriilor privind impozitul pe profit curent de la 1,89%, la 2,02 %.

4.2. Analiza evolutiei resurselor imprumutate si a principalilor factori de influenta

4.2.1 Grafic privind evolutia principalelor componente ale resurselor imprumutate


in valori procentuale

20
Figura 13.Evolutia structurii resurselor imprumutate ale S.C. Aurora S.A in perioda 2015-2017

100%
90%
80%
70%
77.32% datorii pe termen lung
60% 82.81% 83.54% alte datorii
50% datorii privind impozitul pe
profit
40%
imprumuturi pe termen scurt
30% datorii comerciale
20% 1.60%
1.89% 2.02%
10% 20.66% Sursa; Prelucrare
15.30% 14.14%
0% proprie, dupa
2015 2016 2017 www.bvb.ro

4.2.2 Explicarea evolutiilor principalelor componente are resurselor imprumutate

Privind in ansamblu tot cei trei ani, putem afirma ca cele mai mari procente sunt detinute de alte
datorii, iar cele mai mici procente sunt reprezentate de datorii privind impozitul pe profit. Pe
parcursul celor trei ani au fost elemente care au disparut(imprumutul pe termen scurt), ca urmare
a achitarii acestuia.

Concluzii

Scopul proiectul a fost cercetarea surselor de finantare ale S.C. Aurora S.A. pentru a determina
modificarile de baza ce au aparut in ultimele trei exercitii financiare .

Asadar, in primul capitol au fost subliniate aspecte generale legate de firma, obiectul de activitate,
structura actionariatului, competitori si clienti.

21
In al doilea capitol am vorbit despre structura surselor de finantare si evolutia acesteia, cuprinzand atat
finantarea proprii, cat si cea straina.

In cel de-al treilea capitol ne-am axat pe sursa de finantare proprie, si anume capitalul propriu si evolutia
acestuia pe parcursul celor trei ani, 2015, 2016, 2017. De subliniat faptul ca capitalul propriu a S.C.
Aurora S.A are o pondere de peste 60%, atat in 2015, cat si in 2016 si 2017 din totalul surselor de
finantare , ceea ce reflecta ca firma are o anumita autonomie financiara .

In cel de-al patrulea capitol, s-a prezentat sursa de finantare straina, ce reflecta resursele atrase de
companie pentru a-si continua in mod normal activitatea.Un aspect esential rezultat din acest capitol, il
reprezinta ponderea mica pe care o au resursele imprumutate, aceasta fiind mai mica de 40% din totalul
surselor de finantare.

In final, facand o retrospectiva, putem afirma cu incredere ca S.C. Aurora S.A are o independenta mare
pe plan financiar, deoarece acesta se bazeaza mai mult pe resursele proprii, decat pe cele imprumutate.

Bibliografie:

1.Finantele intreprinderii-suport de curs


2.www.bvb.ro

3.www.aurorashoes.ro

22