Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA


AFACERILOR
SPECIALIZARE: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE
GESTIUNE
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare ale


întreprinderii
S.C. BIOFARM S.A
Profesor coordonator: Oprea Otilia

STUDENT: Ciobanu Maria-Anastasia


Grupa: 27

Iași, 2018

1
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII....3

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității.................................................................3


A. Obiectul de activitate............................................................................................................................3
B. Structura acționariatului.......................................................................................................................3

1.2 Piața și concurența........................................................................................................................ 4


A. Piața......................................................................................................................................................4
B. Concurența............................................................................................................................................5

CAPITOLUL 2. STRUCTURA SURSELOR DE FINANȚARE.............6

2.1 Descrierea surselor de finanțare ale BIOFARM S.A pentru ultimele trei exerciții financiare.............6
A. Principalele surse de finanțare ale întreprinderii.................................................................................6
B. Sursele de finanțare ale companiei S.C BIOFARM S.A (mărimi absolute și mărimi relative)...............7
C. Prezentarea datelor din tabele.............................................................................................................8

2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii..............................................................8


A. Prezentare grafică: Principalele surse de finanțare..............................................................................8
B. Explicarea evoluțiilor..........................................................................................................................10

CAPITOLUL 3. ANALIZA CAPITALULUI PROPRIU ȘI A


FACTORILOR DE INFLUENȚĂ (2015-2017)......................................11

3.1 Structura capitalurilor proprii la compania S.C. BIOFARM. S.A în perioada 2015-2017...................11
A.Capitalurile proprii ale S.C.BIOFARM S.A.............................................................................................11
B. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare component al capitalului propriu..................11
C. Structura capitalurilor proprii cu ajutorul graficelor de structură......................................................12

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență.....................13


B. Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii.........................................13

CAPITOLUL 4. ANALIZA MUTAȚIILOR ÎN STRUCTURA SURSELOR


STRĂINE..................................................................................... 15

4.1 Structura surselor străine............................................................................................................ 15


A. Resursele companiei în mărimi absolute...........................................................................................15
B. Modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate.....................................................15

4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de înfluență..............18


A. Evoluția principalelor component împrumutate................................................................................18
B. Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor împrumutate..................................18

CAPITOLUL 5. CONCLUZII...................................................19

BIBLIOGRAFIE....................................................................20

2
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A
ÎNTREPRINDERII
În acest capitol vă voi expune următoarele caracteristici ale firmei BIOFARM S.A
(obiectul de activitate, domeniul de activitate, sediul social), cât și informații despre piață și
acționari.
S.C BIOFARM S.A BUCUREȘTI s-a înființat în anul 1921 prin procesul de fuzionare
a mai multor firme, care au fost deasemenea producătoare de medicamente și astfel
“BIOFARM” se transformă în S.C. BIOFARM SA, în baza Legii 15/1990, a Legii 31/1990 și a
HG 1224/23.11.1990
Este unul dintre cei mai importanți producători de medicamente din România, aflându-
se în top 3 producători de soluții si suspensii pentru administrare orală și cel mai important
producător român de capsule gelatinoase, moi și drajeuri. Calitatea companiei este certificată în
conformitate cu cerințele standardului ISO9001 și ale Ghidului privind buna practică de
fabricație ( GMP ) pentru toate liniile de producție.
1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității
A. Obiectul de activitate
S.C. BIOFARM S.A are sediul social în București, strada Logofătul Tautu, nr.99, sector
3 și are ca obiect principal de activitate, producerea și comercializarea medicamentelor de uz
uman și veterinar, cât și diferite produse chimice, având codul CAEN 2120 “Fabricarea
preparatelor farmaceutice”. În centrul activității se află individul si preocuparea acestuia de a se
feri de factorii externi, negativi și de aceea societatea se axează în special pe cercetarea și
descoperirea de noi soluții inovatoare pentru a fortifica organismul și a menține sănătatea
populației. În portofoliul societății se regăsesc circa 230 de produse, cuprinzând în principal
gama de substanțe biologic active: soluții injectabile, pulberi liofilizate, comprimate, drajeuri,
soluții oftalmologice, soluții otice și nazale, capsule gelatinoase, moi, suspenii, siropuri, tablete
turnate, spray-uri.
B. Structura acționariatului
La data de 31.12.2017, structura acționariatului era următoarea:

