Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
DISCIPLINA: FINANTE

ANALIZA STRUCTURII
ACTIVULUI LA S.N.G.N.
ROMGAZ S.A.

Coordonator stiintific:
Oprea Otilia Roxana
Student:
Olteanu Ramona
Grupa: CIG 28

1
CUPRINS
CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII S.N.G.N. ROMGAZ S.A ...............3
1.1 Cadrul general de organizare si desfășurare activității..........................................................3
1.2 Piața si concurența................................................................................................................4
CAPITOLUL 2 ANALIZA ACTIVULUI BILANȚIER...............................................................................6
2.1 Descrierea structurii activului la compania S.N.G.N ROMGAZ SA pentru perioada 2015-2018...6
2.2 Evoluții in structura activului companiei S.N.G.N ROMGAZ S.A. în perioada 2015-2018.............8
CAPITOLUL 3 ANALIZA STRUCTURII ACTIVELOR IMOBILIZATE ȘI A FACTORILOR DE
INFLUENȚĂ....................................................................................................................................11
3.1 Structura activelor imobilizate la compania S.N.G.N ROMGAZ S.A. în perioada 2015-2018 11
3.2 Analiza evoluției structurii activelor imobilizate și a principalilor factori de influență...............15
CAPITOLUL 4 ANALIZA STRUCTURII ACTIVELOR CIRCULANTE ȘI A FACTORILOR DE
INFLUENȚĂ........................................................................................................................................19
4.1 Structura activelor circulante la compania S.N.G.N. ROMGAZ S.A în perioada 2015-2018.......19
4.2 Analiza evoluției structurii activelor circulante și a principalilor factori de influență................23
CONCLUZII.........................................................................................................................................25
ANEXE.................................................................................................................................................26
BIBLIOGRAFIE....................................................................................................................................27

2
CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A
ÎNTREPRINDERII S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Orice întreprindere are un rol deciziv în economia oricărei țări, în scopul determinării
potențialului acesteia, a costurilor de obținere a bunurilor și serviciilor, calitatea produselor
obținute reflectată prin gradul de profitabilitate realizat.

Cadrul general de organizare si desfășurare activității


Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale, precum și
cel mai mare operator de depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România,
identificată prin Codul Fiscal 14056826 și Cod CAEN 0620, cu sediul central în Municipiul
Mediaş, Piața. Constantin I. Motaș, Nr. 4, Județul Sibiu.
Este o societate pe acțiuni, care îsi desfășoară activitatea în conformitate cu legile
române și Actul constitutiv al societății. Compania este listată din 2013 la Bursa de Valori
București (BVB) și la Bursa de Valori Londra (London Stock Exchange – LSE).
Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și producerii de gaze naturale,
istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani în 1909, când a fost descoperit primul
zăcământ de gaze naturale în Bazinul Transilvaniei la Sărmășel.
ROMGAZ este o societate administrata in sistem unitar, organele de conducere
corporative ale companiei fiind: Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de
Administratie si Directorul General.1

Capital social al companiei: 385.422.400 RON

Valoare nominala: 1 RON/actiune.


Structura actionariatului este redata în manieră tabelară, prin intermediul tabelului 1.1.
Tabel 1.1 Structura acționariat

Acționar Pondere în capitalul social Număr acțiuni

Statul roman, prin Ministerul Energiei 70,0071% 269.823.080

Persoane juridice 25,5333% 98.411.152

1
https://www.romgaz.ro/ro/content/profil-companie?fbclid=IwAR082Axgg1dN07nED-
tzjUO84P6_5KCcxSsJfyQdoFP9M2l4Oz4ByZOBhhw

3
Acționar Pondere în capitalul social Număr acțiuni

Persoane fizice 4,4596% 17.188.168

Sursa: Raport anual din anul 2018 al S.N.G.N ROMGAZ S.A. de pe site-ul Bursei de
Valori București
Pachetul majoritar de acțiuni este deținut de statul român cu o pondere rotunjită la
întreg de 70%, persoanele juridice 25% și persoane fizice 4%.

