Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


DISCIPLINA: FINANȚE

ANALIZA SURSELOR DE
FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII
S.C. TURBOMECANICA S.A.

Conducător științific:

Drd. Oprea Otilia-Roxana Student: Frecăuțeanu Ana-Maria

Grupa:2325
Cuprins:

Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii .................................................2


1.1 .Cadrul general de organizare si desfășurare a activității..............2
1.1.1.Obiect de activitate......................................................................................2
1.1.2 Structura acționariat......................................................................................2
1.1.3 Piața și
concurența................................................................................................................3
Capitolul 2 .Structura surselor de
finanțare..............................................................4
2. 1. Descrierea surselor de finanțare......................................................................5
2.2 Evoluţii în structura surselor de finanțare a întreprinderii.................................6
Capitolul 3. Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a factorilor de
influenţă...................................................................................................................7
3.1. Structura capitalurilor proprii la compania Turbomecanica în perioada 2013-
2015...........................................................................................................................7
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de
influență..................................................................................................................8
Capitolul 4 Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate......................9
4.1 Structura resurselor împrumutate la Turbomecanica SA pe parcursul celor 3
ani...........................................................................................................................10
4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de
influență................................................................................................................12
Capitolul 5. Concluzii.............................................................................................13

Bibliografie............................................................................................................14

1
Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii
S.C. Turbomecanica S.A este o societate pe acțiuni care are ca obiectiv fabricarea de aeronave și
nave spațiale. Poate fi accesată la adresa BUCURESTI, sector 6, Bdul Iuliu Maniu nr.244.

1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității

1.1.1. Obiect de activitate


Societatea Turbomecanica S.A. a fost înființată în anul 1975, cu un obiectiv bine definit:
producerea motoarelor, ansamblurilor mecanice si echipamentelor pentru aeronave. În 1975-1977
a fost Fabrica de motoare București . Unul dintre scopurile companiei este colaborarea cu nume
recunoscute în industria aeronautică.
Se concentrează pe utilizarea resurselor personale în fabricarea unor piese, echipamente. Asigură
calitate, capabilitate și flexibilitate prin întrebuințarea experienței și noilor tehnologii.
Turbomecanica a adus o contribuție importantă în industria României fiind unicul producător de
motoare cu turbine de gaze și ansambluri mecanice pentru aeronave, ceea ce reprezintă un nivel
mai avansat al tehnologiei. Compania fabrica elemente de motoare de aviație pentru Rolls-Royce,
cu care deține parteneriat de 30 de ani.

1.1.2. Structura acționariat

Tabel nr. 1.1. Structură acționariat din data de 30.06.2016


Acționar Acțiuni Procent
STATUL ROMAN PRIN 150 0,0000 %
AUTORITATEA PENTRU
ADMINISTRAREA
ACTIVELOR STATULUI loc.
BUCURESTI jud. SECTOR 1
CIORAPCIU DANA MARIA 56.003.876 15,1590 %
VIEHMANN RADU 95.758.800 25,9198 %
alti actionari 217.679.649 58,9211 %
Sursa:http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TBM

Este societate pe acțiuni, cu un capital social 36.944.247,50 si un numar de actiuni


de 369.442.475.

2
1.1.3 Piaţa şi concurenţa
Întreprinderea este prezentă pe piața internă și externă. Pe piața internă compania se evidențiază
prin fabricarea și repararea motoarelor cu reactive și turbomotoarelor, precum și a ansamblurilor
mecanice pentru elicopter.
În ceea ce privește piața externă compania întreține legătură cu General Electric Aircraft
Engines SUA, Unison Energine Components, Rolls-Royce UK,MTU Germania, Pratt&
Whitney, Agusta Italia.

Pe plan național este unicul specializat în producere de motoare cu reacție și turbomotoare,


furnizează servicii în domeniul apărării și în domeniul aviației civile.Pe plan internațional
Portugalia, Africa de Sud si Indonezia, sunt competitive pentru părțile de elicopter, PUMA în
domeniul reparatiilor și intretinerii, iar VIPER pentru partea de motor.

3
Capitolul 2. Structura surselor de finanţare (pentru ultimele trei
exerciţii financiare)

Sursa de finanțare a întreprinderii prezintă performanțele în activitatea acesteia, precum și


evoluția sa, în funcție de constituirea capitalului brut cu elementele sale (capital social, fonduri,
rezerve, capital împrumutat pe termen mediu și lung, capital împrumutat pe termen scurt, datorii
comerciale si necomerciale normale)
În funcție de originea resurselor distingem:
1. Finanțarea internă
2. Finanțarea externă

1.Finanțarea internă se poate executa prin următoarele metode1:


 Profitul net ;
 Amortizarea activelor imobilizate;
 Fonduri asociate celor proprii.

