Sunteți pe pagina 1din 36

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE


MASTERAT CONTABILITATE INTERNATIONALA

METODOLOGII INTERNAIONALE PRIVIND EVALUAREA


NTREPRINDERII

Proiect de analiz a diagnosticului la nivelul


companiei TERAPLAST SA

Coman Nicoleta
Conferentiar Universitar Doctor
ASE Bucuresti

Membrii echip:

Barbu Andreea
Bondoc Georgiana Valeria
Enache Georgiana Eveline
Ionita Cristina

-Bucureti-
-2017-

1
Cuprins

Rezumat...............................................................................................................4
Capitolul I............................................................................................................5
Date de identificare ale agentului economic.....................................................5
1.1 Date de identificare..................................................................................5
1.2 Scurt Istoric..............................................................................................5
Capitolul II..........................................................................................................6
Diagnosticul situatiei actuale.............................................................................6
2.1. Diagnosticul juridic....................................................................................6
2.1.1. Actul de constituire si forma juridica...................................................6
2.1.2. Statutul si contractul de societate.........................................................7
2.1.3. Capitalul social....................................................................................7
2.1.4. Administrarea societii......................................................................11
2.1.5. Dreptul de proprietate........................................................................11
2.1.6. Salariati, drepturi sociale....................................................................11
2.1.7. Registrele si evidentele contabile......................................................12
2.2.Diagnosticul comercial..............................................................................12
2.2.1. Produse si servicii..............................................................................12
2.2.2. Analiza factorilor externi...................................................................14
2.3.Diagnosticul resurselor umane..................................................................16
2.3.1 Actiuni si actionariat...........................................................................16
2.3.2 Conducerea.........................................................................................17
2.3.3 Persoane afiliate..................................................................................17
2.3.4 Salariati..............................................................................................17
2.3.5 Organigrama si Managementul Societatii...........................................17
2.4. Diagnosticul de mediu..............................................................................18
2.5. Diagnosticul financiar..............................................................................19
2.5.1 Evolutia elementelor componente bilantului in termeni monetari
2013-2015....................................................................................................19
2.5.2 Fondul de rulment...............................................................................20
2.5.3 Necesarul de fond de rulment (NFR)..................................................21
2.5.4 Trezoreria neta (TN)...........................................................................22
2.5.5 Analiza performantelor financiare......................................................22
2.5.6 Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii................................29
2.5.7 Analiza fluxurilor de trezorerie...........................................................33
2.6. Analiza SWOT.........................................................................................34

2
CUPRINS TABELE

Tabel 1 - Principalii actionari ai companiei la data de 31 decembrie 2015..........8


Tabel 2 - Puncte forte i puncte slabe la nivel de conducere.............................18
Tabel 3 - Bilantul societii TERAPLAS SA, perioada 2013-2015...................19
Tabel 4 - Situaia net.........................................................................................20
Tabel 5 - Fondul de rulment................................................................................21
Tabel 6 - Necesarul de fond de rulment..............................................................21
Tabel 7 - Trezoreria net.....................................................................................22
Tabel 8 - Cash Flow total....................................................................................33
Tabel 9 - Analiza SWOT.....................................................................................34

CUPRINS FIGURI

Figur 1 - Marja comercial...............................................................................23


Figur 2 - Producia exerciiului.........................................................................23
Figur 3 - Valoarea adaugat..............................................................................25
Figur 4 - Excedentul brut din exploatare..........................................................25
Figur 5 - Rezultatul exploatarii.........................................................................26
Figur 6 - Rezultatul curent................................................................................27
Figur 7 - Rezultatul brut....................................................................................28
Figur 8 - Rezultatul net.....................................................................................28

3
Rezumat

Lucrarea noastr are drept obiectiv realizarea unei evaluri pentru societatea
TERAPLAST S.A..
Evaluarea cuprinde o scurt descriere a companiei, necesar pentru a observa
imaginea TERAPLAST SA din perspectiv micro i macroeconomic. Diagnosticul global
ntregete aceast vedere de ansamblu.
Diagnosticul juridic ofer informaii despre constituirea juridic a societii,
funcionarea n conformitate cu standardele i cerinele internaionale, calitatea de pltitor de
impozit pe profit i a altor contribuii i despre acionariat.
n partea de diagnostic comercial am surprins principalele aspecte ale mediului n
care compania i desfoar activitatea i agenii economici cu care intr n contact. Am
descris produsele oferite, concurenii cu cea mai mare cot de pia i perspectivele de
dezvoltare a pieei.
Despre angajai, manageri i structura personalului am discutat n cadrul
diagnosticului resurselor umane.
Diagnosticul tehnic cuprinde prezentarea capacitii de producie i de vnzare i a
echipamentelor, iar diagnosticul de mediu arat demersurile societii pentru protejarea
mediului nconjurtor.
O parte important a lucrrii o reprezint diagnosticul financiar, n care am analizat
bilanul pe ultimii 3 ani prin intermediul indicatorilor de echilibru, al soldurilor intermediare
de gestiune, al ratelor de rentabilitate, lichiditate i solvabilitate.

4
Capitolul I.
Date de identificare ale agentului economic

1.1 Date de identificare

Denumirea: TERAPLAST S.A.


Sediul: Sediul social: Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A (Reghin-Bistrita), KM
45+500
Forma juridica: Societate pe actiuni
Codul fiscal: RO 3094980
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comerlului: J06/735/1992
Cod CAEN:2221- Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plasic
Pagina de internet: www.teraplast.ro
Telefon: 0374-461529
Adresa de e-mail : office@teraplast.ro

1.2 Scurt Istoric

1896- Se infiinteaza la Bistrita o unitate de productie a placilor ceramice, ce apartine


mesterului sas Schuster Walter.
1990-Teraplas a luat fiinta, prin divizarea Intreprinderii de Materiale de Constructii din
Bistrita, care detine sectiile de teracota si de prelucrare a maselor plastice
1992- Teraplas incheie un parteneriat strategic cu compania maghiara Gemenc Plast Rt,
scopul acestei asocieri fiind asigurarea accesului la pietele externe prin adoptarea unor
tehnologii de productie.
1998- Se pun bazele grupului de firme Teraplast, al carui fondator si lider este Teraplast GP.
2004- Compania investeste peste 16 milioane de euro in dezvoltarea si modernizarea
capacitatiilor de productie.
2008 Listarea la Bursa de Valori Bucuresti a unui pachet de 20% din actiuni.

5
Capitolul II.
Diagnosticul situatiei actuale

2.1. Diagnosticul juridic

In cele ce urmeaza vor fi analizate drepturile de functionare ale societatii, drepturile de


proprietate, drepturile sociale, comerciale, etc.

Diagnosticul societatii din punct de vedere juridic, are drept scop aprecierea situatiei
actuale privind riscurile care pot apare in conditiile in care drepturile societatii sunt lezate de terte
persoane juridice sau fizice.
In cele ce urmeaza vor fi analizate drepturile de functionare ale societatii, drepturile de proprietate,
drepturile sociale, comerciale, etc.

2.1.1. Actul de constituire si forma juridica

Denumirea societatii este TERAPLAST SA. Societatea este persoana juridica romana,
constituita ca "societate comerciala pe actiuni"
Conform statutului, la infiintare capitalul social al societatii este subscris si varsat
integral.
Societatea comerciala a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, sub nr.
J06/735/1992
Societatea are Certificatul de inregistrare fiscala, cod 3094980.
Guvernanta corporativa este in concordanta cu legile in vigoare si are ca scop
asigurarea transparentei activitatilor Teraplast, astfel incat toti actionarii si potentialii
investitori sa aiba in mod egal acces la informatiile despre companie.