3
Tabel 1.1 Stuctura acționariatului societății
ACȚIONAR NR. ACȚIUNI PROCENT(%)

S.I.F.MUNTENIA loc. BUCUREȘTI 502.379.006 50,9835%


jud. SECTOR 3
S.I.F BANAT-CRIȘANA S.A. loc. 228.826.055 23,2222%
ARAD jud. ARAD
S.I.F. MOLDOVA loc. BACĂU jud. 134.207.209 13,6199%
BACĂU
Persoane fizice 100.326.464 10,1816%
Persoane juridice 19.636.556 1,9928%
TOTAL 985.375.350 100,000%
Sursa:Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe: www.bvb.ro
Figura 1.1 Structura acționariatului la S.C. BIOFARM S.A

Structură acționariat

Persoane fizice Persoane juridice


10% 2%

S.I.F. MOLDOVA
14%
S.I.F.MUNTENIA
51%

S.I.F BANAT-CRIȘANA
S.A
23%

Sursa: Preluare proprie pe baza datelor din tabelul 1.1

1.2 Piața și concurența


A. Piața
În peste 9 decenii de experiență și tradiție pe piață, S.C. BIOFARM S.A continuă să
fascineze un număr foarte mare din diferite generații, în special cu următoarele mărci ale
companiei: Colebil, Triferment și Bixtonim. Totodata, BIOFARM acționeaza în 61 de arii
terapeutice, însă este lider de piață în 11 arii: Produse cu claciu, Coleretice și colechinetice,
Decongestionate nazale, Digestive ( inclusiv enzime), Vitamine A, Pediatrice, Vitamina E,

4
Antiseptice și antiinfecțioase bucale, Soluții otice cu corticosteroizi, Inhibitori de prolactină și cu
alte combinații cu corticosteroizi, Combinații cu vitaminaD.
Compania s-a extins și pe piața externă, regăsindu-se în 12 țări cum ar fi: Federația
Rusă, Republica Moldova, Ungaria, Mangolia, Cehia, Lituania, Belarus, Azerbaijan, Ucraina,
Kazakhstan, Georgia si Slovacia.
B. Concurența
Pentru a se menține în top, fiecare companie își creează o strategie, iar strategia
companiei BIOFARM pentru a avea o evoluție favorabilă în ceea ce privesc vânzările este de a-
și diversifica gama de produse în fiecare an (cu 10 produse), investind foarte mult în cercetare.
Tabel 1.2 Top 10 Companii Farma Romania 2017 (volum/unități vândute)
Companii farmaceutice Vânzări(mil/unit)
1. SANOFI 15
2. SUN PHARMA RANBAXY 12.1
3. SERVIER 8.1
4. KRKA 7.8
5. ANTIBIOTICE IAȘI 7.6
6. LABORMED ALVOGEN 6.5
7. NOVARTIS 5.8
8. GLAXO SMITH KLINE 5.7
9. GEDEON RICHTER 5.1
10. BIOFARM 4.8
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe https://pharmapro.ro

5
Capitolul 2. STRUCTURA SURSELOR DE FINANȚARE

2.1 Descrierea surselor de finanțare ale BIOFARM S.A pentru 2015 -
2017
Sursele de finanțare ale companiei S.C BIOFARM S.A sunt formate atât din capital
propriu, cât și din capital străin.
A. Principalele surse de finanțare ale întreprinderii
Figura 2.1 Principalele surse de finanțare

Sursele de finanțare

Capital străin Capital propriu

Datorii pe termen scurt


Capital social,
( datorii comerciale și
Datorii pe termen rezervele, rezultatul
similare, datorii privind
lung(Provizioane) exercitiului, rezultatul
impozitul pe profitul
raportat
curent, provizioane)
Sursă: Prelucrare proprie, datele fiind preluat de pe site-ul Bursei de Valori
Capital social – valoarea nominal a acțiunilor sau părților sociale emise de o societate
comercială în schimbul aporturilor primite de la acționari/asociați ori lăsate de aceștia la
dispoziția firmei.
Rezervele – sume de bani pe care entitatea este obligată să o rețină pentru situații
neprevăzute sau o constituie obligatoriu la o valoare de cel puțin 20% din capitalul social
(rezerve legale).
Rezultatul reportat – reprezintă profitul nedistribuit sau pierderea neacoperită la
sfârșitul exercițiul financiar.