2.Finanțarea externă care presupune emiterea de acțiuni și obligațiuni, granturi, subvenții


și alte programe de sprijin din partea statului, constituirea capitalului și unele schimbări
bazate pe:
 Creditul bancar;
 Emisia de acțiuni și obligațiuni;
 Leasingul
 Factoringul
 Programe naționale de finanțare
Principalele metode de creare și extindere a capitalului companiilor sunt:2
 Metoda aportului în bani si în natura;
 Metoda creditării;
 Metoda autofinanțării;
 Metoda finanțării bugetare;

Fiecare dintre aceste surse reprezintă cât avantaje atât și dezavantaje care într-un final ajută
la capacitatea întreprinzătorului de a depista cele mai efective strategii de finanțare, astfel
sporind dezvoltarea companie, lucru practicat mai ales în etapa inițială de lansare a unei
afaceri. La fel, costurile suportate pentru finanţarea proiectului de întreprindere în raport cu
sursele şi condiţiile de finanţare vor fi diferite.

1
Bucataru, D., Finanţele întreprinderii , Ed.Junimea,Iasi,2014,pag.74
2
Bucataru, D., Finanţele întreprinderii , Ed.Junimea,Iasi,2014,pag.75

4
2. 1. Descrierea surselor de finanțare

Din punctul de vedere al finanțării compania se segmentează în:

Capital Resurse Resurse


propriu externe interne

Împrumut pe
Împrumut pe
termen scurt
termen lung
din exploatare

Tabel 2.1 Principalele surse de finanțare ale companiei

Surse de 2013 Procentaj 2014 Procentaj 2015 Procentaj


finanțare
Capital 32.785.328 23.40% 32.123.213 26.49% 32.209.140 29.19%
propriu
Resurse 107.265.415 76.59% 89.138.309 63.64% 74.125.634 70.81%
împrumutate
Total 140.050.743 100% 121.621.522 100% 110.334.774 100%

Sursa: http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/CurrentReports
Astfel putem vizualiza sursele de finanțare în mărimi absolute și relative pe o
perioada de 3 ani.

5
2.2 Evoluția surselor de finanțare

Am realizat un grafi pe baza datelor din tabelul 2.1

Evoluția surselor financiare


160,000,000

140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0
2013 2014 2015

Capital propriu Resurse împrumutate

 La sfârșitul anului 2014 valoarea capitalurilor proprii scade cu 662.115 lei,


iar resursele împrumutate scad cu 18.127.106 mil. lei

 La sfîrșitul anului 2015 valoarea capitalurilor proprii a crescut cu 85.927


Iar valoarea resurselor împrumutate a înregistrat o scădere de 15.012.675 mil. lei

6
Capitolul 3. Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a
factorilor de influenţă
3.1. Structura capitalurilor proprii la compania Turbomecanica în perioada 2013-
2015
Tabelul 3.1. Structura Capitalurilor proprii 2013-2015
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Lei % Lei % Lei %
Capital 1.024.571.055 46.17% 1.024.571.055 46.17% 1.024.571.055 47.039%
social
Rezerve 55.287.373 2.49% 55.475.344 2.49% 34.640.974 1.59%
din
reevaluare
Rezerve 46.091.928 2.07% 45.903.957 2.068% 45.903.957 2.10%
legale
Rezultatul 1.093.165.028 49.29% 1.093.165.028 49.26% 1.072.992.773 49.26%
reportat
Total 2.219.115.384 100% 2.219.115.384 100% 2.178.108.759 100%
capitaluri

Tabelul 3.2. Mutații în structura capitalurilor proprii pentru 2013-2015

Nr. Capitaluri proprii Mutații în structura capitalului propriu


Crt. 2013/2014 2014/2015
1. Capital social 0,00 0,00
2. Rezerve din reevaluare -20.646.399 -574.443
3. Rezultatul exercițiului -20.172.255 -4.490.175
4. Rezerve -997.971 170.195
5. Total 0 3.423.812

1.Capitalul social din perioada 2013-2015 nu s-a modificat, iar valoare lui este de
1.024.571.055.
2.Rezervele din reevaluare au scăzut în 2014 față de 2013 cu 20.646.399 și în 2015 față
de 2014 cu 574.443
3. Rezultatul exercițiului arată un rezultat negativ în ambele cazuri.
4. Rezervele în 2014 au scăzut cu 997.971 față de 2013, iar în 2015 au crescut cu 170.195
5. Totalul în 2014 nu s-a modificat față de 2013 iar în 2015 a crescut cu 3.423.812

7
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor
factori de influență

Figura 3.1 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de


influență

Evoluția structurii capitalurilor proprii și a


60
principalilor factori de influență(procente)
50

40

30

20

10

0
1/1/2013 1/1/2014 1/1/2015

Capital social Rezerve din reevaluare Rezerve legale Rezultatul reportat

Conform graficului putem observa o schimbare mai mare în rezultatul de aport


Celelalte componente având niște schimbări la un nivel mai redus, pe o perioadă de 3 ani.

