Sunteți pe pagina 1din 43

Studiu de caz : S.C VRANCART S.

1
Cuprins

Capitolul 1. Prezentarea firmei ...................................................................................................... 3

Capitolul 2. Analiza macro-mediului ............................................................................................ 5

Capitolul 3. Analiza micro-mediului ............................................................................................. 8

Capitolul 4. Analiza economico-financiară ................................................................................. 11

Capitolul 5. Modelul Porter şi Analiza SWOT........................................................................... 22

Capitolul 6. Stabilirea strategiei financiare ................................................................................ 22

Capitolul 7. Identificarea unui eveniment cu potenţial de risc sau o oportunitate de afaceri

pentru firmă...................................................................................................................................... 26

Capitolul 8. Concluzii ................................................................................................................... 37

Bibliografia .................................................................................................................................... 43

2
Capitolul 1. Prezentarea firmei
Denumire : S.C VRANCART S.A Adjud

Adresă : Str. Ec. Teodoroiu, Nr. 17, Adjud, Jud. Vrancea

Cod Fiscal : RO 1454846

Numărul de înregistrare Oficială Registrului Comertului : J39/239/1991

Cod de identificare fiscal : RO 1454846

S.C VRANCART S.A Adjud a luat ființă sub denumirea de Combinatul de Celuloză și
Hârtie Vrancea, denumire ce a fost schimbată în 1992 în VRANCART. Firma a fost înființată
conform Legii 15/1990 în anul 1977, ca societate pe acțiuni cu personalitate juridical și este unul
dintre cei mai importanți producători de carton ondulat, hârtie pentru carton ondulat și hârtii
igienico-sanitare din România, cu o vechime de peste 38 de ani în acest domeniu de activitate.
VRANCART S.A. are implementat un sistem de management integrat calitate-mediu-
sănătate și securitatea muncii, conform ISO 9001/2008; ISO 14001/2004 și OHSAS 18001/2007,
certificat de firma Lloyd's Register Anglia, reprezentanța București. Certificarea ISO ia în
considerare multiple dimensiuni ale activității societății, de la siguranța mediului, la protecția și
siguranța personalului, la disponibilitatea tehnică a utilajelor și instalațiilor implicate în procesele de
producție.
Fabricate din deșeuri reciclabile, produsele VRANCART S.A. Adjud sunt biodegradabile și
nu au impact negativ asupra mediului, ceea ce denotă o permanentă preocupare față de ocrotirea
naturii și a mediului înconjurător.

Sediul social
Societatea are sediul social în Adjud și puncte de lucru deschise în localitățile: București,
Iași, Focșani, Ploiești, Botoșani, Sibiu, Constanța, Arad, Brașov, Pitești, Timișoara, Bacău și Cluj.

Domeniu de activitate

Domeniul de activitate al Sc Vrancart S.A. este conform codului CAEN 1721 – Fabricarea
hârtiei, a cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton.

Obiect de activitate

Are ca obiect de activitate producerea și comercializarea următoarelor produse :

3
 Carton ondulat tip II, III, V cu ondule B, C,B+ C, E, C, carton ondulat cu microunde.
 Ambalaje din carton ondulat (cutii) de diferite dimensiuni, stantate și imprimate.
 Hârtii pentru fabricarea cartonului ondulat în diverse sortimente.
 Hârtii igienico-sanitare în diverse sortimente.
 Fâșii de hârtie pentru confecționarea de tuburi.
 Tuburi de hârtie.1

În urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 16 decembrie 2015, s-a aprobat
modificarea Actului Constitutiv al Vrancart SA Adjud, astfel : Articolului 5 din Actul Constitutiv,
se completează cu următoarele domenii secundare de activitate:

- 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic


- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 351 1 – Producția de energie electrică
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3530 - Furnizarea de abur si aer condiționat2

Proveniența capitalului :

S.C. Vrancart S.A. este o societate pe acțiuni cu capital privat.


La data de 30 septembrie 2015, Societatea este deținută în proporție de 74,72 % de SIF
Banat – Crișana SA și în proporție de 25,28% de alți acționari.
În urma procesului de achiziție, SC VRANCART SA Adjud deține 100% din părțile sociale
ale societății GIANT Prodimpex SRL Ungheni.

Piețe pe care operează :


SC Vrancart SA operează, de cațiva ani, pe piața românească și est-europeană
Alte aspecte relevante :

În calitate de emitent cotat la categoria a II a a Bursei de Valori București, VRANCART are


în vedere respectarea principiilor de guvernanță corporativă din Codul de Guvernanță Corporativă
al Bursei de Valori București.Acțiunile societății sunt înscrise și se tranzacționează din anul 2005 la
Bursa de Valori București, având simbolul VNC. Activitatea de ținere a registrului acționarilor a
fost și este realizată de către Depozitul Central S.A București.

1
http://www.vrancart.ro/index.php?lang=ro&m=13&p=vrancart
2
http://www.vrancart.ro/carton-ondulat/Hotarari%20AGEA%201-3%2016-12-2015-Ro.pdf
4
Sistemul de administrare a societății VRANCART este un sistem unitar, în conformitate cu
statutul societății și actul constitutiv, specific societaților din România, Consiliul de Administrație
fiind format din 5 membrii, majoritatea neexecutivi.

Capitolul 2. Analiza macro-mediului

2.1 Mediul economic

a) Evoluția PIB
Produsul intern brut, conform Institutului Național de Statistică în trimestrul 4 al anului
2015 a fost, în termeni reali,mai mare cu 1,1%, comparativ cu trimestrul 3 al aceluiași an.
Față de acelaşi trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 3,8%
atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier.
Pe parcursul anului 2015, Produsul intern brut a crescut cu 3,8%, comparativ anului 2014,
atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier;
Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat semnificativ ca
urmare a revizuirii estimărilor pentru anul 2015, față de varianta provizorie (1) publicată în
Comunicatul de presă nr. 58 din 8 martie 2016.3

b) Evoluția ratei inflației


La începutul anului 2015, rata lunară și anuală a prețurilor de consum s-a situat la același
nivel de 0,4%.
Măsurate prin IPC, preţurile au fost mai mici în medie cu -2,1% în luna ianuarie 2016
comparativ cu luna ianuarie 2015. ƒ
Creşterea medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2015 – ianuarie 2016)
faţă de precedentele 12 luni (februarie 2014 – ianuarie 2015), calculată pe baza IPC, este de -0,8%.4
Rata lunară a inflației în anul 2015 a scăzut față de anul 2014 cu 5 %, de la 0.9% la 4%.

c) Evoluți ratei dobânzii de politică monetară a BNR


În anul 2015 s-a înregistrat o rată a dobânzii de politica monetară de 2.4%. La începutul
anului 2016, rata dobânzii este identică.
d) Evoluția ratei șomajului
Conform ANOFM, la sfârşitul lunii mai 2016, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost
de 4,61 %, mai mică cu 0,01 procente decât cea din luna aprilie a anului 2016 şi mai mică cu 0,39
procente decât cea din luna mai a anului 2015.5

3
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a15/pib_tr4r2015_2.pdf
4
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ipc01r16_0.pdf
5
http://www.anofm.ro/4-61%25-rata-%C5%9Fomajului-%C3%AEnregistrat-%C3%AEn-eviden%C5%A3ele-anofm-
%C3%AEn-luna-mai-2016
5
2.2 Mediul socio-cultural
Consumul de hârtii igienico-sanitare (hârtie igienică, prosoape de bucătărie, şerveţele) a
stagnat în ultimii doi ani la 108.000 tone pe piaţa locală, adică 5,5 kilograme în medie pe cap de
locuitor. Piaţa cartonului ondulat este disputată de 10 jucători locali, Vrancart ocupând anul trecut
locul al treilea cu o cotă de piaţă de 14%.
Consumatorii sunt orientati mai mult către beneficiile emotionale ale produsului. Aceștia
sunt foarte atenți la calitate, la mărimea rolei, la culoarea hârtiei și la parfum. Hartia igienică albă,
fără decorațiuni și fără parfum, este sortimentul cel mai popular în rândul consumatorilor. Piața de
hârtie igienică din România se ridică la cca 77 de milioane de euro și se asteaptă ca această valoare
să crească.
Nu numai pentru că hârtia igienică este un produs de strictă necesitate, care nu poate lipsi
din nicio casă civilizată, ci si pentru că preferințele consumatorilor se îndreaptă spre sortimente de
calitate mai bună și, implicit, mai scumpe.
Și în țara noastră ca și în țările din Uniunea Europeană , se observă o dezvoltare constantă a
tendințelor care merg către igienă și calitate. Astfel, s-a trecut de la hârtia de calitate slabă, fără tub,
la role cu până la cinci straturi parfumate.

2.3 Mediul tehnologic


Activitățile de bază desfăşurate de S.C. VRANCART S.A. Adjud pe amplasament sunt:
• Fabricarea hârtiei igienico-sanitară – capacitate 21 000 t/an;
• Fabricarea hârtiei miez- capacitate 50 000 t/an;
• Fabricarea cartonului ondulat şi a confecțiilor din carton ondulat- capacitate 43 600 t/an.
2.3.1 Fabricarea hârtiei igienico-sanitară din pastă de maculatură:
Procesul constă în :
1. Prepararea pastei:
- de maculatură prin prelucrarea maculaturii: destrămare, sortare-epurare, îngroşare;
- amestec de maculatură şi celuloză prin prelucrare: destrămare, sortare-epurare, îngroşare;
- de celuloză prin prelucrare: destrămare, sortare-epurare, îngroşare;
2. Fabricarea hârtiei pe maşină:
- tratare cu agenți chimici : coloranți, agenți de reținere;
- lansarea şi formarea benzii de hârtie;
- uscarea şi înfăşurarea;
3. Finisarea: rebobinarea → secționarea → sortarea → ambalarea.
2.3.2 Fabricarea hârtiei miez din pastă de maculatură:
Procesul constă în :

6
1. Prepararea pastei de maculatură prin prelucrarea maculaturii: destrămare, sortare,
îngroşare, epurare fină, alimentare maşină;
2. Fabricare hârtiei pe maşină: lansarea şi formarea benzii de hârtie, presarea, uscarea,
bobinarea şi secționarea.
2.3.3 Fabricarea cartonului ondulat şi a confecțiilor din carton ondulat:
Procesul de fabricare a cartonului ondulat constă în:

- Fabricarea cartonului tip II cu un strat neted şi unul ondulat prin lipire cu clei de amidon;
- Fabricarea cartonului tip III si V prin lipirea stratului exterior cu unul sau două straturi de
carton ondulat tip II; Uscarea, tăierea la format şi paletizarea.
Fabricarea confecțiilor din carton ondulat constă în : obținerea de semi-croituri → biguire →
şlițuire → imprimare → ştanțare → capsare → lipire.

