Sunteți pe pagina 1din 19

Proiect la Finanțe

Prof. Coordonator: Oprea Roxana Student: Prisecaru Mădălin-Andrei


Otilia CIG27

Iași
2018
1. Prezentarea generală a întreprinderii

1.1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității

S.C. Atelierele CFR Grivița S.A este o societate reparatoare de material rulant cu
specific și tradiție în efectuarea serviciului de întreținere, reparare, modernizare și reconstrucție a
vagoanelor de călători. De asemenea în cadrul societății sunt întreținute și reparate o gamă largă
de vagoane de marfă. Uzina „Atelierele CFR Grivita” a fost creată în anul 1897 pentru reparația
locomotivelor cu abur și a vagoanelor de călători, parcurgând în decursul timpului o serie de
etape în evoluția tehnică și tehnologică , pentru a deține în prezent o poziție de vârf în rândul
reparatorilor de vagoane de călători pentru traficul intern și internațional a vagoanelor cu regim
special, dormitoare, cușete, restaurante, saloane, trenuri de epocă și vagoane pentru uzul
administrației.1
Clienți: SNTFC CFR Călători SA (revizii periodice, modernizarea a 117 de vagoane
seria 20-55, modernizarea a 60 de vagoane seria ALSTOM, modernizarea a 4 vagoane seria 19-
56); Gevaro (revizii periodice, modernizarea a 88 de vagoane seria 71-31); CNCF (revizii
periodice); SNTF (adaptarea a 5 vagoane pentru seria 85-30, cuseta insotitor tren RO-LA).

1.2 Piața și concurența

SPIACT CLUJ SA Execuție: ●confecții metalice; ●piese și subansamble pentru calea


ferată; ●lucrări de construcție și reparații clădiri cu specific feroviar, inclusiv instalațiile aferente
(autorizare AFER).
SOFTRONIC SRL Reparații și modernizări material rulant. Cercetare, dezvoltare și
producție pentru echipamente de măsură, înregistrare și automatizare pentru mijloace de
transport feroviar. Servicii de electronică industrială și de mecanică feroviară. Proiectare și
producție în domeniul mecanicii feroviare. Producător de locomotive electrice. Distribuitor de
semiconductori (MITSUBISHI - Japonia).
ASAM SA Proiectarea, producerea și comercializarea de piese și subansambluri pentru
mijloace de transport, mașini agricole și instalații industriale; material rulant de cale ferată,
utilaje miniere și petroliere. Conform specificațiilor clientilor, se pot produce: piese turnate
(fontă, oțel); piese forjate, matrițate. Asistență tehnică. Operații de comerț exterior. Producție
destinată atât pieței interne cât și celei externe. Această societate este concurentul principal al
S.C. Atelierele CFR Grivița S.A, cu un capital social de 5.343.830 RON.
REMARUL 16 FEBRUARIE SA Fondată în anul 1870, S.C. "REMARUL 16
FEBRUARIE", autorizată de către AFER București ca furnizor feroviar și certificată TUV pentru
1
Sursa: Site-ul Atelierelor CFR Grivița. [Online] [Accesat la data de 25 Noiembrie 2018]
http://grivita.ro/ro/category/ro/despre-noi/scurt-istoric/
lucrări de sudură, are ca principal obiect de activitate repararea și modernizarea materialului
rulant de cale ferată: locomotive Diesel hidraulice, Diesel electrice (cu puteri intre 400 și 2100
CP), automotoare, locomotive cu abur pentru muzee și trenuri turistice, vagoane de încălzit
trenuri, vagoane-atelier și de clasă, diferite utilaje de cale ferată, etc. Alte produse: -confecții
minilocomotive cu abur; -piese și subansambluri pentru material rulant; -acoperiri cu pulberi și
sârmă pentru protecție și recondiționare; -recipienți pentru gaz petrolier lichefiat (GPL);
-recipienți, cisterne, rezervoare; -cazane pentru încălzire centrală, cazane de baie, boilere,
recuperatoare de căldură; -piese ambutisate; -piese matrițate și forjate liber; -dispozitive de
prindere și legare, din cablu de oțel, pentru instalatii de ridicat; -prese hidraulice, mașini de spălat
piese (specializate pentru reparația de material rulant).