Organismele corporative ale Teraplast sunt structurate dupa cum urmeaza: Adunarea
Generala a Actionarilor, care este cel mai inalt forum decizional al Societatii, Consiliul de
Administratie si Conducerea Executiva. Teraplast este o Societate administrata in sistem
unitar, de catre Consiliul de Administratie.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul de conducere, care decide asupra
activitatii Teraplast si asigura politica ei economica si comerciala. AGA poate fi Ordinara sau
Extraordinara si se desfasoara in orasul de resedinta al Societatii.

Membrii Consiliului de Administratie au fost alesi la propunerea actionarilor


semnificativi ai Teraplast. Consiliu de Administratie al Teraplast este alcatuit din cinci
membri si anume: Dorel Goia (Presedinte), Petru Raul Ciurtin (Administrator neexecutiv),

6
Mircea Hotoleanu (Administrator executiv), Magda-Eugenia Palfi-Tirau (Administrator
independent neexecutiv) si Razvan Stefan Lefter (Administrator neexecutiv). CV-uri
profesionale Consiuliu de Administratie

Consiliul de Administratie delega atributii de conducere catre unul sau mai multi
Directori. In prezent, Conducerea Executiva a companiei Teraplast este asigurata de catre
Mircea Hotoleanu (Director General) si Edit Orban (Director Financiar).

2.1.2. Statutul si contractul de societate

Activitatea societatii se desfasoara potrivit statutului intocmit conform reglementarilor


legale si autentificate.
Forma juridica a societatii: persoana juridica romana avand forma de societate pe actiuni.
Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane.
Intreprinderea se circumscrie in categoria societatilor comerciale care aplica
reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene si intocmeste situatii finaciare anuale
detaliate.
Durata societatii este nelimitata.
Obiectul principal de activitate este fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din
material plasic. Modul de dizolvare si lichidare a societatii se va face conform legislatiei in vigoare.
Statutul cuprinde in structura sa toate drepturile si obligatiile care revin actionarilorconform legii.

2.1.3. Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 56.643.266 lei
divizat intr-un numar de 566.432.660 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei
fiecare. Actiunile nominative ale societatii sunt in forma dematerializata. Evidenta actiunilor
va fi tinuta de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile
Legii nr.297/2004 privind piata de capital. Dovada calitatii de actionar al societatii se face
prin Extrasul de Cont eliberat de S.C.Depozitarul Central S.A. Bucuresti, in conformitate cu
prevederile legale. Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din
valoarea capitalului social subscris, existent in momentul autorizarii. In limitele nivelului
fixat, administratorii pot decide, in urma delegarii de atributii, majorarea capitalului social.
Aceasta competenta se acord administratorilor pe o durat de maximum un an si poate fi
reinnoita de catre Adunarea Generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu
poate depasi un an.
Actiunile societatii sunt nominative, dematerializate, evidentiate prin inscriere in cont,
evidenta acestora fiind pastrata, conform legii, de catre Depozitarul Central S.A.Bucuresti.
Actiunile sunt de valoare egala si acorda drepturi egale actionarilor pentru fiecare actiune.

7
Tabel 1 - Principalii actionari ai companiei la data de 31 decembrie 2015

Dorel Goia 46,78%

KJK Fund 10,04%

Alte persoane fizice si juridice 43,18%

Drepturile actionarilor

Drepturile actionarilor minoritati ai Societatii sunt protejate in conformitate cu


reglementarile legislative in vigoare. Pentru detalii privind drepturile actionarilor va rugam sa
consultati documentul de mai jos:

Drepturile actionarilor
Teraplast este ferm angajata sa asigure un tratament egal tuturor actionarilor.
Principalele drepturi ale actionarilor in
legatura cu Adunarea Generala a Actionarilor sunt prezentate mai jos.
a) Dreptul la o perioada minima de notificare: Actionarii Societatii sunt informati
despre o viitoare adunare a actionarilor prin intermediul convocarii publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei si intr-un ziar de tiraj national cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii; de asemenea, convocarea se publica pe website-ul Societatii, in cadrul sectiunii
Investitorii si se depune la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori
Bucuresti sub forma unui raport curent;
b) Dreptul de acces la informatie: Teraplast publica documentele si informatiile
necesare pe website-ul sau pentru a se asigura ca toti actionarii sai isi exercita drepturile in
cunostinta de cauza;
c) Dreptul de a suplimenta ordinea de zi a adunarii: Actionarii Teraplast care reprezinta
individual sau impreuna cu alti actionari cel putin 5% din capitalul social pot solicita
adaugarea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi in limitele si in conformitate cu
prevederile legislatiei aplicabile;
d) Dreptul de a participa la adunare: Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la
data de referinta au dreptul de a participa personal sau prin reprezentant la Adunarile
Generale ale Actionarilor Societatii;
e) Drepturi de vot: Capitalul social al Societatii este reprezentat de actiuni ordinare care
confera un drept de vot pentru fiecare actiune inregistrata pe numele actionarului la data de
referinta;
f) Dreptul de a adresa intrebari: Orice actionar al Societatii poate adresa intrebari scrise
referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunari Generale a Actionarilor si are dreptul de
a primi raspunsuri din partea Teraplast.
Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor
Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a
acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 243 din Legea nr.

8
297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a
identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in
cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura speciala
sau o procura generala data persoanei fizice care o reprezinta.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care
nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate
in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor
Societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in
calitate de client, unui intermediary definit conform art. 2 alin. (1) pct 14 din Legea nr.
297/2004 privind piata de capital sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri
(imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese,
in conformitate cu prevederile art. 243 alin 6 ind. 4 din
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, text introdus prin OUG nr. 90/2004 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de
registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in
care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in
original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant
legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii
prezentului convocator.
Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data
de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a
informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau aceasta
informatie nu este mentionata in lista actionarilor BVB de la data de referinta primita de la
Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus
trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina,
alta decat limba engleza, vor fi insoite de o traducere realizata de un traducator autorizat n
limba romana sau n limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea
calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului
privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
Conform art. 14 alin. 4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate
desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea,
daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori
mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separate pentru
actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala.
Aceasta prevedere nu aduce atingere dispoziiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM
nr. 6/2009.
Conform art. 14 alin. 4 ind. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate
desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure
reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform alin. (4)

9
este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt
desemnati mai muli reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor
exercita mandatul.
Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta,
formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul
Societatii.
Conform art 18 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, in situatia in care
actionarilor care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin
reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare
generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau
prin reprezentant.

Dividende 2015

Teraplast SA va initia procesul de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar


2015 prin intermediul Depozitarului Central SA si a agentului de plata Banca Transilvania,
incepand cu data de 3 iunie 2016.

Dividendele se vor distribui catre actionarii nscrisi n Registrul Actionarilor la data de


inregistrare 20 mai 2016 (ex-date 19 mai 2016).

Valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,021 lei.