2.4 Mediul legislative

Mediul legislativ este format din structurile sociale ale societății, forțele politice ce
acționează și de raporturile stabilite de aceștia. Toate acestea determină un climat politic stabil sau
mai puțin stabil cu influențe directe asupra mediului de afaceri dintr-o anumită regiune, ca și gradul
de intervenție a statului în economie și atitudinea generală a administrației față de viața economică a
societății. Mediul legislativ cuprinde ansamblul normelor juridice și actelor normative care
reglementează desfășurarea activităților comerciale ale înterprinderilor de tip producerea hârtiei.
Mediul juridic și instituțional nu cuprinde doar legislația comercială internă ci și
reglementările stabilite de organismele internațional reglementate. Pornind de la premisa și de la
situația actuală, caracterizată printr-o ușoară lipsă de credibilitate pe plan național la care a
contribuit instabilitatea legislativă, birocrația și corupția. Administrația locală își propune ca
obiectiv creșterea semnificativă a volumului investițiilor străine, care va permite dezvoltarea mai
rapidă a firmei Vrancart, prin asigurarea unui climat investițional de natură să încurajeze și să
atragă investitori străini. Factorii politici sunt specifici fiecărei țări și reprezintă în principal
structurile societății clasele sociale și rolul lor în societate , forțele politice și raporturile dintre ele,
gradul de implicare al statului în economie, gradul de stabilitate al climatului politic intern, zonal și
international .Acești factori pot fi după caz stimulativi sau restrictivi a unor activități de piață.
În ceea ce privește mediul legislativ, legislația care afectează afacerile are în general unul
din următoarele obiective:
 Protejarea cumpărătorilor, protejarea societății și protejarea organizațiilor.
 Reglementarea concurenței de piață (protejarea întreprinderilor contra concurenței
neloiale,prețurile descriminatorii).

7
 Reglementări privind protecția consumatorului (garantarea siguranței produselor utilizate,
protecția împotriva practicilor comerciale înșelătoare).
 Interes general pentru societate (reducerea poluării mediului, conservarea unor resurse,
creșterea calității vieții).
 Reglementarea activității oricărei societăți comerciale.

Capitolul 3. Analiza micro-mediului

3.1 Clienți
De-a lungul anilor VRANCART a devenit furnizor de carton ondulat și ambalaj de carton
ondulat pentru câteva mii de firme de pe piața românească și est-europeană, care lucrează în cele
mai variate domenii de activitate. Indiferent de cantitățile solicitate, pentru Vrancart fiecare client
este important.
Vrancart are o clientelă diversificată, având contracte ferme pentru livrarea de hârtie
igienică cu mari rețele de supermarketuri, precum Metro Cash&Carry, XXL, Cora. De asemenea
pentru producția de carton ondulat există contracte încheiate cu mari clienți, precum Rom Est Euro
Vaslui sau Relu Horodnic Radăuți. Societatea nu este astfel dependentă de un singur client sau de
un grup de clienți.
Experiența acumulată, în urma colaborărilor cu diverși parteneri de afaceri, îi recomandă ca
specialiști în confecționarea ambalajelor de carton ondulat, pentru toate tipurile de domenii în care
necesitățile de prezentare, protecție, stocare și transport impun folosirea cutiilor din carton ondulat.
-Industria alimentară cu diversele ei subramuri: industria panificației, industria vinului, a
condimentelor, industria dulciurilor (cofetării, patiserii) pizerii, industria fructelor și legumelor
proaspete ori conservate, industria de prelucrare a peștelui;
-industria produselor electronice, electrice, electrocasnice și electrotehnice;
-industria textilă, de încălțăminte și de marochinărie;
-industria mobilei;
-industria materialelor de construcții;
-industria obiectelor sanitare (colectarea deșeurilor sanitare) și uz casnic;
-industria de cosmetică și a produselor de igienă;
-industria farmaceutică;
-papetărie (bibliorafturi, sisteme de îndosariere).

3.2 Furnizori

VRANCART SA colectează maculatura de la colectorii de maculatură autorizați, având


relații de colaborare cu importanți furnizori de maculatură reciclabilă din România și din străinatate.

8
Baza de cooperare strategică și legăturile strânse cu anumiți furnizori se realizează pe baza
analizei atente a acestora în urma stabilirii unor criterii de selecţie clar definite, cum ar fi calitatea,
procesele de fabricație, termenii de livrare, tehnologia, serviciul clienţi. Totodată, colaborarea cu
furnizorii se bazează în principal pe avantajul reciproc al părţilor, însa în cazul în care preţurile şi
cantităţile nu corespund cu cele ale firmei, aceasta sistează comenzile şi întrerupe activitatea cu
furnizorul. Materiile prime utilizate pentru fabricarea hârtiei sunt: lemnul, celuloza și hârtia veche.
Principalii furnizori sunt:
- Furnizori pentru ambalare și prelucrare a lemnului : Baver Team AB, M&C Eco Paper
SRL, Albref SRL Cristian, Chihlimbar Srl Brașov, Creator Serv SRL Ghimbav, Disz Tipo
Srl Săcele, Temerar Srl, Brașov.
- Furnizori pentru transport transoceanic: Paulus Logistic Srl Codlea, Acp Consor Srl
Brașov.
- Furnizori pentru producerea, comercializarea și recondiționarea anumitor tipuri de paleti :
Comolectro Import- Export Srl Măgurele.

3.3 Concurenți

Pe piața hârtiei pentru carton ondulat din România au activat în anul 2012 trei
competitori. Capacitățile de producție ale instalațiilor de fabricare a hârtiei și principalele
caracteristici ce definesc producătorii, sunt:

Tabel 1. Capacitatea de producție a instalațiilor de fabricare a hârtiei.

Capacitate de Viteza maximă de


Lățimea de lucru a
Producător producție lucru a
mașinii(mm)
anuală(an/t) mașinii(m/min)
Ambro Suceava-
150,000 600 5000
Grupul Rossmann
Ecopaper Zărnești 80,000 400 4400
Vrancart Adjud 75,000 350 4600
TOTAL 305,000
Sursa : Raport anual Vrancart 2012.pdf

Toate cele trei fabrici folosesc ca materie primă pentru producerea hârtiei deșeuri de
carton ondulat (maculatura), iar produsele obținute sunt similare din punct de vedere al
caracteristicilor și a calității, doar denumirea acestora variind de la un producător la altul.

Toți cei trei producători autohtoni de hârtie dețin și fabrici de carton ondulat și ambalaje
din carton ondulat, astfel încât cea mai mare parte din producția de hârtie realizată de fiecare este
destinată consumului propriu.
Piața de carton ondulat este o piață regională datorită costurilor mari de transport pe
distanțe lungi. Este o piață puternic concurențială, iar în România orientarea consumatorilor este
către produse cu prețuri mici și calitate medie.
9
Capacitatea de producție însumată a celor 11 fabrici de carton ondulat care au raportat la
ARFCO (Asociația Română a Fabricanților de Carton Ondulat) este de 698,000 tone anual.
Pe piața hartiilor igienico-sanitare, VRANCART a fost unul din fabricanții importanți de
hârtii igienico-sanitare din România. Această situație s-a schimbat însă din 2013 după punerea în
funcțiune a noilor capacități de producție de la Petrocart Piatra Neamț și Pehart Tec Petrești.
Capacitățile de producție deținute de concurenți vor crește. De exemplu, la Perocart Piatra Neamț
capacitatea de producție va crește de la 10.000 to/an la 25.000to/an în momentul punerii în
funcțiune a noii mașini de hârtie igienică,(mașina care va putea face hârtie în două straturi). La
Pehart Tec Petrești capacitatea de producție va crește de la 53.200 to/an la 83.200 to/an. În timp ce
Vrancart va ramâne la o capacitate de producție de 25.500 to/an (hârtie prepoderent într-un singur
strat din maculatură), acești producători vor avea posibilitatea să își crească cantitățile de produse
vândute până la atingerea capacității de producție, pe masură ce piața și consumul va crește.

10
Capitolul 4. Analiza economico-financiară

A.Analiza financiară pe bază de bilanț

I.Indicatorii structurii activului

1.Raportul dintre activele imobilizate și activele totale, care prezintă evoluția


imobilizărilor corporale, necorporale și financiare în total activ.

Formula : . A=IMOB/AT

Tabel 2. Evoluția ratei imobilizate în perioada 2012-2015

Imobilizări Imobilizări Imobilizări Total active Active Active A


Anii A
necorporale Corporale Financiare imob. circulante totale %

71
2012 18.775 160.758.385,00 0 160.777.160 66.947.288 227.724.448 0,71
%
73
2013 6.272 160.726.160,00 0 160.732.432 59.804.852 220.537.284 0,73
%
70
2014 60.224 153.374.624,00 0 153.434.848 66.336.028 219.770.876 0,70
%
67
2015 7.099.571 155.347.930 0 162.447.501 78.449.139 240.896.640 0.67
%
Sursa : Bursa de Valori București

Figura 1. Evoluția ratei imobilizate în perioada 2012-2015

Evoluția ratei activelor imobilizate în perioada 2012-2015


74%
73% 73%
72%
71% 71%
Procente

70% 70%
69%
Rata activelor imobilizate %
68%
67% 67%
66%
65%
64%
2012 2013 2014 2015

Sursa : Bursa de Valori București

În cadrul activelor imobilizate ponderea de 88,7% o au imobilizările corporale. Se


observă o scădere cu 4% a ratei activelor imobilizate în anul 2015 (67 %) faţă de anul 2012 (71%).
Din analiza efectuată rata imobilizărilor înregistrează unele fluctuații, astfel încât se înregistrează o
creștere de la 71% la 73% în 2013, urmată de o scadere a ratei imobilizărilor la 70% în 2014 și 67%

11
în 2015. Această scădere este datorată manifestării interesului firmei pentru a-și recupera investițiile
efectuate în anii precedenți.
Creșterea semnificativa din anul 2015 față de anul 2014 a imobilizărilor necorporale
poate genera beneficii economice viitoare dacă reprezintă cheltuieli de cercetare – dezvoltare sau
cheltuieli cu concesii de brevete, licențe, know-how, mărci de fabrică sau de comerț, alte drepturi și
valori mobiliare.