2. Structura surselor de finanțare


Finanțarea reflectă modalitatea de procurare a resurselor financiare necesare înființării,
funcționării și dezvoltării unei întreprinderi. Sunt două forme ale finanțării ce se deosebesc în
funcție de perioada de utilizare și de natura cerințelor. Acestea sunt: finanțarea permanentă și
finanțarea temporară.
Finanțarea temporară se face prin intermediul creditelor oferite de către bănci, în vederea
dezvoltării activității întreprinderii.
Finanțarea permanentă se face prin intermediul capitalurilor, rezervelor și împrumuturilor pe
termen lung.2
Finanțarea Permanentă Resursele proprii (Capital și rezerve)
Alte resurse atrase pe termen lung
Finanțarea Temporară Datorii pe termen scurt din activitatea de
exploatare
Credite bancare pe termen scurt
Tabel 1. Formele finanțării întreprinderilor

Sursele de finanțare le întâșnim în pasivul bilanțier, acestea sunt formate din datorii și
capitalurile proprii ale firmei. Ele constituie proveniența elementelor patrimoniale de activ, a
mijloacelor (resurselor) economice ale întreprinderii, pe care aceasta le are la dispoziție pentru
eficienta utilizare și buna desfășurare a activității sale.
Principalele surse de finanțare:
Capitalul socual reprezintă aportul pe care acționarii l-au pus la dispoziția firmei pentru
constituirea, respectiv, desfășurarea activității acesteia, ele putând fi în numerar sau în natură.

2
Sursa : Prof. Dr. Gheorghe Filip, lect. Dr. Bogdan Zugravu, Finanțe , Suport de curs.
Rezultatul reportat este profitul nedistribuit sau pierderea neacoperită la sfârșitul
exercițiului financiar. De asemenea, el poate fi rezultatul sau o parte din acesta în cazul în care
este amânată repartizarea unei părți din acesta de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Rezervele sunt sume pe care o întreprindere le constituie fie pe seama obligațiilor


legale(rezerva legală), fie pentru situații în care apar cheltuieli neprevăzute.

Împrumuturile pot fi definite ca sume de bani(datorii) pe care întreprinderea le


contractează de la bănci, de regulă, și pot fi pe termen scurt (până la un an) sau pe termen lung
(mai mari de un an).

Provizioanele reprezintă sume de bani constituite pentru a acoperi cheltuieli posibile, dar
incerte din punctul de vedere al scadenței și al cuantumului acestora.

Impozitul pe profit amânat este o datorie pe termen lung și se calculează la data raportării,
ca diferență între valorile fiscale și valorile contabile nete.

Impozitul pe profit curent este o datorie pe termen scurt ce se calculează înmulțind cota
de impozit cu profitul impozabil.

Veniturile în avans reprezintă sume încasate de firmă pentru produse sau servicii ce
urmează a fi livrate, respectiv prestate.

Prin structura financiară a unei întreprinderi se înțelege raportul existent între finanțările
pe termen scurt și cele pe termen lung. Aproape în toate cazurile întreprinderile nu se finalizează
în proporție de 100% din fonduri proprii, ci apelează concomitent și la finantările externe.
Selectarea mijloacelor de finanțare externă și ponderea acestora în raport cu finanțarea internă
reprezintă un aspect principal al politicii financiare a întreprinderii. În acest fel decide asupra
ponderii creditelor de trezorerie față de capitalul permanent, dar și asupra structurii capitalului
permanent.
Autofinanțarea sau finanțarea internă este o metodă pe baza căreia resursele financiare
necesare producției sau investițiilor din cadrul întreprinderilor provin din activitate proprie de
producție, comerț sau prestări servicii.
Sursele interne de finanţare pot fi:
- contribuţiile proprietarilor sau ale membrilor organizaţiei;

- resursele excedentare generate de activitatea întreprinderii.

Sursele externe de finanţare pot fi:


- Creditele

- Finanţarea nerambursabilă.
În practica financiară gama surselor interne de formare a capitalurilor întreprinderilor este
mult mai redusă comparativ cu cea a surselor externe de finanţare.
Avantajele și dezavantajele surselor de finanțare sunt:
SURSE DE FINANȚARE
INTERNE EXTERNE
- menţinerea independenţei şi autonomiei - timp scurt de acces la resursele financiare
financiare, deoarece nu se creează necesare;
Avantaje

obligaţii suplimentare (dobânzi, garanţii);


- este accesibil în orice moment;
- păstrarea capacităţii întreprinderii de a
contracta credite. - poate fi obţinut un volum variabil de resurse
financiare, în funcţie de necesităţi;
Dezavantaje

