Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare

Conducător științific:

Asistent, colaborator Otilia Roxana Oprea

Student:

Balan Dan-Mihăță

Grupa CIG 2.8


Cuprins
Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii...............................................................3

1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității...........................................3

1.1.1. Obiecte de activitate..........................................................................................3

1.1.2. Structura acționariat...........................................................................................3

1.2. Piața și concurența....................................................................................................4

Capitolul 2. Structura de finanțare.......................................................................................5

2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania TeraPlast pentru perioada 2015-2018


.....................................................................................................................................................5

2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii TeraPlast pentru perioada


2015-2018....................................................................................................................................7

Capitolul 3 – Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență..................................8

3.1. Structura capitalurilor proprii la compania TeraPlast în perioada 2015-2018.........8

3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de


influență.....................................................................................................................................12

Capitolul 4 - Analiza resurselor împrumutate...................................................................14

4.1. Structura resurselor împrumutate la compania TeraPlast în perioada 2015-2018..14

4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de


influență.....................................................................................................................................17

Capitolul 5. Concluzii........................................................................................................18

Bibliografie........................................................................................................................19
Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii

1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

Istoria companiei TeraPlast a început în anul 1896, cu ateleriul de producție a plăcilor


ceramice din Bistrița. Astăzi, la peste 12 decenii distanță, TeraPlast SA a ajuns unul cintre cei
mari mari procesori de PVC din România și unul dintre cei mari importanți producători români
de materiale pentru piața construcțiilor.

Din 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București sub sombolul
TRP.1

1.1.1. Obiecte de activitate

TeraPlast activează în Parcul Industrial TeraPlast, cu o suprafață de peste 200.000 metri


pătrași. Portofoliul de produse al TeraPlast SA este structurat pe trei linii de businees:

• Instalații și Amenajări
• Granule palstificate și rigide
• Profile de Tămplărie PVC

TeraPlast SA este compania-mamă a Grupului TeraPlast, grup care include companiile


TeraSteel, TeraGlass, Wetterbest, TeraPlast Ungaria și TeraSteel Serbia.

Grupul TeraPlast își desfășoară activitatea de producție în 5 locații și exportă în peste 25


de țări europene. Companiile cu cea mai mare activitate de export în cadrul grupului sunte
TeraSteel și TeraGlass, cu o proporție de peste 40%, respectiv 70%.2

1.1.2. Structura acționariat

Tabelul nr. 1.1.2.1

Acționar Acțiuni Procent


GOIA DOREL 626.496.332 46,8302%

1
https://www.teraplast.ro/companie/despre-noi/
2
https://www.teraplast.ro/companie/despre-noi/
Persoane Juridice 370.519.324 27,6960%
Persoane Fizice 206.377.503 15,4266%
KJK BAȘKAN HOLDING S.a.r.l. loc. LUXEMBOURG 134.413.359 10,0473%
TOTAL 1.337.806.508 100%
Tabelul 1.1 Sursa informației: DEPOZITARUL CENTRAL Din data: 24.10.2019

1.2. Piața și concurența

TeraPlast este lider de piață pe segmentul de granule și pe cel de sisteme pentru canalizări
exterioare din PVC. TerraSteel este liderul pe piața de panouri termoizolante cu spumă
poliuretanică din România și, împreună cu TeraSteel Serbia, unul dintre marii furnizori de
panouri sandwich și structuri zincate din Europa Centrală și de Est. Wetterbest, este al doilea cel
mai mare producător de pe piața de țiglă metalică din România, atât cantittiv, cât și valoric.

În ceea ce privește competiția, aceasta este diferită în funcție de piața pe care activează
TeraPlast. În afară de piața de tâmplărie termoizolantă tendința tinde să fie aceeași: cele mai mari
întreprinderi de pe fiecare segment acoperă cea mai mare parte pieței și își dezvoltă constant
soluțiile pe care le oferă pentru a se alinia cât mai bine cerințelor proiectelor și trendurilor pieței.3

Capitolul 2. Structura de finanțare


3
https://www.bursa.ro/editie-speciala-teraplast-listarea-ne-a-ajutat-sa-crestem-si-sa-ne-consolidam-
49746837
2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania TeraPlast pentru perioada
2015-2018

În funcție de proveniență, sursele de finanțare ale întreprinderii pot fi proprii sau străine.
Sursele străine se pot găsi la rândul lor la dispoziția societății pe termen mediu sau lung și termen
scurt.

