Sunteți pe pagina 1din 20

A.

DESCRIEREA ACTIVITATII SOCIETATII


1.Prezentarea firmei Societatea SC MAXY SRL s-a infiintat in anul 2004 in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,pe baza de contract de societate pentru o durata de activitate nedeterminata,avand numarul la Registrul Comertului JL3/7560/2004. Capitalul social initial a fost 200 lei, la inceput avand asociat unic David Ramona Diana ,care este si administratorul societatii. Obiectul de activitate al societatii S.C MAXY SRL va fi comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.

2.Scurt istoric Societatea evaluata se numeste SC MAXY SRL, situata in localitatea Constanta,judetul Constanta,strada Progresului,nr.13,bloc G4,scara A,ap.11,cod postal 900070, telefon: 0744302798 Societatea s-a infiintatpe baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, fiind o firma de productie.Aceeasi Lege prevede o scutire de plata a impozitului pe profit pe o perioada de 5 ani de la data aparitiei societatii,dar au obligatia de a functiona inca 10 ani,cel putin,cu aceleasi domeniu. Forma de organizare a societatii este ca societate cu raspundere limitata. Personalul angajat dispune de calificare personala adecvata acestor domenii de activitate precum si de o dotare tehnica specializata de nivel inalt,venind in intampinarea clientilor. Inca din primii 2 ani de functionare societatea s`a axat pe dezvoltarea activitatii prin efectuarea unor investitii menite sa solidifice si sa consolideze pozitia pe piata a companiei. Cod Unic de Identificare: 16769656 Nr. Registrul Comertului: J13/7560/2004

3.Conformitatea cu standardele evaluate

Metodologia de calcul a valorii de piata a tinut cont de recomandarile standardelor ANEVAR: GN1 Evaluarea proprietatii imobiliare; IVS1 Valoarea de piata-baza de evaluare IVS2 Baze de evaluare diferite de valoarea de piata IVS3 Raportarea evaluarii

4.Tipul societatii Obiectul de activitate actual al societatii SC MAXY SRL este Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 5.Situatia juridica a activelor si clasificarea lor in cadrul societatii SC MAXY SRLare urmatoarele aspecte juridice: TITLU DE PROPRIETATE-societatea are in proprietate: -spatiul commercial-sediu de pe strada Progresului,nr.13,Constanta,aflat in proprietatea fondatorului. Contractul de inchiriere societatea are un singur spatiu inchiriat si anume in Constanta Contractul de leasing societatea are incheiate 2 contracte de leasing pt mijlaoce de transport astfel: -Opel Astra Classic -Logan MCV Societatea nu detine proprietate intelectuala(brevete,licente,certificate de inventar,etc.) Situatia creditelor acordate-nu au acordat credite. Asigurari-societate are asigurari facute la mijlaocele de transport si a platit primele de asigurare. Ultima Inregistrare la ANAF: 12 Decembrie 2011 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF: 12 Decembrie 2011 -Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 01-012008 2

-Nu exista inregistrari ca se platesc asigurari sociale -Nu exista inregistrari ca se platesc contributia de asigurari pentru somaj -Nu exista inregistrari ca se plateste contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale -Nu exista inregistrari ca se plateste contributia pentru asigurari de sanatate -Nu exista inregistrari ca se plateste contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice -Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 2 angajati 6.Asociati si actionari Actualmente societatea are asociat unic David Ramona Diana, aportul adus la capitalul firmei a fost de 200 lei. 7.Angajatii 1.Analiza structurii potentialului uman In 2011 SC MAXY SRL a avut incadrate cu contract de munca 2 persoane repartizate astfel: -1 persoana = contabil -1 persoana = vanzator Nivelul actual al personalului,in opinia conducerii societatii,este conform nevoilor actuale ale activitatii sale. O analiza calitativa a resurselor umane ale societatii implica o analiza pe: a)structura pe nivel de studii:studii liceale = 1 persoana studii universitare = 1 persoana b)structura pe sexe:sex feminin = 2 persoane c)structura pe categorii de varste: (20-30)ani = 1 persoana (30-40)ani = 1 persoana 2.Analiza comportamentului personalului: -timpul de munca disponibil:este utilizat eficient,fara goluri de activitate, acoperind programul zilnic de 8 ore de munca;