6
Rezultatul curent – reprezintă diferența dintre venituri și cheltuieli. Acesta poate fi
profit sau pierdere.
Provizioanele – sunt sume de bani repartizate datoriilor, care se disting prin factorul de
incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli, ceea ce semnifică faptul că
nu vom ști exact dacă vom avea acele cheltuieli.
Impozitul pe profit – este o datorie pe termen scurt, ce se calculează înmulțind cota de
impozit cu profitul impozabil.
Datoriile pe termen lung – sume de bani ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de
1 an. ( >1).
Datoriile pe termen scurt – sume de bani ce trebuie plătite în maxim 1 an. (<1).
B. Sursele de finanțare ale companiei S.C BIOFARM S.A (mărimi absolute și
mărimi relative).
Tabel 2.1 Surse de finanțare ale S.C BIOFARM S.A în mărime absolută și relativă
2017 2016 2015 2014
Capital social 98.537.535 98.537.535 98.537.535 109.486.150
Finanțare Rezerve 63.807.911 53.131.107 40.030.625 50.926.562
proprie Rezultat reportat 16.844.295 16.844.295 16.844.295 16.844.295
Rezultat curent 36.484.695 29.477.747 27.226.492 26.559.851
Total capitaluri proprii 216.878.813 197.146.499 182.130.617 168.798.966

Finanțare Datorii pe termen scurt 45.756.871 41.694.892 34.351.755 37.575.789


străină 1. Datorii 43.050.611 38.979.245 32.474.861 36.264.107
comerciale si
similare
2. Datorii privind 542.199 751.909 736.930
impozitul pe
profit
3. Provizioane 2.164.061 1.963.738 1.139.964 1.311.682
Datorii pe termen lung 411.927 419.154 410.236 480.532
(Provizioane)
Total datorii 46.168.798 42.114.046 34.761.991 39.744.727
Total capitaluri proprii + datorii 263.047.611 239.260.545 216.892.608 208.543.693
2017 2016 2015 2014
Capital social 37,46% 33,60% 45,43% 52.50%
Finanțare Rezerve 24,26% 18,11% 18,46% 24.42%
proprie Rezultat reportat 6,41% 5,75% 7,77% 8.07%
Rezultat curent 13,87% 12,32% 12,56% 12.73%
Total capitaluri proprii 82,45% 82,40% 83,97% 80.94%

Finanțare Datorii pe termen scurt 17,12% 17,42% 15,83% 18.01


străină %
1. Datorii 16,37% 16,30% 14,97% 17.38
comerciale si %
similare
2. Datorii privind 0,20% 0,31% 0,4% -
impozitul pe
profit
3. Provizioane 0,82% 0,82% 0,52% 0.62
%

7
Datorii pe termen lung 0,16% 0,17% 0,19% 0.23
%

Total datorii 17,55% 17,60% 16,03% 19.06


%
Total capitaluri proprii + 100% 100% 100% 100%
datorii
Sursa: Preluare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul oficial al Bursei de Valori
București: www.bvb.ro

Formula pe care am folosit-o la calcularea mărimilor relative este următoarea:


X%=(elementul component/Total active+datorii)*100
Exemplu de calcul:
(anul 2017) X% = (rezerve) 63.807.911/263.047.611 (total active+datorii)*100 =
24,26%
C. Prezentarea datelor din tabele
Analizând tabelele de mai sus, remarcăm faptul că în perioada 2015-2016, există o
evoluție descendentă a capitalului propriu de aproximativ 1,57%. Astfel în anul 2015, ponderea
capitalului propriu era de 83,97%, iar în 2016 ponderea a ajuns la 82,40%. Totodată, firma suferă
o perioadă de descreștere economică, datoriile din anul 2016 (17,60%) au crescut față de anul
2015 (16,03%) cu aproximativ 1,57%. Cu toate că există o descreștere a capitalului propriu,
compania își continuă activitatea, iar în anul 2017 se poate observa o creștere de aproximativ
0.05% a activelor și o scădere a datoriilor de aproximativ 0.05% față de anul 2016 ceea ce
sugerează faptul că societatea a depașit acea perioadă critică de declin economic, cunoscând o
creștere economică. Având o pondere de peste 50% din totalul activelor și a datoriilor menținută
în decursul anilor 2015-2017, putem afirma faptul că S.C. BIOFARM S.A este constituită din
finanțare proprie.