Dividende 2014

Urmare a Hotararii Generale a Actionarilor Teraplast SA, din data de 7 decembrie 2015,
rezultatul reportat constituit din profitul nerepartizat al exercitiului financiar 2014 in suma de
8.874.589,00 lei va fi utilizat pentru majorarea capitalului social cu suma de 8.874.589,00 lei
prin emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor
distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de
nregistrare 29 ianuarie 2016. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de
inregistrare i se vor aloca un numar de 30,72111455 actiuni noi la 100 actiuni detinute,
procedandu-se dupa urmatorul algoritm de rotunjire:

0,5 actiuni inclusiv si peste, se va rotunji la intregul superior;


Sub 0,5 actiuni se va rotunji la intregul inferior.
Data platii, stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, este 19 februarie 2016.

2.1.4. Administrarea societii

10
Forma de administrare Societatea este administrata in sistem unitar.
Menbrii Consiliului de Administratie au fost alesi la propunerea acttionarilor
semnifictivi ai Teraplast. Consiliul de Administratie al Teraplast este alcatuit din cinci
membri si anume: Dorel Goia(Presedinte), Pentru-Raul Ciurtin (Admnistrator neexecutiv),
Mircea Hotoleanu( Administraor neexecutiv), Magda-Eugenia Palfi-Tirau( Administrator
independent neexecutiv) si Razvan Stefan Lefter ( Administrator neexecutiv)
Consiliul de Administratie deleaga atributii de conducere catre unul sau mai multi
Directori. In present, Conducerea Executiva a companiei Teraplas este asigurata de catre
Alexandru Stanean( Director General Interimar) si Edit Orban( Director Financiar)

2.1.5. Dreptul de proprietate

Sediul social al Societatii este in Romania DN15A (Reghin Bistrita), Km 45 + 500,Cod


427298, jud Bistrita-Nasaud si poate fi mutat la orice alta adresa din Romania, prin hotararea
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau hotararea Consiliului de Administratie,
dupa caz, in conformitate cu cerintele de procedura si publicitate prevazute de legislatia
romana. Societatea poate, in conformitate cu cerintele de procedura si publicitate prevazute
de legislatia romana, sa deschida filiale si sucursale, agentii, puncte de lucru si reprezentante
la orice adresa din Romania si din strainatate.

2.1.6. Salariati, drepturi sociale

In anul 2015, societatea functioneaza cu un numar de 383 salariati cu contracte


individuale de munca. In societate nu este organizat un sindicat al salariatilor. Nu au fost
inregistrate conflicte de munca intre conducere si salariati. Drepturile salariatilor au fost
achitate la zi, iar salariul minim respecta prevederile legale. Societatea este la zi cu plata
obligatiilor catre bugetul statului referitoare la salariati.
Toti angajatii Societatii sunt inclusi in Planul de pensii al statului roman, In acest
context, Societatea efectueaza plati catre statul roman in contul salariatilor sai.
Conform Contracului Colectiv de Munca, salariatii care se pensioneaza pentru limita de
varsta vor primi o indemnizatie egala cu 2 salarii brute, luandu-se ca baza ultimul salariu brut
al angajatului.
Alte beneficii ale salariatilor
Toti angajatii pe baza de contract de munca beneficiaza de tichete de masa conform
legislatiei in vigoare.
De asemenea, in conformitate cu Contractul colectiv de munca, toti angajatii
beneficiaza de prime fixe cu ocazia Pastelui si Craciunului, precum si de prima de vacanta.
Contribuiile lunare ale societii sunt:
a. Contribuia de asigurri sociale datorat de angajator;
b. Contribuia de asigurri sociale reinute de la salariai;
c. Contribuia de asigurri pentru omaj datorat de angajator;
d. Contribuia individual de asigurri pentru omaj reinut de la asigurai;
e. Contribuia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creanelor salariale;

11
f. Contribuia pentru asigurarea de sntate datorat de angajator;
g. Contribuia pentru asigurarea de sntate reinut de la angajai;
h. Contribuia pentru concedii i indemnizaii de la persoanele fizice sau juridice;
i. Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice;
j. Contribuii pentru accidente de munc i boli profesionale datorate de angajator;
Impozit pe veniturile din salarii.

2.1.7. Registrele si evidentele contabile

Societatea tine evidenta contabila in lei, intocmeste bilantul si contul de profit si


pierderi, avand in vedere Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta Adunarii Generale,
administratorii prezinta cenzorilor bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si
pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial,
partea a IV-a.

2.2.Diagnosticul comercial

2.2.1. Produse si servicii

Societatea Teraplast S.A. ofera o gama larga de produse din material plastic, impartite in 3
mari categorii:

A. Instalatii si amenajari
Sisteme pentru canalizari exterioare - capace; tevi PVC; solutii gestionare ape
pluviale; camine; solutii drenaj; fitinguri.
Compania produce o paleta larga de solutii si sisteme pentru realizarea de retele
complete de canalizare, cuprinzand sisteme de tevi si fitinguri pentru transportul de apa
menajera si pluviala, solutii pentru inspectarea si accesul la retelele de canalizare (camine),
solutii de preluare si evacuare a apelor pluviale, solutii pentru drenaj, precum si solutii pentru
stocare si epurare.
Sisteme pentru alimentare si distributie apa si gaz sisteme de polietilena;
armaturi si accesorii; sisteme din PVC de presiune; echipamente pentru
montaj.
Teraplast produce si comercializeaza o paleta larga de solutii si sisteme pentru
realizarea de retele complete de alimentare si distributie apa, cuprinzand sisteme complete
din polietilena sau PVC de presiune pentru apa, armaturi si accesorii specifice retelelor de
distributie a apei, camine pentru vane si apometre, precum si echipamente si scule necesare
pentru realizarea imbinarilor in polietilena.

12
Sisteme pentru canalizari interioare sisteme din PVC; sisteme din PP,
accesorii
Teraplast produce o paleta larga de solutii pentru realizarea unui sistem complet de
canalizare interioara, cuprinzand atat sisteme de tevi si fitinguri din diferite materiale, cat si
solutii profesionale de sifoane si receptori pentru o gama extrem de larga de aplicatii.
Sisteme de gestionare a apelor pluviale si menajere solutii epurare ape
menajere; jgheaburi si burlane.
Cuprinde solutiile propuse de Teraplast pentru preluarea, stocarea sau evacuarea
apelor pluviale de pe proprietate, precum si solutiile pentru epurarea apelor uzate din
interiorul cladirilor.
Sistemul de foraj tevi; fitinguri si filtre.
Include tevile si fitingurile din PVC-U, care sunt utilizate la tubarea puturilor pentru
alimentare cu apa, a forajelor de epuisment sau a puturilor piezo.
Sisteme pentru protectie cabluri electrice sistemul din PVC; sistemul din PE.
Cuprinde tevi din PVC sau polietilena pentru protectia cablurilor electrice ingropate
de medie si joasa tensiune.
Sisteme de finisaje interioare lambriuri; pereti despartitori; glafuri si
pervazuri.
Cuprinde o gama extinsa de solutii pentru diferite aplicatii din interiorul cladirilor
cum sunt: sisteme de lambriuri din PVC pentru interior si exterior, sisteme de pereti
despartitori din PVC pentru birouri, sisteme de plinte din PVC cu pat de cablu incorporat
pentru parchet, glafuri si prevaze pentru ferestre.

