Sunteți pe pagina 1din 28

Proiect Finante

ANALIZA SURSELOR DE
FINANTARE ALE
ÎNTREPRINDERII
Antibiotice S.A.

Student:Niţă Mădălin

Grupa: CIG:27

Disciplina: Finanțe

Profesor coordonator: Oprea Otilia

1
Cuprins
Capitolul 1Prezentarea generala a intreprinderii Antibiotice SA..................................................4
1.1 Obiect de activitate..............................................................................................................4
1.2 Structura actionariat..............................................................................................................9
1.3 Piața pe care activează...........................................................................................................9
Capitolul II: Structura surselor de finanțare...............................................................................13
2.1.2 Sursele de finanțare ale companiei Antibiotice S.A.(mărimi absolute și relative).............13
2.1.3 Prezentarea datelor din tabele......................................................................................15
2.2 Evoluția structurii în structura surselor de finanțare ale întreprinderii Vrancart S.A. în
perioada 2015-2017...................................................................................................................18
2.2.1 Grafice tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare în perioada analizată.
...............................................................................................................................................18
2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii.......................................19
Capitolul III: Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a factorilor de influenţă.......20
3.1 Structura capitalurilor proprii la compania Antibiotice SA în perioada 2014-2017..............20
Capitolul IV Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate.........................................22
4.1. Structura resurselor împrumutate la compania Antibiotice SA în perioada 2014-2017......22
4.1.1 Tabel ce conține resursele împrumutate ale firmei S.C. Antibiotice S.A. în perioada
2015-2017..............................................................................................................................22
4.1.2 Tabel cu modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate...................23
4.1.3 Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul graficelor de tip structură
exprimate în mărime relativă.................................................................................................24

2
Introducere

Firma de Antibiotice Iași este o companie farmaceutică fondata în România încă


din anul 1955. Este o societate pe acțiuni, în curs de privatizare, acționarul majoritar al
firmei, fiind statul roman, prin intermediul A.V.A.S. (Agenția pentru valorificarea
activelor statului). Compania Antibiotiece Iaşi este listată la Bursa de Valori București,
în Categoria I, cu ATB ca simbol.

Eu îmi propun ca în acest proiect să analizez compania şi să vă prezint fiecare


detaliu, în ceea ce privește importanţa acestei firmei în Municipiul Iași și locul pe care îl
ocupă aceasta în acel clasament de comercializarea de produse farmaceutice din clasa
antibioticelor.

Firma Antibiotice Iaşi, este situată în primii liderii ai pieței concurente și este una
din cei mai importanți exportatori romani, produsele lor, fiind distribuite în ultimi ani,
în peste 40 de tari din tot universul. Parteneriatele externe se număra la peste 55, în
continuare preocupată de extinderea pieței de desfacere din Africa, Europa Asia și
America. În ultimii ani, campania a dezvoltat diverse segmente,urmând trendul de
dezvoltare al pieței de medicamente Romanești, compania a dezvoltat în nume propriu
segmentul de produse cardiovasculare, sistemul nervos central și pareparate
dermatologice.

În primul capitol, voi oferi câteva date generale referitoare la firma și situația
acesteia la nivel internaţional cât şi naţional. În următoarele capitole, voi analiza situația
financiară a acesteia dar şi creșterea sau scăderea ponderii în perioada 2014-2017.

3
Capitolul 1Prezentarea generala a intreprinderii Antibiotice SA

Cu știință și suflet, alături de oameni


„La Antibiotice fabricăm medicamente generice de calitate certificată la nivel
internațional, cu știință și suflet, pentru a crește accesul pacienților, medicilor și
farmaciștilor la mijloace valoroase de îngrijire a sănătății.

Urmărindu-ne cu consecvență țintele, am ajuns în al 60-lea an de existență un


brand recunoscut în România, care aduce sănătate pentru milioane de oameni din țara
și un partener de încredere ce dezvoltă relații comerciale în 73 tari ale lumii.

Portofoliul nostru de 149 medicamente acoperă o gamă largă de arii terapeutice,


strategia de dezvoltare fiind focusată astăzi pe medicamentele din clasele
antiinfecțioase, cardiovascular, oncologie, sistem nervos central, dar și pentru
profilaxie și creșterea calității vieții.”