2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii


A. Prezentare grafică: Principalele surse de finanțare
Figura 2.2 Sursele de finanțare în perioada 2015-2017

8
Structura surselor de finanțare în perioada 2015-2017
Capitalul propriu Column1

17.55 17.6 16.03

82.45 82.40 82.97

2017 2016 2015


Sursă:Prelucrare proprie, datele sunt preluate de pe www.bvb.ro
După cum putem observa, pe parcursul celor 3 ani capitalul propriu al societății nu
suferă modificări majore depașind cu mult capitalul străin, principala sursă de finanțare este
finanțarea proprie. Aceasta are o cotă de lichiditate ridicată, putând să își acopere unele datorii
din resursele proprii.
B. Principalele surse de finanțare ale companiei în mărime absolută/relativă
Tabel 2.2 Surse de finanțare ale companiei în marime absolută și relativă.
2017 2016 2015
Resursele 216.878.813/82,45% 197.146.499/82,40% 182.130.617/83,97%
proprii
Resursele 46.168.798/17,55% 42.114.046/17,60% 34.761.991/16,03%
împrumutat
e
Sursă:Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

9
Structura surselor de fi nanțare în perioada 2015-2017
în mărime relati vă
120.00%

100.00%
17.55% 17.60% 16.03%
80.00%

60.00%

40.00% 85.45% 82.40% 83.97%

20.00%

0.00%
2017 2016 2015
Resursele împrumutate Resursele proprii

Figura 2.3 Structura surselor de finanțare în mărime relativă


Sursă: prelucrare proprie, datele fiind preluate din tabelul 2.2
Tabel 2.3 Sursele de finanțare pe termen scurt și lung
2017 2016 2015
Resursele pe termen lung 411.927/0.16% 419.154/0.17% 410.236/0.19%
Resursele pe termen scurt 45.756.871/17.12% 41.694.892/17.42% 34.351.755/18.83%
Sursă: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

Figura 2.4 Sursele de finanșare pe termen scurt și lung

10
Resursele întreprinderii pe termen scurt și lung
0.19%

0.17% 18.83%
0.16%

17.42%
17.12%

2017 2016 2015

Resurse împrumutate pe termen scurt Resurse împrumutate pe termen lung


Sursă: prelucrare proprie, datele fiind preluate din tabelul 2.3
B. Explicarea evoluțiilor
În urma graficelor analizate, putem observa faptul că S.C. BIOFARM S.A își
desfășoară activitatea în condițiile normale, deoarece sursa de finanțare a acesteia este
reprezentată într-o pondere remarcabilă de capitalul propriu, numit și autofinanțare, depășind
ponderea resurselor împrumutate. Chiar dacă activitatea firmei suferă o scădere financiară,
îndatorându-se în anul 2016 față de 2015 cu 1,57%, în anul 2017 datoriile scad, sursele de
finanțare proprii cresc, ceea ce simbolizează faptul că firma a depășit acest declin economic,
devenind mai stabilă financiar.
Factorii de influență sunt:
 Devalorizarea monedei naționale în raport cu euro
 Noua listă de medicamente compensate
 Introducerea taxei de clawback
 Scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor ca urmare a crizei economico-
financiare

11
Capitolul 3. Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență
(2015-2017)
3.1 Structura capitalurilor proprii ale companiei S.C. BIOFARM. S.A
în perioada 2015-2017
A.Capitalurile proprii ale S.C.BIOFARM S.A
Tabel. 3.1 Componentele capitalului propriu ale Biofarm S.A în perioada 2015-2017, în
mărimi absolute
Denumire 2017 2016 2015
indicator
Capital social 98.537.535 98.537.535 98.537.535
Rezerve 63.807.911 53.131.107 40.030.625
Rezultat reportat 16.844.295 16.844.295 16.844.295
Rezultat curent 36.484.695 29.477.747 27.226.492
Total capitaluri 216.878.813 197.146.499 182.130.617
proprii
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul Bursei de Valori București:
www.bvb.ro
B. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a capitalului
propriu