B. Profile tamplarie
Linia de business Profile tamplarie include sistemele de profile cu 4, 6 si 7 camere si
latimi constructive cuprinse intre 60 si 88 mm. Din 2009 pana in prezent Teraplast a investit
peste 27 milioane de lei in dezvoltarea capacitatilor de productie si a unor noi sisteme de
profile.
Sisteme de 4 camere - TP 4000 este un sistem ce prezinta toate caracteristicile
de calitate pentru o durata indelungat de functionare.
Sisteme de 6 camere - TP6000 este un sistem complet ce permite realizarea
unor produse care sa corespunda pe deplin atat cerintelor de ordin estetic, cat
si celor de izolatie termica.
Sisteme de 7 camere - TP7000 este un sistem premium, ce poate fi utilizat
pentru casele pasive.
Conexe feronerie ferestre si usi; glafuri si pervaze pentru ferestre; panel
PVC.

C. Granule
Teraplast este liderul pietei interne de granule si produce granule plastifiate si rigide
cu aplicatii in industria prelucratoare pentru extrudare si injectie. Teraplast livreaza granule
pentru cei mai importanti producatori de cabluri din Romania si isi propune constant
dezvoltarea portofoliului de produse.

13
Granule plastifiate
Compania produce o gama larga de granule plastifiate, cu utilizare in domenii
precum: electro (manta cordoane flexibile, injectie stechere pe cordoane flexibile, manta de
protectie cabluri electrice de uz general (ignifura si cu protectie UV), izolatie pentru cabluri
telefonice, izolatie pentru cabluri auto), incaltaminte sau furtun.
Granule rigide
Granulele rigide sunt utilizate in urmatoarele domenii: extrudare tuburi de protecie
cabluri electrice, extrudare jgheaburi pentru instalaii electrice, injecie fitinguri, extrudare
lambriuri, injectie accesorii utilizate la confectionarea ferestrelor si usilor din profile
tamplarie PVC sau orice alte aplicatii de extrudare si injectie.

2.2.2. Analiza factorilor externi

Societatea SC. Teraplast SA se confrunta cu un mediu dinamic si foarte variat deoarece atat
macromediul cat si micromediul isi pun amprenta pe modul de desfasurare al firmei cat si pe
situatia acesteia .

A. Macromediu
Factorii macromediului care pot influenta societatea sunt :
factori economici precum piata interna , care poate afecta societatea prin fluctuatia de
cerere care poate sa scada brusc datorita aparitiei unei crize economice survenita brusc , ori
prin o scadere a ofertei societatii ce se poate datora spre exemplu cresterii taxelor pentru
activitatea exercitata de societate;
factori tehnici si tehnologici ce sunt reprezentati de nivelul tehnic al utilajelor ,
echipamentelor si masinilor detinute de societate , care in cadrul acestei societati se innoiesc in
functie de gradul de depreciere al fiecaruia , lucru foarte important , deoarece acesti factori
tehnici si tehnologici pot influenta nivelul preturilor practicat de catre societate pentru
produsele si serviciile oferite , calitatea produselor si serviciilor oferite , precum si nivelul
profitului;
factorii de management functionarea societatii este puternic influentata de sistemul de
management practicat in cadrul mediului national in care aceasta functioneaza;
factori politici au influentat societatea prin politicile de impozitare care au inregistrat
cresteri de la un an la altul;
factori demografici influenteaza societatea prin faptul ca , daca numarul populatiei
este in crestere va creste si consumul de prode si servicii livrate si oferite de catre societate;
factorii juridici influenteaza societatea prin legi , decrete guvernamentale , ordonante ,
decizii ale prefecturilor si primariilor , care pot afecta si dezvotarea societatii.

B. Micromediu
Factorii micromediului care pot influenta societatea pot fi :

14
furnizorii sunt reprezentatii care in baza unor relatii contractuale asigura intreprinderii
resursele necesare de materii prime;
clientii alcatuiti din firmele cu care societatea are contracte incheiate;
concurenta.

C. Clientii
Politica de vanzari este construita pe baza unor canale de distributie specifice, prin
parteneri, prin contracte standard, catre clienti prelucratori, prin participarea la licitatii,
contracte de export, sau direct catre clienti ocazionali.
Partenerii (definiti ca terti ale caror achizitii depasesc 50.000 lei lunar) sunt, in
principal, retelele specializate, cu depozite proprii si acoperire nationala (Dedeman,
Ambient, Arabesque, Praktiker, Baumax sau altele similare). Pe langa distributia in sine,
aceste canale sunt folosite si ca un puternic instrument de marketing, promovand produsele si
marca Teraplast. Fiind in contact direct cu clientii finali, acesti parteneri ofera un
feedback rapid, permitand optimizarea structurii productiei in functie de tendintele de
evolutie a cererii din piata. Nici unul dintre acesti clienti nu detine o pondere
semnificativa in vanzarile emitentului, prin urmare dependentele sunt reduse.
Vanzarile prin licitatii se fac in special catre companiile de utilitati, regii
autonome de apacanal, gaze, sau firme de constructii, pentru proiecte majore.
Clientii firmei sunt persoanele juridice atat din Romania, cat si din alte tari. Teraplast
export n Germania, Austria, Ungaria, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Bulgaria, Serbia sau
Belgia.

D. Furnizorii
Principalele materii prime necesare proceselor de productie ale companiei
Teraplast sunt suspensia de PVC, granulele de polipropilena, granulele de polietilena,
tabla zincata si compusii chimici pentru spuma poliuretanica.
Principala materie prima utilizata pentru producerea de tubulatura si profile este
suspensia de PVC, provenita aproape din totalitate (97%) de la Oltchim Rm. Valcea. O
alta sursa este BorsodChem Rt Ungaria, furnizor important al Grupului Aliaxis (din care
face parte, indirect, si Teraplast).
Granulele de polipropilena constituie materia prima pentru tubulatura PP si sunt
furnizate de Rompetrol Petrochemicals Constanta, care are, de asemenea, statutul de
partener strategic. Furnizori alternativi sunt Borealis AG, Basel Tisza Chemical Group
Plc (TVK). Granulele de polietilena sunt importate de la Sabic Europe BV, Plastrans
Petrochemicals GmbH, Tisza Chemical Group Plc, Borealis AG, Belucon NV sau Ineos
Grup.
Materiile prime necesare pentru productia de panouri termoizolante cu miez din
spuma poliuretanica sunt tabla zincata, aprovizionata de la ArcelorMittal Polonia si Ferrum
International Taiwan (furnizori cu o pondere de circa 80%) si din alte surse, si compusii
chimici, livrati de Huntsman Polyuretanes Olanda sau Mol Ungaria.
Cu majoritatea acestor furnizori, Grupul Teraplast incheie contracte de furnizare
pe perioade mai indelungate, stabilind parteneriate, insa numarul redus de furnizori poate
conduce la blocaje in aprovizionare, in cazul aparitiei unor evenimente care sa perturbe

15
activitatea acestora (greve, avarii, sau opriri programate pentru mentenanta), ce sar
reflecta prin costuri mai ridicate de logistica (transport si depozitate) sau de
aprovizionare (in cazul in care sar vedea nevoita sa apeleze la alti furnizori, cu care
nu are incheiate astfel de parteneriate, pretul ar fi mai ridicat).