1.1 Obiect de activitate


De la Penicilină, primul produs fabricat în 1955, compania a fabricat sute de
substanțe farmaceutice. Astăzi, Antibiotice SA este unul din cei mai importanți
producători romani de medicamente generice care continuă să însănătoșească generații
de oameni.

Pe piața internă, Antibiotice SA se diferențiază ca principal producător de


medicamente antiinfecțioase și singurul producător de substanțe active obținute prin
biosinteză.

Dezvoltă și produc medicamente generice de uz uman (149 de produse),


medicamente veterinare și substanța activă Nistatină.
Medicamentele generice se adresează cu precădere pacienților cu boli infecțioase, dar și
patologiilor cardiovasculare, dermatologice, digestive, oncologice și ale sistemului
4
nervos central. Misiunea companiei este de a face medicamentele valoroase mai
accesibile ca mijloc de îngrijire a sănătății pentru pacienți, medici și farmaciști. Își pun
întotdeauna forța în slujba celor care au nevoie de sprijinul lor.

Calitatea produselor Antibiotice este atestată de principalele forme de certificare :


Good Manufacturing Practice pentru toate cele opt fluxuri de fabricație,Certificatul de
Conformitate cu Farmacopeeea Europeana (COS) și autorizaia Food and Drug
Administration (FDA) pentru producția de Nistatină și pentru fabricația de produse
injectabile.

Compania a obținut diplome cum ar fi:

5
6
„Rezultatele companiei noastre au fost recunoscute de-a lungul timpului de
principalele organisme și autorități naționale și internaționale din industria
farmaceutica. Distincțiile importante primite vizează performanțele economice și
financiare, standardele de calitate și recunoaștrea implicării în comunitate.”

7
Cât despre viziune...
Spiritul hipocratic ce îndrumă practica medicinii și farmaciei le ghidează acțiunile.
Sunt cinstiți, umani și preocupați de modernizarea activității și produselor. Ei cred că
un medicament valoros nu este neapărat unul scump, ci unul pe care oamenii și-l pot
permite și care le aduce un câștig rezonabil. Un câștig ce îi satisfac pe acționari, iar lor
le permit să țintească spre performanță, investind continuu în oameni, tehnologie și
parteneriate alese cu exigență.

Investițiile în cercetare,calitate precum și în modernizarea tehnologiilor de


fabricatie au făcut din Antibioticile o companie profitabila,dinamică,atractivă pentru
investitori.

Acțiunile companiei Antibiotice sunt listate la Bursa de Valori București ,


categoria I , din aprilie 1997 . În același an , acțiunile companiei au fost incluse în
componenta indicelui BET (Bucharest Exchange Trading Index ) . Din 2005 acțiunile
ATB intra în structura indicelui ROTX (Romanian Traded Index) al Bursei din Viena,
iar în 2007 în cea a indicelui Dow Jones Wilshire Global Total Market Index a Bursei
din New York. În prezent, pe piața BVB, acțiunile Antibioticele sunt incluse în indicele
BET-XT (ce reflecta evoluția prețurilor celor mai lichide 25 de companii) și în BET-C
(indicele compozit, ce înregistrează evoluția prețurilor tuturor companiilor listate, cu
excepția SIF-urilor).

8
1.2 Structura actionariat

Organigrama Antibiotice SA

1.3 Piața pe care activează

Piața internă

Cel mai important producător român de antiinfectioase.

 Liderul pieței interne în producția de pulberi injectabilie;

9
în producția de unguente, creme, geluri și
supozitoare(din punct de vedere al consumului)

 Lider pe domeniul medicamentelor generice cu prescripție, destinate


spitalelor.

 Producătorul român al gamei complete de antituberculoase esențiale.

Piața externă

Antibiotice este unul din cei mai importanți exportatori români de medicamente în
formă finite și de Nistatină (substanță activă).

Dezvoltarea afacerilor pe piețele Comunitatii Europene, SUA, Rusia, statelor CSI


și Africii de Nord reprezintă o prioritate în strategia companiei Antibiotice.

