Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii


S.C PRODLACTA S.A
STUDENT:Săcuiu Nicoleta
Specializare:Contabilitate si
informatică de gestiune
Anul II,grupa 8
Profesor coordonator:Oprea Otilia
Disciplina:Finanțe

Iași,2019

Cuprins

1
www.prodlacta.ro
Introducere..................................................................................................................................................3
Capitolul 1 Prezentarea generală a firmei...................................................................................................3
1.1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității.......................................................................4
1.1.1 Obiectul de activitate..................................................................................................................4
1.1.2 Structură acționariat..................................................................................................................5
1.2 Piața și concurența................................................................................................................................7
Capitolul 2.Structura surselor de finanțare.................................................................................................8
2.1 Descrierea surselor de finanțare ale S.C Prodlaccta..............................................................................8
2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei......................................................... 8
2.1.2 Sursele de finanțare ale companiei Prodlacta S.A (mărimi absolute și relative)......................10
2.1.3Prezentarea datelor din tabele..................................................................................................13
2.2 Evoluția structurii în structura resurselor de finanțare ale întreprinderii Prodlacta S.A în perioada
2016-2018.................................................................................................................................................14
2.2.1 Graficele tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare in perioada analizată.........14
2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii...................................................15
Capitolul 3 Analiza mutațiilor în structura capitalurilor proprii și a factorilor de influență(pentru ultimele
trei exerciții financiare).............................................................................................................................15
3.1 Structura capitalurilor proprii ale Prodlacta S.A în perioada 2016-2018...........................................15
3.1.1 Capitalurile proprii ale Prodlacta S.A........................................................................................15
3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu..............16
3.1.3 Structura capitalurilor proprii în anul 2016...............................................................................17
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii si a principalilor factori de influență..........................17
3.2.1 Grafic privind evoluția principalilor componente ale capitalurilor proprii în mărime relativă. .17
3.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii.................................17
4.1.1 Tabel ce conține resursele împrumutate la compania S.C Prodlacta S.A în perioada 2016-2018
...........................................................................................................................................................18
4.1.2 Tabel cu modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate...............................19
4.1.3 Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul graficelor de tip structură
exprimate in mărime relativă............................................................................................................20
4.2 Analiza evoluției resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență..................................20
4.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate in valori
procentuale.......................................................................................................................................20
4.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor împrumutate.........................20
Concluzii....................................................................................................................................................20

www.prodlacta.ro
www.bvb.ro

2
Bibliografie................................................................................................................................................20

Introducere
De ce se înființează o firmă?Această intrebare poate avea mai multe variante de
răspuns ,fiind un subiect care poate să intrige pe oricine dorește sa îsi pună temeliile unei
întreprinderi.Dar,lucrurile stau totusi destul de simplu,obiectivul constituirii unei firme,fiind
obtinerea de profit.Aceasta poate să presteze servicii și să comercializeze bunuri,care pe baza
adaugarii marjei comerciale,ajuta firma să aiba un rezultat pozitiv.Desigur,putem preciza aici,că
nu toate au ca și scop profitul,putând da ca si exemplu:asociațiile,federațiile,casele de cult și așa
mai departe.
Firma îsi propune să aiba un avantaj comparativ față de concurenții săi,așadar
investește cât mai mult capital propriu și străin,pentru atingerea acestui obiectiv.Este un lucru
favorabil,atunci când reușește prin autofinanțare să își atingă toate nevoile specifice activității
sale.Apelarea la mijloacele de autofinanțare străină,nu este un lucru negativ însă,atât timp,cât
reușește să își platească la termenul scadent datoriile.
Dorind să ajungi pe cea mai înaltă poziție pe piața de referință,apelarea la împrumuturi din afara
companie,este un lucru foarte des întalnit,atunci când îți dorești să investești sume cât mai
mari,în modernizarea si stabilizarea activității.

Capitolul 1 Prezentarea generală a firmei


S.C PRODLACTA S.A Brașov este o întreprindere care se ocupă în mod exclusiv cu
fabricarea de produse lactate,ocupând un loc fruntaș pe această ramură.Ea este de asemenea o
firmă cu vechime si tradiție,datând chiar din anul 1900,purtând denumirea de Lăptăria lui
Jensen.Primul proprietar este danezul Alfred Jensen,el find cel care o propulsează in dinamica
pieței.

1.1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității

1.1.1 Obiectul de activitate


S.C Prodlacta S.A ca și formă de organizare este o societate pe acțiuni, avându-și sediul pe
strada Ecaterina Teodoroiu,nr 5,județul Brașov si are ca și scop principal fabricarea de produse
lactate si brânzeturi de diferite tipuri.Prin aproximare,ea deține un procent 57% din cota pieței
produselor lactate.
Ea posedă in cadrul Registrului de Comerț numărul J08/67/1991 si CUI:1112568,conform
Legii nr 31/1990,articolul 117.