Figura nr. 2.1.1

Surse de finanțare

Împrumuturi pe termen
Capital propriu
mediu și lung

Autofinanțarea reprezintă o metodă ce presupune folosirea resurselor proprii, capitalul


propriu. Capitalurile proprii ale unei întreprinderi sunt constituite din: capital social, primele
legate de capital, diferențele din reevaluare, rezerve, rezultatul raportat, rezultatul exercițiului,
provizionae reglementate.

Principala sursă străină de finanțare pentru TeraPlast este reprezintată de către


împrumuturi. Grupul TeraPlast a avut mereu o relație foarte bună cu băncile. Fiind într-o
continuă dezvoltare a business-urilor, TeraPlast s-a bazat mereu pe sprijinul băncilor
finanțatoare. Istoricul acestora indică o gestiune prudentă a gradului de îndatorare.

Creditarea constituie o altă metodă de formare a resurselor bănești necesare realizării


investițiilor și producției pe seama împrumuturulor obținute de la bănci pe o perioadă
determinată, pe baza rambursabilității și a plății unor dobânzi. Finanțarea întreprindelor în
proporție mai mare din credite bancare, în condiții unor piețe financiare limitate este specifică
’’economiei de îndatorare’’.4

În anul 2018 Grupul TeraPlast a depus și câștigat trei proiecte de investiții co-finanțare
prin schema de ajutor de stat, pentru trei întreprinderi: TeraPlast, WetterBest și TeraGlass.
4
Finanțe, Suport de curs, anul II, profil Științe Economice, învățământ de zi, anul universitar 2019-2020
Valoare proiectelor ajungând la 15 milioane de euro, valoare ajutorului de stat atingând suma de
6,8 milioane de euro.

Tabelul nr. 2.1.2

Surse de finanțare Anul 2018 Anul 2017 Anul 2016 Anul 2015
Finanțare din resurse proprii 209.082.883 190.645.994 184.322.513 151.230.956
Finanțare din resurse străine 259.808.584 184.526.784 49.784.173 93.513.590
TOTAL 468.891.467 375.172.778 234.106.686 244.744.546
Principalele surse de finanțare exprimate în mărimi absolute

Tabelul nr. 2.1.3

Surse de finanțare Anul 2018 Anul 2017 Anul 2016 Anul 2015
Finanțare din resurse proprii 44,59% 50,81% 78,73% 61,79%
Finanțare din resurse străine 55,41% 49,19% 21,27% 38,21%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Principalele surse de finanțare exprimate în mărimi relative

Volumul surselor de finanțare este diferit de la un exercițiu financiar la altul. După cum
se observă în tabelul 2.1.3, în perioada 2016-2017, întreprinderea s-a axat pe finanțarea din surse
străine, acestea fiind într-o ascensiune.

2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii TeraPlast


pentru perioada 2015-2018

Tabelul nr. 2.2.1


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2016 2017 2018

Surse proprii Surse străine

Mărimea surselor de finanțare diferă de la an la an, identificăndu-se creșteri ale surselor


de finanțare străine în perioada 2016-2018, fapt datorat creșterii contractărilor creditelor de către
întreprindere reprezentând o creștere al gradului de îndatorare.