Avantaje competitive
 Deține certificări internationale de calitate: FDA
(Food and Drug Administration) și Cos (certificate de conformitate emis de
European Directorate for the Quality of the Medicines);

 Deține un modern centru de cercetare –


realizează documentării complete pentru obținerea de autorizații de punere pe
piață a medicamentelor (studii de cercetare – dezvoltare, studii de
bioechivalenta, întocmite dosare în format CTD).

Competitori

Piaţa farmaceutică internaţională este una din cele mai dinamice din punct de
vedere al concurenţei şi al produselor noi apărute pe piaţă. Aproximativ 80% din
producţia mondială de m e d i c a m e n t e e s t e c o n c e n t r a t ă î n S U A , E l v e ţ i a ,
G e r m a n i a , A n g l i a , C a n a d a , J a p o n i a , I t a l i a , Franţa, Olanda, Belgia şi
Danemarca.Schimbările macroeconomice atrag fluctuaţii ale cursului de
schimb valutar care se reflectă pe de o parte în costurile materiilor prime din import
şi pe de altă parte în preţurile devalorificare a produselor finite la export.Slăbirea leului
a avut un impact puternic negativ asupra pieţei în condiţiile în care 80%dintre

10
medicamente sunt din import. În acest context, piaţa farma ar putea să piardă până la
10%din valoare, îndepărtându-se tot mai mult de pragul de două miliarde de euro.
Antibiotice este lider la nivel naţional pe segmentul medicaţiei
antiinfecţioase, atât pe canalul spital cât şi retail. Compania asigură anual 30% din
consumul României pe această arie terapeutică. Practic, 3 români din 10 beneficiează, în
tratamentul spitalicesc sau ambulatoriu de medicamente antiinfecţioase marca
Antibiotice, pe acest segment de piaţă existând nu mai puţinde 65 de companii
farmaceutice multinaţionale.

Topul celor mai recunoscute mărci ale companiei Antibiotice

Marca Principalii competitori

Cefort Rocephin,Medaxone,Novosef
Ampiplus Unic producator
Clafen Didac/Voltaren
Ceftamil Fortum
Nidoflor Unic producator
Colistina Antibiotice Unic producator
Amoci plus Augmentin
Lisinopril atb Lisinopril,Tonolysin
Eficef Unic producator
Cipro quin Ciprinol,Cifran,Cuminol

Principalele firme concurente ale Antibiotice S.A. pe piaţa mondială sunt:

 DSM (Olanda);
 VUAB Pharma (Republica Cehă).

Compania DSM este în momentul de faţă lidera pieţei mondiale pentru produsul
Nistatină, fiind firma care a lansat produsul pe piaţa mondială şi deţinând, în acest
fel,avantajele specifice. Principalele pieţe pe care produsul DSM concurează firma
noastrăsunt pieţele reglementate, în special piaţa Statelor Unite ale Americii şi
Europei.Compania Vuab Pharma concurează firma Antibiotice pe anumite pieţe,
fiindactivă în principal pe piaţa Asiei şi a Americii de Sud, unde este resimţit cel mai
puternicconcurenţa prodsului oferit de firma din Republica Cehă.De asemenea, pe piaţa
Chinei principalul concurent este firma Zhejiang ZhenyuanPharmaceuticals Co., firmă
care este prezentă doar pe această piaţă şi care oferă un produs de o calitate inferioră
celui oferit de Antibiotice.

11
Acționari

Structura actionarilor antibiotice Iasi 2014

Ministerul Sanatatii

SIF Oltenia

Alti actionari

Ministerul Sănătății 53,0173%


SFI Oltenia 10,0954%
Total 63,1127%
Alți acționari 36,8873%
Total general 100,0000%
12
Capitolul II: Structura surselor de finanțare

Antibiotice își desfășoară activitatea în spiritul realizării obiectivelor și


indicatorilor stabiliți prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Descrierea surselor de finanțare la compania Antibiotice pentru perioada


2014-2017

Capital social- suma tuturor aporturilor efectuate de asociați în vederea


constituirii și funcționării unei societăți comerciale;

Capital propriu- reprezintă interesul rezidual al proprietarilor în activele unei firme


după deducerea tuturor datoriilor sale;

Rezerve- fonduri constituite ca rezultat al capitalizării unei părţi din profitul


brut obţinut de către o unitate economică;

Rezultatul reportat si rezultatul exerciţiului- cu ajutorul acestui cont se ţine


evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent a căror repartizare a
fost amânată de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor;

Provizioane reglementate- sunt fonduri create pe seama cheltuielilor, fiind


destinate acoperirii fluctuaţiilor privind rata dobânzii, de curs valutar şi de preţuri,
precum şi pentru reglarea amortizării derogatorii.