-gradul de conflictualitate dintre salariati:nu este posibil dat fiiin faptul ca cele 2 persoana nu muncesc la acelasi loc de munca; -mobilitatea personalului:personalul societatii nu are fluctuatie prea mari; 3.Analiza conditiilor de munca: Se impune verificarea indeplinirii programelor de protectie a muncii si de reducere a riscurilor: studii atestate de certificate sau diplome; - vechimea n munc; - postul deinut anterior; - calitile, cunotinele, deprinderile, aptitudinile i comportamentele persoanelor n cauz. 8.Managementul Aceasta evaluare vizeaza modul de organizare a intreprinderii si analizeaza calitatea managementului,procesul de conducere si a echipei pentru a aprecia adecvarea acestora la cerintele dezvoltarii viitoare.Se pot distinge 2 modele dupa tipul de structura organizationala:contabilitate si prestarea de servicii,cele 2 concepe definesc caracterul societatii.Organizatiile se afla intre cele 2 extreme fiind important ca starea inca re se gasesc sa fie in concordanta cu mediul economic. Economia tarii noastra fiind intr-o persioada de criza,societatile de tip organic sunt mai eficiente si mai adaptabile.Caracteristicile la SC MAXY SRL: Sarcinile sunt trasate general in functie de conditiile prezente,dar se pot adapta in functie de conditiile noi viitoare; Anumite sarcini,de o importanta mai mica sunt controlate la nivel orizontal,dar sarcinile mai importante sunt controlate la nivel vertical.

9.Produse si servicii

Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra activitatii comerciale a societatii analizate se poate prezenta o schema a ponderilor pe care le au produsele,marfurile si serviciile in total vanzari ale firmei pe 2010 -venituri din vanzarea marfurilor=35.217 lei -venituri din vanzarea marfurilor finite si servicii prestate =309 lei Total cifra de afaceri=35.526 lei -venituri din vanzarea marfurilor/CA%=99.1% -venituri din vanzarea marfurilor finite si servicii prestate/CA%=0.87% Se observa ca in totalul cifrei de afaceri veniturile din vanzarea marfurilor detin ponderea majoritara(99.1%)ceea ce arata ca are o activitate comerciala puternica mult mai dezvoltata decat producerea de produse finite si prestarea de servicii care este in continua dezvoltare. 10.SC MAXY SRL - Date Economice -Profitul net: 0 Lei -Pierdere net: 21,117 Lei -Profit brut: 0 Lei -Pierdere brut: 17,892 Lei -Salariati: 2 angajati -Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din : -Datorii Total: 86,992 Lei -Cheltuieli totale: 92,574 Lei -Venituri totale: 74,682 Lei -Active imobilizate TOTAL: 0 Lei -Active circulante TOTAL: 32,512 Lei -Stocuri: 27,941 Lei -Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei -Creante: 83 Lei -Cheltuieli in avans 0 Lei -Venituri in avans 0 Lei -Capitaluri: -54,480 Lei -Patrimoniul regiei: 0 Lei

-Patrimoniul public: 0 Lei -Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei 11.Organigrama societatii In 2011 SC MAXY SRL a avut incadrate cu contract de munca 2 persoane repartizate astfel: -1 persoana = contabil -1 persoana = vanzator