Tabelul nr. 2.2.2

2016 2017 2018


5% 35% 42%
Gradul de îndatorare al Grupului TeraPlast în perioada 2016-2018

Capitolul 3 – Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență

3.1. Structura capitalurilor proprii la compania TeraPlast în perioada 2015-


2018
Tabelul nr. 3.1.1. Structura capitalurilor proprii

2015 2016 2017 2018


Capital social 28.887.588 56.643.266 85.691.097 107.024.527
Alte elemente de 950.500 450.980 0 0
capitaluri
Prime de capital 27.384.726 27.384.726 27.384.726 27.384.726
Rezerve din reevaluare 17.045.966 17.547.152 15.631.288 13.672.299
Rezerve legale 5.443.966 7.737.863 8.399.015 9.919.038
Alte Rezerve 37.536.232 37.536.232 39.979.861 18.646.377
Acțiuni proprii 0 512.707 663.396 1.472.925
Câțtiguri legate de 0 21.122 21.122 21.176
intrumetele de
capitaluri proprii
Priederi legate de 2.037.311 2.037.311 2.099.023 2.099.023
instrumestele de
capitaluri proprii
Rezultat reportat 8.980.031 333.903 2.846.510 7.472.282
Rezultatul exercițiului 28.381.984 41.511.533 14.115.945 30.034.429
Repartizarea profitului 1.342.377 2.294.246 661.151 1.520.023
Total capital prorpiu 151.230.956 184.322.513 190.646.000 209.082.883
Sursă: prelucrare proprie pe baza datelor din rapoartele anuale ale anilor 2015-2018

Capitalurile proprii ale întreprinderii TeraPlast SA cuprind elementele: capital social, alte
elemente de capital, prime de capital, rezerve din reevaluare, rezerve legale, alte rezerve, acțiuni
proprii, câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii, pierderi legate de instrumentele de
capitaluri proprii, rezultat reportat, rezultatul exercițiului, repartizarea profitului (dacă există).

Capitalul social este principalul element al structurii capitalurilor proprii ale unei firme,
acesta fiind format din acțiuni pentru TeraPlast datorită formei juridice.

Primele de capital sunt formate din primele de aport și primele de emisiune. Primele de
aport apar atunci când valoarea aportului în natura este mai mare decât valoarea acțiunilor.
Primele de emisiune se înregistrează atunci când valoarea de emisiune a noilor acțiuni este mai
mare decât valoarea nominală.
Rezervele din reevaluare reflectă diferența în plus din reevaluarea activelor imobilizate,
calculându-se ca și diferență între valoarea reevaluată și valoarea de intrare/valoarea netă
contabilă.

Rezerva legală este deductibilă în limita cotei de 5% aplicată profitului contabil, rezervă
utlizată în scopuri precum acoperirea pierderilor.

Rezultatul reportat reflectă rezultatul perioadelor financiare anterioare.

Rezultatul exercițiului semnifică diferența dintre cheltuieli totale și venituri totale


realizate în decursul unui an financiar.

Tabelul nr. 3.1.2 Modificări în structura capitalurilor proprii

2016/2015 2017/2016 2018/2017


Capital social 96.08% 51.28% 24.89%
Alte elemente de capitaluri -52.55% -100% 0%
Prime de capital 0% 0% 0%
Rezerve din reevaluare 2.94% -10.91% -12.53%
Rezerve legale 42.13% 8.54% 18.09%
Alte Rezerve 0% 6.51% -53.36%
Acțiuni proprii - 29.39% 122.02%
Câțtiguri legate de intrumetele - - 0.25%
de capitaluri proprii
Priederi legate de instrumestele 0% 3.02% 0%
de capitaluri proprii
Rezultat reportat -83.61% 752.49% 220.37%
Profit 46.26% -65.99% 204.86%
Repartizarea profitului 70.90% -71.18% 129.90%
Total capital prorpiu 21.88% 3.43% 9.67%
Sursă: prelucrare proprie pe baza datelor din rapoartele anuale ale anilor 2015-2018

Componentele capitalurilor proprii ale întreprinderii TeraPlast prezintă oscilații în


decursul anilor analizați. Unele componente crescând semnificativ, iar pe de altă parte unele
dintre componente scăzând într-o măsură foarte pronunțată.

Pentru perioada analizată, capitalul social a fost într-o continuă creștere, acesta mărindu-
se cu 96.08% în anul 2016 față de 2015, în 2017 față de 2016 cu 51.28%, iar în 2018/2017 cu
24.89%
Figura
nr. 2016
3.1.3

Capital social
22%
Prime de Capital
30%
Rezerve
Rezultatul exercițiului

33%
15%

Sursă: prelucrare proprie pe baza datelor de pe BVB

Din figura numărul 3.1.3 se poate constata că în anul 2014 capitalurile proprii erau
formate în cea mai mare măsură de către capitalul sociale și rezerve, acestea având 63% din
totalitate. Următorul element semnificativ fiind rezultatul exercițiului cu 22% din total.