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli- sunt destinate acoperirii de riscuri şi


cheltuieli pe care evenimentele survenite sau în curs de desfăşurare le fac probabile şi al
căror obiect este determinat cu precizie, dar a căror realizare este incertă.

13
2.1.2 Sursele de finanțare ale companiei Antibiotice S.A.(mărimi
absolute și relative)
Tabel 3. Sursele de finanțare Antibiotice S.A. în mărime absolută(lei)

Tabel 3. Sursele de finanțare


Antibiotice S.A. în mărime
absolută(lei)      
Denumire 2015 2016 2017
Capital propriu 36.371.792 123.168.355 153.168.355
Rezerve 49.090.977 56.411.085 84.618.850
Rezultat Reportat 17.462.139 19,856,244 21.787.355
Total capital propriu 142.924.998 166.430.684 195.574.560
Provizioane pe termen scurt 1.861.178 - -
Imprumuturi pe termen scurt 36.514.030 41.762.760 31.485.882
Datorii comerciale pe termen scurt 16.648.534 17.538.095 24.564.192
Venituri in avans 2.766.090 3.538.904 3.926.330
datorii privind impozitul pe profit 764.976 515.975 -
Alte datorii 5.062.401 6.560.285 13,175,668
Total datorii curente 63.616.379/ 69,716,020 72.252.072
Imprumuturi pe termen lung 15.266.874 34.615.168 36.158.067
Provizioane pe termen lung - 291.803 376.015
Datorii comerciale -    
Venituri in avans 21,003,204 20.932.397 17.878.001
Imprumuturi obligatare pe termen lung - - 37.232.800
Datorii privind impozitul pe profit amanat 203.136 - 3.397.797
Alte datorii pe termen lung - - 1.017.200
Total datorii pe termen lung 36.473.174 55.847.368 96.059.880
Total datorii 100.089.354 125.563.388 168.311.952

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul oficial al Bursei de Valori București:
www.bvb.ro

Tabel 4. Sursele de finanțare Antibiotice S.A. în mărime relativă(%)


Denumire 2015 2016 201
Capital propriu 60.43% 61.987% 53.57
Rezerve 28,75% 27.89% 38.59
Rezultat Reportat 10.81% 10.128% 7.67
Total capital propriu 100% 100% 100
Provizioane pe termen scurt 2.90% 0%
Imprumuturi pe termen scurt 57.81% 59.99% 43.57
Datorii comerciale pe termen scurt 26.17% 25.58% 33.99

14
Venituri in avans 4.33% 4.3% 4.18
datorii privind impozitul pe profit 0.12% 0% 0
Alte datorii 7.95% 9.41% 18.23
Total datorii curente 100% 100% 100
Imprumuturi pe termen lung 41.85% 61.98% 37.64
Provizioane pe termen lung 0.00% 0.52% 0.39
Datorii comerciale 0.00% 0% 0
Venituri in avans 57.59% 37.48% 18.61
Imprumuturi obligatare pe termen lung 0.00% 0% 38.75
Datorii privind impozitul pe profit amanat 0.55% 0% 3.57
Alte datorii pe termen lung 0% 0% 1.05
Total datorii pe termen lung 100% 100% 100
Total datorii      

Sursa:Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul firmei: www.antibiotice.ro

Formula de calcul folosită: X/100*toaldatorii=str.datorie

2.1.3 Prezentarea datelor din tabele


În perioada analizată, în ceea ce privește capitalul propriu, acesta înregistrează o
creștere de la an la an. Dacă în anul 2015 acesta avea o valoare de 86.371.792 lei, în
2016 a ajuns la o valoare de 103.169.355 lei. Se poate observa că în anul 2017, capitalul
propriu are o valoare egală cu anul anterior.

