Sunteți pe pagina 1din 17

-Proiect-

S.N.G.N Romgaz SA

Autori : Sava Constantin Valentin


Stanciu Bogdan
Romcescu Alexandru
Seria C, grupa 1533

Cuprins
1. Introducere 3
2. Prezentarea generala a intreprinderii 4
3. Diagnosticul soietatii 5
4. Analiza performantei firmei
5. Concluzii

1.Introducere
Lurarea de fata urmareste o analiza a performatei Societatii Romgaz S.A., in perioada
2010 2011, in urma investitiei intr-o linie de imbuteliere a gazului si impatul pe care aceasta l-a
produs, in vederea dezvoltarii companiei.
In urma analizarii datelor, a rezultat ca aceasta investitie este una profitabila, generand
castiguri importante, care au condus la dezvoltarea firmei din toate punctele de vedere. De
asemenea, putem afirma ca Romgaz S.A. se aliniaza la standardele impuse de dezvoltatorii
europeni.
In debutul analizei, am mentionat istoricul firmei, de la infiintare pana in present, sub forma
unor diagnostice: juridic, tehnologic, al resurselor umane si comercial.
In cadrul diagnosticului juridic, am pus acentul pe principalele obiective specifice ale firmei.
In analizarea performantei financiare, am analizat indicatorii din perioada respectiva si am
interpretat impactul lor asupra rezultatelor fimei.
Prezentarea produselor, a principalilor concureni, clieni, furnizori ai firmei,
modul de aprovizionare i distribuire a produselor din aceast industrie, cota de
pia deinut de societate fac parte din diagnosticul comercial.
n cadrul diagnosticului tehnic, am luat n vedere calitatea tehnologiei
existente, uzura fizic i moral a echipamentelor.
n cadrul diagnosticului resurselor umane am specificat structura conducerii
i a personalului n subordine, precum i reglementri privind administrarea fondului
de salarii.

Un alt capitol este dedicat unor instrumente relativ noi de analiz a


proiectelor, opiunile reale. Ne-am ocupat n principal de fundamentarea i
evaluarea opiunilor reale de amnare, de abandon i de extindere. n urma
calculelor efectuate, am constatat c deinerea celor trei opiuni reale confer
proiectului valoare suplimentar fa de valoarea de baz calculat.

2. Prezentarea generala a intreprinderii


Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA (SNGN Romgaz SA), cu sediul
central n Medias, este cel mai mare productor de gaze naturale din Romania. Obiectul de
activitate principal al societatii este extractia hidrocarburilor.

In anul 1909, la Sarmasel in timp ce se fora la peste 300 de metri adancime pentru saruri
de potasiu, au izbucnit libere gazelle natural. Acest fenomen a marcat inceputul unei noi
industrii.
In urma acestor evenimente a fost acceptata idea ca emanatiile de gaze din diferitele zone
ale Bazinului Transilvaniei sunt dovada existentei unei acumulari importante de gaze naturale.
Importanta energetica a noii resurse, pentru dezvoltarea economica, a determinat
continuarea cercetarii acestor acumulari de gaze naturale, explorarea si exploatarea lor,
transportul si utilizarea lor in mai multe zone din Transilvania. Dintre realizarile importante pot
fi mentionate utilizarea gazelor la cazanele de abur de la Sarmasel, iluminatul cu gaze natural al
strazilor din statiunea Bazna, constructia conductei de transport gaze natural Sarmasel-Turda,
contructia retelei de distributie gaze din Turda.
Succesul american in exploatarea si utilizarea gazelor naturale a fost unul dintre motivele
care au determinat infiintarea Soietatii Maghiare de Gaz Metan UEG, de catre Ministerul de
Finante Ungar si Deutsche Bank, societate care avea ca obiect de activitate exploatarea,
explorarea, distribuirea, transportul si utilizarea gazelor naturale din regiunile din Transilvania.
Unirea Transilvaniei cu Romania a adus modificari in sectorul gazelor naturale, cum ar fi
fuziuni, externalizari, reorganizari ale societatilor comerciale din acest sector. In 1925 s-a
infiintat Societatea Nationala de Gaz Metan SONAMETAN, care a functionat cu o Directie de
Exploatari Tehnice la Medias.
In anul 1947 se nationalizeaza activele companiei de catre noul regim politic din Romania, dar
profesionalismul angajatilor firmei a permis continuarea amplului plan de dezvoltare, exploatare,
distributie, explorare si transport a gazelor naturale pe tot teritoriul Romaniei, atingandu-se un
maxim al dezvoltarii in anii 70.
In anul 1991 societatea nationala de gaze primeste numele de ROMGAZ, nume care dupa
anul 2000 s-a consacrat ca brad pentru ativitatea de explorare, exploatare si inmagazinare de
gaze naturale din Romania.
Traditia, managementul responsabil si experienta de cooperare pe teritoriul tarii cu o serie
de companii straine, au determiant ca societatea sa se orienteze catre activitatea de cooperare in
afara granitelor. Astfel, in anul 2008, Romgaz a devenit co-titular de drepturi si obligatii
petroliere in 3 perimetre de explorare din Slovacia si in 2 perimetre de explorare din Polonia.
Romgaz a parcurs un drum lung pe scara dezvoltarii sale, de la companie de nivel local la
una cu caracter international, incadrandu-se astazi in randul companiilor europene de top.