Aceasta are ca principal obiectiv satisfacerea dorințelor unui public cât mai larg
comercializând urmatoarele tipuri de produse:

3
www.prodlacta.ro
Lapte;

Iaurturi;

Acidofile:

 chefir;
 sana;
 lapte bătut;
 ayran;
Smântână;

Unt;

Brânzeturi:
 cottage;
 grăuncior;
 făgăraș;
 de vaci;
 telemea;

Cașcaval:
 Dalia;
 Penteleu;
 Rucăr;
Deserturi.

Un lucru de adăugat aici este că această firmă pune un foarte mare preț pe calitatea
superioară a materiei prime,standarde de igienă,dorindu-și diversitate și păstrarea tradiției.Ea mai
are ca și puncte tari independența față de clienți,deținerea unui loc fruntaș in clasamentul pe
regiunea Brașov.

1.1.2 Structură acționariat

Structura acționarilor,pe data de 30.06.2019 ,având ca sursă Depozitarul Central este astfel:

Tabel 1.Structura acționariatului societății

Denumire acționar Număr de acțiuni Pondere

www.prodlacta.ro
www.bvb.ro

4
Alți acționari 18.606.575 35,65%
JLC GERMANY GmbH 16.822.262 32,23%
loc.Erkelenz DEU
JLC SA loc. CHISINAU MDA 14.511.564 27,80%
Statul Român prin autoritatea 2.253.496 4,32%
pentru administrarea activelor
statului loc București,sector 1
Total 52.193.897 100%

Sursa:Prelucrare proprie,informația fiind obținută de pe site-ul:www.bvb.ro

Figura 1.Structura actionarilor la S.C Prodlacta S.A

4%

28% 36%

Alți acționari
JLC Germany
Jlc CHISINAU
Statul român

32%

Sursa:Datele sunt obținute de pe site-ul www.bvb.ro, graficul fiind realizare proprie

Din figura prezentată anterior,putem observa ca cel mai important acționar in cadrul firmei
S.C Prodlacta,cu o pondere de 36% este JLC Germany,urmat de JLC Germany,cu in procentaj

5
www.prodlacta.ro
destul de strâns,față de principalul acționar,de circa 32%.O pondere destul de semnificativă o
deține și Statul român,având 28%.

1.2 Piața și concurența


Activitatea de producție a firmei Prodlacta este secționată pe urmatoarele segmente:
-lapte
-produse lactate
-brânzeturi
-înghețată
-alte mărfuri și servicii

Vânzări produse 2015 2016 2017 2018


Lapte 9.795.572 8.908.823 11.798.824 14.420.424
Produse lactate 18.983.183 20.995.947 26.910.831 31.320.466
Unt 4.457.559 5.690.652 24.994.819 23.948.707
Brânzeturi 4.368.933 3.117.584 4.323.643 4.574.646
Înghețată - - 534.547 438.853
Alte mărfuri 5.457.744 13.192.810 25.120.515 24.343.756
Total 48.062.900 51.905.816 93.683179 99.046.851

Principalii competitori pe acest segment de piață,sunt următoarele companii:


1.Albalact-unt
2.Covalact-brânzeturi
3.Danone-produse proaspete
4.Danone-iaurt

Capitolul 2.Structura surselor de finanțare

Despre finanțare putem spune ca este o cale prin care se acumulează resurse bănești.Acest
proces este pilonul de bază al oricărei firme,pe punct de inființare,deoarece fondurile bănești pun
in mișcare activitățile aducătoare de profit
.Aceste surse de subvenționare sunt segmentate in mai multe categorii,respectiv: fonduri
proprii si fonduri imprumutate.Despre cele proprii,putem spune ca au caracter
nerambursabil,adică in cazul in care firma nu merge intr-o direcție pozitivă,aceste fonduri nu vor
fi retrase,oferiind un plus de siguranță.Fondurile imprumutate,in schimb,nu rămân in firmă
pentru totdeauna,având un termen determinat și fiind deținătoare de dobânzi.

www.prodlacta.ro
www.bvb.ro

6
2.1 Descrierea surselor de finanțare ale S.C Prodlacta S.A pentru ultimelele
trei exerciții financiare

S.C Prodlacta S.A are ca surse de finanțare atât resurse proprii,precum și resurse străine

2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei


 Această întreprindere are ca și surse de finanțare în ultimele exerciții financiare
următoarele elemente:capital social,prime de capital,rezerve,rezultatul reportat,credite
bancare,provizioane

 Capitalul social reprezinta unul dintre cele mai importante elemente ale capitalului
propriu,deoarece fără acesta nu se pot pune bazele întreprinderii.El este obligatoriu de
constituit încă de la început înființării,fiind compus din aporturile membrilor asociați prin
subscripție concomintentă.

 Primele de capital apar atunci când se majorează capitalul social,formându-se din noi
aporturi in capital,deoarece se emit parți sociale și acțiuni.