E. Pozitia pe piata
Compania Teraplast este unul dintre cei mai important furnizori de solutii si sisteme in
domeniul constructiilor, instalatiilor si amenajarilor din Romania, fiind in prezent lider pe
piata locala de tubulatura PVC cu o cota de 42%.Principalii competitori sunt Valplast
Industrie (parte a Grupului Romstal), Rehau, Pipelife si Wavin.
Piata tubulaturii de polietilena (PE) a fost disputata de mai multi jucatori, dar, similar
pietei tubulaturii din PVC, un numar de cinci competitori controlau 70% din piata. Cel mai
important dintre acestia a fost Valrom (parte a Grupului Romstal), urmat de Grupul
Teraplast (prin subsidiara specializata, Politub), SamiPlastic si Palplast (parte a Grupului
Rompetrol) sunt alti actori importanti. Importurile reprezinta numai 5% din consumul
national.
Piata sistemelor de tamplarie din PVC a crescut an de an, dinamizata atat de
constructiile noi cat si de lucrarile de modernizare in cazul celor existente. Piata
producatorilor de tamplarie este puternic segmentata, insa profilele sunt furnizate de un
numar relativ redus de furnizori, dintre care putem enumera Rehau, Gealan, Trocal,
Veka, Deceunik, Schuco sau Teraplast.

2.3.Diagnosticul resurselor umane

2.3.1 Actiuni si actionariat

Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 56.643.266 lei
divizat intr-un numar de 566.432.660 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei
fiecare.
Principalii actionari ai companiei la data de 31 decembrie 2015 sunt: Dorel Goia - 46,78%;
KJK Fun - 10,04%; alte persoane fizice si juridice - 43,18%.

2.3.2 Conducerea

16
Conducerea societatii ii revine Consiliului de administratie. Conducerea Executiva a
companiei Teraplas este asigurata de catre Alexandru Stanean( Director General Interimar) si
Edit Orban( Director Financiar)

2.3.3 Persoane afiliate

Societatea Plastsistem S.A. Productie Bistrita, Romnia; Societatea Politub S.A


Productie Bistrita, Romnia; Societatea Teraglass Bistrita SRL Productie Bistrita, Romnia;
Societatea Teraplast Group SRL Moldova.

2.3.4 Salariati

Numarul mediu de salariati a crescut in cursul perioadei de la 525 in anul 2015 la 567
salariati in anul 2015

In companie nu exista sindicat al salariatilor. Aceasta are 4 reprezentanti ai salariatilor


care participa la negocierea contractului colectiv de munca si care ii reprezinta pe salariati in
relatiile cu societatea.

Structurile de guvernanta corporativa functioneaza normal, administrarea si


reprezentarea societatii fiind de competenta si in responsabilitatea membrilor Consiliului de
Administratie (CA) si a directorului general. Nu au fost situatii de demisie, revocare din
functie sau probleme de retribuire.

2.3.5 Organigrama si Managementul Societatii

Organigrama Farmaceutica TERAPLAST SA prezinta sintetic relatiile intre diferite


nivele decizionale si structure specializate. Conform acesteia, managementul societatii este
ierarhizat pe 4 nivele decizionale:
Consiliul de Administratie:
1. Consiliul de Administratie
2. CEO / Directorul General
3. COO si CFO / Directori Generali Adjuncti
4. Manageri de departamente
Departamentele sunt structurate in compartimente specializate pe activitati conduse de
un manager de department si cuprind corpul angajatilor specialist cu studii medii si
superioare.
Consiliul de Administratie, ca organ cu atributii de decizie si control, va respecta
intotdeauna hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, pe care le va aduce intocmai la
indeplinire.

17
Atributiile de control al societatii sunt realizate cu aportul structurilor de Audit extern,
Audit intern si inventariere.
Conducerea activitatilor curente ale societatii este incredintata Directorului General.
Acesta conduce si coordoneaza direct activitatea directorilor generali adjuncti COO si CFO, a
departamentelor HR si Juridic.
Directorul General Adjunct Operativ si Directorul General Adjunct Financiar sunt
subordonati direct Directorului General .
Departamentele functionale ale companiei sunt conduse de manageri de departamente,
care raspund de realizarea atributiilor in cadrul departamentelor respective. Departamentele
functionale subordonate COO sunt: achizitii, distributie, farmacii TERAPLAST, Logistica,
Marketing
Departamentele functionale subordonate CFO sunt: economic, IT, administrativ.

Tabel 2 - Puncte forte i puncte slabe la nivel de conducere


Puncte forte Puncte slabe
Conditii corespunzatoare de munca Cresterea numarului de sanctiuni
Structura personalului este Desfacerea contractelor de munca a
corespunzatoare activitatii unor salariati pe motive disciplinare si
Existent unui sistem de stimulente sanitare.
material si morale eficient

2.4. Diagnosticul de mediu

Teraplast respecta legislatia in domeniu in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator.


Nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.
Compania isi manifesta in permanenta grija pentru respectarea mediului inconjurator, luand
masurile necesare pentru incadrarea in limitele general impuse de legislatie.
In acest sens se respecta/desfasoara proceduri sustinute pentru:
Reciclarea materialelor refolosibile : carton, hartie, mase plastice, metale, sticle,
componente electronice etc. pe baza de contracte cu firme de profil;
Impunerea de masuri organizatorice si tehnologice pentru reducerea consumurilor
energetice si de apa;
Excluderea utilizarii in activitatile de intretinere si comerciale desfasurate a substantelor
periculoase pentru mediu;
Gestionarea deseurilor in conformitate cu cerintele legale;
Depozitarea si gestionarea materialelor de intretinere astfel incat sa se evite orice pericol
de poluare a mediului inconjurator;

2.5. Diagnosticul financiar

18
2.5.1 Evolutia elementelor componente bilantului in termeni monetari
2013-2015

Tabel 3 - Bilantul societii TERAPLAS SA, perioada 2013-2015

Evoluia activelor imobilizate n perioada analizat reflect efectele politicii


investiionale a firmei, nregistrndu-se o scdere semnificativ a valorii acestora n 2015 fa
de anul precedent.
n cazul activelor circulante, elementele de natura stocurilor au nregistrat de asemenea
creteri importante n 2014, ca urmare a noilor capaciti de producie i a produselor noi
lansate n fabricaie, n anul urmtor nregistrndu-se din nou o crestere.
Evoluia creanelor aflate n scdere indic o mai bun gestionare a relaiilor cu clien ii
in anul 2014, avnd n vedere faptul c n perioada analizat vnzrile au crescut. Dar in anul
2015 acestea cresc considerabil, ceea ce conduce la o situatie negativa.
n ceea ce privete disponibilitile, se constat o crestere semnificativ a acestora n
fiecare din cei 3 ani analizati.

19
Situatia neta exprima valoarea contabila a drepturilor pe care le poseda proprietarii
asupra intreprinderii, fiind averea proprietarilor si trebuind sa fie suficienta pentru a asigura
functionarea si independenta financiara a intreprinderii .

Situatia neta = Activ total Datorii totale

Tabel 4 - Situaia net


INDICATOR/AN 2013 2014 2015
ACTIV TOTAL 158.654.248 159.365.683 151.559.888
DATORII TOTALE 156.271.260 118.954.981 109.698.795
SITUATIA NETA 2.382.988 40.410.702 41.861.093

In anul 2013 , societatea se confrunta cu o gestiune financiara deficitara , inregistrandu-


se o scadere mare a situatiei nete cu 39.407.947 ron , mentinandu-se totusi pozitiva . Aceasta
situatie se inregistreaza datorita unei scaderi a activului total concomitent cu cresterea
datoriilor pe termen scurt si pe termen lung ale societatii .
In anul 2014 societatea inregistreaza insa o crestere mare a situatiei nete comparativ cu
anul 2013 cu 38.027.714 ron , fapt ce se poate pune pe seama scaderii foarte mari a datoriilor,
in conditiile in care activele totale se mentin aproximativ constante.
In anul 2015 societatea inregistreaza o crestere a situatiei nete comparativa cu anul
2014 relativ constanta, fapt ce se poate pune de asemenea pe seama scaderii datoriilor dar si
datorita scaderii activelor, destul de semnificativa cu o valoare de 7.805.795 lei fata de anul
precedent.