- proprietarii dispun de fonduri mai - apariţia unor obligaţii suplimentare (dobânda,


reduse pentru a investi în alte activităţi garanţii);
mai profitabile decât activitatea care a
generat excedentul financiar. - existenta unor formalităţi obligatorii de
îndeplinit (documentaţii, rapoarte periodice
etc.).
Tabel 2. Avantaje si dezavantaje ale surselor de finanțare interne si externe ale unei întreprinderi 3

Grafic 1. Structura surselor de finanţare şi sfera capitalurilor proprii ale întreprinderilor private

2.1 Descrierea surselor de finanțare pentru perioada 2015-2017

3
Sursa: Echipa Finantare.ro. (2012) Ghid privind finanțările. [Online] [Accesat la data de 25 Noiembrie 2018]
http://www.finantare.ro/ghid-privind-finantarile.
2015 2016 2017
Capital social
6,379,663 6,379,663 6,379,663
Rezerve
19,120,343 19,120,343 19,120,343
Rezultat reportat
(13,350,915) (10,609,368) (12,257,575)
Total capitaluri proprii
45,542,052 45,687,388 39,527,044
Surse străine de finanțare
- - -
Datorii curente
110,032 13,432,592 2,137,662
Datorii comerciale
4,400,144 6,245,176 4,119,681
Împrumuturi pe termen scurt
554,728 195,500 197,857
Venituri în avans
- - -
Provizioane pe termen scurt
- - -
Datorii privind impozitul pe profit curent
- - -
Alte datorii
6,319,067 5,414,728 5,236,342
Total datorii curente
10,829,243 25,092,496 11,493,685
Datorii pe termen lung
- - -
Datorii comerciale
- - -
Împrumuturi pe termen lung
- - -
Venituri în avans
- - -
Provizioane pe termen lung
- - -
Datorii privind impozitul pe profit amânat
- - -
Total datorii pe termen lung
- - -
Total datorii
10,829,243 25,092,496 11,493,685
Total capitaluri proprii și datorii
56,371,295 70,779,884 51,020,729
Tabel 3. Sursele de finanțare ale Atelierelor CFR Grivița în mărime absolută(lei)
2015(%) 2016(%) 2017(%)
Capital social 11.32% 9.01% 12.50%
Rezerve 33.92% 27.01% 37.48%
Rezultat reportat -23.68% -14.99% -24.02%
Total capitaluri proprii 80.79% 64.55% 77.47%
Surse străine de finanțare 0.00% 0.00% 0.00%
Datorii curente 0.20% 18.98% 4.19%
Datorii comerciale 7.81% 8.82% 8.07%
Împrumuturi pe termen scurt 0.98% 0.28% 0.39%
Venituri în avans 0.00% 0.00% 0.00%
Provizioane pe termen scurt 0.00% 0.00% 0.00%
Datorii privind impozitul pe profit curent 0.00% 0.00% 0.00%
Alte datorii 11.21% 7.65% 10.26%
Total datorii curente 19.21% 35.45% 22.53%
Datorii pe termen lung 0.00% 0.00% 0.00%
Datorii comerciale 0.00% 0.00% 0.00%
Împrumuturi pe termen lung 0.00% 0.00% 0.00%
Venituri în avans 0.00% 0.00% 0.00%
Provizioane pe termen lung 0.00% 0.00% 0.00%
Datorii privind impozitul pe profit amânat 0.00% 0.00% 0.00%
Total datorii pe termen lung 0.00% 0.00% 0.00%
Total datorii 19.21% 35.45% 22.53%
Total capitaluri proprii și datorii 100.00% 100.00% 100.00%
Tabelul 4. Sursele de finanțare ale Atelierelor CFR Grivița în mărime relativă (%).

Pentru a obține mărimea relativă, am folosit următoarea formulă: (Elementul component/Total


capitalurii proprii și datorii)*100
Exemplu: Ponderea capitalului social în totalul resurselor proprii pentru anul 2015 X%=
(6,379,663/56,371,295)*100=11,32%.