 Creditele bancare pe termen lung,cât și pe termen scurt reprezintă elemente de o


importanță remarcabilă în cadrul finanțării din surse externe,ajutând firma să se dezvolte
armonios din toate punctele de vedere.Atunci când firma nu dispune de suficiente resurse
necesare investiției,producerii și exploatarii activității,se recurge la contractarea de
credite bancare.Dacă ne dorim dobânzi mai mici și un termen de plată prelungit putem
apela cu încredere la creditele bancare pe termen lung,în caz contrar avem in vedere
creditele bancare pe termen scurt.

 Rezultatul reportat se poate explica ca fiind un profit sau o pierdere care nu s-a putut
repartiza în cadrul întreprinderii sau nu s-a putut redistribui mai departe în exercițiul
financiar în care s-a format.Acesta urmează a se lua în considerare in exercițiile
viitoare,în vederea repartizării sau acoperirii,în funcție de sensul modificării.

Figura 2.Principalele surse de finanțare ale S.C Prodlacta S.A

7
www.prodlacta.ro
Surse de finanțare

Capitaluri proprii Capitaluri străine

 Capital social A.Datorii pe termen scurt


 Prime de capital  Datorii comerciale
 Rezerve  Credite pe termen scurt
 Rezerve din reevaluare  Alte datorii
 Profitul sau pierderea
reportata B.Datorii pe termen lung
 Profitul/pierderea  Credite pe termen lung
exercitiului financiar  Leasing financiar
 Alte taxe

Sursa:Prelucrare proprie,informațiile fiind preluate de pe site-ul www.bvb.ro

2.1.2 Sursele de finanțare ale companiei Prodlacta S.A (mărimi


absolute și relative)

Tabel 3.Sursele de finanțare ale S.C Prodlacta in mărime absolută

www.prodlacta.ro
www.bvb.ro

8
Denumire indicator 2016 2017 2018
Capital social 51.924.500 55.796.338 57.413.287
Prime de capital 0 19.015 31.513
Rezerve din reevaluare 3.356.174 3.356.174 3.356.174
Alte rezerve 427.838 427.838 500.520
Profitul sau pierderea -31.786.986 -34.283.930 -32.902.969
reportată
Profitul/pierderea -2.496.944 1.453.644 -688.652
exercitiului financiar
DATORII -
Credite pe termen lung 553.703 - 1.893.669
Datorii comerciale 771.072 1.689.376 403.606
Leasing financiar 513.343 - 2.924.494
Total datorii pe termen lung 1.838.118 1.689.376 5.221.769
Leasing financiar 338.958 1.426.378 456.664
Alte datorii 129.388 262.126 150.919
Credite pe termen scurt 16.521 10.134 37.627
Alte taxe 393.573 109.874 205.063
Total datorii curente 878.440 1.808.512 850.273
TOTAL DATORII 2.716.558 3.497.888 850.237
TOTAL CAPITALURI 24.141.140 30.266.967 28.560.110
PROPRII SI DATORII
Sursa:datele sunt preluate de pe site-ul www.prodlacta.ro,tabelul este prelucrare
proprie

Tabel 4.Sursele de finanțare ale Prodlacta S.A in mărime relativă

Denumire indicator 2016 2017 2018


Capital social 81.38% 83.10% 87.88%
Prime de capital 4.53% 8.72%
Rezerve din reevaluare 8.53% 4.33% 17.38%
Alte rezerve 20.08% 21.11% -
Profitul sau pierderea reporată -25.9% -26.65% -23.2%
Profiul sau pierderea exercițiului -4.6% 8.65% 6.8%
financiar
Total capitaluri proprii 79.98% 83.06% 83.97%

9
www.prodlacta.ro
Datorii
Leasing financiar 2.23% - -
Credite bancare pe termen lung 5.31% - -
Datorii comerciale 4.01% 6.05%
Total datorii pe termen lung 11.55% 6.05% 14.6%
Leasing financiar 4.34% 7.06% 0.83%
Alte datorii 2.62% 2.54% 0.29%
Credite pe termen scurt 0.24% 0.21% 0.05%
Alte taxe 1.26% 1.07% 0.25%
Total datorii curente 8.46% 10.88% 1.42%
Total datorii 20.02% 16.94% 16.03%
Total datorii si capitaluri 100% 100% 100%
proprii
Formula folosită în acest tabel este:X%=(Element/Total capitaluri proprii sau
Total datorii)*100
De exemplu:X%=(51.924.500/21.424.582)*100=81.38%(ponderea capitalului social in totalul
resurselor proprii)

2.1.3 Prezentarea datelor din tabele

Tabelele anterioare doresc să reflecte intr-o manieră credibilă totalitatea surselor de finanțare
ale firmei analizate,respectiv S.C Prodlacta S.A.

Pe baza bilanțului organizației,am putut să culegem datele referitoare capitalurilor proprii și


datoriilor(curente și pe termen lung).De aici ne dăm seama de următoarele aspecte:

În anul 2016 totalul capitalurilor proprii este de 21.424.582,adică o pondere de 79,98% în


raport cu totalul datoriilor ,care este este 2.716.558(pondere de 20,02%)

În anul 2017,totalul capitalurilor proprii deține o pondere de 83,06%,raportat la totalul


datoriilor care este de 16,94%.