Administrator

Vanzator

Contabil

CAPITOLUL II

1.Piata intreprinderii Piata societatii:Aceasta societate SC MAXY SRL activeaza pe o piata eterogena,cu o foarte mare concurenta.Din aceasta cauza , societatea are o paleta de produse diversificata ,pentru a contracara efectul esecului in acest segment de piata si a se relansa in alt sgment de piata astfel incat societatea sa obtina profit si chiar sa se poata dezvolta.Societatea aduce un plus fata de concurenta faptul ca aceasta ofera clientilor fideli marfuri rabaturi ,alte reduceri comerciale ,preturi cu reducere in anumite perioade ale anului atunci cand volumul vanzarilor este redus. 2.Analiza clientilor si a furnizorilor Clientii societatii-in continuare este prezentata structura clientelei societatii MAXY ,pe tipuri de clienti si ponderea pe care acestia ode tin in total venituri realiazate de societate: persoane fizice= 520 lei societati comerciale= 3610 lei Total cleinti = 4130 lei/31.12.2011 RENCU NICOALE= 130 lei SC REDARES SA= 810 lei RENCU DENISA = 130 LEI COSMEANU LUMINITA = 130 LEI IOSIF MANITA =130 LEI SC PREDILECT SRL=2.800LEI

Principalii clenti ai societatii sunt:

Activitatea de aprovizionare Principalii furnizori ai societatii si valoarea contractelor cu acestia in 2011: ZAHA GRUP SRL =186 LEI SC PRAKTIKER ROMANIA =196 LEI SC ELSTEL GRUP SA =99 LEI SC FIVE DISTRIBUTION SRL=109 LEI

SC I.I.R.U.C. SERVICE SRL=141 LEI SC RALVERTI STAR SRL=247 LEI UNIUNEA JUD.COOP.CON=2.338 LEI SC DOBOGEA GRUP SA=16.415 LEI ENEL ENRGIE=100 LEI SC GENERAL FOOD SERVICE SRL =21.727 LEI ACTIV VET=3.304 LEI SC PNP IMPEX SRL=35 LEI SC RETAIL FOOD SERVICE SRL =40 LEI EXP.CTB STRATENIE=399 LEI GABROS PROD SRL=426 LEI SC EXCELSIOR SRL=250 LEI SC MERIDIAN STILL SRL=73 LEI SC DIARNY IMP EXP SRL=408 LEI SC SECA DISTRIBUTION SRL =2.766 LEI SC MOGA STAR SRL= 441 LEI SC SORLA SRL =865 LEI ADA HOLDING SRL=15.437 LEI SC DACRIS SRL=442 LEI SCMETRO CASH &CARRY SRL=754 LEI SC PELICAN SRL=74 LEI SC SILCOMO SA=2.334 LEI SC ICE DYP BALAS SA=471 LEI SC MIROX EXIM SRL=1.509 LEI SC TRANSILVANIA SRL =8.031 LEI SC TOP BRANDS DISTRIBUTION SRL=3.321 LEI Produsele achizitionate sunt in principal marfuri destinate comercializarii,sub forma

de: produse alimentare,produse de panificatie,produse de carmangerie,produse lactate,

bauturi alcolice si racoritoare,tigari,cafea,etc. Cea mai mare pondere in totalul marfurilor achizitionate o detin:produsele de panificatie,produsele alimentare si bauturile racoritoare. 3.Concurenta Societatea activeaza intr-o zona fara concurenta in apropiere ,putem vorbi de concurenta hypermarketurilor din orasul Constanta. 4.Identificarea activelor si localizarea lor,data si gradul de extindere a inspectiilor O categorie a activelor fixe o reprezinta activele in afara exploatarii care nu genereaza venituri.Aceasta categorie cuprinde mobilierul si dotarile din proprietatea societatii. Societatea detine dreptul de proprietate asupra unei cladiri in care isi desfasoara activitatea economica. Suprafata ocupata de imobil este de 65mp. In afara acestuia societatea nu mai are in proprietate alte cladiri si nici terenuri. 5.Analiza financiara a intreprinderii Diagnosticul financiar stabileste starea economico-financiara a societatii si stabileste posibilitatile de redresare in viitor. Diagnosticul financiar este rezultatul analizei financiare a societatii,care presupune parcurgerea unor etape si utilizarea unor metode si procedee pentru realizarea obiectului ei. a)Analiza indicatorilor de echilibru financiar Indicator Capital propriu Datorii pe termen lung si mediu Active imobilizate Stocuri Creante +C.in avans Datorii pe DTL AI S C Simbol Formula 2010 200 73687 0 41230 0 1957 2011 200 76487 0 37363 85 3180