Chart Title
50,000,000
45,000,000
45,542,052 45,687,388
40,000,000
39,527,044
35,000,000
30,000,000
25,000,000
25,092,496
20,000,000
15,000,000
10,000,000 11,493,685
10,829,243
5,000,000
-
Grafic 2. Structura capitalurilor proprii și a resurselor împrumutate în anii 2015-2017

Prezentarea datelor din tabele


Se poate observa din tabele de mai sus că în anul 2015 capitalul propriu deține o pondere de
80,79% și datoriile (resursele împrumutate) completează diferența până la 100% cu un procentaj
de 19,21%. Putem remarca că în anul următor ponderea capitalului propriu a înregistrat o scădere
semnificativă de până la 64,55%, dar acest fapt se datorează cheltuielilor mari ce completează
diferența de 35,45%. În acest an nu există o reducere de capital, din contră, se majorează cu
145,336 lei, însă diferența mare de pondere este influențată de resursele împrumutate în valore de
25,092,496 lei, cu o diferență de 14,263,253 lei față de anul trecut, diferența având ca scop
acoperirea pierderilor din anii precedenți (2013-2015). În anul 2017 vedem că ponderea
capitalului propriu este de 77,47%, iar datoriile au o pondere de 22,53%.
În urma prezentării datelor din tabele putem constata că principala sursă de finanțare a
Atelierelor CFR Grivița este constituită din capitalul propriu, care are o pondere de peste 50%
din totalul resurselor.

2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare în perioada 2015-


2017
Chart Title
Capitaluri proprii Resurse pe termen scurt Resurse pe termen lung
- - -
10,829,243 11,493,685
25,092,496

45,542,052 39,527,044
45,687,388

2015 2016 2017

Grafic 3. Sursele de finanțare ale Atelierelor CFR Grivița în perioada 2015-2017 în mărimi absolute(lei).
Chart Title
Capitaluri proprii Resurse pe termen scurt Resurse pe termen lung
0% 0% 0%
19% 23%
35%

81% 77%
65%

2015 2016 2017

Grafic 4. Sursele de finanțare ale Atelierelor CFR Grivița în perioada 2015-2017 în mărimi relative(%).

Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii


După o simplă analiză a graficelor de mai sus, obsrvăm că principala sursă de finanțare a
activității Atelierelor CFR Grivița în perioada analizată este reprezentată de resursele proprii sau
autofinanțarea. De asemenea, putem afirma că gradul de îndatorare al societății în perioada
observată a fost de 19% în anul 2015, 35% în anul 2016 și de 23% în 2017. Datorită faptului că
acest grad de îndatorare în cei trei ani prezintă un procent mai mic de 50, ne arată că această
societate își desfășoară activitatea în condiții normale, deoarece capitalul propriu depășește în
mare parte resursele împrumutate.

3. Analiza mutațiilor în structura capitalurilor proprii și a


factorilor de influență (pentru ultimele trei exerciții
financiare)
În acest capitol va fi prezentat capitalul propriu și mutațiile ce au intervenit în structura
acestuia. Reamintesc că principala sursă de finanțare a Atelierelor CFR Grivița este capitalul
propriu.

3.1 Strucura capitalurilor proprii ale Atelierelor CFR Grivița în


perioada 2015-2017

2015 2016 2017


Capital social
6,379,663 6,379,663 6,379,663
Rezerve
19,120,343 19,120,343 19,120,343
Rezultat reportat
(13,350,915) (10,609,368) (12,257,575)
Total capitaluri proprii
45,542,052 45,687,388 39,527,044
Tabelul 5. Componentele capitalului propriu ale Atelierelor CFR Grivița în perioada 2015-2017, în
mărimi absolute.

2015 Modificarea 2016 Modificarea 2017


nominală relativă nominală relativă
Capital 0% 0%
social 6,379,663 6,379,663 6,379,663
Rezerve 0% 0%
19,120,343 19,120,343 19,120,343
Rezultat scade cu 20,5% crește cu 15,5%
reportat (13,350,91 (10,609,36 (12,257,57
5) 8) 5)
Tabelul 6. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu.

Din datele din tabel se poate observa că nu există modificări în ceea ce privește capitalul
propriu, cât și rezervele. De menționat faptul că s-au înregistrat evoluții negative ale rezultatului
reportat în toți cei trei ani de referință iar modificările se fac în sens invers.

3.1.1 Structura capitalurilor proprii cu ajutorul graficelor


de structură

Structura capitalurilor proprii în anul 2015

16%
Capital social
34% Rezerve
Rezultat reportat

49%
Grafic 5. Structura capitalurilor proprii în anul 2015.