Ultimul exercițiu financiar,respectiv 2018,totalul capitalul proprii reprezintă83,97%,comparativ


cu datoriile firmei.

Ceea ce putem concluziona din afirmațiile de mai sus,este că ponderea capitalurilor proprii
este mai mare decât cea a datoriilor,fiind un lucru destul de imbucurător,denotând ca firma are o
dependență scăzută față de furnizori.
Dacă firma își va continua activitatea,în maniera păstrarii totalului capitalurilor proprii,mai
mare,decât ponderea resurselor străine,firma va putea prospera intr-o manieră propice.Ea va
putea sa se propulseze în topul celor mai bune firme în domeniul firmelor de propuse lactate și
alte astfel de produse,ajungând să obțină rezultate maxime ale profitului

www.prodlacta.ro
www.bvb.ro

10
Figura 3.Structura capitalurilor proprii si a resurselor împrumutate în perioada 2016-2018

90.00%

80.00% 83.06% 83.97%


79.98%
70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%
20.02%
16.94% 16.03%
10.00%

0.00%
2016 2017 2018

Total capitaluri proprii Total datorii

Sursa:Tabelul este prelucrare proprie,în conformitate cu datele preluate de pe site-ul www.bvb.ro

2.2 Evoluția structurii în structura resurselor de finanțare ale întreprinderii


Prodlacta S.A în perioada 2016-2018
2.2.1 Graficele tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare in
perioada analizată

Figura 4.Sursele de finanțare ale firmei Prodlacta în perioada 2016-2018 în mărimi absolute(lei)

11
www.prodlacta.ro
Total capitaluri proprii Total datorii pe termen lung Total datorii pe termen scurt

0 0 0

2016 2017 2018

Figura 5 Sursele de finanțare ale Prodlacta S.A in perioada 2016-2018 în mărimi relative(%)

Structura surselor de finanțare in


perioada 2016-2018
8.46% 1.42%
10.88% 14.60%
100.00% 11.55% 6.05%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00% 79.98% 83.06% 83.97%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2016 2017 2018

2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii

Având ca un punct de reper informațiile din figurile anterioare,la o analiză simplă,putem


stabili că cea mai valoroasă sursă de finanțare a firmei este dată de resursele proprii.Aceste
resurse sunt introduse in intreprindere prin procedeul numit autofinanțare.
www.prodlacta.ro
www.bvb.ro

12
Pe parcursul celor trei exerciții financiare studiate,observăm că firma se indatorează intr-o
pondere redusă din surse externe,ceea ce este un lucru imbucurător,deoarece iși desfășoară
activitatea intr-o manieră prudentă,indeplinind principiile contabile.

Astfel în cazul datoriilor pe termen scurt avem un procentaj de 8,46% în anul 2016,10,88% în
anul 2017 și doar 1,42% în anul 2018.Putem observa ponderea cea mai mare a acestor datorii se
înregistrează în anul 2017,scăzand astel cu 2,42 în anul 2016 și cu 9,46 în anul 2018,detaliind în
anul 2017 totalul datoriilor este mai mare,deoarece contractează credite mai mari.
Cu privire la ponderea cea mai mică din cadrul anului 2018,putem remarca că firma își
îmbunătățește situația legată de rseursele proprii,nemaifiind pusă în situația contractării de
împrumuturi de la diversele instituții acreditate.

Referitor la situația datoriilor pe termen lung,în anul 2016 se constată o pondere de 11,55%,în
anul 2017,6,05%,iar anul 2018,se regăsește o pondere de 14,60%.
Dacă,cele mai mici datorii pe termen scurt aparțineau anul 2018,în situația datorilor pe termen
lung,lucrurile stau intr-o manieră diferită.Astfel în anul 2018,ponderea este de 14,60%,mai mare
cu 3,05% in anul 2016 și cu 8,55% în cazul anului 2017.

Ajungând în cele din urmă la detalierea capitaluriilor proprii,putem preciza că ponderea cea
mai mare aparține anului 2018 cu 83,97%,urmată strans de anul 2017 cu 83,06% și de anul 2016
cu 79,98%.O explicație concludentă a capitalurilor proprii mai mici în anul 2016,ar fi că firma e
pe cale să își imbunătățească situația pe parcursul aniilor viitori,ceea ce se poate vedea și din
ponderea capitaluriilor din anul 2018,care ajunge la apogeu.

Capitolul 3 Analiza mutațiilor în structura capitalurilor proprii și a


factorilor de influență(pentru ultimele trei exerciții financiare)

În acest capitol se va dori explicarea mutațiilor capitalurilor proprii,ce au intervenit in structura


firmei.Putem spune ca principala sursă de venit in compania Prodlacta este capitalul
propriu,deținând cea mai mare pondere.