2.5.2 Fondul de rulment

Fondul de rulment reprezinta nivelul surselor permanente utilizate de catre societate


pentru finantarea activelor circulante ori partea din sursele stabile utilizate pentru finantarea
activelor ciclice . El apare sub forma de marja de securitate financiara ce permite firmei sa
faca fata , fara dificultate , riscurilor variate ce pot aparea pe termen scurt , fiind expresia
realizarii echilibrului financiar pe termen scurt .

FR = CAPITALURI PROPRII IMOBILIZARI

Tabel 5 - Fondul de rulment


INDICATOR/AN 2013 2014 2015
CAPITALURI PROPRII 41.118.064 40.294.106 41.861.093

20
IMOBILIZARI 37.795.194 37.829.409 38.400.400
FR 3.322.870 2.464.697 3.460.693

In toti cei 3 ani analizati , fondul de rulment a inregistrat doar valori pozitive cu o
tendinta de crestere in anul 2015. Valorile pozitive arata ca societatea detine un excedent de
resurse permanente si poate face fata riscurilor pe termen scurt.

2.5.3 Necesarul de fond de rulment (NFR)

Necesarul de fond de rulment reprezinta partea din activele ciclice ce trebuie finantate
din surse stabile , respectiv activele circulante , cu termen de lichiditate mai mic de un an ,
care urmeaza sa fie finantate din surse stabile , cu exigibilitate mai mare de un an , respectiv
suma necesara pentru finantarea decalajelor ce se pot produce in timp intre fluxurile reale si
fluxurile de trezorerie determinate in special de activitatea de exploatare.

NFR = ( Active curente Active de trezorerie ) ( Datorii curente Pasive de


trezorerie) = (Stocuri + Creante ) Datorii de expolatare

Tabel 6 - Necesarul de fond de rulment


INDICATOR/AN 2013 2014 2015
STOCURI 19.042.669 24.225.844 36.355.784
CREANTE 110.095.655 81.054.597 63.781.531
DATORII DIN 154.258.410 117.245.352 107.825.588
EXPLOATARE
NFR -25.120.086 -11.964.871 -7.688.273

Nevoia de fond de rulment a companiei a inregistrat valori negative in toti cei 3 ani
studiati, fapt din care se poate deduce faptul ca exista un surplus de resurse temporare in
raport cu nevoile temporare . Se poate considera ca fiind o situatie normala daca acest fapt se
poate pune pe seama accelerarii vitezei de rotatie a stocurilor si a crentelor , ori a angajarii
unor datorii de exploatare cu termene de plata mai mici .

2.5.4 Trezoreria neta (TN)

21
Trezoreria la nivelul unei intreprinderii este imaginea dispobilitatilor monetare si a
plasamentelor pe termen scurt aparute din evolutia curenta a incasarilor si platilor , respectiv
din plasarea excedentului monetar .

TN = FR NFR

Tabel 7 - Trezoreria net


INDICATOR/AN 2013 2014 2015
FR 3.322.870 2.464.697 3.460.693
NFR -25.120.086 -11964.871 -7.688.273
TN -21.797.216 -9.500.174 -4.227.580

Trezoreria neta a inregistrat valori negative in toti cei 3 ani , ceea ce releva faptul ca
exista un dezechilibru financiar , cand nevoia de fond de rulment nu poate fi finantata in
intregime din resurse permanente .

2.5.5 Analiza performantelor financiare

Analiza performantelor financiare se poate realiza prin 2 modalitati :


pe baza contului de profit si pierdere
pe baza soldurilor intermediare de gestiune

a) Marja comerciala reprezinta indicatorul care cuantifica nivelul de performanta


financiara inregistrat de firma din activitatea sa comerciala . Ca mod de calcul ,
acest indicator trebuie sa tina cont de toate veniturile si cheltuielile legate de
activitatea de comercializare a marfurilor .

Marja comerciala (MC) = Venituri din vanzari de marfuri Costul marfurilor

MC2013= 237.446.333 232.133.880 = 5.312.453


MC2014= 237.835.531 235.419. 461= 2.416.070
MC2015= 246.842.700 244.664.048 = 2.178.652

Figur 1 - Marja comercial

22
Marja comerciala a inregistrat valori pozitive in perioada 2013-2015 , fapt benefic
pentru intreprindere ce denota faptul ca aceasta si-a acoperit costul fabricarii produselor ,
veniturile din vanzarea marfurilor depasind cheltuilelile efectuate pentru achizitionarea
materiilor prime si producerea marfurilor .

b)Productia exercitiului caracterizeaza activitatea de productie a unitatii : ceea ce


produce intreprinderea a fabricat si vandut , ceea ce a fabricat si a ramas in stoc precum si
ceea ce a fabricat pentru ea insasi .

Productia exercitiului (PE) = Cifra de afaceri + Productia stocata + Productia


imobilizata

PE2013= 237.446.333 +36.621.997+0 = 274.068.330


PE2014= 237.835.531 +24.223.509+0= 262.059.040
PE2015= 246.842.700 +36.355.784+0 = 283.198.484

Figur 2 - Producia exerciiului

23
Concluzii

Productia exercitiul a fost pozitiva si in crestere semnificativa in anul 2015 fata de anul
2014 . Valoarea stocurilor a inregistrat o crestere semnificativa fata de anu precedent de +
12.129.940 lei.
Cifra de afaceri a inregistrat o crestere de +9.007.176 fata de anul 2014 si datorita
cresterii valorii de distributie depozite si distributie spitale si spitale.
c) Valoarea adaugata - reprezinta cuantumul eficientei economice a cheltuielor cu
consumurile intermediare care au participat la obtinerea productiei exercitului.

31.12.20 31.12.20
DESCRIERE 15 14
2468427 2378355
CIFRA DE AFACERI NETA din care 00 24

Venituri din vanzarea marfurilor , din 2517251 2406427


care: 00 29
8398855 8371715
vanzari TERAPLAST 4 8
5784321 7533709
vanzari teri 0 4
5825180 3988339
distributie locatii 8 7
3091535 2048733
distributie depozite 3 1
2072617 2121775
alte canale de distributie 5 1
- -
Reduceri comerciale 7049756 6131927

Venituri din prestari servicii si chirii,


din care: 2167357 3324722
activitati de marketing 1112120
servicii logistice si antrepozitare 1068812 999273
chirii 634608 669094
inregistrari si studii clinice 191359 346307
alte servicii 272578 154790

Spre deosebire de cifra de afaceri , care include si valoarea cumpararilor de materii


prime , materiale si servicii care se regasesc in cifra de afaceri a firmelor furnizoare , valoarea
adaugata cuprinde numai echivalentul activitatii firmei . Beneficiarii valorii adaugate sunt :
personalul , actionarii , statul , institutiile de credit si intreprinderea .

