Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZARE: CONTABILITATE ȘI INFORMATICA DE GESTIUNE

DISCIPLINA: FINANȚE

ANALIZA RESURSELOR DE
FINANȚARE ALE
ÎNTREPRINDERII
MEDLIFE S.A

Conducător științific:

Asistent, colaborator: Otilia Roxana Oprea

Student:

Rotaru Diana-Mihaela

Grupa:

2.8 Contabilitate și informatică de gestiune

1
CUPRINS

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII.......................................................3


Cadrul general de organizare și desfășurare a activității........................................................3
Piața și concurența..................................................................................................................4
CAPITLOLUL II: STRUCTURA SURSELOR DE FINANȚARE..............................................................5
Descrierea surselor de finanțare la compania MedLife S.A pentru perioada 2015-2018......5
Evoluții în structura de finanțare a companiei MedLife S.A în perioada 2015-2018..............7
CAPITOLUL III: ANALIZA CAPITALULUI PROPRIU ȘI A FACTORILOR DE INFLUENȚĂ..................11
Structura capitalurilor proprii la compania MedLife în perioada 2015-2018.......................11
Prezentarea capitalurilor proprii ale entității în mărime absolută:......................................11
Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență..........15
CAPITOLUL IV: ANALIZA RESURSELOR ÎMPRUMUTATE............................................................17
Structura resurselor împrumutate la compania MedLife SA în perioada 2016-2018..........17
Analiza evoluției structurii împrumutate și a principalilor factori de influență....................23
CAPITOLUL V: CONCLUZII..........................................................................................................23

2
CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A
ÎNTREPRINDERII

Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

MedLife S.A este o companie care furnizează servicii medicale în România,


fondată în anul 1996 de către doctorul pediatru Mihaela Cristescu. Această
societate este compusă din:

 155 puncte de recoltare


 33 laboratoare proprii de analize
 20 hyperclinici
 50 clinici
 10 spitale
 10 farmacii
 9 centre de stomatologie
 4 maternități
 1 bancă de celule stem

Profit net(2018): 16,4 milioane lei

Sediul central: București

MedLife S.A este o companie care asigură fiecărui client servicii medicale
profesioniste bazate pe un suport tehnologic de ultima generație. Accesul la
serviciile medicale este facilitat de sistemul amplu pe care îl aplică: ambulatoriu,
spital, farmacie, farmacie, abonamente corporate, imagistică.
3
Piața și concurența

MedLife S.A prezintă o multitudine de servicii pe care le oferă atât clienților, cât
și companiilor. Serviciile destinate companiilor sunt structurate de către
MedLife S.A sub forma unor ”Pachete Prevenție”:

 Pachet Prevenție Executive


 Pachet Prevenție Business
 Pachet Prevenție Classic
 Pachet Prevenție Standard Plus
 Pachet Prevenție Standard

Pe piața serviciilor medicale private, principalii concurenți ai societății MedLife


S.A sunt: Regina Maria, Medicover, Medsana, Sanador și Polisano.

În anul 2017, pe primul loc în topul afacerilor se afla CENTRUL MEDICAL


UNIREA SRL, urmată de MedLife S.A, iar pe locul 3 se afla SANADOR SRL.

4
CAPITLOLUL II: STRUCTURA SURSELOR DE FINANȚARE

Descrierea surselor de finanțare la compania MedLife S.A pentru


perioada 2015-2018

Pentru a asigura buna funcționare a întreprinderii, a performanțelor acesteia, este


necesară selectarea surselor de finanțare. Nevoia de resurse apare atât la
înființarea societății, cât și pe parcursul derulării activității. În funcție de
perioada de utilizare a resurselor financiare există două forme ale finanțării:

 Finanțare permanentă
 Finanțare temporară

Finanțarea permanentă este alcătuită din resurse proprii si alte resurse atrase pe
termen lung.

Finanțarea temporara este alcătuită din datorii pe termen scurt și credite bancare
pe termen scurt.

În ceea ce privește entitatea MedLife S.A, sursele de finanțare sunt:

SURSE DE
FINANȚARE

PROVIZIOANE ÎMRUMUTURI PE
CAPITAL PROPRIU PENTRU RISCURI TERMEN MEDIU ȘI
ȘI CHELTUIELI LUNG

5
Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al fiecărui asociat după deducerea
datoriilor. Acesta este constituit din: capitalul social, diferențele din reevaluare,
primele de capital, rezultatul exercițiului, rezultatul reportat, rezerve,
provizioane reglementate.