termen DTS

scurt Necesar de Fond de NFR Rulment Neceserul de Fond de Rulment(NFR)pune in evidenta aspectele calitative ale ciclului de exploatare,capacitatea societatii de a-si echilibra nevoile ciclice din resurse ciclice Necesarul de finantare a ciclurilor de ecploatare este asigurat din resurse temporare, dar daca aceste surse,denumite Nevoie de Fond de Rulment Variatia NFR au o valoare negative ceea ce semnifica un surplus temporar de resurse(datorii pe termen scurt)comparative cu nevoile persoanle(active circulante) Cauzele acestor situatii pot fi: -incetinirea achitarii datoriilor -accelerarea vitezei de rotatie -accelerarea incasarii creantelor 6.Indicatori de evolutie
Indicatori din Bilant 2009 2010 2011

S+C-DTS

43187

40628

Total active imobilizate Total active circulante Stocuri Casa si conturi Creante Capitaluri total Capital social Provizioane Datorii total

1.203 32.519 28.432 890 3.197 N/A 200 N/A 64.299

N/A 42.281 41.230 1.051 N/A N/A 200 N/A 75.644

N/A 32.512 27.941 4.488 83 N/A 200 N/A 86.992

10

Indicatori din Contul de Profit si Pierdere

2009

2010

2011

Cifra de afaceri Total venituri Total cheltuieli Profit brut Profit net Numar salariati

112.551 112.616 115.707 -3.091 -3.091 2

86.161 86.638 86.557 81 -2.786 1

74.235 74.682 92.574 -17.892 -21.117 2

Indicatori de Profitabilitate

2008

2009

2010

Marja de profit brut (%) Marja de profit net (%) Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare

-2,7463 -2,7463 10,1089 10,1089

0,0940 -3,2335 -0,2428 8,3506

-24,1018 -28,4462 32,8414 38,761

Indicatori de Eficienta a Activitatii Operationale

2009

2010

2011

Viteza rotatie stocuri (zile) Viteza incasari creante (zile; corectat cu TVA - 19%) Viteza de rotatie total active (nr de ori)

92,2042 8,7124 53,4489

174,6608 -

137,3808 0,3429 -

6.Sursele de informatii utilizate

11

Bilant contabil pe anul:2011,30.06.2010 Balanta de verificare pe anul:2011,30.06.2010 Contul de profit si pierdere :2011,30.06.2010 Contractele de leasing Statut si contract de societate Proiect de evaluare a spatiului-sediu

7.Metode inscrise in abordarea pe baza de active Abordarea pe baza de active, cunoscuta si sub denumire de abordare patrimoniala, abordare pe baza de costuri sau abordare prin cost de inlocuire; consta in corectarea valorilor contabile ale activelor individuale si datoriilor societatii in sensul transformarii acestora in valori de piata. Consorm SEV 5-Evaluarea intreprinderii, abordarea pe baza de active consta in estimarea valorii unei intreprinderi si /sau participatii la capital utilizand metode bazate pe valoarea de piata a activelor individuale ae intreprinderii, minus datoriile a) Abordarea elementelor de active Imobilizari corporale Activele necorporale se defines ca fiind Active care se manifesta prin caracteristicile lor economice; ele nu au substanta fizica; ele genereaza drepturi si avantaje pentru proprietarul lor, in mod obisnuit genereaza venit pentru proprietarul lor. Activele necorporale ale societatii fac parte din categoria proprietatii intelectuale cum ar fi licente, software de calculator. Activele necorporale se evalueaza din premise de continuare a utilizarii in activitatea normal de exploatare, intr-un viitor previzibil, impreuna cu celelalte active ale societatii. Valoarea actual a activelor necorporale din evident acestei societati este cea din contabilitate ( din bilant 31.12.2011): 1.203 lei Imobilizarile corporale- cele mai representative sunt: cladirea in care se afla sediul firmei, mijloacele de transport luate in leasing financiar, mijlocul de transport proprietate, mobilierul si aparatura birotica. 12