Valoarea adaugata (VA) = Productia exercitiului Consumuri de la terti

VA2013= 274.068.330-232.133.880=41.934.450

24
VA2014= 262.059.040-235.419.461=26.639.579
VA2015= 283.198.484-244.664.048=38.534.436

Figur 3 - Valoarea adaugat

Concluzii

Valoarea adaugata prezinta fluctuatii de la un an la altul , mentinadu-se insa la valori


pozitive , lucru ce denota faptul ca activitatea firmei poate sustine remunerarea beneficiarilor
valorii adaugate .
d)Excedentul brut din exploatare scoate in evidenta fluxurile de numerar care sunt
implicate in activitatea de exploatare a firmei .
Acesta indica marimea resurselor de finantare rezultate din activitatea sa de exploatare .
Excedentul brut de exploatare nu poate fi influentat de politica de indatorare , politica de
amortizare , politica de dividend ori de politica de reinvestire .

Excedentul brut din exploatare (EBE) = Valoarea adaugata (Cheltuieli cu personalul


+ impozite , taxe , varsaminte asmilate )

EBE2013= 41.934.450-(20.344.426+862.622)=20.727.402
EBE2014= 26.639.579-(20.150.005+868.156)=5.621.418
EBE2015= 38.534.436-(20.422.870+1.083.079)=17.028.487

Figur 4 - Excedentul brut din exploatare

25
Concluzii

Excedentul brut din exploatare a inregistrat doar valori pozitive pe parcursul perioadei
2013-2015 , ca urmare a unor venituri din exploatare mai mari decat cheltuielile de
exploatare , ceea ce denota o crestere a profitabilitatii firmei si a capacitatii de autofinantare
rezultata din activitatea de exploatare.

e) Nivelul rezultatului de exploatare ofera informatia privind marimea resurselor


determinate de activitatea de exploatare pe care intreprinderea se poate baza in privinta
acoperirii cheltuielilor sale financiare.

Rezultatul exploatarii (RE) = Excedentul brut din exploatare + Alte venituri din
exploatare Alte cheltuieli din exploatare amortizari si provizioane din exploatare

RE2013= 20.727.402+1.450.407-9.849.416-1.224.679=11.103.714
RE2014= 5.621.418+1.193.846-8.862.954-895.715=-2.943.405
RE2015=17.028.487+1.370.702-8.674.045-2.657.713=7.067.431

Figur 5 - Rezultatul exploatarii

Pofitul din exploatare exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare,


prin deducerea tuturor cheltuielilor din veniturile exploatarii . Rezultatul exploatarii reflecta

26
in acest caz performantele firmei , observandu-se ca aceasta inregistreaza valori pozitive in
primul an, urmat de o scadere in anul 2014 si o revenire semnificativa in anul 2015.
f) Rezultatul curent este rezultatul tuturor operatiilor curente ale intreprinderii deoarece
ia in considerare atat rezultatul activitatii de exploatare normale si curente, cat si pe cel al
activitatii financiare.
Aprecierea influentei politicii financiare a ntreprinderii asupra rentabilitii este
posibila deoarece pentru calculul acestui indicator sunt luate in considerare si elementele
financiare.

Rezultatul curent (RC) = Rezultatul din exploatare + Venituri financiare Cheltuieli


financiare

RC2013=11.103.714+820.064-749.193=11.174.585
RC2014= -2.943.405+939.129-1.087.199= -3.091.475
RC2015=7.067.431+873.899-557.362=7.383.968

Figur 6 - Rezultatul curent

Rezultatul curent inregistreaza o valoare pozitiva atat in anul in 2013 cat si in anul
2015, iar in anul 2014 rezultand o valoare negative. Valoarea pozitiva indica cresterea
performantelor financiare alte intreprinderii , ce pot fi puse pe seama profitului din exploatare
si cresterea profiturilor din activitatea financiara.

g) Rezultatul brut al exercitiului, denumit si rezultatul exercitiului inaintea impozitarii


reprezinta profitul sau pierderea rezultate din activitatea desfasurata intr-un interval de timp
determinat, de regula un an, de catre o intreprindere. Rezultatul brut al exercitiului este
indicatorul cel mai sintetic ce are capacitatea de a reflecta eficienta activitatii desfasurate.

Rezultatul brut (RB) = Rezultatul curent + Venituri financiare Cheltuieli financiare

27
RB2013= 11.174.585+820.064-749.193=11.245.456
RB2014= -3.091.475+939.129-1.087.199=-3.239.545
RB2015= 7.383.968+873.899-557.362=7.700.505

Figur 7 - Rezultatul brut

In anul 2013, activitatea desfasurata de intreprindere poate fi caracterizata ca fiind


eficienta , in schimb in anul 2014 , rezultatul brut a inregistrat o valoare negativa , fapt
negativ pentru intreprindere .
In anul 2015 activitatea desfasurata de intreprindere poate fi caracterizata ca fiind
eficienta, inregistrand o crestere semnificativa fata de anul precedent

h)Rezultatul net al exercitiului exprima marimea absoluta a rentabilitatii financiare cu


care vor fi remunerati actionarii pentru capitalurile proprii subscrise. Acest profit net trebuie
sa fie sustinut de existenta unor disponibilitati monetare reale, in caz contrar ramanind doar
un potential de finantare.

Rezultatul net (RN) = Rezultatul curent + Rezultatul extraordinar Impozit pe profit

RN2013= 11.174.585+0-1.279.888=9.894.697
RN2014= -3.091.475+0-448.465=-3.539.940
RN2015=7.383.968+0-809.947=6.574.021

Figur 8 - Rezultatul net

28
Primul an analizat la fel ca si ultimul , inregistreaza valori pozitive ale rezultatului net ,
fapt ce denota ca activitatea societatii este rentabila si profitabila, insa anul 2014 aduce cu
sine o valoare a rezultatul brut negativa , valoare care poate influenta negativ profitabilitatea
societatii .

2.5.6 Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii

Rata lichiditatii generale

Active circulante
LG =
Datorii curente

160.373.100
LG2013 = = 1.013
158.258.410

121.481.492
LG2014 = = 1.036
117.245.352

LG2015 = 113.159.487 = 1.049

Dac nivelul ratei este mai mic dect 1,0, aceasta indic un capital de lucru negativ.
Este important ca nivelul acestui indicator s fie comparat cu niveluri medii ale ramurii sau
cu cele nregistrate de competitori, pentru a avea o imagine corect asupra abilitii firmei de
a-i onora obligaiile curente asumate.
Dac nivelul acestui indicator difer semnificativ de cele medii ale ramurii, trebuie
cutate i nelese cauzele ce explic aceast diferen.
Aprecierea general este c un nivel de 1,5 2,0 reprezint un nivel asigurator al
acestei rate, iar un nivel mai mic de 1,0 poate fi un semnal de alarm privind capacitatea
ntreprinderii de a-i onora obligaiile scadente pe termen scurt.

Rata lichiditatii curente (intermediare)

Active circulante-stocuri
LC =
Datorii curente

29
160.373.100-36.634.450
LC2013 = = 0.782
158.258.410

121.481.492-24.225.844
LC2014 = = 0.830
117.245.352

113.159.487-36.355.784
LC2015 = = 0.712
107.825.588

Este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt si reflecta capacitatea activelor


curente disponibile de a se transforma in disponibilitati banesti care sa acopere datoriile
scadente pe termen scurt. Daca are valori subunitare indica un dezechilibru la nivelul
trezoreriei societatii. Aceast rat financiar msoar cte uniti monetare de active aproape
lichide revin la o unitate monetar de datorii pe termen scurt. Un nivel de 0,8 1,0 al acestei
rate este apreciat drept corespunztor, n vreme ce un nivel mai mic de 0,5 poate evidenia
probleme de onorare a plilor scadente.