3. Diagnosticul societatii
Diagnosticul juridic

Compania Romgaz este o societate pe actiuni, in care statul, prin Ministerul Economiei,
Comertului si Mediului de Afaceri, este actionar majoritar al societatii detinand 70.01%% din
actiuni. Fondul Proprietatea detine 14.99% din actiuni, iar restul de 15% din actiuni sunt detinute
de alti actionari.
Sediul social al companiei este la Medias, judetul Sibiu, Romania. Ativitatea companiei
se desfasoara prin intermediul a 7 sucursale, respectiv :

- doua sucursale de productie gaze la Medias si Targu Mures


- o sucursala de inmagazinare subterana a gazelor naturale la Ploiesti
- doua sucursale de servicii: o sucursala de interventii, reparatii capitale si operatii
speciale la sonde la Medias (SIRCOSS) si o sucursala de transport tehnologic si mentenanta la
Targu Mures (STTM)
- o sucursala de productie energie electrica la Iernut (SPEE)
- o sucursala la Bratislava, prin care se deruleaza operatiunile din Slovacia.

Principalele activitati desfasurate de Romgaz sunt:

cercetare si explorare geologica a potentialelor zacaminte de gaze naturale

extractia gazelor naturale

inmagazinarea subterana a gazelor naturale


6

furnizarea de gaze naturale

operatii speciale si servicii la sonde

cercetare si inginerie tehnologica a rezervoarelor geologice

servicii de mentenanta si transporturi.

4. Analiza performantei firmei

Pentru a putea trage concluzii cu privire la riscul si rentabilitatea unei firme este necesar
intocmirea unei ample analize financiare. Primul pas in intocmirea analizei il constituie analiza
performantei firmei. Pentru majoritatea firmelor ,deci si pentru SNGN Romgaz SA, analiza
performantei este un indiciu important pentru furnizori, actionari, investitori etc, aceasta
reprezentand imaginea generala a firmei.
In elaborarea analizei performantei am utilizat date din decursul a 2 ani (2010 si 2011),
regasite in bilantul si in contul de profit si pierdere al SNGN Romgaz SA.

Analiza bilantului
Pentru analiza bilantului vom folosi o varianta restransa a bilantului Romgaz, continand
principale categorii bilantiere exprimate atat in valori nominale cat si in valori reale, pentru o mai
buna imagine de ansablu asupra companiei.

Valori nominale :
7

ACTIV

I. IMOBILIZARI
Necorporale

Corporale
Financiare

II. ACTIVE
CIRCULANTE

Stocuri

Creante
Disponibilitati

2010

2011

5,432,
049,45
7
189,30
9,060
5,226,
925,51
0
15,814
,887

6,158,
818,03
1
43,449
,228
6,092,
071,68
1
23,297
,122

2,560,
268,13
3
1,094,
655,56
2
1,402,
537,48
8
63,075
,083

PASIV

2010

2011

I. CAPITAL PROPRIU

7,487,
590,10
0

8,561,
418,65
3

II.PROVIZIOANE PENTRU
RISCURI SI CHELTUIELI

320,36
2,892

404,65
6,568

III.DATORII PE TERMEN LUNG

13,229
,574

6,802,
798

IV. DATORII CURENTE

262,97
9,886

354,87
3,000

80,716
,489
182,26
3,397

63,627
,386
291,24
5,614

4,171,
688

2,222,
690

2,237,
649,65
9
531,65
4,194
1,642,
334,57
6
63,660
,889

Furnizori
Salariati+Stat
Ptz

III. CHELTUIELI
IN AVANS

TOTAL ACTIV

4,807,
171

2,823,
288

7,997,12
4,761

8,399,29
0,978

TOTAL PASIV

8,088,33
4,140

9,329,97
3,709

2010

2011

PASIV(REAL)