În ceea ce privesc rezervele, valorile cresc semnificativ de la an la an. Dacă în anul 2015
rezervele aveau o valoare de 41.090.977 lei, acestea au crescut până în anul 2017 la o
valoare de 74.318.850 lei.

Față de celelalte componente ale capitalurilor proprii,, rezultatul reportat înregistrează o


scadere de aproape 3 procente. Dacă în anul 2015 rezultatul reportat era de 15.462.139
lei, până în anul 2017, acesta a scăzut până la valoarea de 14.787.355 lei.

Ținând seama de inflexiunile capitalurilor proprii în cei trei ani, 2017 înregistrează cea
mai mare valoare și anume de 192.574.560 lei în opoziție cu anul 2015 când înregistra o
valoare de doar 142.924.908 lei.

În ceea ce privesc datoriile curente, firma înregistrează provizioane doar în anul 2015 în
cuantum de 1.861.178 lei.

Împrumuturile pe termen scurt diferă semnificativ. Dacă în primul an analizat acestea au o


valoare de 36.514.030 lei în anul doi acestea ajung la valoarea de 41.762.760 lei ca în ultimul
an analizat să scadă până la valoarea de 31.485.882 lei.

15
Datoriile comerciale pe termen scurt înregistrează o creștere în perioada analizată pornnd în
anul 2015 de la valoarea de 16.648.504 lei și ajungând până în anul 2017 la valoarea de
24.564.192 lei.

Diferentele celor trei ani în ceea ce privesc veniturile în avans nu sunt semnificative.
Astfel, în primul an veniturile sunt de 2.760.090 lei crescând până în ultimul an la
valoarea de 3.026.330 lei.

Firma înregistrează datorii privind impozitul pe profit doar în anii 2015-2016. Astfel, în
anul 2015 firma are 768.976 lei datorii privind impozitul pe profit iar în anul 2016,
datoriile scad până la valoarea de 515.975.

Firma are alte datorii în valoare de 5.063.401 lei înregistrate în anul 2015. Aceste datorii
cresc până în anul 2017 la valoarea de 13.175.668 lei.

Astfe, cele mai multe datorii curente, sunt înregistrate în anul 2017 în cuantum de
72.252.072 lei.

În ceea ce privește împrumutul pe termen lung, firma a ajuns în anul 2017 la o valoare a
acestora de 36.158.067 lei, față de anul 2015 în care înregistrează o valoare de doar
15.266.804 lei.

Firma are provizioane pe termen lung doar în anii 2016 și 2017 în valoare de 291.803
lei în primul an analizat și 376.015 lei în al doilea an analizat.

Firma nu are datorii comerciale în perioada analizată însă veniturile în avans scad de la
o valoare de 21.003.234 de lei în anul 2015, până la valoarea de 17.878.001 de lei în
anul 2017.

Împrumuturile obligatare pe termen lung se regăsesc doar în anul 2017 în cuantum de


37.232.797 de lei.

Firma are datorii privind impozitul pe profit amânat doar în anii 2015 și 2017 în
cuantum de 203.136 lei în primul an, și 3.397.797 de lei în cel de al doilea an.

La categoria ,, alte datorii pe termen lung,, firma înregistrează doar valoarea de


1.017.200 de lei în anul 2017.

Astfel, totalul datoriilor pe termen lung, înregistrează o valoare de 97.059.880 lei în


anul 2017, aproape de trei ori mai mult față de anul 2015 în care s-au înregistrat doar
36.473.174 lei datorii pe termen lung.

În ceea ce privește totalul datoriilor, acestea cresc de la o valoare de 100.089.354 de lei


în anul 2015 până la o valoare de 168.311.952 de lei în anul 2017.

Figura 3. Structura surselor de finanțare Antibiotice în perioada 2015-2017.