1.1 Piața si concurența


Compania ROMGAZ este forțată, printr-un ordin al Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei, să vândă cantități mari de gaze, la un preț plafonat de 68
lei/MWh, către furnizorii și producătorii de energie termică. Drept urmare, aceste gaze vor
ajunge la consumatorii casnici și la cei care produc apă caldă și căldură pentru populație.
Însă, aceata pare a fi o măsură ce avantajează foarte mult anumiți furnizori de gaze și deloc
populația.
Practic, furnizorii vor cumpăra gaze mai ieftine decât până acum, timp de trei ani, pe
care le vor vinde către populație la prețul de acum. Nu este exclus ca în trei ani, prețul final
pentru casnici să fie majorat pe motiv de creștere a costurilor cu transportul și distribuția.
Producătorul Romgaz va fi nevoit să acopere cumva pierderile din vânzarea unor
cantități uriașe la preț plafonat. Atunci, va crește prețurile pentru gazele destinate
consumatorilor industriali. La rândul lor, vor fi nevoiți să scumpească ceea ce produc.
Acum au rămas pe lista celor care vor primi gaze ieftine doar furnizorii care dau mai
departe către populație și producătorii de energie termică, Cei mai mari furnizori beneficiari,
sunt ENGIE și E.ON.
Al treilea mare furnizor atrage în mod deosebit atenția este Premier Energy SRL, un
furnizor care își face tot mai mult loc pe piața gazelor, care își tot sporește puterea prin
achiziții importante.2
În piaţa de gaze, concurenţa în ceea ce priveşte sursele a fost una favorabilă
producătorilor interni, având în vedere preţurile relativ ridicate pentru gazele din import.
Totuşi, cererea suplimentară de gaze naturale precum şi obligaţiile furnizorilor în ceea ce
priveşte înmagazinarea gazelor naturale a condus şi la crearea unei oportunităţi pentru gazele
din import.
Principalul concurent pe piaţa gazelor naturale (extracţie, furnizare) este OMV
Petrom.
Alte companii concurente sunt:
 Amromco,
 Toreador,
 Wintershall Mediaș
 Socar, Compania Petroliera de Stat a Republicii Azerbaijan
Principala activitate desfăşurată de societate, care generează cea mai mare parte din
veniturile şi profitul său, este extracţia gazelor naturale.
2
http://energie.gov.ro/ministerul-energiei/?fbclid=IwAR1K2YVuhrvCRwxH2LlEtI5Saj1p8KDzFnstKDYpa3yvrVG-
ox-u4kSv1wo

4
Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurată de Romgaz este o
activitate reglementată, veniturile fiind obţinute din tarifele de înmagazinare, rezervare de
capacitate, injecţie şi respectiv extracţie. Furnizarea gazelor naturale, producţia şi furnizarea
de energie electrică sunt de asemenea activităţi generatoare de profit pentru societate şi
acţionarii acesteia.
Pe lângă cele trei activităţi principale societatea mai desfăşoară şi activităţi de transport
şi mentenanţă, operaţiuni speciale la sonde și distribuţie gaze naturale.

5
CAPITOLUL 2 ANALIZA ACTIVULUI BILANȚIER
Activul este acea parte a bilanțului care se concretizează prin resursele economice,
aparținând oricărei întreprinderi, fiind utilizate în crearea bunurilor si prestarea serviciilor,
realizarea unor lucrări specifice, etc.

2.1 Descrierea structurii activului la compania S.N.G.N ROMGAZ


SA pentru perioada 2015-2018
Structura activului la Societatea Natională de Gaze Naturale se
prezintă sub forma activelor imobilizate si activelor circulante.