Evaluarea sediului firmei Valoarea cladirii este de 200.000 lei din contabilitate a fost determinat pe baza unui raport de expertiza tehnica efectuata in anul 2005. Cladirea este amortizata liniar din momentul intrarii in patrimoniu. Valoarea actualizata a cladirii in momentul actual este de 1.660.490 lei la 15.12.2011. Evaluarea mijloacelor de transport luate in leasing financiar In cazul leasingului financiar, locatarul preia toate riscurile si obligatiile aferente dreptului de proprietate, activele luate in leasing financiar sunt evaluate separate de obligatiile contractulae, astfel ca pot aparea diferente intre valoarea recunoscuta in bilantul economic pentru activele respective si valoarea actual a datoriilor catre locator (societatea de leasing), ce depinde mai ales de evolutia pe piata a nevelului ratelor de dobanda. Evaluarea Opel Astra Classic -data intrarii :15.11.2004 -pret unitar(contract):22.400 Euro -valoare reziduala:3.846 Euro -valoare contabila:22.400-3.846=18.554 Euro -durata de leasing:60 luni -durata de utilizare normal:10 ani -avans leasing: 2.240 Euro -rata leasing/an=280 Euro/luna x 12 luni=3.360 Euro/an Se va calcula valoarea actual a obligatiilor de plata catre societatea de leasing (Vo) luand in considerare marimea ratelor de plata anuale si nevelul ratei de dobanda pentru creditele pe termen lung in euro contractate de intreprinderi din acelasi domeniu de pe piata la 31.12.2004 (rata dobanzii este de 8% pe an). Vo=24.690 euro Presupunem ca valoarea de piata este egala cu pretul unitar din contract:22.400 Euro.

13

ANC va fi corectat cu diferenta existent intre valoarea activului si valoarea actual a obligatiilor de plata catre societatea de leasing(Vo): ANC euro=24.400 Euro-24.690 Euro= -290 Euro Valoarea 1 Euro la data de 15.12.2009=4,23 lei ANC lei= -290 Euro x 4,23 lei=-1.226,7 lei Rezulta ca ANC se va micsora cu 1.226,7 lei pentru Opel Corsa Dacia Logan MCV -Data intrarii:10.05.2007 -pret unitar (contract):9.762 Euro -valoare reziduala:1.732 Euro -valoare contabila:8.030 Euro -durata de leasing:60 luni -durata de utilizare normal: 8 ani -avans leasing:1.067 Euro Se va calcula valoarea actual a obligatiilor de plata catre societatea de leasing (Vo)luand in considerare marimea ratelor de plata anuale si nivelul ratei de dobanda pentru creditele pe termen lung in euro contractate de intreprinderi din acelasi domeniu de pe piata la 15.12.2011 (rata dobanzii este de 8 % pe an). Vo=10.893 Euro ANC va fi corectat cu diferenta existent intre valoare activului si valoarea actual a obligatiilor de plata catre societatea de leasing (Vo): ANC Euro= -1131 ANC lei= -4874,13 lei ANC se va micsora cu 4874,13 le penru Dacia Logan MCV Evaluarea mijloacelor de transport-proprietatea societatii: Megane Data intrarii:10.01.2003 Valoare contabila:20.000 lei Amortizare/an:208,33 lei/luna x 12 luni= 2500 lei/an

14

Amortizare cumulate=17.291 lei( Durata de amortizare cumulate=83 luni) Ramas de amortizat 31.12.2009 = 2709 lei(13 luni)