3.1 Structura capitalurilor proprii ale Prodlacta S.A în perioada 2016-2018


3.1.1 Capitalurile proprii ale Prodlacta S.A

Tabel 5 Componentele capitalului propriu ale Prodlacta în perioada 2016-2018,în mărimi


absolute

Denumire indicator 2016 2017 2018


Capital social 51.924.500 55.796.338 57.413.287
Prime de capital 0 19.015 31.513

13
www.prodlacta.ro
Rezerve din reevaluare 3.356.174 3.356.174 3.356.174
Alte rezerve 427.838 427.838 500.520
Profitul sau pierderea -31.786.986 -34.283.930 -32.902.969
reportată
Profitul/pierderea -2.496.944 1.453.644 -688.652
exercitiului financiar
Total capitaluri 21.424.582 26.769.079 27.709.873
Sursa:Prelucrarea este proprie,datele fiind obținute de pe site-ul bvb

3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al


capitalului propriu

Denumire indicator 2016 Modificarea 2017 Modificare 2018


nominală nominală
relativă relativă
Capital social 51.924.500 Crește cu 7.45% 55.796.338 Crește cu 2.89% 57.413.2
87
Prime de capital 0 100% 19.015 Creste cu 31.513
65,72%
Rezerve din reevaluare 3.356.174 0% 3.356.174 0% 3.356.17
4
Alte rezerve 427.838 0% 427.838 Crește cu 500.520
16.98%
Profitul sau pierderea -31.786.986 Crește cu 7.85% -34.283.930 Scade cu 4.02% -
reportată 32.902.9
69
Profitul/pierderea -2.496.944 Scade cu 158% 1.453.644 Scade cu -688.652
exercitiului financiar 147.37%

Din cele prezentate in tabelul precedent,reies modificările aferente structurii de capitaluri


proprii.Cea mai semnificativă creștere o putem observa la elementul prima de capital in anul
2018,asta denotă că acționarii au adus un aport mai consistent in interiorul entității.Desigur că
avem și evoluții în sens negativ,cea mai reprezentativă fiind cea din anul 2017 cu ponderea de
158%,firma confruntându-se cu o pierdere.

www.prodlacta.ro
www.bvb.ro

14
3.1.3 Structura capitalurilor proprii în anul 2016

Figura 6. Structura capitalurilor proprii pt anul 2016

Capitaluri proprii 2016


100%
90%
80%
70%
60%
50% 0.81 0.09 0.2 -0.26 -0.05
40%
30%
20%
10%
0%
Capital social Prime de Rezerve din Alte rezerve Profitul sau Profiul sau
capital reevaluare pierderea pierderea
reporată exercițiului
financiar

Sursa:Prelucrarea este proprie,pe baza datelor de pe site-ul Bursei de valori

Figura 7 Structura capitalurilor proprii pt anul 2017

100.00%
83.10%
80.00% Capitalurii proprii 2017
60.00%

40.00%
21.11%
20.00%
4.53% 8.65%
4.33%
0.00%
Capital Prime de Rezerve din Alte rezerve Profitul sau Profiul sau
social capital reevaluare pierderea pierderea
-20.00% reporată exercițiului
-26.65% financiar
-40.00%

Sursa:Prelucrarea este proprie,pe baza datelor de pe site-ul Bursei de valori

15
www.prodlacta.ro
Figura 8 Structura capitalurilor proprii pt anul 2018

Capitaluri proprii 2018


100.00%
87.88%
80.00%

60.00%

40.00%

20.00% 17.38%
8.72% 6.80%
0.00%
Capital social Prime de Rezerve din Alte rezerve Profitul sau Profiul sau
capital reevaluare pierderea pierderea
-20.00% reporată exercițiului
-23.20% financiar
-40.00%

Sursa:Prelucrarea este proprie,pe baza datelor de pe site-ul Bursei de valori

La o analiză a celor trei figuri precedente ce doresc explicarea structurii resurselor proprii ale
companiei Prodlacta S.A pe anii 2016,2017 și 2018,putem constata că nu există diferențe
semnificative la nivelul capitalului social din anii 2016 și 2017,având o pondere de
81,38%,respectiv 83,10,lucrurile se schimbă însă în anul 2018 când ponderea ajunge la 87,88%.

Putem vedea că ponderea cea mai mare a capitalului social se regasește în anul 2018,cu o
pondere menționată anterior.Acest an deține procentajul cel mai mare din mai multe privințe,fie
din pricina faptului că firma acumulează mai multă experiență,aflând cum să gestioneze mai bine
faptele.Un al doilea aspect ar fi,că asociații depun sume mai mare,la dispoziția firmei.Și
dificultățile de natură financiară cu care se confruntă întreprinderea poate să o oblige să își
majoreze capitalul social.În final,ar mai fi de remarcat fuziunea sau contopirea cu alte
firme,poate duce la o creștere mare a acestui element.