2. Rata activelor circulare exprimă în mărimi relative/ nivelul capitalului utilizat in procesul
de exploatare.

Formula : Rac=Active circulante/Active totale x 100

Tabel 3. Evoluția ratei activelor circulante în perioada 2012-2015

Active
Anii Active totale Rac Rac %
circulante
2012 66.947.288,00 227.724.448,00 0,29 29%
2013 59.804.852,00 220.537.284,00 0,27 27%
2014 66.336.028,00 219.770.876,00 0,30 30%
2015 78.449.139,00 240.896.640,00 0,33 33%
Sursa : Bursa de Valori București

Figura 2. . Evoluția ratei activelor circulante în perioada 2012-2015

Evoluția ratei activelor circulante în perioada 2012-2015


33%
35% 30%
29%
30% 27%

25%
Procente

20%
15% Rata activelor circulante %
10%
5%
0%
2012 2013 2014 2015

Sursa : Bursa de Valori București

Societatea analizată are o pondere relativ scazută a activelor circulante în totalul


activelor. Astfel în anul 2013 se poate observa o scădere de 2%(27%) față de anul 2012, când s-a
înregistrat o rată a activelor circulante de 29%. Activele circulante înregistrează o regresie cu 3% în
anul 2014 (30%) și respective cu 6% în anul 2015 (33%) față de anul 2013(27%); regresie ce poate

12
fi justificată de creșterea stocurilor. Creșterea stocurilor de produse finite este apreciată ca un
fenomen negativ întrucât mărfurile nevandabile își diminuează valoarea în timp.

II. Indicatorii structurii pasivului

1.Solvabilitatea patrimonială- raportul dintre capitalurile proprii și pasivele totale reflectă


independența financiară a firmei.
Formula : Sp=CPR/PT
Mărimea optimă a acestui indicator este situată în jurul valorii de 0,5 (dar se poate
accepta și o valoare mai mică dacă rentabilitatea economică a firmei este satisfăcătoare).

Tabel 4. Evoluția solvabilității patrimoniale în perioada 2012-2015

Anii CPR PT Sp Sp%

2012 96.673.095,00 227.741.999,00 0,42 42%

2013 108.525.920,00 220.978.856,00 0,49 49%


57%
2014 127.328.520,00 220.036.364,00 0,57

2015 142.915.695,00 243.014.261,00 0,59 59%


Sursa : Bursa de Valori București

Figura 3. Evoluția solvabilității patrimoniale în perioada 2012-2015

Evoluția solvabilității patrimoniale în perioada 2012-2015


70%
60%
50% 59%
Procente

57%
40% 49%
30% 42% Solvabilitatea patrimonială (%)
20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015

Sursa : Bursa de Valori București

Din analiza efectuată , reiese faptul că solvabilitatea patrimonială a avut un trend crescendent
începand cu anul 2012. Din anul 2014 societatea a înregistrat o valoare mai mare de 0,5(50%), ceea
ce evidențiază că firma își permite să acopere datoriile din activul net și a datoriilor din capitalul
propriu.

13
III.Indicatori de rentabilitate

1.Rentabilitatea financiară-denumită și rentabilitatea capitalurilor proprii ale firmei,


arată câștigul net procentual pe care l-au obținut acționarii, deoarece raportează profitul net la
capitalurie proprii ale firmei.

Formula: Rf =PN/CPR

Tabel 5. Evoluția rentabilității financiare în perioada 2012-2015

Profitul
Anii net/pierdere CPR Rfin Rfin%
netă

2012 5.249.901,00 96.673.095,00 0,054 5,4%

2013 - 6.822.732,00 108.525.920,00 -0,0628 -6,28%

2014 18.965.224,00 127.328.520,00 0,1489 14,89%


2015 18.192.955,00 142.915.695,00 0,1272 12,72%
Sursa : Bursa de Valori București

Figura 4. Evoluția rentabilității financiare în perioada 2012-2015

Evoluția rentabilității financiare în perioada 2012-2015


20.00%

15.00%

10.00%
Axis Title

5.00%
Rentabilitatea financiară (%)
0.00%

-5.00%

-10.00%
2012 2013 2014 2015
Rentabilitatea financiară (%) 5.40% -6.28% 14.89% 12.72%

Sursa : Bursa de Valori București

Începând cu anul 2013, rentabilitatea financiară a devenit negativă și a înregistrat o


valoare de -6,28%. Din anul 2014, valoarea rentabilității financiare a crescut considerabil devenind
pozitivă, ajungând la 12,72% în anul 2015.

14
VI. Indicatori de gestiune

1.Viteza de rotație a activelor imobilizate

Formula : V RAI=CA/IMOB

Prin compararea activelor imobilizate cu cifra de afaceri, acest indicator ne arată cât de
eficientă este firma în utilizarea acestor active. Cu cât viteza de rotație a activelor imobilizate este
mai mare cu atât este mai eficient managementul acestora.

Tabel 6. Evoluția vitezei de rotație a activelor imobilizate în perioada 2012-2015

Anii Cifra de afaceri Active imobilizate V RAI

2012 180.279.376,00 160.777.160,00 1,12

2013 183.993.456,00 160.732.432,00 1,14

2014 197.475.920,00 153.434.848,00 1,28

2015 210.089.199,00 162.447.501,00 1,29

Sursa : Bursa de Valori București

Figura 5. Evoluția vitezei de rotație a activelor imobilizate în perioada 2012-2015

Evoluția vitezei de rotație a activelor imobilizate în perioada 2012-2015


1.35 1.28 1.29
1.3
1.25
1.2 1.12 1.14
1.15 Viteza de rotație a activelor
1.1 imobilizate
1.05
1
2012 2013 2014 2015

Sursa : Bursa de Valori București

În anul 2012 s-a înregistrat cea mai mică valoare a vitezei de rotație a activelor de rotație
(1,12).

2.Viteza de rotație a activelor totale reprezintă raportul dintre cifra de afaceri și activele
totale și exprimă capacitatea firmei de a genera vânzări ținând cont de totalul activelor folosite.

Formula : V RAT=CA/AT

O viteză de rotație mare a activelor totale indică un management eficient. În timp ce o


valoare redusă a acestui indicator indică necesitatea modificării strategiei de ansamblu a firmei,
precum și a politicilor de marketing și de cheltuieli ale firmei.
15
Tabel 7. Evoluția vitezei de rotație a activelor totale

Anii Cifra de afaceri Active totale V RAT

2012 180.279.376,00 227.724.448,00 0,79

2013 183.993.456,00 220.537.284,00 0,83

2014 197.475.920,00 219.770.876,00 0,89

2015 210.089.199,00 24.896.640,00 0,84

Sursa : Bursa de Valori București

Figura 6. Evoluția vitezei de rotație a activelor totale

Evoluția vitezei de rotație a activelor totale în perioada 2012-2015


0.9
0.85
0.8
0.75 Viteza de rotație a activelor totale

0.7
2012 2013 2014 2015
Viteza de rotație a activelor totale 0.79 0.83 0.89 0.84

Sursa : Bursa de Valori București

În ceea ce privește evoluția vitezei de rotație a activelor totale se poate observa o creștere
continuă în anii 2013, 2014 și 2015 comparativ cu 2012; ceea ce indică un management eficient în
cadrul firmei.

B. Analiza financiaîa pe baza contului de profit și pierdere

1.Rentabilitatea comercială se calculează raportând profitul net la cifra de afaceri. O


valoare redusă a acestui indicator arată că firma nu generează suficiente vânzări ca să acopere
cheltuielile sau/și nu există suficient control asupra efectuării cheltuielilor.

Formula : R com=PN/CA

Tabel 8. Evoluția rentabilității comerciale în perioada 2012-2015

Profilul Rentabilitate Rentabilitate


Anii Cifra de afaceri
net/Pierdere netă comercială comercială%
2012 180.279.376,00 5.249.901,00 0,029 2,9%
2013 183.993.456,00 -6.822.732,00 -0,037 -3,7%
2014 197.475.920,00 18.965.224,00 0,096 9,6%
16
2015 210.089.199,00 18.192.955,00 0,087 8,7%
Sursa : Bursa de Valori București

Figura 7. Evoluția rentabilității comerciale în perioada 2012-2015

Evoluția rentabilității comerciale în perioada 2012-2015


15%

10%
Procente

5%
Rentabilitatea comercială
0%

-5%
2012 2013 2014 2015
Rentabilitatea comercială 3% -4% 9.60% 8.70%

Sursa : Bursa de Valori București

Rentabilitatea comercială a societății a avut o valoare negativă în anul 2013, atunci când
a înregistrat o valoare de -3,7%.

2.Rentabilitatea activelor totale

Formula : R at=PN/AT

Tabel 9. Evoluția rentabilității activelor totale în perioada 2012-2015


Rentabilitatea
Profitul Rentabilitatea
Anii Active totale activelor totale
net/Pierdere netă activelor totale
%
2012 5.249.901,00 227.724.448,00 0,02305 2,305 %
2013 -6.822.732,00 220.537.284,00 -0,03093 -3,093 %
2014 18.965.224,00 219.770.876,00 0,08629 8,629 %
2015 18.192.955,00 240.896.640,00 0,07552 7,552 %
Sursa : Bursa de Valori București

Figura 8. Evoluția rentabilității activelor totale în perioada 2012-2015

17
Evoluția rentabilității activelor totale în perioada 2012-2015
10.00%
8.00%
6.00%
Procente

4.00%
2.00% Rentabilitatea activelor totale
0.00%
-2.00%
-4.00%
2012 2013 2014 2015
Rentabilitatea activelor totale 2.31% -3.09% 8.63% 7.55%

Sursa : Bursa de Valori București

In anul 2013 s-a înregistrat cea mai mică valoare a ratei rentabilității activelor totale (-
3,093).