Tabel 3.2 Modificarea nominală relative anuală pentru fiecare element al capitalului
propriu
Denumire 2017 Modificarea 2016 Modificarea 2015 Modificare 2014
indicator nominal relativă nominal relativă nominală
relativă
Capital 98.537.535 0% 98.537.535 0% 98.537.535 Scade 109.486.150
social cu 10%
Rezerve 63.807.911 Crește cu 53.131.107 Crește 40.030.625 Scade 50.926.562
20.1% cu 32.73% cu 21%
Rezultat 16.844.295 0% 16.844.295 0% 16.844.295 0% 16.844.295
reportat
Rezultat 36.484.695 Crește cu 29.477.747 Crește 27.226.492 Creșt 26.559.851
curent 23.77% cu 8.27% e 2.5%
Sursa: : Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul Bursei de Valori București:
www.bvb.ro

Formulă: x element = [(valorea x element din anul următor - valorea x element din anul
anterior)/ valoarea x element din anul anterior] * 100
Exemplu: [(36.484.695 - 29.477.747 )/ 29.477.747]*100 = 23.77%
În urma celor analizate se constată faptul că S.C.BIOFARM S.A și-a redus capitalul
social în 2015 față de 2014 cu 0.1% înregistrând o pierdere din cauza scăderii numărului de
consumatorii afectați de criza economică. În următorii 3 ani (2015-2017), societatea reușește să
se mențină pe piață și totodată să își crească venitul prin crearea de noi produse inovatoare,
destinate tratamentelor cronice. Observăm că rezultatul curent înregistrează diferențe favorabile,

12
ceea ce înseamnă că firma a înregistrat profit. Deasemenea, remarcăm faptul că în anul 2016 s-a
înregistrat cea mai mare creștere a rezervelor de aproximativ 32.73%; capitalul social
menținându-se constant pe durata celor 3 ani (2015-2016-2017).
C. Structura capitalurilor proprii cu ajutorul graficelor de structură

Figura 3.1. Structura capitalurilor proprii din anul 2015

15%

9%

54%

22%

Capital social Rezerve Rezultat reportat Rezultat curent


Sursă: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

Graficul de mai sus prezintă situația capitalurilor proprii din anul 2015: capitalul social
în procent de 54%, rezerve de 21.97%, rezultat reportat în proporție de 9.24% și rezultatul curent
deținând un procent de 14,94%.
Figura 3.2 Structura capitalurilor proprii din anul 2016

15%

9% Capital social
Rezerve
50%
Rezultat reportat
Rezultat curent
27%

Sursa: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

Potrivit analizei efectuate, în anul 2016 se observă modificări în structura capitalurilor


proprii. Față de anul 2015, în anul 2016 capitalul social scade de la 54% la 50%, înregistrând o
evoluție în sens negativ de 4% procente. Totodata, se remarcă o înregistrare în sens pozitiv la
13
“rezerve”. Daca în anul 2015 acestea aveau un procent de 22%, în anul 2016 procentul este de
aproximativ 27%. Societatea a ales să transfere la rezerve o parte din capitalurile proprii pentru a
evita falimentul în momentul în care rezultatul exercițiului ar fi fost negativ.
Figura 3.3 Structura capitalurilor proprii din anul 2017

17%

Capitalul social
8%
46% Rezerve
Rezultat reportat
Rezultat curent

30%

Sursă: : prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

Potrivit graficului, rezultatul reportat deține cea mai mică pondere în structura
capitalurilor proprii, iar capitalul social deține cea mai mare pondere și anume 46%, scăzând față
de anul 2016 cu 4%. Cu toate acestea, în realitate această scădere este explicată de faptul că
societatea și-a mărit rezervele legale.
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor
factori de influență.

Figura 3.4 Evoluția componentelor capitalului propriu

Evoluția componentelor capitalului propriu în perioada 2015-


2017
Capital social Rezerve Rezultat reportat Rrezultat curent
15% 15% 17%
9% 8% 8%
22% 27% 29%

54% 50% 46%

2015 2016 2017


Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.biofarm.ro

B. Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii

Explicații:

14
1. Capitalul social al societății pe parcursul celor 3 ani scade aproximativ cu 8 procente, dar
asta nu semnifică faptul că are o pierdere. Aceasta a ales să își mărească rezervele,
deoarece în cazul în care exercițiul financiar ar fi negativ, rezervele ar acoperi deficitul.
2. După cum am menționat anterior, rezervele în perioada 2015-2017 au înregistrat o
creștere semnificativă, iar acest lucru însemnând faptul că societatea își poate finanța
pierderile din rezerve, adică din resurse proprii, deținând o cotă de lichiditate ridicată.
3. Rezultatul reportat își mentine procentul și anume de 8 % pe parcursul perioadei, iar
rezultatul exercițiului înregistrează creșteri, ceea ce sugerează faptul că societatea se află
în continuă creștere, înregistrând profit pe parcursul perioadei.
Factorii de influență sunt:
 Devalorizarea monedei naționale în raport cu euro
 Introducerea taxei de clawback
 Scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor ca urmare a crizei economico-financiare
 Factorii fiscali și juridici
 Costurile pieței de capital