necorporale

IMOBILIATE
corporale

financiare

ACTIVELE COMPANIEI

stocuri

creanțe
CIRCULANTE

6
trezorerie
Prima categorie cuprinde imobilizările:
a) Necorporale, care cuprind cheltuielile de dezvoltare, licențe informatice, fondul
comercial, concesiuni, brevete, alte drepturi și valori similare de care dispune
entitatea.
Guvernul Romaniei a aprobat acordurile petroliere de concesiune pentru exploatare
încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale si S.N.G.N ROMGAZ S.A.,
pentru un număr de 54 de zacaminte.
b) Corporale, reprezentate de cele sapte sucursale înființate atât pe baza specifcului
activității desfășurate, cât și al teritorialității; Compania mai deține terenuri, depozite, sonde,
conducte, staţii de pompare, anexe(clădiri, ateliere, magazii, linii electrice, drumuri de schelă
etc.), autospeciale de transport mărfuri, autoutilitare transport persoane şi mărfuri.
c) Financiare – disponibilitățile bănești (numerar si echivalente de numerar), titluri de
valoare deținute de acționari pe o perioadă mai mare de un an.
A doua categorie sunt imobilizările circulante și cuprind:
a) Stocuri - pricipalele categorii de stocuri sunt materialele auxiliare, combustibil,
piese de schimb, materiale consumabile, produse finite, produse reziduale.
b) Creanțe - comerciale, fiscale, salariale, alte creante (de exemplu TVA de
recuperate de la bugetul de stat, concedii medicale de recuperat).
c) Trezorerie - din această categorie fac parte investițiile pe termen scurt, conturile de
disponibil la bancă si numerarul.
Pe baza datelor prezentate în bilanţul contabil la sfarșitul am efectuat analiza
structurii activului.
Principalele active ale companiei S.N.G.N ROMGAZ S.A. sunt înfățișate în
tabelul următor:
Tabel nr. 2.1 Principalele active ale companiei
Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018
Tip activ
LEI % LEI % LEI % LEI %
66,0
6.485.956.544 58,67 5.077.857.374 55,24 6.336.630.573 57,26 .633.110.34
Active 7
26
imobilizate

33,9
41,33 44,76 4729094664 42,74 3251192391
Active 3
4.569.636.114 5.077.857.374
circulante

Total active 11.055.592.658 100 11.343.875.942 100 11.065.725.237 100 100

7
.958.229.58
17

Sursa: Bilanțul contabil pentru perioada 2015-2018 preluat de pe Bursa deValori București

Anul 2015 a fost luat ca referință, în acest an valoarea imobilizărilor fiind de


6.485.956.544, reprezentând valoarea maximă a activelor imobilizate pentru perioada 2015-
1018. Pondrea activelor imobilizate fluctuează de la 58,67% în anul 2015 la 55,24% în anul
2016, urmând o ușoară creștere la 57,26% în 2017. Scăderea valorii activelor imobilizate este
vizibilă în anul 2018, într-un procent de 8,81%. Având în vedere perioada analizată, 2018
este anul în care imobilizările ating nivelul minim.
Cu referire la activele circulante, echilibrul din punct de vedere al modificărilor
apărute în restul perioadei, (cu exceptia anului 2018), un nivel de echilibru ar putea fi
considerat în anul 2017, deoarece ponderea activelor circulante manifestă mici fluctuații de
creștere/scădere: crește față de anul 2015 cu 1,41% și scade cu 2,02% fata de anul 2016. In
anul 2018, activele circulante ating nivelul minim din întreaga perioada analizată.

2.2 Evoluții in structura activului companiei S.N.G.N ROMGAZ S.A.


în perioada 2015-2018

Grafic 2.1Grafic 2.2


Anul
Anul2016
2015

41%

45% 59%
55%
Active
Active imobilizate ActiveActive
imobilizate circulante
circulante

8
Grafic 2.3 Grafic 2.4
Anul
Anul2018
2017

Raportat la anul 2015,


valoarea totală a imobilizărilor a
scăzut de la 41% la 45%, din
34%
43%
cauza efectuării cheltuielilor cu
Active imobilizate Active circulante amortizarea cladirilor, utilajelor si
57% Active imobilizate Active circulante
66%
a altor echipamente de producție,
dar și deprecierii de valoare
pentru acele proiecte abandonate,
având o valoare mai mare decât
totalul investițiilor din cursul perioadei. Deprecierea de valoare se referă, cu
precădere, la sondele aflate în foraj, dar fără succes.
Modificarea valorii activelor circulante în sens pozitiv aferentă anului
2016 (cu un procent de 4%), este influențată de acei factori care au un efect
favorabil asupra producției. Unul dintre aceștia este faptul că, compania
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a îmbunătățit condițiile tehnice, organizatorice, lucru
care crește capacitatea de a produce mai mult. Un alt factor care a dus la acest
lucru este creșterea cerererii de gaze naturale în rândul populației.
În anul 2017, totalul valoric al imobilizărilor față de anul precedent creste
cu 2%, fapt datorat de preocuparea firmei în achiziția unor noi utilaje,
echipamente tehnologice sau modernizarea construcțiilor deja deținute. Cât
despre activele circulante, observăm o scădere cu același procent de 2%.
Această fluctuație in sens negativ este rezultată ca urmare a acțiunii factorilor
naturali, aceștia atacând însușirile fizice dar și chimice ale materialelor,
materiilor prime sau produselor care deja au ajuns în faza de finalizare.
Anul 2018 aduce o schimbare în cadrul ambelor categorii ale activului
companiei. Pe de o parte, valoarea imobilizărilor se modifică dramatic,