Structura capitalurilor proprii în anul 2016

18%
Capital social
29%
Rezerve
Rezultat reportat

53%

Grafic 6. Structura capitalurilor proprii în anul 2016.

Observăm din graficul 6 că rezultatul reportat înregistrează o scădere în sens invers față
de anul trecut.

Structura capitalurilor proprii în anul 2017

17%
Capital social
32% Rezerve
Rezultat reportat

51%

Grafic 7. Strucutra capitalurilor proprii în anul 2017.

Din graficul 7 vedem o altă modificare a rezultatului reportat, acesta prezetând o creștere
în minus.
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a
principalilor factori de influență
Chart Title
Capital social Rezerve Rezultat reportat

-34% -29% -32%

49% 53% 51%

17% 18% 17%

2015 2016 2017

Grafic 8. Evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii.

Concluziile ce le putem formula din graficul de mai sus:


-Capitalul social a înregistrat o creștere de 1% în anul 2016 față de anul 2015, iar în anul 2017 s-
a modificat în sens negativ cu 1% față de anul precedent.
-Rezervele au înregistrat o creștere de 4% în anul 2016 față de anul 2015, iar în anul 2017 a
scăzut cu 2% față de anul precedent.
-Rezultatul reportat a înregistrat modificări doar în sens negativ, în anul 2016 scade cu 5% față
de anul 2015, iar în anul 2017 crește cu 3% față de anul trecut.

4. Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate


pentru ultimele trei exerciții financiare
În acest ultim capitol se va trata structura resurselor împrumutate a Atelierelor CFR Grivița
în anii 2015-2017, identificând astfel eventualele modificări pozitive sau negative.
2015 2016 2017
Datorii curente
110,032 13,432,592 2,137,662
Datorii comerciale
4,400,144 6,245,176 4,119,681
Împrumuturi pe termen scurt
554,728 195,500 197,857
Venituri în avans
- - -
Provizioane pe termen scurt
- - -
Datorii privind impozitul pe profit
curent - - -
Alte datorii
6,319,067 5,414,728 5,236,342
Total datorii curente
10,829,243 25,092,496 11,493,685
Datorii pe termen lung
- - -
Datorii comerciale
- - -
Împrumuturi pe termen lung
- - -
Venituri în avans
- - -
Provizioane pe termen lung
- - -
Datorii privind impozitul pe profit
amânat - - -
Total datorii pe termen lung
- - -
Total datorii
10,829,243 25,092,496 11,493,685
Tabel 7. Resursele împrumutate în mărimi absolute

2015 Modificarea 2016 Modificarea 2017


nominală relativă nominală relativă
Datorii curente crește cu scade cu
110,032 122% 13,432,59 84,19% 2,137,662
2
Datorii comerciale crește cu scade cu
4,400,144 41,93% 6,245,176 34.03% 4,119,681
Împrumuturi pe scade cu crește cu
termen scurt 554,728 64,76% 195,500 1,21% 197,857
Venituri în avans
- - -
Provizioane pe
termen scurt - - -
Datorii privind
impozitul pe profit - - -
curent
Alte datorii scade cu scade cu
6,319,067 14,32% 5,414,728 3,29% 5,236,342
Total datorii crește cu scade cu
curente 10,829,24 131,71% 25,092,49 55,19% 11,493,68
3 6 5
Datorii pe termen
lung - - -
Datorii comerciale
- - -
Împrumuturi pe
termen lung - - -
Venituri în avans
- - -
Provizioane pe
termen lung - - -
Datorii privind
impozitul pe profit - - -
amânat
Total datorii pe
termen lung - - -
Total datorii crește cu scade cu
10,829,24 131,71% 25,092,49 55,19% 11,493,68
3 6 5
Tabel 8. Modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate.

4.1 Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul


graficelor de tip structură exprimate în mărime relativă
2015
Datorii curente Datorii comerciale
Împrumuturi pe termen Venituri în avans
scurt
Provizioane pe termen scurt Datorii privind impozitul pe
profit curent
0%20% Alte datorii Total datorii curente
49% 2% Datorii pe termen lung Datorii comerciale
Împrumuturi pe termen lung Venituri în avans
28%
Provizioane pe termen lung Datorii privind impozitul pe
profit amânat
Total datorii pe termen lung