Provizioanele sunt destinate acoperirii de cheltuieli sau a anumitor riscuri care


pot fi provocate de anumite evenimente, dar a căror realizare este incertă.

Capitalul social reprezintă principala componentă a capitalurilor proprii ale unei


întreprinderi ce include subscripțiile efectuate de participanți la o societate
comercială.

Diferențele din reevaluare reprezintă surplusurile valorice rezultate din


reevaluarea imobilizărilor unei întreprinderi private.

Primele de capital sunt formate din primele de emisiune și primele de aport.

Rezervele sunt formate din rezervele legale, rezerve pentru acțiuni proprii,
rezerve statutare si rezerve contractuale.

Provizioanele reglementate se constituie pe seama cheltuielilor în vederea


acoperirii pierderilor provocate de creșterea pierderilor la materiile prime,
combustibil, energie, apă.

Sursă: Suport de curs finanțe, anul II, profil Științe economice

6
An/ Element Capitaluri proprii Datorii
Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea
absolută reală absolută reală
2015 87.196.492 22.66% 170.628.414 44.34%
2016 93.018.884 20.85% 373.100.576 83.63%
2017 167.661.959 27.78% 435.683.528 72.21%
2018 151.998.607 30.69% 343.125.505 69.30%
Tabel 1: Situație surse de finanțare

Element component
X ( % )= x 100
Total capital propriu si datorii

Din tabelul alăturat putem observa faptul că valoarea reală a capitalurilor proprii
are valori relativ apropiate, în timp ce valoarea reală a datoriilor înregistrează
creșteri și descreșteri pe parcursul celor 4 ani.

În ceea ce privește valoarea absolută a celor două surse de finanțare, putem


observa faptul că, în cazul capitalurilor proprii, există o creștere din anul 2015
până în anul 2017 iar în 2018 există o ușoară scădere, iar în cazul datoriilor
observăm o creștere considerabilă in anul 2016 față de 2015 urmând ca în
următorii 2 ani să scadă câte puțin.

7
Evoluții în structura de finanțare a companiei în perioada 2015-2018

Structura surselor de finanțare 2015

Capitaluri proprii
34%

Datorii
66%

Grafic 1: Structura surselor de finanțare pe anul 2015


Prelucrare proprie după www.bvb.ro

Structura surselor de finanțare 2016

Capitaluri proprii
20%

Datorii
80%

Grafic 2: Structura surselor de finanțare pe anul 2016

Prelucrare proprie după www.bvb.ro

8
Structura de finanțare 2017

Capitaluri proprii
28%

Datorii
72%

Grafic 3: Structura surselor de finanțare pe anul 2017

Prelucrare proprie după www.bvb.ro

Structura surselor de finanțare 2018

Capitaluri proprii
31%

Datorii
69%

Grafic 4: Structura surselor de finanțare pe anul 2018

Prelucrare proprie după www.bvb.ro

Factorii de influență și implicațiile surselor de finanțare


9
Sursele de finanțare au o importanță semnificativă deoarece entitatea depinde de
aceste surse atât la înființare cât și pe parcursul activității acesteia. Din graficele
de mai sus putem observa cum au evoluat capitalurile proprii respectiv datoriile
entității MedLife S.A. Astfel că, analizând capitalurile proprii, în anul 2016 se
înregistrează o scădere de 14% față de anul 2015, urmând mai apoi acestea să
crească în anul 2017 cu un procent de 8% și în anul 2018 doar cu 3%. În ceea ce
privește datoriile, situația ne arată că în anul 2016 datoriile au o pondere de
80%, pondere mai mare decât în anul 2015 care înregistrează un procentaj de
66%. Ulterior, în următorii ani, datoriile sunt în curs de scădere înregistrând în
anul 2017 o pondere de 72%, iar în anul 2018 69%.

10
CAPITOLUL III: ANALIZA CAPITALULUI PROPRIU ȘI A
FACTORILOR DE INFLUENȚĂ

Structura capitalurilor proprii la compania MedLife în perioada


2015-2018

Prezentarea capitalurilor proprii ale entității în mărime absolută:

Element/ An 2016 2017 2018


Capital emis 13.932.034 81.495.470 81.495.470
Acțiuni proprii - - -
Rezerve 91.961.424 93.181.880 93.906.109
Rezultatul reportat (24.346.985) (22.640.779) (9.994.660)
Capitaluri atribuibile 81.546.473 152.036.571 159.350.814
proprietarilor Grupului
Interese care nu 11.472.411 15.625.388 19.522.088
controlează
TOTAL CAPITALURI 93.018.884 167.661.959 178.872.902
Tabel 2: Reprezentarea capitalurilor proprii ale entității MedLife S.A