9
comparativ cu perioada precedentă. Cauza scăderii cu 9% este dată de factori de
natură economică, care conduc la uzura morală a materiilor prime, materialelor
si, implicit, a produselor finite.

CAPITOLUL 3 ANALIZA STRUCTURII ACTIVELOR


IMOBILIZATE ȘI A FACTORILOR DE INFLUENȚĂ
De la prezentarea generală a activului companiei S.N.G.N. ROMGAZ S.A., este
necesară separarea componentelor în funcție de perioada pentru care ele rămân la dispozișia
entității. Drept urmare, activele imobilizate sunt utilizate pe o perioadă mai mare de 1 an de
zile, participând la mai multe cicluri de activitate.

3.1 Structura activelor imobilizate la compania S.N.G.N ROMGAZ


S.A. în perioada 2015-2018
Pentru a analiza structura elementelor in cadrul activelor imobilizate, vor fi
surprinse modificările survenite între acestea. Acestea sunt reflectate în tabelul 3.1 .

Tabel 3.1 Structura activelor imobilizate

10
Denumire element Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018
IMOBILIZĂRI
NECORPORALE
Cheltuieli de dezvoltare 120.069 78.903 37.736 0
Concesiuni, brevete,
licenţe, mărci comerciale,
drepturi şi active similare 20.000.681 14.511.841 8.591.457 4.734.829
şi alte imobilizări
necorporale
Active necorporale de
exploatare și evaluare a 379.737.739 383.273.196 403.654.988 0
resurselor minerale
Total 399.858.489 397.863.940 412.284.181 4.734.829
IMOBILIZĂRI
CORPORALE
Terenuri și construcții 4.358.068.357 4.244.703.813 4.124.564.557 3.870.456.684
Instalații tehnice și mașini 698.562.907 805.581.964 730.307.994 626.233.036
Alte instalații utilaje și
17.048.773 19.505.032 17.217.921 15.265.932
mobilier
Imobilizări corporale în
922.780.344 719.471.182 970.275.817 1.729.949.952
curs de execuție
Avansuri 13.926.984 2.060.290 3.225.000 400.059
Total 6.010.387.365 5.791.322.281 5.845.591.289 6.242.305.663
IMOBILIZĂRI
FINANCIARE
Acţiuni deţinute la filiale 1.200.000 1.200.000 1.200.000 66.056.160
Acţiunile deţinute la
entităţile asociate şi la
162.917 120.776 120.776 120.776
entităţile controlate în
comun
Alte titluri imobilizate 70.080.310 69.657.044 69.678.097 9.811.619
Alte împrumuturi 4.267.463 5.854.527 7.756.230 8.074.379
Total 75.710.690 76.832.347 78.755.103 84.062.934
TOTAL ACTIVE
6.485.956.544 6.266.018.568 6.336.630.573 6.331.103.426
IMOBILIZATE
Sursa: Rapoartele anuale ale administratorilor preluate de pe site-ul companiei

Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a activelor imobilizate este
dată în Tabelul 3.2
Formula de calcul pentru modificarea relativă nominală anuală este următoarea:

V 1−V 0
V= ∗100
V0

11
Astfel, pentru cheltuielile de dezvoltare, calculul acesteia este următorul:

V 2016 −V 2015 78.903−120.069


V 2016/2015= ∗100= ∗100=−34,29 %
V 2015 120.069

Tabel 3.2 Modificarea nominală relativă anuală

Modificarea nominală relativă(%)


Denumire element
2015-2016 2016-2017 2017- 2018
3,62%
Imobilizări necorporale -0,50% -100,00%