Ponderea cea mai mică a capitalului social este intâlnită în anul 2016,iar o explicație a acestui
fapt ar fi aceea că firma micșoreză numarul acțiunilor,deoarece în timp,ea își pierdere din
valoarea nominală,cu care firma își incepe în faza inițială activitatea.

Primele de capital nu se intâlnesc în anul 2016,în anul 2017 au o pondere de 3 %,iar în anul
2018 are o pondere de 8,72%.Aceste prime de capital apar în urma comparării valorii cu care se
emit cu valoarea înscrisă,adică valoarea nominală.
Astfel în anul 2018,valoarea de emisiune este mai mare decât cea nominală,rezultînd astfel o
pondere mai mare a acestora.

www.prodlacta.ro
www.bvb.ro

16
Rezervele din reevaluare se regăsesc intr-o proporție de 6% în anul 2016,3% în anul
2017,17,38% în anul 2018.

Elementul alte rezerve se regăsesc în raport de 14% în anii 2016 și 2017.Rezultatul reportat se
schimbă cu doar o unitate de-a lungul exrcițiilor prezentate.

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii si a principalilor factori


de influență
3.2.1 Grafic privind evoluția principalilor componente ale capitalurilor proprii
în mărime relativă

Figura 9 Evoluția principalelor componente ale capitalurilor propria


100%
90%
87.88% -23.20% 6.80%
80%
21.11%
70% 17.38%
8.72%
60%
50% -26.65%
83.10%
8.65%
40%
4.33%
30%
0.2
20%
0.81 4.53% -0.26
0.09
10% -0.05

0%
Capital social Prime de Rezerve din Alte rezerve Profitul sau Profiul sau
capital reevaluare pierderea pierderea
reporată exercițiului
financiar

2016 2017 2018

3.2.2Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii


Figura precedentă ,ne ajută să tragem următoarele concluzii:

Capitalul social,reprezintă o parte impunatoare în structura capitalurilor proprii de pe toți anii


analizați.În anul 2016 are o mărime 81,38%,având cea mai mică pondere.În anul 2017 totalul
capitalului social ajunge la 83,38%,înregistrând o creștere de 1,78%,iar în anul 2018 ponderea
ajunge la apogeu, cu cea mai mare creștere,respectiv 87,88%.

Primele de capital nu se regăsesc în structura financiară a anului 2016,,iar în anii 2017 și


2018,ponderea lor diferă semnificativ.

Putem observa că firma practică acțiuni de reevaluare de-a lungul celor trei exerciții,regasindu-se
în fiecare an rezerve din reevaluare.Aceste rezerve rezultă ca o diferență între valoarea justă și

17
www.prodlacta.ro
valoarea de intrare.În anul 2016 are o pondere de 8,53%,în anul 2017 ajunge să consemneze
4,33%,iar în anul 2018 raportează o creștere iminentă ,ocupând 17,38% din structura
capitalurilor.

În cazul elementului alte rezerve, există o diferență foarte mica între anii 2016 și 2017.

Pierdere reportată se formează ca urmare a transferului de rezerze,atunci când se constată un


deficit,aceasta neefind o situație foarte favorabilă pentru întreprindere.În anul 2016 se
inregistrează o pierdere de 25,90 %,urmand să creasca cu 0,75% în anul 2017 și să scadă cu
3,45% în anul 2018.

Factorii aferenți majorării sau scăderii capitalurilor propria sunt următorii:nivelul ratei aferente
dobânzilor,ratele de impozitare care implică o micșorare a profitului,dividendele care trebuie să
se repartizeze acționarilor în funcție de suma depusă de fiecare la aportul în firmă.

Capitolul 4. Analiza mutațiilor in structura resurselor


împrumutate pentru ultimele trei exerciții financiare
Acest capitol are ca un prim obiectiv analizarea datoriiilor atât pe termen lung,cât și pe
termen scurt în perioada 2016-2018,pentru a se repera modificările produse,în sens pozitiv sau
negativ.

4.1 Structura resurselor împrumutate la comapania Prodlacta S.A


în perioada 2016-2018
4.1.1 Tabel ce conține resursele împrumutate la compania S.C Prodlacta S.A în perioada 2016-
2018

Tabel 7.Resursele împrumutate ale firmei Prodlacta S.A în mărime absolută

Credite pe termen lung 553.703 - 1.893.669


Datorii comerciale 771.072 1.689.376 403.606
Leasing financiar 513.343 - 2.924.494
Total datorii pe termen lung 1.838.118 1.689.376 5.221.769
Leasing financiar 338.958 1.426.378 456.664
Alte datorii 129.388 262.126 150.919
Credite bancare pe termen 16.521 10.134 37.627
scurt
Alte taxe 393.573 109.874 205.063

www.prodlacta.ro
www.bvb.ro

18
Total datorii curente 878.440 1.808.512 850.273
TOTAL DATORII 2.716.558 3.497.888 850.237
Sursa:Prelucrare proprie,dupa site-ul Prodlacta