Figura
nr. 3.1.4 2017

Capital social
7%1%
Prime de Capital
Rezerve
44% Rezultatul exercițiului
33% Rezultat reportat

14%

Sursă: prelucrare proprie pe baza datelor de pe BVB

Se poate observa că în anul 2017 unele dintre componentele capitalurilor proprii au avut
o schimbare de procentaj, capitalul social avănd o creștere semnificativă.
Figura nr.
2018 3.1.4

Sursă:
prelucrare
3% Capital social
13%
Prime de Capital proprie pe
Rezerve
45% Rezultatul exercițiului baza datelor
Rezultat reportat
27% de pe BVB

12% Anul
2018 aduce
schimbări în
structura
capitalurilor proprii, capitalul social fiind una dintre componente fără o modificare radicală.
Toate celelalte elemente ale structurii având o modificare procentuală în plus sau în minus.

3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori


de influență

Activitatea societăților comerciale poate fi influențată într-o oarecare măsură de anumiți


factori ce pot fi din exteriorul sau din interiorul întreprinderii. Astfel, și TerraPlast întâlnește o
serie de factori ce îi pot influența activitatea.
Capital social
120000000

100000000

80000000

60000000

40000000

20000000

0
2015 2016 2017 2018

Capital social
Figura nr. 3.2.1 Evoluția capitalului social între anii 2015-2018

În decursul anilor luați spre analiză, capitalul social a avut o evoluție accentuată. Acesta
crescând cu 270.48% în perioada analizată față de anul 2015 (an de referință). Principalele efecte
ce au dus la creșterea capitalului social au fost emiterea de noi acțiuni și încorporarea rezervelor.

Rezerve
70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0
2016 2017 2018

Rezerve

Figura nr. 3.2.2 Evoluția rezervelor în perioada 2016-2018

Evoluția rezervelor între anii 2016-2017 este una pozitivă, ceea ce nu putem spune despre
perioada 2017-2018 când evoluția este una negativă, ca urmare a măririi capitalului social. În
categoria rezervelor, firma TeraPlast încadrează următoarele elemente: rezerve legale, rezerve
din reevaluare și lte rezerve.

Rezultatul exercițiului
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2015 2016 2017 2018

Rezultatul exercițiului

Figura nr. 3.2.3 Evoluția rezultatului exercițiului în perioada 2015-2018

Rezultatul reportat prezintă o oscilație de la an financiar la altul. Rezultatul are o evoluție


accentuată în anul 2016, în perioada 2016-2017 având o scădere bruscă, dar are o evoluție
pozitvă la sfârșitul perioadei analizate.

Capitolul 4 - Analiza resurselor împrumutate

4.1. Structura resurselor împrumutate la compania TeraPlast în perioada


2015-2018

Resursele împrumutate ale unei firme reprezintă datoriile pe care acestea le-a efectuat, cu
scopul asigurării continuății activității sau pentru efectuarea unor investiții.

Datoriile se pot clasifica în functie de timpul de gestiune al acestora în datorii pe termen


scurt, de până la un an, și datorii pe termen lung, peste un an de zile. Din prima categorie de
datorii în cazul întreprinderii TeraPlast fac parte următoarele: sumele datorate instituțiilor de
credit, avansuri încasate, datori comerciale, efecete de comerț, datorii din operațiuni de leasing,
sume datorate entităților asociate, alte datorii. Componentele datoriilor ce trebuie plătite într-o
perioadă de până la un an sunt: împrumuturi din emsiunea de obligațiuni, credite, avansuri
încasate, datorii comerciale, efecte de comerț de plătit, datorii din operațiuni de leasing și alte
datorii.