15
Capitolul 4. Analiza mutațiilor în structura surselor străine
4.1 Structura surselor străine
A. Resursele companiei în mărimi absolute

Tabel 4.1 Structura surselor străine în mărimi absolute


2017 2016 2015 2014

Datorii pe termen 45.756.871 41.694.892 34.351.755 37.575.789


scurt
1. Datorii 43.050.611 38.979.245 32.474.861 36.264.107
comerciale
și similare
Finanțare străină

2. Datorii 542.199 751.909 736.930 -


privind
impozitul
pe profit
3. Provizioan 2.164.061 1.963.738 1.139.964 1.311.682
e
Datorii pe termen 411.927 419.154 410.236 480.532
lung (Provizioane)

Sursa: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.biofarm.ro

În tabelul 4.1 sunt analizate datoriile societății pe perioada 2015-2017: datoriile pe


termen scurt, cât și datoriile pe termen lung, care sunt în sens pozitiv și negativ. În această
perioadă, societatea BIOFARM S.A a înregistrat o creștere a datoriilor pe termen scurt de la
34.351.755 la 45.756.871 ceea ce poate sugera faptul că a scăzut nivelul profitului, dar și faptul
că societatea este finanțată și din surse externe: furnizori, credite, urmând să constatăm că
datoriile pe termen lung și anume provizioanele, nu suferă modificări majore. Această scadere
mai poate fi explicată de faptul că societatea a investit în cercetare pentru a realiza noi produse
farmaceutice.
B. Modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate

16
Tabel 4.2 Modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate

2017 Modifica 2016 Modificare 2015 Modificare 2014


re nominală nominală
nominală relativă relativă
relativă
Datorii pe termen 45.756.871 Crește cu 41.694.892 Crește cu 34.351.755 Scade cu 37.575.789
scurt 9.74% 21% 8.58%
1. Datorii 43.050.611 Crește cu 38.979.245 Crește cu 32.474.861 Scade cu 36.264.107
comerciale 10.44% 20.02% 10%
Finanțare străină

si similare
2. Datorii 542.199 Scade cu 751.909 Crește cu Crește cu -
privind 27.89% 2.03% 736.930 100%
impozitul
pe profit
3. Provizioan 2.164.061 Crește cu 1.963.738 Crește cu Scade cu 1.311.682
e 10.20% 72.26% 1.139.964 13%
Datorii pe termen 411.927 Scade cu 419.154 Crește cu Scade cu 480.532
lung (Provizioane) 1.72% 2.17% 410.236 14%
Sursă: prelucrare proprie, datele fiind preluate dupa bilanțul contabil

În urma analizării tabelului 4.2, observăm că anul 2015 a reprezentat pentru societate un
an profitabil, deoarece toate datoriile scad, înregistrând profit (datoriile privind impozitele pe
profit cresc considerabil). Atât în anul 2016, cât și în anul 2017 datoriile pe termen scurt cresc
semn că finanțarea este realizată și din alte surse(furnizori, unele datorii către stat etc), nu doar
din capitalurile proprii, societatea extinzându-se pe piață. Datoriile pe termen lung cresc în 2016
cu 2.17% ceea ce ne arată că în activitatea societății au intervenit unele situații imprevizibile, dar
in 2017 acestea încep să scadă cu aproximativ 1.72% sugerând faptul ca Biofarm a reușit să facă
față acelor situații neașteptate.
Figura 4.1 Structura resurselor împrumutate în anul 2015

Structura resurselor împrumutate în anul 2015

2% 3% 1% Datorii comerciale și similare pe


termen scurt
Datorii privind impozitul pe profit
pe termen scurt
Provizioane pe termen scurt
Provizioane pe termen lung

93%

Sursa: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

17
Figura 4.2 Structura resurselor împrumutate în anul 2016

Structura resurselor împrumutate în 2016


2% 5% 1%

Datorii comerciale și similare pe


termen scurt
Datrorii cu impozitul pe profit pe
termen lung
Provizioane pe termen scurt
Provizioane pe termen lung