2010

2011

5,746,
565,12
1

6,158,
818,03
1

I. CAPITAL PROPRIU

7,921,
121,56
7

8,561,
418,65
3

200,27
0,055
5,529,
564,49

43,449
,228
6,092,
071,68

II.PROVIZIOANE PENTRU
RISCURI SI CHELTUIELI

0
338,91
1,903

0
404,65
6,568

V. VENITURI IN AVANS

Valori reale :
ACTIV(REAL)

I. IMOBILIZARI
Necorporale
Corporale

7
16,730
,569

1
23,297
,122
0
2,237,
649,65
9

Stocuri

0
2,708,
507,65
8
1,158,
036,11
9

Creante

1,483,
744,40
9

Disponibilitati

66,727
,130

Financiare

II. ACTIVE
CIRCULANTE

III.DATORII PE TERMEN LUNG

0
13,995
,566

0
6,802,
798

IV. DATORII CURENTE

278,20
6,421

354,87
3,000

1,642,
334,57
6

Furnizori

85,389
,974

63,627
,386

63,660
,889

Salariati+Stat

192,81
6,448

291,24
5,614

4,171,
688

2,222,
690

8,556,40
7,146

9,329,97
3,709

531,65
4,194

Ptz
III. CHELTUIELI
IN AVANS

TOTAL ACTIV

5,085,
506

2,823,
288

8,460,15
8,285

8,399,29
0,978

V. VENITURI IN AVANS

TOTAL PASIV

Pe partea de activ observam ca in perioada analizata desi activele in valoari nominale


cresc activele in valori reale inregistreaza o scadere. In concluzie in anului 2011 fata de 2010 se
inregistreaza un activ total mai mic cu aproximativ 60,000,000 lei.
In cazul pasivelor din bilant atat in valori reale cat si in valori nominale observam, in anii
analizati, o crestere a pasivului.
Pentru o mai buna imagine de ansamblu avem raportat fiecare categorie de activ/pasiv la
total activ/ total pasiv.

ACTIV
I. IMOBILIZARI
Necorporale
Corporale

2010

2011

67.9
3%
2.37
%
65.3
6%

73.3
3%
0.52
%
72.5
3%

PASIV

2010

2011

I. CAPITAL PROPRIU

92.5
8%

91.7
6%

II.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI


CHELTUIELI

3.96
%

4.34
%
9

0.20
%

Financiare

0.28
%
0.16
%

0.07
%

0.00
%
3.25
%
1.00
%

0.00
%
3.80
%
0.68
%

Ptz

2.25
%
0.00
%

3.12
%
0.00
%

0.05
%

0.02
%

100
%

100%

III.DATORII PE TERMEN LUNG

Creante

32.0
1%
13.6
9%
17.5
4%

26.6
4%
6.33
%
19.5
5%

Disponibilitati

0.79
%

0.76
%

II. ACTIVE
CIRCULANTE
Stocuri

IV. DATORII CURENTE


Furnizori

Salariati+Stat

III. CHELTUIELI IN
AVANS

0.06
%

0.03
%

V. VENITURI IN AVANS

TOTAL ACTIV

100.0
0%

100.0
0%

TOTAL PASIV

In cazul activului se observa ca este constituit in proportie de aproximativ 71 % din


imobilizari, urmate de activele circulante 29%. Pe cealalta parte a bilantului, pasivul bilantier
este format in proportie de aproximativ 92% din capitaluri proprii, 4% provizioane, 3,5 % datorii
pe termen scurt si pe termen lung, iar veniturile in avans de 0,5 %.

Analiza pozitiei financiare


In elaborarea analizei pozitiei financiare vom avea in vedere urmatorii indicatori :
1.
2.
3.
4.