- Rata globală de îndatorare

Formula: rata globală de îndatorare = Datorii/Total passive

Tabel 10. Evoluția ratei globale de îndatorare în perioada 2012-2015

Anii Datorii Total pasive Rata globală de îndatorare %


2012 131.068.905,00 227.741.999,00 57,5%
2013 112.452.940,00 220.978.856,00 50,8%
2014 92.707.845,00 220.036.364,00 42,1%
2015 100.089.354,00 243.014.261,00 41,2%
Sursa : Bursa de Valori București

Figura 9. Evoluția ratei globale de îndatorare în perioada 2012-2015

Evoluția ratei globale de îndatorare în perioada 2012-2015


70.00%
60.00%
50.00%
Procente

40.00%
30.00%
Rata globală de îndatorare
20.00%
10.00%
0.00%
2012 2013 2014 2015
Rata globală de îndatorare 57.50% 50.80% 42.10% 41.20%

Sursa : Bursa de Valori București


18
Rata globală de îndatorare a scăzut considerabil în anii 2013, 2014 și 2015 comparativ
cu aniul 2012. Astfel putem spune că societatea Vrancart s-a îndatorat mai puțin între anii 2013-
2015.

- Rata lichidității curente(generale)

Formula: Rlc = Active circulante/Datorii pe termen scurt x 100

Tabel 11. Rata lichidității curente


Active Datorii pe
Anii Rlc Rlc%
circulante termen scurt
2012 66.947.288,00 72.296.188,00 0,92 92
2013 59.804.852,00 68.474.144,00 0,87 87
2014 66.336.028,00 48.381.112,00 1,37 137
2015 78.449.139,00 53.162.534,00 1,48 148
Sursa : Bursa de Valori București

Figura 10. Rata lichidității curente

Rata lichidității curente în perioada 2012-2015


200%
137% 148%
150%
92% 87%
100%
Rata lichidității curente
50%

0%
2012 2013 2014 2015

Sursa : Bursa de Valori București

În ceea ce privește lichiditatea curentă, societatea a înregistrat cea mai mare valoare în
anul 2015 (148%), iar cea mai mică în anul 2013 (87%). Ceea ce putem spune este că în anul 2015
societatea a avut capacitatea mai mare de a-și plăti datoriile curente fără să apeleze la datorii pe
termen lung sau la noi împrumuturi.

- Rata lichidității imediate

Formula: Rli=(active circulante-stocuri)/Datorii pe termen scurt X 100

Tabel 12. Evoluția ratei lichidității imediate în perioada 2012-2015

19
Datorii pe termen
Anii Active circulante Stocuri Rli %
scurt
2012 66.947.288,00 23.050.579,00 72.296.188,00 60,71
2013 59.804.852,00 20.061.140,00 68.474.144,00 58,04
2014 66.336.028,00 19.469.560,00 48.381.112,00 96,86
2015 78.449.139,00 22.827.652,00 53.162.534,00 128,86
Sursa : Bursa de Valori București

Figura 11. Evoluția ratei lichidității imediate în perioada 2012-2015

Evoluția ratei lichidității imediate în perioada 2012-2015


150.00%
Procente

100.00%

Rata lichidității imediate


50.00%

0.00%
2012 2013 2014 2015

Sursa : Bursa de Valori București

Valoarea ratei lichidității imediate a înregistrat în anul 2013 o scădere comparativ cu anii
2012, 2014 și 2015.

- Fondul de rulment
Formula: FR= CPR+DATORII PE TERMEN LUNG - ACTIVE IMOBILIZATE

FR = Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung – Imobilizări nete

FR = Active circulante – Datorii pe termen scurt

Tabel 13. Evoluția fondului de rulment în perioada 2012-2015.


Active Datorii pe Active
Anii FR (lei)
circulante termen lung imobilizate
2012 96.673.095,00 45.933.493,00 160.777.160,00 22.927,882
2013 108.525.920,00 21.333.348,00 160.732.432,00 20.872,536
2014 127.328.520,00 21.929.296,00 153.434.848,00 22.901,350
2015 142.915.695,0
Sursa : Bursa de Valori București

Figură 12. Evoluția fondului de rulment în perioada 2012-2014.


20
Evoluția fondului de rulment în perioada 2012-2014
23,500.00 RON
23,000.00 RON
22,500.00 RON
22,000.00 RON
RON

21,500.00 RON
Fondul de rulment (RON)
21,000.00 RON
20,500.00 RON
20,000.00 RON
19,500.00 RON
2012 2013 2014

Sursa : Bursa de Valori București

Fondul de rulment a înregistrat în anul 2013 o scădere comparativ cu anul 2012. Astfel,
în anul 2012 societatea deținea un fond de rulmet de 22.927.882 lei în timp ce în anul 2013 fondul
de rulment a ajuns la 20.872.536 lei.

21
Capitolul 5. Modelul Porter şi Analiza SWOT

Modelul Porter

5.1. Analiza rivalităţii intre firmele existente în sectorul de activitate

Capabilitățile cunoscute ale concurenței, exprimate în capacități de producție, nivelul


calitativ al produselor obținute de aceștia și diversificarea sortimentala, sunt detaliate, comparativ
cu cele ale Vrancart, în Anexa 1. Din comparația prezentată rezultă un decalaj semnificativ, atât
între capacitățile de producție, care se traduce în ultima instanță în productivități și costuri mai bune
la concurenți față de Vrancart, cât și în sortimentație (mai diversificată la concurență) și calitate
(mai buna la concurență). Pentru reducerea acestor decalaje, au fost efectuate investiții în diferite
echipamente, instalații, depozite, etc. Care au permis creșteri succesive de capacități de producție (și
implicit creșteri de productivitate), îmbunătățiri de calitate, rezolvarea unei mari părți a problemelor
de mediu.
Analiza cotelor de piața este un demers dificil datorită lipsei de informații în ceea ce
privește importurile de produse similare cu cele realizate de VRANCART și a exporturilor de
produse similare ale firmelor concurente.
Faţă de consumurile medii pe cap de locuitor de hârtii şi ambalaje din Europa (32 kg
hârtie pentru carton ondulat/cap de locuitor, 15 kg hârtii igienico-sanitare/cap de locuitor, 76 kg
ambalaje/cap de locuitor), România (10 kg hârtie pentru carton ondulat/cap de locuitor, 5 kg hârtii
igienico-sanitare/cap de locuitor, 12 kg ambalaje/cap de locuitor) se află la foarte mare distanţă.
5.2.Amenințarea noilor intrați și apariția concurenților potențiali

Vrancart și-a consolidat pozițiile pe piețele hârtiilor pentru carton ondulat, a cartonului
ondulat și a ambalajelor și a hârtiilor igienico-sanitare. Astfel:

- De pe piața hârtiilor pentru carton ondulat au dispărut în ultimii ani doi producători:
”Celrom” Turnu-Severin și „Donaris” Brăila, însă a aparut la vest „Dunapack” Ungaria cu
o capacitate foarte mare de producție, amenințând în acelașii timp foarte serios piața de
maculatură. Deși, sortimentele de hârtie produse de Vrancart sunt din gama de jos a
calității și a parametrilor tehnici, eforturile pentru o calitate cât mai buna au facut ca
producțiile de hârtii pentru carton ondulat să fie la cote ridicate, limitarea fiind dată doar
de lipsa maculaturii în anumite perioade.
 De pe piața hârtiei igienico-sanitare au dispărut cățiva mici producători precum”Cahiro”
Sacăieni, Letea Bacău, însă alții și-au întărit pozițiile prin investiții în mașini de
productivitate ridicată și sortimentație diversă : ”Pehart” Petrești cu 2 mașini de tehnologia
”crescent former” care permite obținerea de hârtii cu gramaj mic din celuloză : 12-14 g/mp
22
și „Comceh” Călărași cu o mașina (aceași tehnologie care permite utilizarea cu materie
primă și a maculaturii).
5.3. Produsele substituibile şi ameninţarea acestora

Un domeniu nu este atractiv dacă se caracterizează prin existenţa unor înlocuitori actuali
sau potenţiali ai produselor. Ei determină formarea unor “plafoane” ale preţurilor ce pot fi obţinute
ca urmare a faptului că o parte din cererea existentă migrează spre produsele substituente. Firma
Vrancart urmărește în permanență evoluția prețurilor la produsele înlocuitoare. Produsele
substituente pentru cele Vrancart ar fi înlocuirea mașinilor de produs hârtie cu altele
multifuncționale, cu o tehnologie avansată. Tuburile de hârtie pot fi înlocuite cu tuburi care pot fi
reciclabile. Ameninţarea cauzată de produsele de substituţie este mare dacă raportul calitate-pret
este atractiv.

Vrancart adoptă ca şi strategii de succes în fața concurenţilor:

- Extinderea în permanență a gamei sortimentale de hârtii cu noi produse


- Îmbunătățiri ale instalației de preparare a materialului prin înlocuirea utilajelor vechi,
destinate prelucrării celulozei, cu altele achiziționate .
- Modernizarea instalației de preparare a pastei din maculatură, care a ridicat capacitatea de
producție a mașinii de hârtie la 200 tone/zi.

5.4. Furnizorii şi puterea de negociere a acestora

Un domeniu nu este atractiv dacă furnizorii firmei au posibilitatea de a creşte preţurile


resurselor oferite şi de a reduce cantitatea livrată. Furnizorii, prin mărimea preţurilor, reducerea
calităţii produselor livrate sau prin modificarea condiţiilor de vânzare, au posibilitatea de a micşora
rentabilitatea unui sector.
Firmele, în majoritatea cazurilor sunt dependente de furnizorii lor, iar puterea de negociere
cu aceştia scade, ele fiind obligate să accepte condiţiile acestora, mai ales dacă materia primă pe
care aceştia o oferă este de o calitate bună. Vrancart și-a construit o relație de lungă durată cu
furnizorii săi, atât în țară, cât și în străinătate.
Furnizorii pot negocia cu firmele, dacă :
- nu există produse de substituție care sa se adreseze acelorași nevoi;
- când își vinde produsele la mai mulți beneficiari;
- dacă oferă produse de calitate net superioară;
- dacă oferă produse unice pe piață.

23
Furnizorii, crescând prețul, reducând calitatea și modificând condițiile de livrare a produselor
lor, au posibilitatea de a reduce rentabilitatea sectorului.

5.5. Consumatorii şi puterea lor de negociere

Puterea de negociere a consumatorilor reprezintă capacitatea acestora de a pune presiune


asupra unei companii, ceea ce va influența sensibilitatea consumatorilor la schimbările de preț.
Vrancart indentifică segmentele de piață cele mai atractive și încearcă prin procesul de
reciclare să câștige încrederea consumatorilor.