4.1.2Tabel cu modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate

Tabel 8 Modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate

Denumire 2016 Modificare 2017 Modificare 2018


nominală nominală
relativă relativă
Credite pe termen 553.703 Scade cu 100% - - 1.893.669
lung
Datorii comerciale 771.072 Creste cu 119% 1.689.376 Scade cu 76% 403.606
Leasing financiar 513.343 Scade cu 100% - - 2.924.494
Leasing financiar 338.958 Creste cu 320% 1.426.378 Scade cu 76% 456.664
Alte datorii 129.388 Creste cu 103% 262.126 Scade cu 42% 150.919
Credite bancare 16.521 Scade 10.134 Creste cu 271 % 37.627
pe termen scurt cu38.66%
Alte taxe 393.573 Scade cu 109.874 Creste cu 205.063
72.08% 86.63%

Asemenea structurii capitalurilor proprii și în cazul datoriile avem atât modificări in sens
pozitiv,cât și negativ.Cea mai mare modificare pozitivă s-a inregistrat în anul 2017,leasing-ul
fnanciar având o pondere de 320%.Idem modificarilor negative,creditele pe termen lung și
leasing-ul financiar au o scădere de 100 % în anul 2017.Putem observa un lucru destul de
imbucurator,a faptului generat de scaderea contractării de credite bancare.Dacă firma se
imprumută mai puțin de la instituțiile acreditate,deducem că aceasta și-a creeat o stabilitate din
punct de vedere financiar,ne mai fiind nevoită de resurse externe pentru a-și completa nevoile de
finanțare.

4.1.3Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul graficelor de


tip structură exprimate in mărime relativă

Figura 10. Structura resurselor împrumutate în anul 2016

19
www.prodlacta.ro
Structura resurselor împrumutate în anul 2016
Leasing financiar
Credite bancare pe termen
1%6% 11% lung
13% Datorii comerciale
Leasing financiar
27% Alte datorii
credite pe termen scurt
22%
Alte taxe
20%

Sursa:Prelucrare proprie,datele sunt extrase de pe site-ul bvb

Dintr-un procent de 100%,creditele bancare pe termen lung ocupă un loc fruntaș în totalul
datoriilor,urmat de leasing financiar in proporție de 22%,de datorii comerciale cu 20%
.
În anul 2016,firma înregistrează ponderi mai mari în cazul datoriilor pe termen lung,din varia
motive.Un prim argument ar fi că compania constată un deficit de resurse disponibile,iar pentru a
continua în siguranță activitatea,decurge la contractarea unui credit bancar.Un alt motiv
concludent,ar fi acela că firma dorește o extindere semnificativă ,care se poate realiza doar prin
intermediul elementului de credit.

Astfel putem concluziona ca firma are ca și avantaje următoarele:beneficierea de sume mai


mari pentru investiții și durata semnificativ mai mare de rambursare a creditului.

Creditele bancare nu sunt însă lipsite de dezantaje,aducand în vedere suma mai mare de
bani,ce trebuie restituită la scadență instituției bancare.Creditul bancar,deși se identifică prin rate
mai scăzute a dobanzii,insumarea acestora la timpul aferent restituirea,va duce la plata creșterea
sumei totale.

Figura 11. Structura resurselor împrumutate în anul 2017

www.prodlacta.ro
www.bvb.ro

20
Structura resurselor împrumutate in anul 2017

1%6% Datorii comerciale


Leasing financiar
15%
36% Alte datorii
Credite pe termen scurt
Alte taxe

42%

Sursa:Prelucrare proprie,datele sunt extrase de pe site-ul bvb

În figura de mai sus putem observa ca datoriile comerciale ocupă un procent de 36% din
totalul datoriile,leasingul financiar ocupă 42%,alte datorii 15%.
Leasingul financiar ocupă aici un loc principal,deoarece firma dorește să aducă un plus de
modernizare,finanțând firma cu diverse obiecte de lungă folosință,care să îi ajute să aducă un
plus de vitalitate în toate domeniile avute în vedere.Prin leasing financiar se poate înțelege astfel
un proces,prin care se introduc în firmă,diverse obiecte folosibile pe o perioadă lungă,ajutând
astfel firma să se extindă considerabil pe piața de participare,depașind concurența.

Figura 12. Structura resurselor împrumutate în anul 2018

Structura resurselor împrumutate în anul 2018

18%
4%

20% 58%

Leasing financiar Alte datorii


Credite pe termen scurt Alte taxe

21
www.prodlacta.ro
Sursa:Prelucrare proprie,datele sunt extrase de pe site-ul bvb

În figura 12,leasingul financiar are o pondere de aproximativ 58% din totalul datoriilor
împrumutate în anul 2018,alte datorii ocupă 20%,18% este ocupat de alte taxe.De aici putem
observa,ca și in cazul anului precedent,o valoare mare a leasingului financiar,comparativ cu
celelalte elemente întâlnite in cadrul resurselor pe termen lung.