Pentru evaluarea Meganului se va folosi metoda de evaluare prin cost. Gradul de uzura fizica=durata consumata/durata totala de utilizare normal x 100=83 luni/96 luni x 100= 86,45% CIN=CIB x (1- Grad de uzura/100) Unde: CIN este costul de inlocuire net CIB este costul de inlocuire brut CIB este extras de pe piata si este definit ca totalitatea cheltuielilor legate de achizitionarea unui mijloc fix nou, similar celui evaluat, inclusive cele legate de montare si punere in functiune. Nu avem depreciere functional si nici depreciere din cause externe. ANC lei=Valoarea de piata ( val.nominala-amortizare cumulate)= 4.780 lei ANC se va mari cu 4780 lei pentru Megane. Evaluarea mobilierului si aparaturii birotice Pentru evaluarea mobilierului se utilizeaza abordarea prin cost: metoda asimilarii, reprezentand asimilarea obiectului evaluat cu unul similar tranzactionat pe piata, CIB este valoarea de tranzactie cea mai scazuta. CIB/15.12.2011= 15.000 lei este valoarea pe piata a unui mobilier similar tranzactionat pe piata second-hand. Gradul de uzura fizica=(durata consumata/durata totala de utilizare normal)x 100 CIN = 2140 lei ANC lei= CIN-( valoare nominal- amortizare cumulate)= 4100 lei ANC se va mari cu 4100 lei pentru mobilier.

Evaluarea echipamentelor tehnologice si instalatiilor de masurare, control si reglare Echipamentee tehnologice si instalatiile de masurare, control si reglare sunt amortizate integral, iar valoarea lor nominal este de 2900 lei, valoarea lor actuala este cea din contabilitate.

15

Evaluarea activelor circulante Evaluarea stocurilor In bilant la 31.12.2011 stocurile au valoarea de 41 230 lei. Conform IAS 2: stocurile sunt active Detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii; In curs de productie in vederea unei vanzari in aceleasi conditii ca mai sus; Sub forma de materie prima, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii. La 31.12.2011, societatea are in stoc:combustibil, piese de schimb, marfuri, ambalaje. Marfurile si ambalajele sunt aferente unor contracte ferme, valoarea lor de piata fiind cea din contract, care este egala cu valoarea din bilant. Combustibilul si piesele de schimb sunt folosite pentru continuarea activitatii comerciale a societatii si reprezinta reserve temporare. Evaluarea disponibilitatilor Disponibilitatile societatii SC MAXY sunt cuprinse in: conturi curente la banci in lei, casa, alte valori, avansuri de trezorarie.Disponibilitatile sunt exprimate in preturi de piata, societatea nu detine disponibilitati in valuta ceea ce inseamna ca valoare nominal din bilant este si valoarea actual a disponibilitatilor:1051 lei Evaluarea elementelor de pasiv Evaluarea datoriilor platite intr-o perioada <1 an Acest tip de datorii reprezinta datorii catre furnizori cu scadenta < 30 zile; datorii catre bugetul asigurarilor sociale, catre bugetul fondurilor special, impozite sit taxe neplatite la termen la bugetul de stat, alti creditori. Societatea are datorii prcis determinate, datorii legate de personal, datorii la bugetul de stat, local in valoare de 1957 lei care reprezinta valoare actual a acestor datorii care nu mai necesita ajustari. Evaluarea datoriilor platite intr-o perioada >1 an

16

Acest tip de datorii se refera la contractile de leasing iar valoare din bilant a acestor datorii este de 76.487 lei Evaluarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli Societatea nu are provizioane pentru riscuri si cheltuieli inscrise in bilant. Evaluarea veniturilor constatate in avans Societatea nu are inscrise in bilant venituri in avans. Indicator Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Active imobilizate-total (1+2+3) Stocuri Creante Investitii financiare pe termen scurt Casa si conturi la banci Active Circulante-total (5+6+7+8) Cheltuieli in avans Datorii platite<1 an Active circulante nete, datorii curente nete (9+1011-16) Total active - datorii curente (4+12) Datorii platite>1an Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri inregistrate in avans ACTIV NET CONTABIL(13-14-15) ACTIV NET CORECTAT(13-14-15) Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Valori la 30.06.2011 0 0 0 0 37363 0 0 4145 41508 85 1957 38413 38413 76487 0 0 -38074 -37590 Ajustari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 0 0 0 0 Valori ajustate 0 0 0 0 37363 0 0 4145 41508 85 38897 38897 76487 0 0