Modificarea nominal relativă anuală pentru fiecare component al capitalului


propriu al entității:

Element/Perioada 2016/2015 2017/2016 2018/2017


Capital emis 0% 48,5% 0%
Acțiuni proprii - - -
Rezerve 6,3% 1,32% 0,77%
Rezultatul reportat 27,2% -7% -55,9%
Capitaluri atribuibile 0,3% 86,44% 4,81%
proprietarilor Grupului
Interese care nu 94,5% 36,2% 24,93%
controlează
TOTAL CAPITALURI 6,67% 80,24% 6,68%
Modificare capital emis:

13,932,034−13,932,034
2016/2015= 13,932,034
*100=0%

11
81,495,470−13,932,034
2017/2016= 13,932,034
*100=48,5%

81,495,470−81,495,470
2018/2017= 81,495,470
*100=0%

Modificare rezerve:

91,961,424−86,504,066
2016/2015= 86,504,066
*100=6,3%

93,181,880−91,961,424
2017/2016= 91,961,424
*100=1,32%

93,906,109−93,181,880
2018/2017= 93,181,880
*100=0,77%

Modificare rezultatul reportat:

24,346,985−19,139,252
2016/2015= 19,139,252
*100=27,2%

22,640,749−24,346,985
2017/2016= 24,346,985
*100= -7%

9,994,660−22,640,749
2018/2017= 22,640,749
*100= -55,9%

Modificare capitaluri atribuibile proprietarilor grupului:

81,546,473−81,296,848
2016/2015= 81,296,848
*100=0,3%

152,036,571−81,546,473
2017/2016= 81,546,473
*100=86,44%

159,350,814−152,036,571
2018/2017= 152,036,571
*100=4,81%

12
Modificare interese care nu controlează:

11,472,411−5,899,644
2016/2015= 5,899,644
*100=94,5%

15,625,388−11,472,411
2017/2016= 11,472,411
*100=36,2%

19,522,088−15,625,388
2018/2017= 15,625,388
*100=24,93%

Modificare total capital propriu:

93,018,884−87,196,492
2016/2015= 87,196,492
*100=6,67%

167,661,959−93,018,884
2017/2016= 93,018,884
*100=80,24%

178,872,902−167,661,959
2018/2017= 167,661,959
*100=6,68%

Din rezultatele tabelului putem observa faptul că există creșteri și descreșteri pe


parcursul celor 3 ani la toate elementele capitalurilor proprii. Capitalul propriu
înregistrează o creștere evidentă de la procentul de 0% în 2016 la 48,5% în
2017, iar mai apoi o scădere la fel de drastică in 2018 ajungând iar la procentajul
de 0%. Din punct de vedere al rezervelor, al rezultatului reportat și al intereselor
care nu controlează, există scăderi ușoare și semnificative de-a lungul celor 3
ani.

Grafice de tip plăcintă pentru exprimarea procentuală a capitalurilor proprii:

13
Rezerve
5% Rezultatul
reportat
21%

CAPG
0%

Interese care nu
controleaza
74%

Capital emis Rezerve Rezultatul reportat


CAPG Interese care nu controleaza

Grafic 1: Structura capitalurilor proprii ale entității MedLife SA în anul 2016

Sursa: prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Capital emis
34%

CAPG
60%
Rezerve
1%
Rezultatul
reportat
5%

Capital emis Rezerve Rezultatul reportat


CAPG Interese care nu controleaza

Grafic 2: Structura capitalurilor proprii ale entității MedLife SA în anul 2017

Sursa: prelucrare proprie, după www.bvb.ro

14
Rezerve
Interese care nu 1%
controleaza
29%

CAPG
6% Rezultatul
reportat
65%

Capital emis Rezerve Rezultatul reportat


CAPG Interese care nu controleaza

Grafic 3: Structura capitalurilor proprii ale entității MedLife SA în anul 2018

Sursa: prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor


factori de influență

Grafic tip coloană cu evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii:

15
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Capital emis Rezerve Rezulatul reportat CAPG Interese care nu
controleaza
-20%

-40%

-60%

-80%

2016 2017 2018

Grafic 4: Evoluția capitalurilor proprii pentru perioada 2016-2018

Sursa: prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Explicarea evoluțiilor și a factorilor de influență

Din grafic putem observa că în ceea ce privește capitalul emis, nu există o


creștere sau scădere constantă, acesta având o valoare de 0% în 2016, crescând
mai apoi în 2017 la 48,5%, ulterior în 2018 ajungând iar la valoarea de 0%.