-34,29% -52,17%
Cheltueli de dezvoltare -44,89%

Concesiuni, brevete,
licenţe, mărci comerciale,
drepturi şi active -27,44% -40,80% -100,00%
similare şi alte imobilizări
necorporale

Active necorporale de exploatare


și evaluare a resurselor minerale 0,93 5,32% -98,85%

3,64%
Imobilizări corporale 0,94% 6,79%

-2,83%
Terenuri și construcții -2,60% -6,16%

-9,34%
Instalații tehnice și mașini 15,32% -14,25%

14,41 -11,73
Alte instalații, utilaje și mobilier % % -11,34%

-22,03% 34,86%
Imobilizări corporale în curs de
78,29%
execuție
-85,21% 56,53%
Avansuri (perioadă < 1 an) -87,60%

Imobilizări financiare 1,48% 2,50% 6,74%

12
0,00%
Acţiuni deţinute la filiale 0,00% 5404,68%

Acţiunile deţinute la entităţile


asociate şi la entităţile controlate -25,87% 0,00% 0,00%
în comun
Alte titluri imobilizate -0,60%
0,03% -85,92%
Alte împrumuturi
37,19% 32,48% 4,10%

Total active imobilizate -3,39% 1,13% -0,09%


Sursa: Calcule autor

13
Anul 2016
2018
Necorporale
Necorporale Corporale
Corporale Financiare
Financiare
1% 0%

1%
6%

92%
99%

Anul 2015

1% Necorporale
6%
Corporale
Financiare

93%

14
Anul 2017
Necorporale Corporale Financiare Modificarea relativă nominală este
un indicator al dinamicii, drept urmare este
destul de ușor să măsurăm și să comparăm
1%
7% trendul de evoluție în timp a fiecărui
element din activul imobilizat.
În continuare, voi interpreta datele
preluate din bilanțul contabil pentru fiecare
an, în corelație cu modificarea relativă
92% nominală survenită la nivelul principalelor
componente ale fiecarei dintre cele trei
categorii cuprinse în activul bilanțier.
Situația la nivelul:
 Imobilizărilor necorporale
Având în vedere valoarea absolută preluată din bilantul anual al societății ROMGAZ,
anul 2018 aduce o valoare nulă pentru cheltuielile ocazionate de dezvoltarea entității, după ce
în ultimii doi ani valoarea lor s-a diminuat de la un an la altul. În anul 2015 se observă că
atunci, valoarea concesiunilor, licențelor, drepturilor de folosință si alte imobilizări
necorporale a unor mărci este maximă, în sumă de 20.000.681 lei, aceasta diminuându-se
treptat în următorii ani.
 Imobilizărilor corporale
În perioada analizată, terenurile si construcțiile au o valoare care nu prezintă diferențe
semnificative de la an la an, însă valoarea lor se reduce în fiecare an cu peste 20%. Exceptie
face anul 2018, când valoarea acestora scade cu 6,16% față de anul precedent.
Modificarea nominală relativă de 15,32% aferentă anului 2016 față de 2015 este în
sens pozitiv, însă în următorii doi ani se modifică în sens contrar cu 9,34%, respectiv 14,25%.
 Imobilizărilor financiare
În ceea ce privește imobilizările de natură financiară, unele elemente componente ale acestei
categorii variază semnificativ, iar altele, fie se mențin constant, fie nu suferă foarte mari
modificări, dar care totusi vor fi luate în calcul pentru aprecierea evoluției.

15
Luând în parte actiunile deținute la entitățile afiliate, suma totală înscrisă pe ele
(valoarea nominală totală ) se menține constant. Marea schimbare venind în anul 2018, când
se modifică cu 5404,68%.
Într-o manieră asemănătoare, acțiunile detinute la entitățile asociate și la cele
controlate în comun, au valoarea maximă în anul ales ca referință (2015). Din anul 2016
această valoare se reduce cu 25,87%, atingând pragul de 120.776 lei, menținându-se
constantă până la sfârșitul perioadei de analiză, de unde rezultă o modificare nominală
relativă anuală de 0,00%.
Ca o sinteză asupra datelor din tabele, se observă faptul că totalul activelor imobilizate
este maxim în anul 2015. Modificarea nominală relativă a structurii acestei categorii este clar
vizibilă în sensul că activele s-au redus cu 3,39% în anul 2016, au crescut cu 1,13% în anul
următor, iar la finalul perioadei cresc din nou.