Previziunea Cifrei de Afaceri: Se va folosi previziunea CA pe etape de evolutie in cazul societatii Sc Pretty Girl SRL:

17

-in cei sapte ani ai perioadei de previziune explicta (2013-2019), CA va inregistra o descrester a cresterii anule (stadiul de tranzitie) pana la finele perioadei de previziune explicite, astfel: In 2013 CA va creste cu 20% In 2014 CA va creste cu 16% In 2015 CA va creste cu 15% In 2016 CA va creste cu 10% In 2017 CA va creste cu 8% In 2018 CA va creste cu 7% In 2019 CA va creste cu 6%

Previziunea cheltuielilor de capital(investitii) -sensul cheltuielilor de capital este cel de investitii in active corporale si necorporale necesare pentru realizarea CA previzionate; -cheltuielile de capital se determina prin cuantificarea volumului investitiilor de capital pe baza unui procent al acestora in CA: Datorii ce trebuie platite pe o perioada >1 an/CA(%)(2012)=2,2% Previziunea modificarii anuae a FRN: Este metoda calculate in mod direct, pe baza unei ponderi normale a FRN in CA neta; aceasta pondere, selectata ca ipoteza de previziune are ca punct de sprijin nivelul usual al ponderii FRN in CA a intreprinderilor similar, care este de 2% S-a ales aceasta metoda pentru ca FRN in 2012 =-2900<0 datorita valorii unor active circulante si passive anormale la data bilantului, ponderea FRN in CA are valoare negative, aceasta solutie nefiind corecta.

1.Reconciliera valorilor Prin metoda bazata pe active -valoarea capitalului actionarilor este de:-37.590 lei Prin metoda bazata pe venit 18

-valoarea capitalului actionarilor este de:200 lei 3.Opinia si concluziile evaluatorilor Evaluatorul va pastra toate documentele ,informatiile si lucrarea de evaluare propriu- zisa o perioada de timp rezonabila in mod corespunzator. Referitor la confidentialitatea si raspunderea evaluatorului exista un standard de evaluare distinct ,in care se fac urmatoarele precizari : -confidentialitatea presupune pastrarea informatiilor cofidentiale pe parcursul activitatii de evaluare, cu exceptia cazurilor cand sunt autorizati sa dezvaluie aceste informatii.De asemenea evaluatorul nu va folosi aceste informatii pentru obtinerea de avantaje neetice sau nelegale La randul sau beneficiarul nu are dreptul sa publice informatiile prezentate in raportul de evaluare fara consimtamantul scris a1 a1 evaluatorului .; -raspunderea evaluatorului se refera la asumarea integrala de acesta a datelor prezentate in raportul de evaluare ,ca si la pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor din raport .

Bibliografie 1.ISFANESCU A., ROBU V., ANGHEL I., Evaluarea intreprinderii, Editura TribunaEconomica, Bucuresti, 2001

19

2. International Valuation Standards Committee:Standarde Internaionale de evaluare(ediia a VII-a), Editura ANEVAR, Bucureti, 2005; 3. STAN S., Coerente si corelatii in evaluarea intreprinderii, IROVAL, 2001;

Surse internet: http://www.firme.info/maxi-srl http://www.clubcontabilitate.ro/studii-de-caz/evaluarea-unei-societati-1441.html http://carturarulall.ucoz.com/publ/referate_finante_banci/evaluarea_unei_societati_cu_acti vitate_bancara/27-1-0-37

20