Tabelul nr. 4.1.1 Resursele împrumutate în mărimi absolute

2015 2016 2017 2018


Datorii ce trebuie plătite într-o 77.271.265 33.027.048 85.285.104 188.313.003
perioadă de până la un an
Datorii ce trebuie plătite într-o 12.832.260 13.756.056 98.341.056 70.454.580
perioadă mai mare de un an
TOTAL 90.103.525 46.783.104 183.626.160 258.767.583

Tabelul nr 4.1.2 Resursele îmtrumutate în mărimi relative

2018/2017 2017/2016 2016/2015


Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă 120.80% 158.22% -57.25%
de până la un an
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă -28.35% 614.89% 7.19%
mai mare de un an

Situația structurii resurselor împrumutate pe parcursul celor 3 se prezinstă astfel:

Diagrama nr. 4.1.3


Strucura resurselor împrumutate în anul 2015
14%

86%

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an


Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

Diagrama nr. 4.1.4

Strucutura resurselor împrumutate în anul 2016

29%

71%

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an


Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

Diagrama nr 4.1.5
Structura resurselor împrumutate în anul 2017

46%
54%

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an


Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

Diagrama nr. 4.1.5

Structura resurselor împrumutate în anul 2018

27%

73%

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an


Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

În descursul celor 4 ani se poate observă că datoriile pe termen scurt dețin o pondere mai
mare față de cealaltă categorie a datoriilor, cu excepția anului 2017 când cele două componente
ale structurii sunt cu aproximație egale.
În anul 2016 datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an întampină o
scădere cu -57.25%. Astfel, în anii următorii această componentă prezintă creșteri considerabile,
ajungând și 158.22% în anul 2017 față de anul 2016.

Anul 2017 prezintă o creștere considerabilă a datoriilor pe termen lung, cu 614.89% față
de anul 2016, fapt datorat creditelor constracte pe o perioadă mai mare de un an de zile.

4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor


factori de influență

Tabelul nr. 4.2.1 Evoluția surselor împrumutate

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2015 2016 2017 2018

Datorii pe termen scurt Datorii pe termen lung

În principiu ponderea resurselor împrumutate, fie ele pe termen scurt sau lung, este
influențată de necesitatea întreprinderii de a fi finanțată cu scopul derulării activității comerciale.

După cum se poate observa din tabelul nr. 4.2.1, pe parcursul celor 4 ani de analiză
structura datoriilor oscilează, cea mai importantă evoluție a acestora fiind în anul 2017, când
datoriile pe termen lung se accentuază din cauza creditelor contractate, rambursarea lor fiind mai
mare de un an.
Capitolul 5. Concluzii

TeraPlast SA este o societate înființată anul 1896 cu scopul producției plăcilor ceramice.
Astăzi, la peste 12 decenii distanță, TeraPlast SA a ajuns unul cintre cei mari mari procesori de
PVC din România și unul dintre cei mari importanți producători români de materiale pentru piața
construcțiilor.

TeraPlast SA este structurat pe trei linii de businees:

• Instalații și Amenajări

• Granule palstificate și rigide

• Profile de Tămplărie PVC

După analizarea resurselor de finanțare ale companiei s-a putut observa că aceste sunt
diversificate, observându-se și evoluția resurselor de la un an la altul pentru perioada analziată.

TeraPlast a reușit să își creeze o imagine de succes pe piață, ceea ce i-a oferit un avantaj
comparativ, întreprinderea fiind lider de piață pe mai multe segmente. Toate aceste aducând atât
clienți, dar și investitori.

În concluzie, societatea a avut o evoluție în plină ascensiune în cele 12 decenii de


activitate, ajungând lider de piață, întreprindere ce apelează la o varietate de resurse pentru
îndeplinirea activității comerciale.
Bibliografie

1. http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?
s=TRP
2. https://www.teraplast.ro/
3. https://www.bursa.ro/editie-speciala-teraplast-listarea-ne-a-ajutat-sa-crestem-si-sa-ne-
consolidam-49746837
4. Bistriceanu, Gh., ș.a., Finanțele agenților economici, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2004
5. Toma, M.; Alexandru,F., Finanțe și gestiune financiară de întreprindere, Editura
Economică, București, 2003
6. Cristea, H., Stefănescu, N., Finanțele întreprinderii, Editura CECCAR, București, 2003.

S-ar putea să vă placă și