Grafic 9. Structura resurselor împrumutate în anul 2015

2016
Datorii curente Datorii comerciale
Împrumuturi pe termen Venituri în avans
scurt
Provizioane pe termen scurt Datorii privind impozitul pe
profit curent
27% Alte datorii Total datorii curente
50% Datorii pe termen lung Datorii comerciale
12% Împrumuturi pe termen lung Venituri în avans
0%
11% Provizioane pe termen lung Datorii privind impozitul pe
profit amânat
Total datorii pe termen lung

Grafic 10. Structura resurselor împrumutate în anul 2016


2017
Datorii curente Datorii comerciale
Împrumuturi pe termen Venituri în avans
scurt
Provizioane pe termen scurt Datorii privind impozitul pe
9% profit curent
18% Alte datorii Total datorii curente
50% Datorii pe termen lung Datorii comerciale
1% Împrumuturi pe termen lung Venituri în avans
23% Provizioane pe termen lung Datorii privind impozitul pe
profit amânat
Total datorii pe termen lung

Grafic 11. Structura resurselor împrumutate în anul 2017

Evoluția structurii resurselor împrumutate în


anii 2015-2017
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2015 2016 2017

Grafic 12. Evoluția structurii resurselor împrumutate în anii 2015-2017.


Concluzii
Scopul acestui proiect a fost acela de face o analiză asupra surselor de finanțare ale
companiei Atelierele CFR Grivița pentru a determina principalele modificări ce au survenit în
ultimele trei exerciții financiare.
Primul capitol prezintă firma la modul general, punându-se, însă, accent pe obiectul său de
activitate, pe gama de produse oferite, precum și pe principalii concurenți ai agentului economic.
Al doilea capitol tratează aspecte legate de capitalul propriu și resursele împrumutate atât pe
termen scurt, cât și pe termen lung, precum și de explicarea evoluțiilor acestora.
Cel de-al treilea capitol prezintă capitalul propriu și evoluția acestuia în perioada 2015-2017.
De reținut faptul că în cadrul întreprinderii, capitalul propriu ocupă o pondere mai mare de 50%
din totalul surselor de finanțare, indiferent la care din cei trei ani ne referim.
În sfârșit, ultimul capitol face trimitere la resursele atrase de companie din exterior și la
modificările apărute în ultimele trei exerciții financiare. Un lucru important îl reprezintă
ponderea mai mică pe care o ocupă resursele împrumutate raportat la totalul surselor de
finanțare, respectiv mai mică de 50%, ceea ce înseamnă că firma se bazează preponderent pe
resursele proprii de finanțare.
În încheiere, se poate afirma faptul că Atelierele CFR Grivița prezintă o autonomie financiară
mare, întrucât capitalul propriu, raportat la datoriile totale prezintă valori de 1,58 pentru anul
2015, 1,64 în anul 2016 și 1,63 în 2017. Faptul că valorile prezentate anterior sunt mai mari
decât 0,5 nu pot decât să confirme afirmația de mai sus și anume că societatea are o autonomie
financiară foarte mare.
Bibliografie

• Bistriceanu, Gh., ș.a., Finanțele agenților economici, Editura Didactică


șiPedagogică, București, 2004.
• Toma, M.; Alexandru,F., Finanțe și gestiune financiară de întreprindere,
Editura Economică, București, 2003.
• HOANŢĂ, Nicolaie. Gestiunea financiară a întreprinderii. Nicolaie Hoanță.
București : C. H. Beck,2011. X, 286 p. ; 24 cm. (Oeconomica).
• Cristea, H., Stefănescu, N., Finanțele întreprinderii, Editura CECCAR,
București, 2003.
• Stancu Ion, Finanțe, editura Economică, București 2007.
• Onofrei, Mihaela. "Finanțele întreprinderii, Editura Economică." (2004).
• VINTILĂ, Georgeta. Gestiunea financiară a întreprinderii. Ed. a 5-a:
București :Editura Didactică și Pedagogică, 2010.
Cuprins
1.1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității...................................................................2
1.2 Piața și concurența...........................................................................................................................2
2.1 Descrierea surselor de finanțare pentru perioada 2015-2017.....................................................6
2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare în perioada 2015-2017...................................................9
3.1 Strucura capitalurilor proprii ale Atelierelor CFR Grivița în perioada 2015-2017.............................10
3.1.1 Structura capitalurilor proprii cu ajutorul graficelor de structură......................................11
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență................12
4.1 Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul graficelor de tip structură exprimate
în mărime relativă................................................................................................................................15