Rata solvabilitatii patrimoniale

Capital propriu
Sp =
Capital propriu+credite totale

__ 41.118.064_____
Sp2013 = = 1.102
41.118.064-3.793.712

__ 40.294.106_____
Sp2014 = = 1.022
40.294.106-852.879

__ 41.861.093_______
Sp2015 = = 0.985
41.861.093-(547.045+81.996)

n general, un nivel bun depete valoarea de 0,5, n vreme ce un nivel ntre 0,3 0,5
evideniaz o situaie satisfctoare. De regul, o rat a solvabilitii patrimoniale sub 0,3 este
apreciat ca riscant de ctre finanatori.

Rata solvabilitatii generale

Active totale
Sg =
Datorii totale

198.168.294
Sg2013 = = 1.268
156.271.260

30
159.310.901
Sg2014 = = 1.339
118.954.981

151.559.888
Sg2015 = = 1.383
109.582.199

Exprima masura in care activele societatii contribuie la finantarea datoriilor sale totale.
Potrivit rezultatului, entitatea isi acopera datoriile totale pe seama activelor totale in proportie
de 120-130% , ceea ce ne sugereaza o situatie buna a entitatii. Intervalul de siguranta
financiara : [150%-300%] .

Rata de rentabilitate comerciala

Profit net
Rc =
Cifra de afaceri

5.553.843_
Rc2013 = = 0.023
237.466.333

3.013.391
Rc2014 = = 0.013
237.835.531

3.055.943_
Rc2015 = = 0.012
246.842.700

Aceasta rata este utilizata de ntreprinderile cu activitate comerciala, pune n evidenta


strategia comerciala a ntreprinderii. Daca aceasta rata nregistreaza o crestere nsotita de o
diminuare a cifrei de afaceri, nsemna ca ntreprinderea ncearca sa-si mentina marjele
comerciale cu o politica de preturi ridicata. Daca rata nregistreaza o diminuare nsotita de o
crestere a preturilor de vnzare, nseamna ca ntreprinderea a redus preturile de vnzare n
scopul cuceririi unui nou segment de piata.

Rata rentabilitatii economice (Return on Asset- ROA)

Profit net
ROA = * 100
Active totale

5.553.843_
ROA2013 = * 100 = 2.802%
198.168.294

ROA2014 = 3.013.391_ * 100 = 1.891%

31
159.310.901

3.055.943_
ROA2015 = * 100 = 2.016%
151.559.888

Exprima eficienta utilizarii activelor societatii in activitatea operationala, respectiv


gradul de rentabilitate al intregului capital investit in firma
Rata de rentabilitate financiar (Return on Equity- ROE)

Profit
ROE = net___ * 100
Capitaluri proprii

5.553.843_
ROE2013 = * 100 = 13,507%
41.118.064

3.013.391_
ROE2014 = * 100 = 7.478%
40.294.106

3.055.943_
ROE2015 = * 100 = 7.300%
41.861.093

Reflecta eficienta utilizarii capitalului investit de catre actionari . O companie se


considera ca are performante bune daca aceasta rentabilitate este semnificativ mai mare decat
dobanda unui depozit bancar. Investitia in actiunile unei astfel de companii are sanse mari sa
aduca randamente bune, cu conditia ca ea sa nu fie deja supraevaluata.

Gradul de indatorare total

Datorii
Gi = totale________ * 100
Datorii totale+Capitaluri proprii

156.271.260____
Gi 2013= * 100 = 79.169%
156.271.260+41.118.064

118.954.981____
Gi 2014= * 100 = 74.697%
118.954.981+40.294.106

156.271.260____
Gi 2013= * 100 = 72.359%
156.271.260+41.118.064

32
Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale ale societatii pe seama
capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflecta o intarire a capacitatii
de autofinantare pe termen scurt, mediu si lung. Un nivel superior lui 50% , respectiv cazul
de fata poate atrage un semnal de alarma pentru creditorii societatii.

2.5.7 Analiza fluxurilor de trezorerie

Toate operatiile pe care intreprinderea le desfasoara se regasesc imediat sau la termen


sub forma fluxurilor de trezorerie . Astefel , o firma isi asigura persistenta doar daca prin
activitatea sa degaja in mod permanent trezorerie .
Tabloul fluxurilor de trezorerie furnizeaza informatii privind modul in care
intreprinderea genereaza si utilizeaza numerarul sau echivalentele de numerar .
In cadrul tabloului fluxurilor de trezorerie , fluxurile sunt grupate in urmatoarele 3
categorii :

fluxuri generate de activitatile de exploatare


fluxuri generate de activitatile de investitii
fluxuri generate de activitatile financiare

Este grupat pe 3 categorii activitatea de exploatare, activitatea de finantare, activitatea


de investitii in care TN este calculat ca diferenta intre incasari si plati.

CF total = CF exploatare + CF finantare + CF investitii

Tabel 8 - Cash Flow total


2014 2015
Venituri financiare 820.795 939.522
incasate
Imobilizari brute 1.629.828 -1.838.067
CF investitii -809.033 -2.777.589
Capital propriu 18.807.154 1.283.270
Profit net 6.037.527 2.983.876
Datorii financiare -4.271.640 -852.879
CF Finantare 8.497.987 -2.553.485
CAF 4.425.711 2.751.945
NFR -14.523.894 13.155.215
Venituri financiare 820.795 939.522
incasate
CF exploatare 18.128.810 -11.342.792

33
CF total 25.817.764 -16.673.866

2.6. Analiza SWOT


Tabel 9 - Analiza SWOT
Puncte forte Puncte slabe

- Diversitatea portofoliului de produse - Sezonalitatea vnzrilor


oferite i acoperirea teritorial a pieei - Dependena de anumii furnizori de materii
- Calitatea certificat a produselor prime (PVC, polipropilen sau polietilen)
- Sistem de management al informaiei SAP - Grad ridicat de ndatorare i existena unor
(include mai multe aplicatii care sa vizeze sarcini asupra activelor care ar putea afecta
perfecionarea relaiilor cu furnizorii, situaia i rezultatele financiare ale
clientela i organizarea eficient a Emitentului
activitiilor n cadrul corporaiei)

Oportunitati Amenintari

- Infrastructura nvechit de ap i canalizare - Expunerea la riscul valutar (mprumuturile


- Expansiunea pieei locale a construciilor pe termen lung sunt denominate n valut cu
dobnd variabil ; creane i datorii
denominate n valut) n condiiile n care
Emitentul nu a ncheiat nelegeri formale
pentru acoperirea acestui risc
- Oscilatiile de pre ale materiilor prime
- Operaiunea prin care Emitentul a dobndit
controlul la societatea Plastsistem este
analizat de Consiliul Concurenei (un
rspuns nefavorabil dupa aceast analiz s-ar
putea concretiza n plata unor penaliti)

34
Bibliografie

http://www.teraplast.ro/
http://www.ase.ro/upcpr/profesori/258/stat_micro3.pdf
Clasificarea investitiilor. Studiu de fezabilitate. Elemente componente ale Diagnosticului
global.........................................................................................suport curs Investitii
Performanta Financiara a Intreprinderii si sustenabilitatea proiectelor sale de
investitii.....................................................................................suport curs Investitii
Evaluarea proiectelor de investitii in mediu incert, Nicoleta Stoica (Vintila), Stancu ion
Editura ASE 2007
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT
http://www.accedio.ro/uploaded_img/accedio/ro/Newsletter/arborele_decizional.pdf

35
36

S-ar putea să vă placă și