8
Capitolul 4. Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate

4.1 Structura resurselor împrumutate la Turbomecanica SA pe parcursul celor 3 ani


31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Mil lei Mil lei Mil lei
Datorii comerciale și 7.427 6.770 4.145
alte datorii
Împrumuturi pe 53.112 47.643 44.518
termen scurt
Împrumuturi pe 16.716 7.997 4.905
termen lung
Venituri înregistrate 2.441 4.953 0.515
în avans
Alte datorii pe termen 9.554 5.993 3.474
lung
Provizioane 1.902 1.565 2.558
Alte datorii curente 6.670 8.102 8.743
Datorii cu Impozit 7.945 4.737 3.862
amânat
Provizioane pe 1.494 1.494 0.968
termen lung
Impozit profit curent - - 0.431
Total datorii 121.936 89.254 72.205

4.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a resurselor


împrumutate
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Mil lei Mil lei Mil lei
Datorii comerciale și 1.556 -0.657 -2.625
alte datorii
Împrumuturi pe -3.967 -5.469 -3.125
termen scurt
Împrumuturi pe 6.042 -8.719 -3.092
termen lung
Venituri înregistrate -0.709 2.512 -4.952
în avans
Alte datorii pe termen -9,554 -3.561 -2.519
lung
Provizioane -0.442 -0.337 0.993
Alte datorii curente -7.232 1.432 0.641
Datorii cu Impozit -0.267 -3.208 -0.875
amânat
Provizioane pe 0 0 -1.493
termen lung
Impozit profit curent - - 0.431
Total datorii -35.712 -32.682 17.76

9
Structura resurselor împrumutate la compania Turbomecanica S.A
31.12.2013

Datorii comerciale și alte datorii

7% 1% 7% Împrumuturi pe termen scurt


7% Împrumuturi pe termen lung
2% Venituri înregistrate în avans
9% Alte datorii pe termen lung
Provizioane
49% Alte datorii curente
16%
Datorii cu Impozit amânat
2% Provizioane pe termen lung
Impozit profit curent

Grafic 4.2 Structura resurselor împrumutate în anul 2014

31.12.2014

Datorii comerciale și alte datorii


Împrumuturi pe termen scurt
5%2% 8%
9% Împrumuturi pe termen lung
2% Venituri înregistrate în avans
7% Alte datorii pe termen lung
5% Provizioane
Alte datorii curente
9% 53%
Datorii cu Impozit amânat
Provizioane pe termen lung
Impozit profit curent

10
Grafic 4.3 Structura resurselor împrumutate în anul 2015

31.12.2015

Datorii comerciale și alte datorii

5.96 5.74 Împrumuturi pe termen scurt


5.340
Împrumuturi pe termen lung
12.1
Venituri înregistrate în avans
3.54 Alte datorii pe termen lung
4.81 Provizioane
7.13 61.65 Alte datorii curente
6.79 Datorii cu Impozit amânat
Provizioane pe termen lung
Impozit profit curent

Graficele reprezintă o pondere semnificativă a împrumuturilor pe termen scurt în 2013 cu 49%,


2014 52% și în 2015 cu 55%. Restul componentelor se împart în porțiuni cun un procentaj mai
mic , astfel se evidențiază gradul de importanță a fiecărui element pentru resursele împrumutate,
pe perioada de timp studiată.

11
4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a
principalilor factori de influență

Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor


factori de influență (procente)
70

60

50

40

30

20

10

0
Datorii ÎmprumuturiÎmprumuturi Venituri Alte datorii Provizioane Alte datorii Datorii cu Provizioane Impozit
comerciale pe termen pe termen înregistrate pe termen curente Impozit pe termen profit curent
și alte scurt lung în avans lung amânat lung
datorii

2013 2014 2015

Conform graficului Împrumuturile pe termen scurt sunt cele mai semnificative pe parcursul
întregii perioade de timp 2013-2015, cele mai mici valori fiind înregistrate la impozitele pe profit
curent care în anii 2013 și 2014 înregistrează valoarea 0.
Restul componentelor ale resurselor împrumutate înregistrează valori diferite cu un decalaj
nesemnificativ comparativ cu elementul cel mai înalt

12
Capitolul 5. Concluzii

În urma studiului de caz, am analizat sursele de finanțare a întreprinderii


Turbomecanica S.A pentru perioada de 2013-2015 și influența a factorilor diferiți
pentru resursele proprii de finanțare și resursele împrumutate. În urma analizei a
tabelelor și graficelor am observat conform diferitor ponderi înregistrate, cât este
de semnificativ fiecare component pentru dezvoltarea unei companii. Astfel putem
lua anumite decizii care vor ridica compania la un alt nivel dacă analizăm evoluția
întreprinderii în ultimele 2 exerciții financiare. Sursa de finanțare este unul dintre
cele mai importante elemente pentru o întreprindere

13
Bibliografie:
.
1.http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TBM
2. http://turbomecanica.ro/en/
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Turbomecanica

14