16
Structura surselor de finantare in perioada
2015-2017

59.13 57.2
53.36
46.63
40.87 42.8

2015 2016 2017

Capital propriu capital strain

17
2.2 Evoluția structurii în structura surselor de finanțare ale
întreprinderii Vrancart S.A. în perioada 2015-2017.
2.2.1 Grafice tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare în
perioada analizată .
Figura 4. Structura surselor de finanțare a firmei Antibiotice în perioada 2015-2017(în mărime
absolută- lei)

Structura surselor de finanțare in perioada 2015-2017

3
2.8

2 4
3.5
3

5.5 6
4.3

2015 2016 2017

Capoital propriu Datorii pe termen scurt Datorii pe termen llung

Sursă: Prelucrare proprie a datelor preluate de pe www. Antibiotice.ro.

Figura 5. Strucutură surse de finanțare în perioada 2015-2017 (în valori relative- procente %).

18
Structura Capitalului propriu in perioada 2015-2017
14

12

10

0
2015 2016 2017

Capital propriu datorii pe termen scurt Datorii pe termen lung

Surse: Prelucrare proprie a datelor de pe www.bvb.ro.

2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii.


Analizând figura 4 respectiv 5 putem observa modificările surselor de finanțare ale firmei
Antibiotice SA de la an la an. În anul 2016 s-a constatat o descreștere a capitalului propriu cu
1.93%. Scăderea capitalului propriu este intr-o continuă descreștere, astfel in anul 2017 a
scăzut față de anul precedent cu un procent de 3,94%.

Deși capitalurile scad, firma se îndatoreaza din ce în ce mai puțin, gradul de îndatorare in 2015
era de 25.94%, apoi în 2016 a scăzut la 23.58%, iar în anul 2017-20.02%. Acest fapt sugerează
ca firma îsi desfășoară activitatea intr-un ritm normal, nefiind în situații de criză sau faliment.

19
Capitolul III: Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi
a factorilor de influenţă

3.1 Structura capitalurilor proprii la compania Antibiotice SA în


perioada 2014-2017

2014 2015 2016 2017


Capital propriu 346 548 533 348 651 356 364 331 001 392 649 884
Sursa: www.listafirmelor.ro

25

20

15
2017
2016
2015
10 2014

0
346 548 533 348 651 356 364 331 001 392 649 884

Din acest grafic reiese faptul că Antibiotice SA, în anul 2015 și 2016, a avut un
capital propriu asemanator. În anul 2017, capitalul propriu a avut o ușoară scadere, însă
în anul 2017, din grafic, putem observa că a fost un “an de glorie.

2014 2015 2016 2017

20
Cifra 304 731 950 318 625 015 320 058 303 331 740 206
Afaceri

Profit 27 110 836 31 380 855 31 138 739 27 178 823


Net

Profit 32 459 037 34 690 920 37 363 132 32 047 535


Brut

Datorii 156 124 096 151 150 755 130 772 600 141 638 796

Stocuri 0 0 57 284 464 60 449 619

Venituri 322 828 971 342 846 555 338 976 890 349 902 019

Cheltuieli 290 369 934 308 155 635 301 613 758 317 854 484
Sursa: www.listafirmelor.ro

400000000

350000000

300000000

250000000

200000000

150000000

100000000

50000000

0
2014 2015 2016 2017

Cifra Afaceri Profit Net Profit Brut Datorii Stocuri Venituri Cheltuieli

Acest grafic definește situația financiară a companiei Antibiotice SA. Procentajele nu


diferă cu mult însă se poate observa că există o îmbunătățire în decursul anilor.

21
Anul 2015 a avut cel mai mult venit iar anul 2017 a avut cel mai mic profit net. În urma
graficului putem spune că anul 2016 si 2017 au fost cei mai echilibrati ani!

Capitolul IV Analiza mutaţiilor în structura resurselor


împrumutate

4.1. Structura resurselor împrumutate la compania Antibiotice SA


în perioada 2014-2017
Antibiotice Iaşi acordă acţionarilor dividende în valoare cumulată de 15,4 mil. Lei.
Astfel că Ministerul Sănătăţii, acţionarul majoritar al producătorului de medicamente,
cu 53% din acţiuni, va încasa 8,2 mil. lei.

Acţionarii vor primi, începând cu 11 septembrie , un dividend brut de


0,024lei/acţiune. În luna martie, AGA a decis distribuirea unui dividend brut de 0,036
lei/acţiune pentru 2014, însă o altă AGA derulată în luna iunie a stabilit ca jumătate din
valoarea dividendelor şi alte rezerve ale companiei să fie utilizate pentru a majora
capitalul cu 11,3 mil. lei. Astfel, acţionarii au primit pentru 2014 un dividend brut de
0,019 lei/acţiune şi acţiuni gratuite.