93%

Sursă: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

Figura 4.3 Structura resurselor împrumutate în anul 2017

Structura resurse împrumutate pe 2017


1%
1% 5%

Datorii comerciale și similare pe


termen scurt
Datorii privind impozitul pe profit
pe termen scurt
Provizioane pe termen scurt
Provizioane pe termen lung

93%

Sursă: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

Analizând figurile de mai sus, putem afirma că în perioada 2015 ponderea cea mai mare
din totalul datoriilor îî corespunde datoriilor curente și anume datoriilor comerciale și similare,
ceea ce denotă faptul că societatea este finanțată și din surse externe, dar totodata aceste creșteri
și descreșteri ale datoriilor pot fi pierderi din cauza devalorizării monedei naționale și pierderi în
rândul clienților. Cel mai mic procent le revin provizioanelor sugerând că Biofarm este sigură pe
calitatea produselor sale, fiind sigură că acele situații imprevizibile nu vor reprezenta un
impediment pentru aceasta.

18
4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a
principalilor factori de înfluență
A. Evoluția principalelor component împrumutate
Figura 4.4 Grafic privind evolutia principalelor componente ale resurselor împrumutate
în valori procentuale în perioada 2015-2017

Chart Title
Datorii comerciale și similare pe termen scurt Datorii privind impozitul pe profit pe termen scurt
Provizioane pe termen scurt Provizioane pe termen lung
1%
3% 1%
5% 1%
5%
2% 2% 1%

94% 92% 93%

2015 2016 2017

Sursă: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

B. Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor împrumutate


Din figura 4.4, dar și în urma celor menționate mai sus, am ajuns la următoarele
concluzii:
 S-au înregistrat cele mai mici procente în cazul datoriilor pe termen lung
(provizioanelor), menținându-se constante pe perioada 2015-2017; societatea nu a
întâmpinat multe situații neașteptate, riscuri.
 S-au înregistrat cele mai mari procente în cazul datoriilor pe termen scurt, având cauzele
menționate mai sus.
 Se poate constata că sporirea volumului vânzărilor, anumite pierderi si riscuri suportate
de societate au determinat creșterea acestor datorii.
Factorii ce influnțează atât creșterea, cât și descreșterea datoriilor sunt:
 Fiscalitatea
 Accesul pe piață
 Noua listă de medicamente compensate

19
Capitolul 5. CONCLUZII
Am realizat acest proiect pentru a evidenția sursele de finanțare ale societății
BIOFARM S.A, cuprinzând finanțare proprie (nivel intern) și finanțare străină (nivel extern) pe o
perioadă de 3 ani ( 2015-2016-2017). Informațiile au fost colectate de pe BVB ( Bursa de Valori
București ); Biofarm fiind o societate cotată la bursă.
În primul capitol sunt prezentate informații despre societate ( obiectul de
activitate, portofoliul acesteia, concurența, dar și acționarii săi).
În al doilea capitol, accentul cade pe finanțarea proprie ( capitalul social, rezerve,
rezultatul curent și rezultatul reportat) fiind principala sursă de finanțare deținând un procent de
peste 50% , dar totodată este analizată și finanțarea străină ( datorii pe termen scurt și lung).
În capitolele 3 și 4 sunt evidențiate evoluțiile celor 2 surse de finanțare în
perioada 2015-2017, subliniindu-se că peste 50% din totalul surselor de finanțare corespund
capitalurilor proprii, dar și faptul că societatea a reușit să treacă peste un declin economic,
menținându-se pe piață, ajungând să se dezvolte și să creeze diferite produse care îi vor aduce
profit.
În concluzie, pe baza celor menționate mai sus, a tuturor analizelor efectuate și a
graficelor, observăm că S.C BIOFARM S.A a reușit își mențină cheltuielile sub control, acestea
neputând depăși veniturile și să își majoreze capitalul prin costituirea de rezerve utilizate ca și
sursă de finanțare, ridicăndu-și cota de piață.

20
BIBLIOGRAFIE
1. www.bvb.ro
2. www.biofarm.ro
3. https://pharmapro.ro
4. Dumitru Bucătaru – Fianțele întreprinderii, Editura Tipo Moldova, Iași 2011
5. Stancu Ion – Finanțe, Editura Economică, București, 2007

21