Analiza SWOT
Puncte tari Puncte slabe
 Cota de piață relativ ridicată  Slaba promovare a produselor
 Imaginea bună pe piață a firmei  Lipsa magazinelor proprii de retail
 Forța de muncă calificată  Nivelul tehnologic și dotările existente
 Prețuri negociate în funcție de cerințele  Lipsa centrelor de colectare în capitalele
clienților județelor chei și în București
 Listarea la Bursa de Valori București  Raportul calitate-preț fața de principalii
 Capacitatea de producție concurenți de pe piață
 Paletizarea produselor
 Fabricarea de monorole și role
profesionale
 Diversificarea produselor
 Rețea de magazine de distribuție la nivel
național
 Este un important depoluator la nivel
național
Oportunități Amenințări
 Posibilitatea realizării de noi investiții  Produsele de calitate superioară oferite
prin alocarea resurselor necesare de alți furmizori din țară sau din import
achiziționării de noi utilaje  Gama variată oferită de alte firme și
 Deschiderea de depozite pentru mobilitatea mai mare a altor firme
comercializarea produselor finite, pentru concurente (mijloace auto proprii mai
‘a apropia’ produsele de clienți numeroase, agenți de vânzări mai
 Imbunătățirea continuă a calității numeroși, depozite amplasate în toate
produselor și reducerea costurilor de regiunile importante ale țării)
fabricație  Modernizarea celorlalte fabric
 Posibilitatea de a obţine finanţări producătoare de hârtie
europene pentru creşterea capacităţilor  Importurile de hârtie
de producţie sau pentru îmbunătăţirea  Politica agresivă de prețuri practicată de
tehnologică a firmei unele firme concurente
 Extinderea pe pieţele internaţionale  Prezența inflației

24
 Dinamica pozitivă de expansiune a pieței  Prezența șomajului
 Creşterea cererii pentru produse  Scăderea puterii de cumpărare a
 Participarea la târguri şi expoziţii de populaţiei
profil  Creşterea continuă a concurenţei
 Licitatile pentru diferite programe  Modificări în preferinţele consumatorilor
guvernamentale  Riscurile operaţionale ale proiectelor de
 Scăderea TVA-ului dezvoltare ale firmei
 Imaginea nefavorabilă în rândul
consumatorilor a retailerilor care
comercializează produsele firmei
 Deprecierea monedei naţionale ar putea
aduce scumpiri ale materiei prime
folosite

Matricea SWOT
SO sunt strategiile care utilizează punctele tari ale firmei Vrancart pentru a putea exploata
oportunitățile mediului. Obiectivul strategic este stabilit în funcție de standardele înalte pentru
implementarea acestorași standardele de sănătate. Acestă strategie implementată de firmă are ca
țintă acțiuni pentru menținerea mediului în parametri viabili cu costuri minime și evitarea poluării
tuturor formelor de mediu: sol, apă, aer, sub toate formele ei de exprimare: noxe, vizual, auditiv.
SW sunt strategii de reorientare care utilizează oportunitățile pentru a îmbunătăți punctele
slabe. Creșterea performanțelor instalațiilor productive existente, prin investiții care conduc la
reduceri de costuri, creșteri de calitate, sporirea performanțelor actuale și diversificarea gamei
sortimentale ce se poate realiza pe echipamentele din dotare reprezintă principalul obiectiv strategic
de reorientare către îmbunătățirea performanțelor. Altă strategie de reorientare este reprezentantă de
asimilarea de noi echipamente tehnologice care să permită o mult mai largă diversificare a
sortimentației ce se produce, în așa fel încât să fie vizate cât mai multe segmente de piață ale
fabricii de hârtii igienico-sanitare ce se va realiza pe produse realizate din celuloză 100%.
ST sunt strategiile de diversificare care utilizează punctele tari ale Vrancart pentru a reduce
amenințările unor situații nefavorabile. Strategiile folosite de Vrancart sunt: diversificarea
produselor igienico- sanitare astfel încât Vrancart să devină cel mai importani producător de carton
ondulat, hârtie pentru carton ondulat și hârtii igienico-sanitare din România.
WT sunt strategii defensive care urmăresc evitarea amenințărilor mediului în condițiile în
care punctele slabe sunt preponderente. Vrancart urmărește extinderea depozitelor din întreaga țară
astfel încât capacitatea de producție să fie cât mai mare.

25
Capitolul 6. Stabilirea strategiei financiare

Pornind de la analiza SWOT, realizată în capitolul anterior (Cap.5), din care reiese că
perspectivele pițelor fiecărui produs realizat de firma Vrancart SA sunt optimiste, raportat la
nivelul consumului mediu de astfel de produse în Europa. Însă nivelul tehnologic și dotarile
existente în prezent la Vrancart, determină o serie de limitări în calitatea, cantitatea și sortimentația
ce se poate produce. Pentru a atinge un nivel de competitivitate care să garanteze creșteri pe piață
până la nivelul capacităților de producție , la nivel calitativ peste media pieței și cu o diversificare a
sortimentației care să asigure atât satisfacerea unor noi cerințe din ce în ce mai diverse ale clienților
cât și flexibilitate maximă a producției, este necesar ca Vrancart să treacă printr-un proces de
modernizare a capacităților de producție existente precum și de dotare cu echipamente de
transformare a semifabricatelor în produse finite care să crească gradul de prelucrare și, implicit, să
aducă un spor de valoare.

Pornind de la situația actuală a Vrancart, a pieței si a concurenței, stabilim ca OBIECTIVE


STRATEGICE pentru perioada 2016-2019:

 În domeniul tehnologic: modernizarea capacităților de producție a celor trei mașini de


fabricație-hârtie pentru carton ondulat, carton ondulat și hârtii igienico-sanitare –astfel încât
productivitatea și diversificarea obținute să asigure un raport cost/calitate a produselor ce să
permită vânzarea integrală a acestora.
 În domeniul logisticii; pentru asigurarea cu materia primă de bază, maculatură, înființarea de
centre de colectare maculatură în toate capitalele de județ și creșterea la 4 a centrelor de
colectare din București.
 În domeniul evoluției pe piețele produselor : creșterea capacității de transformare a
semifabricatului în produs finit, până la minim jumatate din capacitate de fabricație, atât
pentru cartonul ondulat cât și pentru hârtiile igienico-sanitare prin achiziția și punerea în
funcțiune de echipamente de transformare și modernizarea cu forțe proprii a celor existente.
 În domeniul economico-financiar: creșterea profitului brut cu 1,5 mil lei anual astfel încât în
anul 2019 acesta să atingă cifra de 9 mil. lei în condițiile unui cash-flow care să tindă spre
plus an de an.

Pentru atingerea acestor obiective strategice s-au stabilit OBIECTIVE SPECIFICE pentru
fiecare an și au fost elaborate mai multe proiecte de modernizare și dezvoltare tehnologică și
logistic:

26
1. Pentru modernizarea domeniului tehnologic al firmei, se au în vedere următorii pași :

A. Primul pas privește creșterea capacității de transformare a hârtiei igienice în role și


diversificarea sortimentală a produselor igienico-sanitare. Prin acest proiect în valoare de 2.800.000
euro, s-au achiziționat o mașină de fabricat prosoape și role”jumbo”(industriale) cu o capacitate
lunară de fabricație de 500 de tone (pusă deja în funcțiune) și o mașină de fabricat role de hârtie
igieniăa cu o capacitate de 900 to/lună. Proiectul va duce, la implementare, la reducerea numărului
de personal cu circa 130 de salariați. Din economiile la fondul de salarizare și sporul de valoare
adăugată prin vânzarea unor produse cu profitabilitate mai bună se vor crea resursele financiare
necesare rambursării creditelor contractate pentru achiziția mașinilor. În perioada 2016-2018
mașina de fabricat role de hârtie igienică scoasă din uz prin introducerea celor noi va fi modernizată
cu forțe proprii rezultând o mașină adusă la nivel tehnic al anilor 2017 cu o capacitate de prelucrare
de cca 800to/lună, ceea ce va însemna acoperirea integrală a producției de hârtie fabricată pe
mașina cu posibilități de transformare. Costul modernizării îl estimăm la circa 1,5 mil. Euro și va fi
finanțat din repartizarile din profitul net al următorilor ani pentru investiții.

B. Al doilea pas cuprinde o serie de dezvoltări referitoare la maşina de hârtie igienică,


transformarea hârtiilor şi cartoanelor. Prin acest proiect se urmăreşte înlocuirea tuturor
componentelor învechite, care nu mai prezintă garanţie în funcţionare (pompe de vacuum,
acţionare, hotă, înfăşurător, prese etc.) de la maşina de fabricat hârtii igienico-sanitare care va avea
ca efect şi creşterea vitezei maxime de lucru de la 430 m/min la 450 m/min, respectiv o creştere de
capacitate de producţie de aproape 100 de tone lunar concomitent cu îmbunătăţirea calităţii hârtiei,
în special a celei fabricate din celuloză (proiectul conţine şi dezvoltarea în zona de preparare
material a maşinii a unui modul de prelucrare a celulozei). Proiectul mai conţine şi echipamente de
modernizare a maşinii de carton ondulat (receptor) precum şi prelucrarea în produs finit. Costul
proiectului de 6 mil. de Euro din care 3 mil. nerambursabili din fonduri europene, iar diferenţa, de 3
mil. de Euro, va fi acoperită din credite bancare.