3.2 Analiza evoluției structurii activelor imobilizate și a principalilor


factori de influență

Evoluția imobilizărilor necorporporale în perioada 2015-2018


120.00

97.91 100.00
100.00 94.97 96.33

80.00

60.00

40.00

20.00
5.00
0.03 0.02 3.65 0.01 2.08 0.00 0.00
0.00
2015 2016 2017 2018

Cheltuieli de dezvoltare
Concesiuni, brevete,licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte
imobilizări necorporale
Active necorporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale

Grafic 3.1 Evoluția imobilizărilor necorporale

Grafic 3.2 Evoluția imobilizărilor corporale

16
Evoluția imobilizărilor corporale în perioada 2015-2018

72.51 73.29
70.56

62.00

27.71

Terenuri și construcții
15.35 Instalații tehnice 16.60
13.91 și12.42
mașini 12.49
11.62
Alte instalații utilaje și mobilier 10.03
Imobilizări corporale în curs de execuție
0.28
2015 0.23
Avansuri 0.34
2016 0.04 0.29
2017 0.06 0.24
2018 0.01

Grafic 3.3 Evoluția imobilizărilor financiare

17
Evoluția imobilizărilor financiare in perioada 2015-2018

92.56 90.66 88.47


78.58

9.85 11.67 9.61


5.64 7.62
1.58 0.22
2015 1.56 0.16
2016 1.52 0.15
2017 0.14
2018

Acţiuni deţinute la filiale


Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun
Alte titluri imobilizate
Alte împrumuturi

Graficul 3.1 arată ponderea fiecărei element în cadrul imobilizărilor


necorporale. Chetuielile efectuate de entitate pentru activitatea de cercetare si
dezvoltare (cheltuieli de construcție, instalare și finalizare a elementelor de
infrastructură precum platformele, conductele și forarea sondelor de dezvoltare,
inclusiv punerea în funcțiune a sondelor3), scad de la an la an, iar în anul 2018
ajung să fie egale cu 0, din cauza faptului că, compania ROMGAZ a investit
foarte mult pe partea de dezvoltare la inceputul perioadei de activitate. Ponderea
cea mai mare a concesiunilor, brevetelor, mărcilor comerciale în anul 2015 este
datorată faptului că, firma a primit dreptul de

CAPITOLUL 4 ANALIZA STRUCTURII ACTIVELOR


CIRCULANTE ȘI A FACTORILOR DE INFLUENȚĂ
3
http://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20180515073033_Raport-trimestrial-T1-2018-si-Situatii-
financiare-intocmit.pdf

18
Spre deosebire de activele imobilizate, activele circulante se caracterizează prin
fluxuri, fiind elementele care prezintă lichiditate mai mare si, de regulă, se consumă de la
prima utilizare

4.1 Structura activelor circulante la compania S.N.G.N. ROMGAZ


S.A în perioada 2015-2018

Tabel 4.1 Structura activelor circulante

Denumire element Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018

STOCURI
Materii prime şi materiale
196.942.818 221.584.028 175.658.743 134.210.247
consumabile
Producţia în curs de
594.099 334.692 372.874 463.694
execuţie
Produse finite şi mărfuri 362.246.384 354.063.928 142.334.930 78.904.037
Avansuri (perioadă > 1 an) 11 11 17.663.356 33.732.684
Total 559.783.312 575.982.659 336.029.903 247.310.662
CREANŢE
Creanţe comerciale 601.065.435 828.609.787 791.576.672 998.261.040
Avansuri plătite 6.415 417 2.365 477
Sume de încasat de la entităţile
0 0 0 16.566.860
din grup
Alte creanţe 407.637.961 398.333.768 512.458.751 536.753.902

Cheltuieli în avans 84.620.783 101.629.473 75.679.964 21.384.366


1.328.573.44
Total 1.093.330.594 1.379.717.752 1.572.966.645
5
TREZORERIA
Investiții financiare pe 2.829.806.406 2.992.624.51 2.859.668.956 878.554.650
termen scurt 5
Casa si conturi la bănci 86.715.802 180.676.755 153.678.053 552.360.434
3.013.347.00
Total 2.916.522.208 3.173.301.270 9 1.430.915.084