Activul net contabil (ANC)


Fondul de rulment (FR)
Necesarul de fond de rulment (NFR)
Trezoreria neta

1. Activul net contabil reprezinta partea din activul bilantier finantat pe baza capitalurilor
proprii calculata dupa formula : SN=Total activ Total datorii.
10

Situatia neta

2010
7,716,743,613

2011
8,035,392,490

Valoarea averii actionarilor au crescut in perioada analizata pe baza cresterii


imobilizarilor corporale, dar si pe baza injumatatirii datoriilor pe termen lung.
2. Fondul de rulment ofera o imagine complexa asupra pozitiei financiare pe termen lung si
se calculeaza dupa formula : FR=Pasive permanente Active permanente.
Fondul de rulment

2010
2,297,923,730

2011
1,883,377,257

Pe parcursul celor 2 ani se observa ca FR este pozitiv, firma reusind sa isi pastreze in
mare parte resursele permanente in ambii ani, adoptand o pozitie ofensiva in cadrul politicii de
finantare.
Pentru a lua o decizie cat mai corecta am decurs la o structurare a fondului de rulment in
2 categorii astfel :

2010
Fondul de rulment propriu

2,055,540,643
242,383,087

2011
2,402,600,622
-519,223,365

Fondul de rulment imprumutat

Acesti indicatori scot in evidenta dependenta firmei fata de creditori, insa se observa o
imbunatatire a situatiei resurselor, fapt ce reiese din cresterea fondului de rulment propriu si
scaderea fondului de rulment impumutat in 2011 fata de 2010.
3. Necesarul de fond de rulment reprezinta imaginea echilibrului firmei pe termen scurt,
aratand in ce masura nevoile pe termen scurt sunt acoperite de resursele pe termen scurt si se
calculeaza dupa formula : NFR = stocuri + creante dat.de exploatare
Necesarul de fond de rulment

2010
2,234,848,647

2011
1,819,716,368

Evolutia NFR arata ca firma nu dispune de resurse temporare excedentare, insa se


observa o imbunatatire in acest plan in 2011 fata de 2010.

11

4. Trezoreria neta arata echilibrul firmei atat pe termen scurt cat si pe termen lung si se
calculeaza dupa formula : TN=FR-NFR
Trezoreria neta

2010
63,075,083

2011
63,660,889

In anii analizati se observa ca firma a adoptat o politica prudenta de finantare a nevoilor


permanente din resursele durabile. Rezultatul pozitiv al trezoreriei nete vine in urma aplicarii
unei politici eficiente, firma putandu-si sa isi acopere nevoia de fond de rulment pe baza
resurselor permanente. Aplicarea politicii eficiente este sustinuta si de sporirea trezoreriei nete in
2011 fata de 2010 cu 585,806 lei.

Analiza performantei financiare


Pentru elaborarea analizei financiare vom avea in vedere urmatorii idicatori :

1.EBITDA ( earnings before interests, taxes, depreciation and amortization) - castigul brut din
activitatea de exploatare, fara sa fie afectat de amortizari sau provizioane.

EBITDA

2010

2011

1,484,347,44
5

1,854,942,
504

Se observa o crestere a EBITDA in 2011 fata de 2010 cu aproximativ 400,000,000 lei.


2. EBIT (earnings before interest and taxes) - castigul din activitatea de exploatare, cu luarea n
calcul a amortizarilor si provizioanelor, inaintea dobanzilor si a impozitului pe profit.

EBIT

2010

2011

892,118,740

1,059,375,
529

In perioada analizata se observa o crestere a EBIT cu aproximativ 150,000,000 lei.


3.PN (rezultatul net) reprezint castigul final obtinut de intreprindere dup acoperirea tuturor
cheltuielilor, inclusiv a impozitului pe profit.

2010

2011

12

649,494,040

PN

769,360,59
3

Cresterea cifrei de afaceri determina si o crestere a rezultatului net in 2011 fata de 2010.
delta CA

636,933,81
0

4.CAF(capacitatea de autofinantare) modalitatea de utilizare a resurselor proprii pentru


acoperirea nevoilor firmei in vederea dezvoltarii acesteia.

CAF

2010

2011

1,276,397,39
8

1,594,010,
540

In perioada analizata se observa o CAF pozitiva, crescand in 2011 fata de 2010, firma
aratand un potential de dezvoltare ridicat.