Nr Pret Valoare Valoare


Nr Productivitate/Dimensiuni buc unitar totala fara totala
crt Utilaje si
(euro) TVA fara TVA
echipamente
(euro) (lei)
I Fabrica de hartii 36,945 5,800,000 28,553,574
igienico-sanitare
1 Sistem actionare 43 t/zi hartie 20g/mp sau 90 t/zi hartie 1 40,000 36,945 181,881
hidrapulper 40 g/mp
2 Echipare 1 154,570 40,000 196,921
hidrapulper cu 43 t/zi hartie 20g/mp sau 90 t/zi hartie
ragger 40 g/mp
3 Instalatie 1 317,380 154,570 760,953
preparare celuloza Capacitate 70 to/zi
4 Instalatie vacuum 1 30,000 317,380 1,562,471
vizeza 450 m/min

27
5 Reabilitare 1 389,500 30,000 147,691
hota+ventilatie 43 t/zi hartie 20g/mp sau 90 t/zi hartie 40
g/mp
6 Sistem actionare 1 415,202 389,500 1,917,520
electrica vizeza 450 m/min
7 Sistem actionare 1 384,300 415,202 2,044,052
mecanica vizeza 450 m/min
8 Grup de gofrare 1 300,000 384,300 1,891,920
43 t/zi hartie 20g/mp sau 90 t/zi hartie 40
g/mp
9 Grup de lipire 1 350,000 300,000 1,476,909
43 t/zi hartie 20g/mp sau 90 t/zi hartie 40
g/mp
10 Masina de fabricat 1 350,000 350,000 1,723,061
servetele "Z" 43 t/zi hartie 20g/mp sau 90 t/zi hartie
40 g/mp
11 Masina fabricat 1 600,000 350,000 1,723,061
servetele de masa 43 t/zi hartie 20g/mp sau 90 t/zi hartie
40 g/mp
12 Masina de 1 300,000 600,000 2,953,818
confectionat 20 mil.
pungi pungi/luna
13 Statie limpezire 1 250,000 300,000 1,476,909
clarificare ape 43 t/zi hartie 20g/mp sau 90 t/zi hartie
40 g/mp
14 Instalatie 1 1,552,103 250,000 1,230,758
desprafuire 43 t/zi hartie 20g/mp sau 90 t/zi hartie
40 g/mp
15 Masina de finisaj 1 330,000 1,552,103 7,641,050
vizeza 450
m/min
16 Sistem automat 330,000 1,624,600
preluare pr. finite 43 t/zi hartie 20g/mp sau 90 t/zi hartie
40 g/mp
II Utilaje 109,900 541,041
independente si 1 109,900
mijl. Transp
Utilaj ptr
1 manip. Capacitate cupa 3 mc; 200 CP; Sarcina 109,900 541,041
mat incarcare descarcare 4500 kg
prime
(Inc.
Frontal)
III Dotari laborator 74,052 364,560
uzinal 1 38,745

1 Box Compression Testeaza cutii cu dimens. 38,745 190,743


Tester 800x1000x800mm, la o forta maxima 1 26,395
de 30 KN
Aparat pentru determinarea rezistentei
2 Tensile tester la rupere si a alungirii hartiilor 26,395 129,943
igienico- sanitare cu gramaje cuprinse 1 8,265
intre 17- 50 g/mp
1 647
Aparat de climatizare, care realizeaza
3 Aparat climatizat atmosfera standard de conditionare 8,265 40,689
incaperi probe, respectiv 23±1
ºC si 50±2 % umiditate, conform
standardului SR EN 20 187/97
4 PH-metru fix 647 3,185
Interval de pH : 0-14
TOTAL Fabrica 1 36,945 5,983,952 29,459,175
Hatie igienica

28
2. Al doilea proiect cuprinde o mare parte din investiţiile ce trebuie efectuate la maşina
de hârtie pentru carton ondulat K25. La încheierea acestui proiect vor fi atinse următoarele
obiective: creşterea vitezei maxime de lucru a maşinii de la 280 m/min la 350 m/min concretizată
într-o creştere de capacitate de circa 10.000 to anual; creşterea calităţii hârtiilor obţinute, realizând
în acelaşi timp şi o diversificare sortimentală care să permită realizarea majorităţii hârtiilor necesare
fabricii de carton ondulat, la costuri de producţie acceptabile (până la hârtie tip „test 2”, după
clasificarea europeană). Costul proiectului este de 10.00.000. Euro (fară TVA) din care 4.300.000
Euro din fonduri nerambursabile europene şi diferenţa din credite bancare.

Tabel 15. Lista de utilaje și echipamente aferente proiectului nr. 3 de


dezvoltare a mașinii de hârtie K25, cu finanțare nerambursabilă europeană.

Nr Nr buc Pret Valoare totala Valoare Valoare


crt unitar fara TVA totala fara totala cu
Utilaje si Productivitate/Dimensiuni TVA (lei)
(euro) (euro) TVA (lei)
I echipamente
Cheltuieli eligibile 10,000,000 38,060,000 45,291,400
1 Masa sita - 0.1; 0.7; 3.58 mCA 1 550,000 550,000 2,093,300 2,491,027
2 modernizarea
Statie de limpezire 100 mc/h si 2000 mg/l 1 450,000 450,000 1,712,700 2,038,113
3 ape
Sistem de control al 4.6 m 1 600,000 600,000 2,283,600 2,717,484
4 calitatii
Cutie de lansare - 30.000 l/min pasta 1 200,000 200,000 761,200 905,828
5 modernizarelatimii de la 4280 la 4550 mm
Extinderea 1 300,000 300,000 1,141,800 1,358,742
6 de lucru
Presa 1 "papuc"
a l=6+0mm si impuls de 1 3,000,000 3,000,000 11,418,000 13,587,420
7 bobinatorului
Presa 2- 7kPa
deshidratare min 50% 1 1,400,000 1,400,000 5,328,400 6,340,796
8 Sistem de abur
modernizare 60 - 175 g/mp 1 1,000,000 1,000,000 3,806,000 4,529,140
9 condensde ventilatie 120.000 mc/h
Sistem 1 800,000 800,000 3,044,800 3,623,312
10 Sistem de vacuum - 900 Nmc/min
si recuperare 1 400,000 400,000 1,522,400 1,811,656
11 Hota masina -
caldura
modernizare 1 80,000 80,000 304,480 362,331
12 modernizare
Instalatie de 250 kg amidon/h 1 300,000 300,000 1,141,800 1,358,742
13 amidon
Presa demodificat
tratare la l = 4.55 m 1 450,000 450,000 1,712,700 2,038,113
14 suprafata
Sistem de-transfer 1 270,000 270,000 1,027,620 1,222,868
15 modernizare
automat
Instalatiecoala
de ungere
la debit min 2.000 l/min 1 200,000 200,000 761,200 905,828
II bobinator
centralizata
Cheltuieli 1,000,000 3,806,000 4,529,140
16 Sabare oscilante in L=5.000mm si cursa 20mm
neeligibile 1 100,000 100,000 380,600 452,914
17 grup 3de
Statie si dozare
6 18 mc solutie la 10% 1 500,000 500,000 1,903,000 2,264,570
18 aditivide
Presa si compactat
chimicale 700 kg s.a.u. 1 100,000 100,000 380,600 452,914
19 refuzuri dedefibra si 50.000 mc/h
Instalatie 1 300,000 300,000 1,141,800 1,358,742
plasticuri
insuflare
TOTAL aer cald 11,000,000 41,866,000 49,820,540
pe coala
Curs valutar 1 EURO = 4.5283 Lei
GENERAL

3. Al treilea vizează dezvoltarea reţelei de colectare maculatură prin înfiinţarea câte unui
centru în fiecare capitală de judeţ şi creşterea până la 4 a numărului centrelor de colectare din
Bucureşti. Un prim pas în această direcţie a fost făcut prin înfiinţarea şi dotarea cu minimum de
echipamente necesare de lucru (prese de balotat, autoutilitare de achiziţie maculatură, mijloace de
transport pentru deplasare la furnizori, motostivuitoare) a centrelor de colectare din Timişoara,
Popeşti – Leordeni, Ploieşti şi Piteşti. În anii 2016 – 2018 vor fi deschise centre de colectare în

29
restul capitalelor de judeţ şi încă 2 centre în Bucureşti. Finanţarea acestui proiect în valoare de circa
3,5 mil. de Euro, se face parţial prin leasing, 0,6 mil. Euro, rate ce vor fi achitate în decurs de doi
ani din sumele încasate ca subvenţie pentru colectarea maculaturii, subvenţii acordate prin
„ECOROM” şi alte firme similare şi diferenţa de circa 2,9 mil. Euro din credite bancare.

Tabel 16. Dotari Centre de colectare

Pret Valoare Valoare


Utilaje si Nr. unitar totala fara totala cu
Echipamente Productivitate / Dimensiuni Buc fara TVA TVA TVA
(euro) (euro) (RON)
1 Presa de balotat 60 Tf, greutate balot 400 kg, 2 49,000 98,000 482,457
orizontala legare manuala
2 Presa de balotat 60 Tf , greutate 1 160,000 160,000 787,685
orizontala balot 600 kg
3 Presa de balotat 30 Tf , greutate 17 9,500 161,500 795,069
verticala balot 250 kg
4 Presa de balotat 35 Tf , greutate 16 12,686 202,976 999,257
verticala balot 450 kg
5 Cantar bascula pentru 60 tone 3 15,150 45,450 223,752
TIR
6 Cantar bascula pentru Sarcina 2,0 tone, 15 2,500 37,500 184,614
europaleti pentru europaleti
7 Abrollkeeper pentru Sarcina de 2 36,700 73,400 361,350
TIR ridicare 21 tone
8 Abrollkeeper ptr Sarcina de ridicare 41 11,800 483,800 2,381,762
autoutilitara 3,5 tone 2,0 tone
9 Containere pentru 10 mc 620 1,250 775,000 3,815,348
autoutilitara 3,5 t
10 Prescontainere Capacitate 40 16,500 660,000 3,249,200
23 mc
11 Utilaj ptr manipulat Sarcina 2,5 t cu atasament ptr 17 24,150 410,550 2,021,150
baloti (motostiv) manip. baloti
12 Utilaj ptr manipulat Sarcina 1,5 t 1 21,900 21,900 107,814
baloti (electrostiv)
13 Utilaj ptr manipulat Sarcina 2,5 t 1 28,445 28,445 140,036
baloti (electrostiv)
14 Utilaj pentru Sarcina de 4 30,180 120,720 594,308
manipularea mat incarcare/descarcare 1.400
prime kg
Total 3,279,241 16,143,802

4. Al patrulea proiect definitizează modernizările şi extinderile demarate la maşina de


hârtie K25 şi vizează creşterea vitezei maşinii de la 350 m/min la 500 m/min cu o creştere
corespunzătoare de capacitate de aproape 30.000. to anual şi va cuprinde creşterea capacităţii zonei
de preparare material, instalarea unui modul de preparare celuloză, înlocuirea cutiei de lansare (cu
posibila utilizare a celei existente, cu modificări, la fabricarea hârtiilor cu strat de acoperire),
montarea unei noi mese a sitei (pentru a doua sită aferentă stratului de acoperire), înlocuirea
grupurilor de acţionare din batiu (acestea oricum vor trebui înlocuite datorită gradului avansat de
30
uzură). Proiectul se va derula în perioada 2018 – 2019 iar costul estimativ al acestuia între 3 şi 5
mil. Euro, în funcţie de amploare, va fi finanţat atât din resurse proprii (amortizări, repartizări din
profitul net) cât şi credite bancare.