4.2 Analiza evoluției resurselor împrumutate și a principalilor factori de


influență
4.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale resurselor
împrumutate in valori procentule

Figura 13. Evoluția structurii resurselor împrumutate ale S.C Prodlacta S.A în perioda 2016-2018

Structura resurselor împrumutate în perioada 2016-


2018
100%
0.01 0 0 0 Sursa:Prelucrare
90% proprie,datele sunt
80% extrase de pe site-ul
70% 0.06 0.03 0 0.01 bvb
0.07
60%
50% 2.23% 5.31%
40%
4.2.2 Explicarea
30%
evoluțiilor
20% 4.01%
2.62% 0.24% 1.26% principalelor
4.34%
componente ale
10%
resurselor
0%
Leasing Credite Datorii Leasing Alte datorii Provizioane Alte taxe împrumutate
financiar bancare pe comerciale financiar
termen
lung
Mai sus avem o
2016 2017 2018 figură,care ne redă pe
sens larg, structura
resurselor împrumutate în anii 2016-2018
1.Leasingul,este contractul prin care Prodlacta, închiriază altor persoane juridice,respectiv fizice
diferite spații.Leasingul pe termen scurt se întâlnește doar în anul 2016,cu un procentaj de
2,23%.

2.Și în cazul creditelor pe termen lung,lucrurile stau intr-o manieră asemănătoare,în sensul că
acestea se întâlnesc doar în cazul 2016.Acesta este un fapt îmbucurător deoarece,înseamnă ca
www.prodlacta.ro
www.bvb.ro

22
firma Prodlacta are suficiente resurse proprii,pentru a-și continua activitatea,fară a apela la surse
străine.Creditele în acest an au o pondere 5,31%,împrumutându-se de la următoarele bănci:BRD
și BCR.

3.Datoriile comerciale în anul 2016 sunt de 4,01%,iar în anul 2017 acestea sunt în proporție
6,05%.

4.Leasingul financiar pe termen lung față de cel pe termen scurt,se regăsesc pe durata celor trei
exercitii financiare.În anul 2016 este de 4,34%,în anul 2017 ajunge la 7,06%,scăzând drastic în
anul 2018.
5.O altă componentă a datoriilor pe termen lung,creditele bancare pe termen scurt ,se regăsesc în
ponderi nesimnificative,în raport cu celelalte elemente,respectiv 0,24% în primul an,0,21% în cel
de al doilea și 0,05 %în ultimul exercițiu.

6.Firma Prodlacta a avut la nivelul componentei Alte taxe următoarele valori:2,62% în anul
2016,o pondere de 2,54% în 2017 și 0,29% în 2018.

7.Putem observa că Alte taxe a atins cea mai mare valoare în anul 2016,ajugând în anul 2017 la
un procent de 1,07 și în anul 2018 la 0,25%.

Concluzii
Am pus bazele acestui proiect,pentru a reflecta importanța surselor de finanțare în existența
unei companii.Acestea ajută firma sa iși poată desfășura activitatea,într-o manieră favorabilă,atât
timp,cât pot fi plătite la timp datoriile pe termen scurt si lung.

Investitorii,atunci când doresc să își depună aportul,sunt interesați în primul rând de


rambursabilitatea,la termen,a datoriilor interne și externe,dacă are suficiente resurse proprii
pentru a-și continua activitatea în condiții credibile și în raport cu normele juridice aplicabile în
zona de referință.Dacă analizăm structura proiectul,acesta se prezintă astfel:
În primul capitol,întalnim o prezentare a firmei Prodlacta,urmat de subcapitolele referitoare la
structura actionariatului și principalilor concurenți întâlniti pe piață.

Cel de al-doilea capitol,ne prezintă principalele surse de finanțare,cu explicarea evoluției


aferente.

Astel,al treilea capitol ne vorbește depre sursele proprii,respectiv capitaluri proprii,intalnite


într-o proporție semnificativă,comparativ cu datoriile preazentate.Un aspect important ce rezultă
de aici,este faptul că firma este independentă din punct de vedere financiar.

Ultimul capitol,înfățișează resursele străine,care sunt atrase în companie de la instituțiile de


credit.

În concluzie,capitalurile proprii dețin monopolul în firmă,astfel aceasta va îndeplini cu succes


principiul de bază aferent contabilitătii,respectiv principiul continuității.

23
www.prodlacta.ro
Din toate cele menționate mai sus putem observa ca firma are o rentabilitate
corespunzătoare,nu are multe datorii contractate de la diferite surse și deși aceasta are pierderi pe
toate cele trei exerciții financiare,nu rezultă un lucru nefavorabil.Această companie poate însă să
iși poată să iși maximizeze nivelul de productivitate prin controale aferente tuturor proceselor
economice,prin retehnologizare și prin lărgirea liniei de produse.

Bibliografie

1.www.bvb.ro

2.www.prodlacta.ro

www.prodlacta.ro
www.bvb.ro

24