Analiza cash-flow-urilor
In analiza cash-flow-ului acesta se imparte in mai multe categorii in functie de activitatea
de provenienta : de exploatare, operatiuni de investitii, operatiuni de finantare.
CF=CFexpl+CFinv+CFfin
Cash-flow-ul de exploatare, cel mai important dintre categoriile de mai sus, se poate
determinat atat in mod direct, diferentiind veniturile incasabile de cele platibile : CFexpl =
incasari din vanzari - plati catre furnizori - plati catre salariati/stat- plata impozitelor pe
profit - plata dobanzilor - alte plati aferente exploatarii, cat si in mod indirect CFexpl = CAF
NFR venituri financiare incasate = PN + amortizari si provizioane venituri
financiare incasate NFR.

2011
CFexpl

1,594,200,
823

Astfel in perioada analizita Romgaz inregistreaza un surplus al incasarilor din exploatare.


Cash-flow-ul de finantare se poate determina dupa formula :
13

CFfin = DTL + CS dividende = DTL + CPR PN

2011

-3,736,529

CFfin

Fata de cash-flow-ul de exploatare in cazul cash-flow-ului de investitii se inregistreaza un


deficit al incasarilor generate de aceste operatiuni.
Cash-flow-ul de investitii se determina tocmai din aceast diferenta dintre incasarile din
urma cesiunii sau rambursarii de active fixe si platile pentru achizitia lor.
CFinv = incasari din vanzarea imobilizarilor plati pentru achizitia de imobilizari
+ dobanzi si dividende incasate.
CFinv

= venituri financiare incasate (aferente imobilizarilor financiare) -

imobilizari brute.

2011

-125,287

CFinv

In cazul cash-flow-ului de investitii se inregistreaza un deficit al incasarilor din investitii.


In urma adunarii tuturor cash-flow-urilor vom obtine cash-flow-ul total. In cazul Romgaz
acesta este pozitiv, inregistrandu-se un excedent al incasarilor globale rezultate din operatiunide
de exploatare, finantare si investitii.

2011
CF

1,590,339,
007

In cadrul analizei cash-flow-ului trebuie sa facem referire si la cash-flow-ul disponibil al


firmei dupa origine si dupa destinatia sa.
In cazul cash-flow-ului dupa origine se porneste de la formula de calcul a cash-flow-ului
de exploatare, obtinut prin metoda indirecta, inlocuindu-se in formula : CFD = CFgest
IMObrute ACRnete.
14

Cash-flow-ul dupa destinatie se obtine insumand cash-flow-ul pentru actionari si cashflow-ul pentru creditori : CFD = CFDact+CFDcr.
2011
CFDa

768,601,9
79

CFDc

3,648,040

CFD

772,250,0
19

Se observa ca in perioada analizata se inregistreaza excedent, ca si in cazul cash-flowului total analizat mai sus.

Analiza rentabilitatii
Pentru analiza rentabilitatii firmei avem in vedere indicatorii ROA si ROE.
1.ROA eficienta utilizarii capitalurilor puse la dispozitie firmei (de la creditori, de la
actionari).
2011

2877.05%

ROA

2.ROE eficienta utilizarii capitalurilor puse la dispozitie de proprietarii intreprinderii


2011
ROE

3678.44%

In urma rezultatelor obtinute pentru cei 2 indicatori se observa ca la o investitie a


actionarilor de 100 lei se va obtine un castig de 287,705 lei, iar in cazul investirii in capitalul
firmei se obtine un castig de 367,844 lei.

Analiza riscului
In cadrul acestei analize vom avea in vedere : gradul de indatorare, lichiditate curenta,
lichiditate rapida, lichiditate imediata.

15

2010

2011

Gradul de indatorare

21.90%

13.26%

Levier

28.04%

15.29%

lichiditatea curenta

430.43%

476.36%

lichiditatea rapida

110.94%

99.60%

1.25%

2.03%

lichiditatea imediata

Se observa ca gradul de indaorare a scazut si lichiditatea curenta a crescut de la un an al


altul, fapt datorat scaderii datoriilor pe termen lung.
Lichiditatea rapida a scazut in 2011 fata de 2010 deoarece stocurile firmei au crescut si
activele circulante au scazut in perioada analizata.
Lichiditatea imediata a crescut in perioada 2010-2011 datorita cresterii disponibilitatilor
banesti ale intreprinderii.

16

17