TOTAL ACTIVE 4.569.636.1 5.077.857.3 4.729.094.664 3.251.192.3


CIRCULANTE 14 74 91

Sursa: Rapoartele anuale ale administratorilor pentru perioada 2015-2018

19
Modificarea relativă nominală anuală pentru fiecare componentă a activele circulante
este dată în tabelul 4.2.

Astfel, pentru materii prime și materiale, calculul acesteia este următorul:


V 2016 −V 2015 221.584 .028−196.942 .818
V 2016/2015= ∗100= ∗100=12,51 %
V 2015 196.942 .818

Tabel 4.2 Modificarea nominală relative anuală

Modificarea nominală relativă(%)


Denumire element
2015-2016 2016-2017 2017- 2018
-41,66%
STOCURI 2,89% -26,40%
Materii prime şi materiale 12,51% -20,73%
-23,60%
consumabile
Producţia în curs de -43,66% 11,41% 24,36%
execuţie
-59,80%
Produse finite şi mărfuri -2,26% -44,56%

Avansuri (perioadă > 1 an) 0 160.575.863,64% 90,98%

CREANŢE 21,52% 3,85% 14,01%

Creanţe comerciale 37,86% -4,47% 26,11%

Avansuri plătite -93,50% 467,15% -79,83%

Sume de încasat de la
entităţile din grup
0,00% 0,00% -

Alte creanţe -2,28% 28,65% 4,74%

Cheltuieli în avans 20,10% -25,53% -71,74%

TREZORERIA 8,80% -5,04%


-52,51%
Investiții financiare pe 5,75%
-4,44% -69,28%
termen scurt 5
Casa si conturi la bănci 108,36% -14,94%
259,43%
TOTAL ACTIVE
11,12% -6,87% -31,25%
CIRCULANTE
Sursa: Calcule autor

20
Grafic 4.1 Grafic 4.2

ANUL2016
Anul 2015
Anul
Anul2018
2017

11% 8%
7%
STOCURI
STOCURI
STOCURI
12% 44%
STOCURI 29% CREANTE
CREANTE
48%
24% 26%
CREANTE 64%
CREANTE TREZORERIA
TREZORERIA
64%
62%
TREZORERIA
TREZORERIA

Grafic 4.3
Grafic 4.4
Din Tabelul 4.1 se observă faptul
că materiile prime și materialele
consumabile înregistreză o valoare maximă în anul 2016, urmând ca în 2017 să se reducă cu
20,73%, iar în anul 2018 apare încă o scădere de 23,60%. În ansamblu, valoarea stocurilor se
reduce cel mai mult în perioada 2016-2017.
În ceea ce priveste creanțele comerciale, valoarea maxima a acestora este
semnalizată în anul 2018. Anul în care își schimbă sensul modificării este 2017, situându-se
între creșterea din anul precedent, urmată de o altă creștere aferentă anului încheierii analizei
financiare., perioadă în care acestea ating valoarea maximă, crescând cu 26,11% față de anul
2017. Și cheltuielile în avans ajung să aibă fluctuații de sens invers, 2016 este anul când
acestea cresc cu 20,10% față de anul 2015.
Dacă avem în vedere elementele de trezorerie, investițiile financiare arată un
echilibru în primii 3 ani, însă în anul 2018, acestea au scăzut cu 52,51%. Numerarul și
conturile de disponibil la bancă vor ajunge în anul 2018 la valoarea de 552.360.436 lei, anul
2017 fiind evidențiat de modificarea în sens invers a acestor elemente.