4.1.1 Tabel ce conține resursele împrumutate ale firmei S.C. Antibiotice S.A.
în perioada 2015-2017
Tabel 7. Resursele împrumutate ale firmei S.C. Antibiotice S.A., în mărime
absolută(lei)

Denumire indicatori 2015 2016 2017

Datorii curente 22.111.000 11.222.741 10.555.100

Datorii comerciale 140.000 555.444 333.111

Imprumuturi pe 390.000 789.412 888.000


termen scurt

Venituri in avans 500.456 789.745 900.000

22
Provizioane pe 11.033.224 22.145.654 10.000.000
termen scurt

Alte datorii 567.897 789.888 911.222

Total datorii 34.742.577 36.292.884 23.587.433

4.1.2 Tabel cu modificarea nominală relativă anuală a resurselor


împrumutate
Tabel 8. Modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate

Modificare Modificare Modificare


Denumire 2015 relative 2016 relativa 2017 relativa
Provizioane pe termen Scădere 100%
scurt 1.861.000 Creștere 94.56% - - -
Imprumuturi pe Creștere cu Scădere cu
termen scurt 35.614.030 Creștere 46.98% 41.762.760 15.37% 31.485.882 23.60%
Datorii comerciale pe Creștere 8.14% Creștere
termen scurt 16.548.504 Scădere17.68% 17.838.095 24.564.192 38.70%
Creștere 11.10% Scădere cu
Venituri in avans 2.840.090 Creștere50.45% 3.038.904 3.026.330 1.41%
datorii privind Scădere cu Scădere cu
impozitul pe profit 768.949 Creștere 14.64% 515.975 32.14% - 100%
Creștere cu Creștere cu
Alte datorii 5.063.401 Creștere 91.53% 6.660.285 29.56% 15,175,668 110%
Imprumuturi pe Creștere cu Creștere cu
termen lung 15.266.804 Scădere 25.76% 34.619.168 129.85% 36.158.067 4.44%
Provizioane pe termen Creștere de 100% Creștere cu
lung - - 291.803 376.015 28.85%
Scădere de 0.31% Scădere cu
Venituri in avans 21,003,234 Creștere 124.79% 20.936.397 17.878.001 14.60%
Datorii privind Scădere d 100%
impozitul pe profit Creștere
amanat 203.136 Scădere 55.62% - 3.397.797 100%
Sursa: prelucrare proprie a datelor de pe site:www.Antibiotice.ro

Dupa analiza tabelului de mai sus putem observa că firma are un echilibru economic.

În anul 2015 datoriile privind impozitul pe profit amânat au o scădere de 55,62%.


Împrumuturile pe termen scurt au o tendinţă de crestere pe anii 2015 si 2016 însă în anul
2017 are o scădere de 23,60%. Datoriile privind impozitul pe profit amânat are o
scadere de 100% in anul 2016 insa pe anul 2017 compenseaza cu o crestere de 100%.
Cea mai mare cota le au alte datori in anul 2017 , atingand valoare de 110%

23
Tendința pe resurse în cei 3 ani analizați, este de creștere.

4.1.3 Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul graficelor


de tip structură exprimate în mă rime relativă .

Figura 10. Structura împrumuturilor firmei Antibiotice S.A în anul 2015.

Str. Împrumuturilor în anul 2015

15.%

Sursă: Date preluate de pe www.antibiotice.ro, interpretarea proprie a acestora.

Dacă analizăm figura de sus, putem observa că structura elementelor de finanțare prin
împrumutare este compusă din 8 componente în anul 2015, cu ponderea cea mai mare
sunt prezentate “Împrumuturile pe termen scurt”- 40%, fiind urmate de „Veniturile în
avans pe termen lung”-20.37%. Ponderea cea mai mica o are veniturile in avans de
0,76%.