Structura produselor fabricate la VRANCART Adjud, după atingerea obiectivelor


tehnologice și logistice ca urmare a programelor investiționale din perioada 2016-2019

După implementarea celor două proiecte de investiții cu finanțare europeană


rerambursabil, și a celorlalte proiecte în derulare în momentul de față (finisaj hârtie igienică,
dezvoltare centre colectare maculatură) structura producției în anul 2019 se va deplasa către
sortimente cu valoare adăugată mai mare.

1.Fabrica de hârtii pentru carton ondulat

Structura producției pentru hârtii va fi deplasat către hârtii de tip (test3, test 2) influting HQ.
Deoarece hârtiile superioare au caracteristici mai bune asigurând o calitate superioară cartonului la
un gramaj mai mic pe de o parte și plusul de valoare datorat unui preț mai bun de livrare, pe de altă
parte. Din punct de vedere al destinației, a celor 70.000 de tone producție anuală, vor fi alocate ,
aproximativ, pe destinațiile de mai jos.

-50% din producția de hârtii va fi destinată consumului intern al VRANCART, prin fabricarea de
carton ondulat;

-20% din producția de hârtii va fi destinată pieței interne din România:

-30% din producția de hârtii va fi destinată piețelor externe din țări precum Moldova, Bulgaria,
Turcia, Serbia și Cipru (există solicitări și au fost făcute livrări în ultimii ani).

Observație: În funcție de evoluția și polarizarea producătorilor de carton ondulat din țară, este
posibil ca raportul între producția destinată pieței interne și aceea destinată pieței externe să se
modifice în sensul creșterii ponderii pieței interne.

2.Fabrica de carton ondulat și ambalaje

Prin utilarea fabricii cu echipamente de prelucrare a cartonului ondulat în ambalaje se vor


obține anual 14.400 de confecții din cele 34.000 de carton ondulat ce estimăm a se produce în 2019.
Ca urmare a creșterii capacității de producere a ambalajelor, după realizarea investițiilor
cota de piață a VRANCART Adjud, pe acest sortiment va crește de la 3,2% cât este în prezent la
circa 12% și va acoperi o gamă mai largă de sorto-tipo-dimensiuni(cutii imprimate în 4 culori, cutii
lipite în mai multe puncte).

31
3.Hârtii igienico- sanitare

La finele anului 2019, structura de hârtii igienico-sanitare fabricate (și livrate) la


VRANCART Adjud estimăm că va avea urmatoarea configurație :
- Semifabricat cu un strat 9.000 tone
- Semifabricat cu două straturi 2.5000 tone
- Role cu un strat 5.500 tone
- Role cu două straturi 4.500 tone
- Monorole cu un strat 1.200 tone
- Monorole cu două straturi 3.600 tone
Total 26.300 tone

Se remarcă reducerea substanțială a cantității de semifabricat în favoarea diverselor tipuri de


role cu valoare adaugată mai mare față de structura sortimentală actual. Cantitatea totală
menționată mai sus este mai mare decât capacitatea de productie menționată în anexele anterioare,
datorită faptului că pe mașina de fabricat role industrial și prosoape, se va prelucra și hârtie
achiziționată de la terți.

Situația privind fluxul de numerar în perioada 2016-2019 cu investiții.

Tabel 17. Fluxul de numerar în perioada 2016-2019 (mii lei)

2016 2017 2018 2019


Sold initial 18,618 21,277 24,993 33,293
Total incasari 214,129 216,561 216,561 216,561
Vanzari h.fluting 55,935 55,935 55,935 55,935
Vanzari h.igienica 81,426 81,426 81,426 81,426
Vanzari carton si conf. 76,768 79,200 79,200 79,200
Alte vanzari 0 0 0 0
Alte intrari 0 0 0 0
Contractari credite 0 0 0 0
Total plati 211,470 212,845 208,261 208,014
Mateii prime si
materiale 85,029 85,265 85,265 85,265
Utilitati(gaz,en.,apa) 36,259 36,259 36,259 36,259
Chelt.cu tertii 23,500 23,500 23,543 23,543
Chelt.cu personalul 37,694 39,977 39,977 39,977
Alte plati din care 15,729 15,918 16,008 16,008
- plati imobilizari 0 0 0 0

32
Ramb.
credite(total)d.c: 13,259 11,926 7,209 6,962
rate credite 10,844 10,844 6,344 6344
dobanzi 3,054 2,415 1,082 865
Cash 1,530 2,659 3,716 8,300
Sold final 18,618 21,277 24,993 33,293

Figură 13. Corelația dintre Venituri si Cheltuieli in perioada 2016-2019

218,000,000

216,000,000

214,000,000

212,000,000
LEI

210,000,000
Evoluția veniturilor
208,000,000 Evoluția cheltuielilor

206,000,000

204,000,000

202,000,000
2016 2017 2018 2019
Ani

33
Capitolul 7. Identificarea unui eveniment cu potenţial de risc sau o oportunitate de afaceri
pentru firmă

Identificarea unui eveniment cu potențial de risc include o componentă pozitivă, însemnând


posibilitatea de a crea noi oportunități, cu ajutorul unui management și strategii adecvate
implementate de VRANCART SA.
În cadrul acestui capitol ne-am propus să discutăm despre potentialul risc care poate să aibă
un impact puternic asupra firmei prin intrarea pe piață a unei firme concurente, cu același cod
CAEN care are dotări, utilaje si investiții mai puternice decât firma S.C. VRANCART S.A.
Vrancart S.A. își desfășoară activitatea pe o piață cu o concurență puternică, piața pe care
sunt prezente firme românești, ca și exemplu: COMCEH CĂLĂRAȘI. Aceasta firmă , care este
privită ca și un concurent puternic și se diferențiază prin capacitatea de producție, care este una mai
mare, calitatea superioară a produselor și deține o gamă mai largă de produse.
Acest risc este privit cu neîncredere de către conducerea firmei la care s-a făcut referire și cu
amenințare asupa vânzăriilor care se făceau într-un mod constant, ba chiar într-un mod ascendant și
asupra profitului. Noua firmă are dotări mult mai bune, complexe și de ultimă modă care ajută la
producerea de hârtie igienică, șervețele și onduleuri într-un stil mut mai bun și rapid. Iar pe piața
cartonului ondulat și a ambalajelor din carton, au fost prezenți in anul 2013 un număr de 6
competitoari, dintre care doi au câte două firme ( Rossmann si Rondocart).
Firma nou venită pe piată Comceh Călărași dorește ca într-un timp record să acapareze
clienții firmei Vrancart prin diverse promoții, oferte si preț mult mai scăzut. Diversificarea
produselor, după culoare, dimensiune, parfum și ambalare reprezintă un risc major, aici intervine si
marketingul care are un real succes dacă este făcut după dorințele și preferințele clientului. Politica
de marketing Vrancart este implementată de la înființarea firmei și nu a fost actualizată în ultimul
timp, iar acest lucru are un impact major asupra clienților.
Singura modalitate în care poate fi înlaturat riscul potențial de către firma S.C. VRANCART
S.A. este acela de a achiziționa noi utilaje,de a moderniza și dezvolta depozitele ,comenzi mai
ridicate și clasate la un nivel mai înalt și schimbare marketingului, ambălării și distribuirii
produselor, chiar dacă aceste lucruri ar reflecta costuri mai mari asupra capitalului firmei, ar afecta
firma pe un termen scurt, iar în viitor venitul firmei va crește substanțial.
Schimbarea prețurilor și crearea de noi oferte și promoții poate reprezenta un obiectiv
strategic pentru păstrarea clienților fideli și atragerea de potențiali noi clienți. Un alt obiectiv viitor
pentru firmă poate fi lărgirea capacității de producție și distribuirea produselor în exterior,
determinând mărirea profitului și creșterea fidelizării clienților.

34
Se poate observa în tabel faptul că pe fiecare segment de piață sunt prezenți mai mulți
fabricanți cu produse similare cu cele realizate de Vrancart SA.

Nr.crt. Denumirea Cantitatea Capacitatea Grad de Cutii Pondere


producatorilor livrata in de acoperire calificate cutii in
2013 productie capacitate livrarii total
(t/an) calitate

1 Rondocart (cu 60.825 160.000 38% 45.852 75%


doua fabrici)
2 Rossmann (cu 47.99 120.000 41% 44.229 89%
doua fabric)
3 Vrancart 39.287 68.000 56% 4.075 11%
4 Dunapacks 37.858 80.000 47% 21.928 98%
5 Ecopack 28.505 80.000 36% 20.766 73%
Ghimbav
6 VPKSalonta 27.103 60.000 45% 12.987 48%

Pe piața hîrtiei pentru carton ondulat din România au activat în anul 2013 trei competitori.
Capacitățile de producție ale instalațiilor de fabricare a hârtiei și principalele caracteristici ce le le
defines, pe producători, sunt :

Capacitate de Viteza maximă de Lățimea de


Producător producție lucru a mașinii lucru a mașinii
anuală (m/min) (mm)
(Tone/zi)
Ambro Suceava- 150.000 600 5.000
Grupul Rossmann
Ecopaper 80.000 400 4.400
Zărnești
Vrancart Adjud 75.000 350 4.600
TOTAL 305.000 - -

35
Toate cele trei fabrici folosesc ca materie primă pentru producerea hârtiei, deșeuri de carton
ondulat (maculatură), iar produsele obținute sunt similar din punct de vedere ale caracteristicilor și a
calității, doar denumirea acestora fiind diferită de la un producător la altul.
Toti cei 3 producători autohtoni de hârtie dețin și fabrici de carton ondulat și ambalaje din
carton, astfel încât cea mai mare parte din producția proprie de hârtie realizată este destinată
consumului propriu.
Piața cartonului ondulat și a ambalajelor din carton este o piață puternic concurențială,
motiv pentru care firma Vrancart SA a efectuat o analiză de piață prin care s-a concluzionat faptul
că în România orientarea consumatorilor este către produse cu prețuri mici și calitate medie.
Pe piața hârtilor igienico sanitare, cu o cotă de piață de 16% in anul 2013 (cotă care ia în
calcul doar producția internă), Vrancart rămâne unul dintre fabricanții importanti de hârtii igienico-
sanitare din România.