21
4.2 Analiza evoluției structurii activelor circulante și a principalilor factori
de influență
100% 0.00 0.00 0.00
0.14
90%

80%
0.61
70% 0.61 0.42
64.71
60%

50% 0.00
0.00
40% 0.00
0.11
30%
0.52 0.54
20% 0.38
35.18
10%

0%
2015 2016 2017 2018

Materii prime şi materiale consumabile Producţia în curs de execuţie


Produse finite şi mărfuri Avansuri
Grafic 4.1 Evoluția stocurilor în perioada 2015-2018
100% 0.05 0.01
0.08 0.08
90%
80% 0.34
0.37 0.37 0.37
70%
0.01
0.00
60% 0.00
0.00 0.00
50%
40%
30% 0.63
0.55 0.55 0.57
20%
10%
0%
2015 2016 2017 2028

Creanţe comerciale Avansuri plătite


Sume de încasat de la entităţile din grup Alte creanţe
Cheltuieli în avans

Grafic 4.3 Evoluția elementelor de trezorie

22
100% 0.03 0.06 0.05
90%

80% 0.39

70%

60%

50% 0.97 0.94 0.95


40%

30% 0.61

20%

10%

0%
2015 2016 2017 2018

Investiții financiare pe termen scurt Column1

Stocurile au scăzut contant de la un an la altul, ca urmare a diminuării stocului de gaze


pe fondul creșterii de gaze extrase din depozite, dar si pentru diminuarea volunului de gaze în
depozite.

Creanțele au crescut de la o perioadă la alta, datorită inregistrării accizelor privind


consumul tehnologic de recuperat de la ANAF în uram finalizării inspecției fiscale.
Numerarul, echivalentele de numerar și conturile la bănci cresc în anul 2018, ca urmare
încasării contravalorii gazelor naturale vândute. Investițiile financiare pe termen scurt se
diminuează din cauza distribuirii către acționari a dividentelor, inclusiv a celor suplimentare.

23
CONCLUZII

Din analiza structurii activului, opinia mea este că S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
trebuie să se orienteze spre activitatea de investiții.
Deoarece investițiile participă cu un rol esențial pentru a stopa declinul în
producție, atât prin descoperirea unor rezereve noi, dar și prin facilitatea modului de
recuperare prin reconstituirea și dezvoltarea facilităților extinse.
Într-o primă fază, creșterea activelor imobilizate, cu evidențierea imobilizărilor
necorporale, este un rezultat al investițiilor în domeniul seismiciicși geochimiei, Din analiza
structurii activelor circulante, am obsevat că acetea au perioade de declin, din cauza acțiunii
factorilor biologici și chimici asupra stocurilor. Trezoreria a înregistrat o scădere în anul
2018, ca urmare a reducerii valorii investițiilor pentru distribuirea către actionari a
dividendelor cuvenite pentru contribuția lor cu acțiuni la capitalul societății.
După ce am cercetat firma, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. se pare că utilizeză o
politică pentru a proteja vechii acționari Prin structura finaciară a întrepprinderii S.N.G.N.
ROMGAZ S.A., se remarcă ca având o poziție bună atât la nivelul general, cât și la niveluri
mult mai observate și detaliate. Indicatorii de structură și analiză financiară denotă o
reducere a riscurilor și incertitudinilor de la an la an,
De-a lungul perioadei de analiză (2015-2018), întreprinderea S.N.G.N ROMGAZ S.A.
a avut o evoluție a mărimii activului concretizată prin creșteri și scăderi mai mult sau mai
puțin semnificative. Acest lucru a fost rezultat datorită următorilor factori:
 Creșterea cererii de produse Acțiunea distrugătore a factorilor externi asupra activelor
circulante, în special a stocurilor
 Deprecirea imobilizărilor prin pierderea de valoare rezultată din uzura în timp a
mașinilor, utilajelor tehnologice.
În acest proiect, s-a evidențiat fiecare evoluție a activului bilanțier al companiei
ROMGAZ S.A., acesta fiind analizat pe baza a două mari categorii, clasificte în funcție de
termenul de utilizare a acestora: Active imobiizate si Active circulante.
În urma analizei financiare asupra Societății Naturale de Gaze Naturale S.A., am
constatat faptu că aceasta investește în achiziția de capital fix, dar și circulant, pentru ca
procesul de fabricație să fie unul optim.

24
ANEXE

25
BIBLIOGRAFIE

A. Cărți
 ONOFREI, M., „Finanțele întreprinderii”, Editura Economică,
2004
 VINTILĂ, G., „Gestiunea financiară a întreprinderii”, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 2010
 Bucătaru, D., „Finanțele întreprinderii”

B. Pagini WEB
 BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, www.bvb.ro
 ROMGAZ_SA, www.romgaz.ro

26

S-ar putea să vă placă și