Interesele care nu controlează prezintă o scădere în toți cei 3 ani, același lucru se
întâmplă și cu rezultatul reportat și cu rezervele.

Din punct de vedere al capitalurilor atribuibile proprietarilor grupului, se


înregistrează o creștere majoră pentru anul 2017, de 86,14% față de anul 2016,
ce prezintă o pondere de 0,3%.

16
CAPITOLUL IV: ANALIZA RESURSELOR ÎMPRUMUTATE

Structura resurselor împrumutate la compania MedLife SA în


perioada 2016-2018

Resursele împrumutate ale entității exprimate în mărimi absolute:

Element/An 2016 2017 2018


Datorii comerciale 98.432.380 103.839.523 140.970.528
Descoperire de cont 1.267.442 2.013.469 30.911.018
Porțiunea curentă a 7.031.122 3.177.961 8.949.472
datoriei din leasing
financiar
Porțiunea curentă a 19.127.593 36.642.740 23.162.490
datoriilor pe termen lung
Datorii cu impozitul pe 1.099.391 1.112.707 729.572
profit curent
Provizioane - - 2.458.957
Alte datorii 17.713.204 20.232.973 37.605.544
Datorii asociate cu active 629.207 558.370 458.785
destinate vânzării
Datorii din leasing 10.382.639 10.111.452 26.525.231
financiar
Datorii pe termen lung 202.761.616 242.797.699 287.013.365
Datorii cu impozitul 14.655.982 15.196.634 16.436.342
amânat
TOTAL DATORII 373.100.576 435.683.528 575.221.304
Tabel 1: Resursele împrumutate ale firmei în perioada 2016-2018

Sursa: prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Modificarea nominal relativă anuală pentru fiecare component a resurselor


împrumutate:
Element/An 2016 2017 2018

17
Datorii comerciale 34,52% 5,49% 35,75%
Descoperire de cont -91,83% 58,86% 143,5%
Porțiunea curentă a -0,01% -54,8% 181,6%
datoriei din leasing
financiar
Porțiunea curentă a 6,81% 91,57% -36,78%
datoriilor pe termen lung
Datorii cu impozitul pe 19,52% 1,21% -34,43%
profit curent
Provizioane - - 0%
Alte datorii 51,73% 14,22% 85,86%
Datorii asociate cu active -8,8% -11,25% -17,83%
destinate vânzării
Datorii din leasing -15,55% -2,61% 162,32%
financiar
Datorii cu impozitul -1,03% 3,68% 8,15%
amânat
TOTAL DATORII 25,39% 16,74% 32,06%
Tabel 2: Modificare nominal relativă a resurselor împrumutate
Sursa: prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Modificare datorii financiare:


98,432,380−73,170,998
2016/2015= 73,170,998
*100=34,52%

103,839,523−98,432,380
2017/2016= 98,432,380
*100=5,49%

140,970,528−103,839,523
2018/2017= 103,839,523
*100=35,75%

18
Modificare descoperire de cont:

1,267,442−15,513,594
2016/2015= 15,513,594
*100= -91,83%

2,013,469−1,267,442
2017/2016= 1,267,442
*100=58,86%

30,911,018−2,013,469
2018/2017= 2,013,469
*100=143,5%

Modificare porțiunea curentă a datoriei:

7,031,122−7,032,056
2016/2015= 7,032,056
*100= -0,01%

3,177,961−7,031,122
2017/2016= 7,031,122
*100= -54,8%

8,949,472−3,177,961
2018/2017= 3,177,961
*100=181,6%

Modificare porțiunea datoriilor pe termen lung:

19,127,593−17,907,388
2016/2015= 17,907,388
*100=6,81%

36,642,740−19,127,593
2017/2016= 19,127,593
*100=91,57%

23,162,490−36,642,740
2018/2017= 36,642,740
*100= -36,78%

Modificare datorii cu impozitul pe profit:

1,099,391−919,814
2016/2015= 919,814
*100=19,52%

1,112,707−1,099,391
2017/2016= 1,099,391
*100=1,21%

19
729,572−1,112,707
2018/2017= 1,112,707
*100= -34,43%

Modificare alte datorii:

17,713,204−11,673,569
2016/2015= 11,673,569
*100=51,73%

20,232,973−17,713,204
2017/2016= 17,713,204
*100=14,22%

37,605,544−20,232,973
2018/2017= 20,232,973
*100=85,86%

Modificare datorii asociate cu active destinate vânzării:

629,207−690,640
2016/2015= 690,640
*100= -8,8%

558,370−629,207
2017/2016= 629,207
*100= -11,25%

458,785−558,370
2018/2017= 558,370
*100= -17,83%

Modificare datorii din leasing financiar:

10,382,639−12,294,667
2016/2015= 12,294,667
*100= -15,55%

10,111,452−10,382,639
2017/2016= 10,382,639
*100= -2,61%

26,525,231−10,111,452
2018/2017= 10,111,452
*100=162,32%

Modificare datorii cu impozitul amânat:

14,655,982−14,809,109
2016/2015= 14,809,109
*100= -1,03%

20
15,196,634−14,655,982
2017/2016= 14,655,982
*100=3,68%

16,436,342−15,196,634
2018/2017= 15,196,634
*100=8,15%

Modificare total datorii:

373,100,576−297,536,473
2016/2015= 297,536,473
*100=25,39%

435,683,528−373,100,576
2017/2016= 373,683,528
*100=16,74%

575,221,304−435,683,528
2018/2017= 435,221,528
*100=32,06%

Grafice tip plăcintă cu structura resurselor împrumutate:


4%
7% 0% 15%

23%

40%
8%

3% 0%

Datorii comerciale Descoperire de cont


PCDLF PCDTL
Datorii cu impozitul pe profit curent Alte datorii
Datorii asociate cu active destinate vânzării Datorii din leasing financiar
Datorii cu impozitul amanat

Grafic 1: Structura resurselor împrumutate pe anul 2016

Sursa: prelucrare proprie, după www.bvb.ro


21
6% 5% 1% 2% 2%
24%
0%

38%
22%

Datorii comerciale Descoperire de cont


PCDLF PCDTL
Datorii cu impozitul pe profit curent Alte datorii
Datorii asociate cu active destinate vânzării Datorii din leasing financiar
Datorii cu impozitul amânat

Grafic 2: Structura resurselor împrumutate pe anul 2017

Sursa: prelucrare proprie, după www.bvb.ro

23% 1%
5% 20%

3%

12%
5% 26%
5%

Datorii comerciale Descoperire de cont


PCDLF PCDTL
Datorii cu impozitul pe profit curent Alte datorii
Datorii asociate cu active destinate vânzării Datorii din leasing financiar
Datorii cu impozitul amânat

Grafic 3: Structura resurselor împrumutate pe anul 2018

22
Sursa: prelucrare proprie, după www.bvb.ro

Analiza evoluției structurii împrumutate și a principalilor factori de


influență

Grafic cu evoluția resurselor împrumutate:

200.00%

150.00%

100.00%

50.00%

0.00%
le nt DL
F
DT
L nt rii rii cia
r at
cia co C C ure a to nz
ă
an ân
er de
P P tc d vâ n m
om ofi te e fi la
ic ire r Al at g itu
ri er p
tin s in z
to co
p
lp
e s le
a po
Da s iz tu de in im
De tiv
e id cu
-50.00% po ac ri rii
im to to
cu cu Da Da
rii te
to ci a
Da
a so
rii
a to
D
-100.00%

-150.00%

2016 2017 2018

Grafic 4: Evoluția resurselor împrumutate pe perioada 2016-2018

Sursa: prelucrare proprie, după www.bvb.ro

23
CAPITOLUL V: CONCLUZII

Principalul scop al acestui proiect a fost analiza resurselor de finanțare ale


entității MEDLIFE SA. Astfel că, în capitolul I am realizat o scurtă prezentare a
firmei unde am observat cât de vaste sunt serviciile oferite de aceștia, dar și
calitatea ridicată a serviciilor, lucru ce reiese din poziția acestora pe piața
serviciilor medicale private.

In următorul capitol am realizat structura surselor de finanțare unde am


prezentat principalele surse de finanțare ale entității și am urmărit valoarea reală
dar și cea absolută a capitalurilor proprii și a datoriilor.

Capitolul III este destinat analizei capitalului propriu și factorilor de influență a


acestuia pe parcursul anilor 2016-2018.

Ultimul capitol a reprezentat analiza resurselor împrumutate în mărime absolută


și în mărime relativă dar și evoluția acestora pe parcursul celor 3 ani.

În concluzie, entitatea MEDLIFE SA este apreciata pe piața serviciilor medicale


private, situându-se pe primul loc în preferințele românilor datorită calității,
promptitudinii dar și seriozității de care dau dovadă.

BIBLIOGRAFIE:

1. www.medlife.ro
2. www.bvb.ro
3. Suport curs, Finanțe-științe economice, an II

24