24
Figura11. Structura Surselor de finanțare străine în 2016.

Str. Împrumuturilor în 2016

Împrumuturi pe termen scurt


16% Datorii comerciale pe termen scurt
27% Venituri în avans pe termen scurt
2% Datorii privind impozitul pe profit
Alte datorii pe termen scurt
Împrumuturi pe termen lung
22% Provizioane pe termen lung
Venituri în avans pe termen lung
15%
10% 3% 5%

Sursă: Prelucrare proprie a datelor preluate de pe www.Antibiotice.ro.

În urma analizelor datelor din figura 11, se observă că în anul 2016, s-a redus numărul
de elemente ale finantării străine, față de 2015, la doar 8 elemente. Cea mai importanată
sursă de finațare straină o reprezintă ”Împtumuturile pe termen scurt” cu o pondere de
35%, fiind urmată de “Împrumuturile pe termen lung” care au crescut față de anul
anterior cu un procent de 17%.

O nouă componentă este reprezeantată de “Provizioane pe termen lung”, dar apariția lor
nu este într-un procentaj prea mare-doar 1%. La fel ca și în anul 2015 “Datoriile privind
impozitul pe profit” sunt prezente într-un porcent aproape nesimnificativ 5%.

Figura12. Structura Împrumuturilor în anul 2017 a firmei SC Antibiotice SA

25
Str. Împrumuturilor în anul 2017

Datorii privind
impozitul pe profitAlte datorii pe
termen lung Împrumuturi pe
amânat termen scurt

Împrumuturi
obligatare pe Datorii comerciale
termen lung pe termen scurt

venituri în avans pe
teremen scurt
Venituri în avans
pe termen lung Alte datorii pe
Provizioane pe termen scurt
termen lung Împrumuturi pe
termen lung

26
Concluzie

După parcurgerea proiectului, concluzia trasă despre firma analiztă, Antibiotice SA este
următoarea. Societatea Antibitotice este un lider simnificativ pe piața concurentă.
Societatea înregistrează un profit lent de la an la an, însa il putem numi un progres , una
din cauze fiind criza din sistemul sanitar, concurenţa de pe piaţa internaţionala cât si
naţionala, greșelile de producție, calamitățile din natură, greşeli sociale și surplusul din
produția de medicamente care nu au mai fost vandute şi au ramas în depozite. Compania
Antibiotice SA are ca ţintă dezvoltarea a cât mai multor farmacii, însa mare plan este
acela de a ajunge un distribuitor semnificativ la nivelul intregilor ţării, ţintirea la nivel
internaţional!

Materiile prime ce sunt folosite de aceasta firma au un nivel înalt de calitate şi sunt în
conformitate cu cerințele Agenției Naționale a Medicamentului. Antibiotice SA are
tendința continuă de adaptare la cerințele pieței externe și interne. Deși beneficiază de
tehnologie avansată pentru nivelul național, este destul de scăzută pentru nivelul
internațional, iar pentru standardele europene, aprovizionarea cu materii prime nu este
la fel de ridicat în conformitate cu așteptările sale.

27
Bibliografie
Bistriceanu, Gh., ş.a.,Finanţele agenţilor economici, Editura Didactică şi
Pedagogică,Bucureşti, 2004

Toma, M.; Alexandru,F., Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere,


EdituraEconomică, Bucureşti, 2003
HOANŢĂ, Nicolaie. Gestiunea financiară a întreprinderii. Nicolaie Hoanţă. Bucureşti :
C. H.Beck,2011. X, 286 p. ; 24 cm. (Oeconomica).
Cristea, H., Stefănescu, N., Finanţele întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003.
Stancu Ion, Finanțe, editura Economică, Bucureşti 2007
Onofrei, Mihaela. "Finanţele întreprinderii, Editura Economică." (2004).
VINTILĂ, Georgeta. Gestiuneafinanciarăaîntreprinderii. GeorgetaVintilă. Ed. a 5-a:
Bucureşti:EdituraDidacticăşiPedagogică, 2010
http://www.antibiotice.ro/companie-php/

https://www.google.ro/search?
q=nistatina&espv=2&biw=1280&bih=704&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwj04s3w7eHQAhXEwxQKHaDWBLQQ_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&q=antibioti
ce+iasi+&imgrc=

www.listafirmelor.ro

28

S-ar putea să vă placă și