36
Capitolul 8. Concluzii

Luând în calcul nivelul cel mai scăzut al consumului de produse din hârtii şi cartoane la care
se situează România în prezent faţă de media europeană, precum şi faptul că, de regulă, unei
perioade de criză profundă îi urmează o perioadă de avânt economic (chiar dacă următoarea
perioadă de avânt va fi cu totul altfel decât cele de până acum, ca urmare a cauzei „morale” a
actualei crize, cu efecte pozitive pentru o relansare sănătoasă) putem conchide că efectele estimate
prin proiecţiile prezentate sunt realiste şi realizabile.

Au fost punctate cele mai importante atuuri ale firmei Vrancart și anume :

 VRANCART SA Adjud reciclează în prezent peste 30% din totalul


de maculatură,colectat ca fiind cel mai important reciclator de deșeuri pe bază de
fibre celulozice și nu numai, fiind un important depoluator al României, fapt dovedit
și de cantitatea mare de maculatură reciclată zilnic, aproximativ 300 tone de deșeuri
de hârtie și carton.
 VRANCART colectează maculatura și de la colectorii de maculatură autorizați,
având relații de colaborare cu importanți furnizori de maculatură reciclabilă din
România și din străinătate.
 La sfarșitul anului 2013 VRANCART Adjud a reușit să finalizeze toate demersurile
necesare înființării unei noi activități în societate și anume, cercetare-dezvoltare.

37
Anexe

Anexa nr. 1

Capacitățile actuale de producție de hârtii pentru carton ondulat, ambalaje și hârtii


igienico-sanitare ale fabricanților din România și Ungaria (pentru hârtii pentru cartonul
ondulat)

Hârtii pentru carton ondulat

Capacitățile de producție de hâ rtii pentru cartonul ondulat instalate în România


ș i Ungaria (am luat în analiză și Ungaria deoarece este foarte aproape de România ș i
p r e z i n t ă un real pericol pentru fabricanții de hârtii autohtoni) sunt prezentate în tabelul de
mai jos împreună cu sortimentele de hârtie ce pot fi fabricate ș i gramajele corespunză toare:

AMBRO ECOPAPER HAMBURGER VRANCART


Suceava Zarnesti Ungaria Adjud
Capacitate
100.000 80.000 450.000 61.500
- to/an-
< 100 Nu Nu Da Nu
100-
Gramaj Da Da Da Da
160
-g/mp-
160-
Da Da Da Nu
180
Schrenz
Schrenz Schrenz
Fluting Schrenz
Fluting Fluting
Sortimente Fluting HQ Fluting 2
Testliner 2 Fluting HQ
Testliner 2 Testliner 3
Testliner 3 Testliner 3
Testliner 3

Diferențele dintre sortimentele de hârtii fabricate sunt explicate în cele ce urmează :

Hârtia Schrenz sau Chip, destinată stratului neted interior pentru cartonul ondulat tip V
și tip VII, este hârtia care nu impune caracteristici fizico-mecanice deosebite, fiind cea mai slabă
hârtie din punct de vedere calitativ. Este produsă din maculatură (de regula de cea mai slabă
calitate), fără aditivi pentru îmbunătățirea caracteristicilor.

38
Hârtia Fluting, destinată miezului cartonului ondulat, clasificată în Fluting 2, Fluting și
Fluting de înaltă calitate (HQ) diferă prin caracteristicile de rezistență ale acestora: CMT (care
reprezintă rezistența la aplatizare dupa ondulare) și SCT (care reprezintă rezistența la
compresiune). Aceste caracteristici sunt raportate la gramajul hârtiei, rezultând un indice al
caracteristicilor, care este cel mai scăzut pentru Fluting 2 și cel mai ridicat pentru Fluting HQ.
Indicele variază de la 1,3 la peste 1,8 pentru CMT și între 13,5 și peste 18 pentru SCT.

Hârtia Liner - Testliner, destinată straturilor netede exteriorare, clasificată conform


FEFCO (Federația Europeană a Fabricanților de Carton Ondulat) în Testliner 4, Testliner 3,
Testliner 2 și Testliner 1, diferă prin culoare și prin caracteristicile fizico-mecanice ale
acesteia. Caracteristicile acestui tip de hârtii sunt :

- indicele de Rezistență la Plesnire, care pentru Testliner 3 variază între 2 și 2,5, pentru
Testliner 2 între 2,5 și 3, iar pentru Testliner 1 este mai mare de 3;
- SCT (rezistența la compresiune), care pentru Testliner 3 variază între 13,5 și 15,5, pentru
Tesliner 2 între 15,5 și 17,5, iar pentru Testliner 1 este mai mare de 17,5.
Testliner 4 este o hârtie necolorată, ușor încleiată și cu un indice de rezistență la
plesnire mai mare de 12. Dintre cele patru tipuri de hârtii Liner-Testliner această hârtie este cea
mai slabă din punct de vedere calitativ.

Carton ondulat

Capacitățile de producție pentru carton ondulat și ambalaje instalate în România precum și


sortimentația și calitatea produselor sunt prezentate în tabelul de mai jos :

Capacitatea de producție –
to/an-
Nr.
Firma Carton Sortimente
Crt.
produs pe Ambalaje
mașină
Nu produce carton tip VII, are calitate
1 AMBRO Suceava 24.000 14.400 medie si nu produce cutii imprimate in
mai mult de 3 culori si nici cutii
caserate
DUNAPACK Sf. Nu produce carton tip VII, are calitate
2 60.000 28.800
Gheorghe ridicata si produce toate tipurile de cutii
ECOPACK Nu produce carton tip VII, are calitate
3 60.000 31.200
Ghimbav fluctuanta si nu produce cutii caserate

39
EUROPA EXPRESS Nu produce carton tip VII, are calitate
4 24.000 9.000 medie si nu produce cutii cu lipire in
Iasi
mai multe puncte
ROMCARTON Nu produce carton tip VII, are calitate
5 54.000 36.000
Bucuresti ridicata si produce toate tipurile de cutii
RONDOCARTON
6 Cluj Napoca + 120.000 50.400 Produce toate tipurile de carton si cutii
si are calitate ridicata
Targoviste
Nu produce carton tip VII, are calitate
7 SCA Timisoara 48.000 12.000
medie si produce toate tipurile de cutii

VILCART Rm. Nu produce carton tip VII, are calitate


8 24.000 14.400 medie spre scazuta si produce toate
Valcea tipurile de cutii
Nu produce carton tip VII, are calitate
9 VPK Salonta 30.000 9.000 medie si nu produce cutii cu lipire in
mai multe puncte
Nu produce carton tip V ondula B+E si
E+E si nici tip VII, are calitate medie
VRANCART spre buna si nu produce cutii stantate cu
10 70.00 6.000
Adjud imprimare in mai mult de doua culori,
cutii cu lipire in mai multe puncte si
nici cutii de dimensiuni foarte mari.
TOTAL 511.933 211.200

Hârtii igienico-sanitare

Capacitățile de producție pentru hârtii igienico-sanitare și capacitățile de transformare în


role instalate în România, sortimentaia, gramajele și alte caracteristici sunt prezentate în continuare:

Capacităț
Societatea Capacit i de Mașini de hârtie igienico- Linii de conversie Descriere
atea de conversie sanitare Descriere
producți în produs
e to/an finit to/an
Tip: Crescent Former Linie conversie pentru
Materie prima: celuloza si/sau Role de toaletă și prosoape
COMCEH 43.000 32.000 maculatura descernelizata Producător: Fabio- Perini
Călărași Gramaj: 12 – 40 g/mp Capacitate: 30 to/zi
40
Viteza de lucru: 1350 m/min

Producător: Over Meccanica


64.000 10.000 Tip: Crescent Former Linie conversie pentru
PEHAET Capacitate :60 to/zi role de toaletă și prosoape
TEC Petrești Viteza: 1400 m/min de bucătărie cu ambalare
Lățime lucru:2500 mm automată.
Înfășurător: triplu strat Producător: CMG - Italia
Materie primă: celuloză pură Capacitate: 27 to/zi

Producator: Toscote
Capacitate: 100 to/zi
Cutie de lansare cu dublu strat
Cilindru uscător din oțel Yankee
Instalație de preparare a pastei
fibroasă pentru celuloză virgină
Înfășurător triplu strat
Lățime de lucru: 2750 mm
Viteza: 2000 m/min
Materie primă: celuloza pură
Gramaj: 15-40 g/mp.

Masina nr. 6 (1970)


Materie primă: maculatura
Gramaj: 34 g/mp
Înfășurător simplu strat
Producție: 20 to/zi
Partea de tissue converting: - trei
PETROCART Tip: Fourdrinier bobinatoare start -stop marca
Piatra – Neamț 10.800 8.000 Gramaj: 22-40 g/mp Lyish - Israel - 2 cuțite produse
Dublu strat, simplu strat de aceeași firmă - o mașină de
Capacitatea: 30 to/zi ambalat în saci preconfectionați
marca Lynx (face pachete de 40
sau 48 de role) - o mașină de
ambalat revizuită general PAC
41
930 (face celelalte configurații)

VRANCART 22.800 12.250 Mașina Fourdrinier Bobinator semiautomat


Adjud Producător: Fampa Beloit de fabricat role cu
Gramaj: 22-40 g/mp ambalare manuală și
Dublu strat, simplu strat capacitate de 15 to/zi
Materie primă: maculatura Linie de fabricat role
Capacitate: 75 to/zi gramaj industriale produsă de
normal și 36 to/zi dublu strat firma Giesse – Italia în
anul 2010, cu capacitate
de 20 to/zi

42
Strategii Financiare 2016

Bibliografia

***Băcanu Bogdan, Curs management strategic, Editura Teora, 1997


***Sumedrea Silvia, Curs de management financiar, Editura Universității Transilvania
*** http://www.bnr.ro/Raportul-asupra-inflatiei-.aspx
*** http://www.vrancart.ro/index.php?lang=ro&m=13&p=vrancart

43